Tampere
27 May, Monday
15° C

Proakatemian esseepankki

Arjen ylisuoriutujaKirjoittanut: Roosa Huhtamäki - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Pitkään jatkunut kiire ja täyteen buukattu kalenteri on saanut minut pysähtymään, sekä ajattelemaan syvemmin. Jatkuva suorittaminen ja päätä painava stressi on ollut erittäin pinnalla tänä syksynä. Kirjoittamattomat esseet, tapaamiset, tekemättömät tehtävät ja tulevat työvuorot pyörivät päässä ja olo on ahdistunut. Olen aina ollut ahkera, omatoiminen, tavoitteellinen, sekä varsin omatoiminen. Usein asiat kuitenkin kasvavat päässämme sangen suuriksi ja olo saattaa muuttua tukalaksi. Tämän vuoksi rakastan kirjoittaa erilaisia to do-listoja ja täytän aina kaikki menoni kalenteriin. Tämä helpottaa minua hallitsemaan stressiä, sekä pysymään kontrollissa, kun saan hahmoteltua menot konkreettisesti paperille näkyviin. Koen kuitenkin monesti, että kellossa ei riitä tunnit ja en saa tarpeeksi aikaan. Koetko sinäkin paineita suorittamisesta? Entä mistä tietää, että suorittaa liikaa? Tässä esseessä lähdin syventymään suorittamiseen ja sen merkitykseen arjessa. Voiko ihminen suorittaa liikaa, sekä mitä seurauksia sillä on?

 

Alkuun selvennän niin sanotun ”normaalin suoriutumisen” ja ylisuoriutumisen erot. Ylisuorittaja pyrkii hallitsemaan omia tekojaan, ajatuksiaan ja tunteiden säätelyä jatkuvasti. Hän usein tavoittelee erinomaista ja pelkää epäonnistumista, mikä pakottaa pitämään otteen tiukasta suorituskyvystä ja hyvistä tuloksista. Kyseinen henkilö hakee kontrollilla usein turvallisuuden tunnetta, eikä usein itse huomaa vääristynyttä käytöstapaansa. ”Henkisesti ylisuorittaja on onneton. Hän ei osaa nauttia saavutuksistaan eikä rentoutua edes vapaa-ajalla, jos hänellä sellaista edes on. Hän on kontrolloiva ja kireä, eikä hänen kanssaan ole kiva olla.” (Tiessalo, 2018). Uupumus voi oireilla monin eri tavoin. Usein väsymyksen ohella uupumukseen liittyy keskittymis- ja muistiongelmia, ärtyneisyyttä, ahdistuneisuutta, sekä halua vetäytyä sosiaalisista kohtaamisista että ottaa etäisyyttä liian kuormittavalta tuntuviin asioihin elämässä. Myös keho saattaa ilmoittaa uupumuksesta päänsäryn, vatsavaivojen, kipujen, tai aikaisemmin puhjenneiden sairauksien pahenemisella. (Mielenterveystalo, n.d.)

 

Tänä päivänä menestymistä mitataan usein tuottavuudella ja tuloksilla. Mitä menestyvämpi olet, sitä enemmän teet. Ei menestyväksi yrittäjäksi vaan synnytä yhdessä yössä. Kova työ palkitaan aina ja tulosten saavuttamiseksi on nähtävä paljon vaivaa. Mutta milloin suoriutuminen alkaa syömään tuottavuuttasi? Kukaan ihminen ei jaksa pidemmän päälle työskennellä pikaveturin lailla. Pohtiessani menestyksen ja tuottavuuden välistä yhteyttä törmäsin Huipulla podcastin jaksoon: Suorittaminen, uupuminen ja ylikontrollointi (Uimonen P. & Rintala, S. 2023), jossa kaksi nuorta naista syventyy keskustelemaan aiheesta, sekä pohtii näiden merkitystä arjessamme. Podcastissa painotettiin, ettei menestys ja merkityksellisyys mitenkään kulkisi käsi kädessä, sillä hyvin menestynyt henkilö voi olla hyvin onneton. Vaikka ihminen olisi siis menestynyt hän ei välttämättä koe oloaan merkitykselliseksi. Tähän viitataan podcastissa myös tutkimustuloksella, siitä kuinka usein uupumukseen ajautuu ihminen, joka työskentelee pitkään työssä, jossa ei koe onnistuvansa tai saavansa tarpeeksi arvostusta. Tällöin ihminen nimenomaan kokee olonsa merkityksettömäksi. Vaikka suoriutuisit työssäsi hyvin, on tärkeää kiinnittää huomiota työympäristöön, sekä siellä vallitsevaan arvomaailmaan.

 

On todettu, että liiallinen suorittaminen johtaa uupumiseen, mutta mistä erottaa onko väsynyt vai uupunut? Väsymys usein lähtee levolla. Uupumus on sen sijaan taannuttavaa väsymystä, johon lepokaan ei enää tunnu auttavan. Uupumus kertoo yleensä jo pidempään jatkuneesta kuormituksen ja palautumisen epätasapainosta, jonka seurauksena muun muassa unen laatu voi heikentyä niin, ettei se virkistä tavalliseen tapaan. ”Uupumuksen taustalla saattaa olla pitkään jatkunut ylirasitustila, joka on vähitellen syönyt voimavaroja. Silloin kannattaa miettiä oman elämän kuormittavia ja stressaavia tekijöitä.” (Milenterveystalo.fi. Perustietoa uupumuksesta. n.d.). On siis hyvin tärkeää pysähtyä tarkkailemaan omaa käytöstään ja kuunnella mitä keho meille yrittää kertoa. Usein illalla on vaikeaa saada unenpäästä kiinni, sillä ajatukset pyörivät vuoristoradan lailla ja tulevat velvollisuudet saavat meidät ahdistumaan. Vaikka tietyn tason hallinnasta voi olla hyötyä suoritustavoitteiden saavuttamisessa, on hyvä muistaa missä raja ylisuorittamineen menee. Jatkuva ylisuorittaminen, kasvattaa stressitasoja, ajaa perfektionismiin ja näin ollen altistaa uupumiseen. Aina ei tarvitse tähdätä korkealle, joskus vähempi on parempi. Terveystalon artikkelin mukaan paras apu uupumukseen löytyy kehon ja mielen omien toipumis- ja paranemisprosessien tukemisesta. Jokainen meistä on siis itse vastuussa omasta jaksamisestaan ja meidän tulisi itse muokata elämäntilanteemme sellaiseksi, että voimamme riittävät sitä hallitsemaan.

 

Vaikka omaisit korkeat tavoitteet ja sisukkaan motivaation on ensisijaisen tärkeää löytää tasapaino kunnianhimon, suorittamisen ja jaksamisen välillä.  Mikäli tunnistat itsestäsi ylisuorittajan piirteitä, tai olet huolestunut jaksamisestasi, ota seuraavat vinkit ylös:

  • Realistiset tavoitteet: Aseta itsellesi saavuteltavissa olevia ja mielekkäitä tavoitteita. Koita välttää asettamasta liian kunnianhimoisia tavoitteitta, jotka voivat johtaa uupumiseen.

 

  • Huomioi jaksamisesi: Aseta etusijalle jaksamisesi, mukaan lukien riittävä uni, liikunta ja rentoutuminen. Kun olet palautunut ja levännyt kunnolla, jaksat täydellä energialla ponnistaa kohti tavoitteitasi.

 

  • Pyydä apua: Älä pelkää delegoida tehtäviä tai hakea tukea tiimikavereilta tai ystäviltä. Yhteistyö voi vähentää ylihallinnan taakkaa ja näin ollen parantaa suorituskykyä.

 

  • Hyväksy epätäydellisyys: Hyväksy, että virheet ovat osa oppimisprosessia. Anna itsellesi lupa tehdä virheitä ja oppia niistä.

 

 

Suorittaminen, varsinkin nuoren yrittäjän arjessa on hyvinkin yleistä ja inhimillistä. Tämän vuoksi on tärkeää tiedostaa, että äärimmäisyyksiin vedettynä suorittamisella voi olla kohtalokkaat seuraukset. Koska uupumus ja ylikontrollointi on valitettavan yleisiä jopa masennukseen johtavia sivutekijöitä, on yrittäjän hyvä löytää oikeanlainen tasapaino kunnianhimon, sekä suorittamisen välille. Harjoittamalla itsemyötätuntoa, asettamalla realistisia tavoitteita ja edistämällä tervettä työ- ja vapaaelämän tasapainoa voit menestyä uhraamatta kuitenkaan hyvinvointiasi. Tällä tavalla voit saavuttaa paitsi menestystä myös pitkän aikavälin vapautta ja onnea.

 

 

LÄHTEET

Tiessalo, P. 2018. Ylisuorittaja ei usein itse huomaa vääristynyttä käytöstapaansa. Artikkeli. Viitattu 25.10.2023. https://yle.fi/a/3-10084364

Uimonen, P. & Rintala, S. 2023. Suorittaminen, uupuminen ja ylikontrollointi. Podcast-tallenne. Spotify. Julkaistu 13.2.2023. Viitattu 25.10.2023. https://spotify.link/6GD3fegpbEb

Mielenterveystalo. n.d. Perustietoa uupumuksesta. Verkkosivu. Viitattu 25.10.2023. https://www.milenterveystalo.fi/fi/uupumus/perustietoa-uupumuksesta

 

Kommentoi