Tampere
21 May, Tuesday
5° C

Proakatemian esseepankki

Älykäs intuitioKirjoittanut: Juha Kankaanpää - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Älykäs intuitio
Asta Raami
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

 

Johdanto

Intuitio. Jonkinlaista mysteeristä tietämistä? Etenkin älykäs intuitio aiheena kolahti itselleni todella vahvasti. Tästä syystä ajattelin kirjoittaa aiheesta kaksi esseetä. Toisen teoriapainotteisemman näkökulmasta, mitä se tarkoittaa ja voiko sitä treenata tai käyttää järkevästi hyödyksi ja toisen miksi älykästä intuitiota tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan ja onko kenties jotakin, mitä voimme oppia keksijöiden ajattelusta? Mikäli sinullakin on suuria ja suurilla tarkoitan todella suuria suunnitelmia tulevaisuudelle, suosittelen ottamaan mukavan asennon ja käyttämään muutaman minuutin lukeaksesi molemmat raapustukset. Antoisia lukuhetkiä.

Eiköhän lähdetä esseen numero yksi kimppuun. Välillä kuulee puhuttavan, että ”mulla oli sellainen intuitio asiasta”, mutta mitä se käsitteenä oikeasti tarkoittaa tai voiko sitä treenata ja käyttää jotenkin järkevästi hyödyksi? Mietin ennen asiaan perehtymistä, että onko se vain satunnainen tunne, joka ilmaantuu silloin tällöin sattumalta ja saatat keksiä jotakin merkittävää tai sitten turhaa tuulesta temmattua.  Intuitio alkoi tuntua vakavasti otettavalta asialta siinä kohdin, kun Asta Raami kirjassaan Älykäs Intuitio 2016, kirjoitti visionäärien ja nobelistien kertovan, että intuitio on heidän tärkein työkalunsa. Ainakin omalla kohdallani nuo kommentit loivat huomattavasti enemmän painoarvoa kyseiselle mysteeriselle termille. Intuition harjoittaminen nousi omalle prioriteettilistalleni sillä samalla istumalla.

 

Intuitio ja älykäs intuitio

Yksinkertaistettuna intuitio on ajattelun perusta, eikä sille oikeastaan ole yksiselitteistä määritelmää. Se on monenlaista tietämistä. Yleensä se pohjautuu kokemukseen ja oppimiseen, mutta intuitiota on myös sellaista, joka ei pohjaudu kumpaankaan. Kyseessä on mysteerisempää noeettista tietämistä. Noeettista tietämisestä on kyseessä yleensä silloin, kun saat yhtäkkiä idean tai oivalluksen, joka iskee kirkkaasti, voimallisesti tai vakuuttavasti. Ihan kuin näin olisi kuulunut aina olla. Jos joku kysyy mistä tiedät, niin todennäköisesti vastaat että, ”en oikeastaan osaa sanoa, mutta mä vain tiedän”. Älykäs intuitio on Daniel Kahnemaninkin tutkimien ”systeemi1” (tiedostamattoman) ja ”systeemi2” (tietoisen) ajattelun yhteistyötä. Tietoinen mielemme on se rationaalinen, jolla käsittelemme ja perustelemme asioita fiksusti. Se pystyy poimimaan vain todella pienen osan saatavilla olevasta tiedosta. Päässämme prosessoimme asioita järjestyksessä asia kerrallaan, ja kun se on valmis, jonosta tulee seuraava asia käsittelyn. Eikö kuulostakin kankealta, mutta näinhän se menee? Mielenkiintoista asiasta tekee se, mikäli annamme tiedostamattomalle ajattelulle tilaa, pystymme käsittelemään useita asioita päällekkäin, eikä niiden edes tarvitse liittyä toisiinsa. Intuitiivisesti tiedostamaton mielemme pystyy käyttämään aivan eri kapasiteettia. Tutkimusten mukaan intuitiivinen mielemme pystyy käsittelemään samassa ajassa jopa 300 000 kertaisen määrän informaatiota suhteessa tietoiseen mieleemme! (Raami 2016, 17; 22–25.)

Keskeisimmät tekijät intuitiossa ovat tarkka huomiokyky ja kyky hahmottaa merkittävimmät signaalit. Tiedon palaset massasta, joilla on juuri meille merkitystä. Informaatiotulvan alati kasvaessa on yhä tärkeämpää osata lukea peliä oikein. Intuitio ei tapahdu tai tule itsestään, vaan sen äärelle tulee pysähtyä ja ymmärtää omaa ajatteluprosessiaan. Tavallaan on kyse myös oman itsen tuntemisesta ja ymmärtämisestä. Miten voin ymmärtää maailmaa ja muita, jos en ymmärrä ensin itseään tai toimintatapojaan? Kun tiedostaa, miten toimii tai ajattelee, se mahdollistaa asioiden tekemisen toisin, myös intuitiivisen ajattelun. (Raami 2016, 35-37.) Jos pohdit hetken asiaa, uskon, että voit allekirjoittaa väitteen. Kyse on opituista tavoista. Teet huomaamattasi paljon asioita ja kaikki tiedostamatta. Esimerkkinä voisin käyttää jotakin urheiluharrastusta. Haluat oppia paremmaksi ja olet aluksi oppinut jonkin tyylin tehdä asian, mutta se ei välttämättä ole paras tapa. Homma tökkii ja tuntuu ettet kehity vinkeistä ja treenaamisesta huolimatta. Vasta kun tunnistat, mistä kiikastaa on mahdollista aloittaa ongelmakohdan korjaaminen ja niin sanottu pois oppiminen. Kovalla treenillä omaksut uuden tavan ja olet askeleen pidemmällä lajissasi matkalla paremmaksi urheilijaksi. Sama pätee intuition kanssa. Intuitiota on opittava tunnistamaan ja sen käyttämistä on treenattava.

Älykkäässä intuitiossa on kyse siitä, että on yhtä aikaa kyky olla avoin sekä erottelukykyinen riittävällä tarkkuudella. Jos ei ole avoin, jää näkökulma todella kapeaksi. Kyvyllä havaita pienimmät ja merkittävimmät signaalit, keräämme ne ympäriltämme käsittääksemme, mitä ympärillä todella tapahtuu tai vastaanotamme, jotakin sellaista asiaa, mitä opettelemme. Ilman erottelukykyä olemme helposti sinisilmäisiä, jonka johdosta eksymme, välillä jopa itse itseltämme. Kun havainto- ja erottelukyvyt ovat hyvällä tolalla, koostavat ne älykkään intuition ytimen. (Raami 2016, 296.)

 

Älykkään intuition kehittäminen

Intuitiokyvyn kehittäminen on kohtuullisen simppeliä. Se kulkee kolmessa syklissä kehällä ja kaiken keskiössä on fokuksen ja intention suuntaaminen. Keskity ja ole mahdollisimman avoin. Sykleistä kaikista tärkein on oman havainnointikyvyn kehittäminen. Opettele huomaamaan jatkuvasti aina vain pienempiä, hienovaraisempia ja uudenlaisia signaaleja. Lisäksi kehitä erottelukykyä. Harjoittele tunnistamaan merkitykselliset intuition signaalit vähäpätöisistä. Erottelukyvyllä tarkoitetaan vahvistavien tekijöiden sekä vinoumien erottamista toisistaan, sillä intuition tunteet saatetaan sotkea esimerkiksi mielijohteisiin, päähänpistoihin tai liialliseen varmuuteen. Intuitiota vahvistavia tekijöitä puolestaan ovat oivallukset, yhteensattumat tai tunne sydämessä. Lopuksi opettele avartamaan omaa mieltäsi. Intuitio ja järkiajattelu eivät mahdu samaan aikaan paikalle. Intuitiolle on tehtävä tilaa ja sille on annettava mahdollisuus. Intuitio ei tule pakottamalla. Koko prosessissa on vahvasti läsnä itseluottamus ja hyväksyvä ilmapiiri. (Raami 2016, 294–295.)

Harjoitus: Mielen hiljentäminen

  • Ole hiljaa itseksi joka päivä
  • Valitse itsellesi sopiva aika ja paikka
  • Sulje silmäsi ja syvennä hengitystä
  • Anna rauhan tunteen tulla
  • Anna tietoisen mielen rajoitteiden poistua
  • Anna mielen avautua uudelle
  • Tunnista intuitiota häiritsevät ajatuksen kulut
  • Anna ajatuksen vaeltaa

Harjoituksen tavoitteena on hiljentää minä-ajattelusi. Huomaa kuinka mieleesi jää aikaa ja tilaa ajatuksille, joita oikeasti tahdot ajatella. Rauhan tunne johtaa parempaan itsesi ymmärtämiseen ja itseluottamukseen. Harjoitus mahdollistaa syvemmän läsnäolon tunteen, mikä mahdollistaa kirkkaan päättelyn tehostumisen. Harjoitusta toistamalla mieleesi voi aueta uusia kykyjä, kuten suoraa tietämistä. Treenaamisen iloa.

 

Miksi intuition kehittämiseen kannattaa panostaa? Syytä ei juuri tarvitse perustella. Se on suora sijoitus tulevaisuuteen, sillä maailma kehittyy alati kiihtyvällä tahdilla. Ei- tietoisen ajattelun kehittäminen toisin on pitkäjänteistä työtä, mutta se on kaiken sen arvoista. Ihmisillä on jatkuvasti kiire ja useimpia stressaa, kuinka millään ehtii tehdä ja sisäistää kaiken. Intuitio on merkittävä apuväline priorisoinnissa ja nousee ratkaisevaksi avaintekijäksi. Kuten aiemmin mainitsin, sen avulla pystymme käsittelemään valtavaa määrää tietoa. Se on nopein tapa hahmottaa suuria kokonaisuuksia. Älykäs intuitio ei vain suodata, vaan käsittelee ja auttaa poimimaan merkittävimmät tiedon palaset ja luomaan erilaisia yhteyksiä. Sen avulla voidaan keksiä ennennäkemättömiä ratkaisuja, jotka ylittävät tämän hetkisen käsityksen ja rajallisen mielemme. (Raami 2016, 185.)

Sisäistä tietämistä tulee arvostaa ja tukea. Kyse intuition kehittämisessä on ajatteluprosessista ja asennoitumisesta oikealla tavalla. Parhaiten ajattelua ja intuitiota kehittävät ne kaikkein ikävimmät ja vaikeimmat asiat. Tilanteiden läpikahlaamisessa korostuu epävarmuuden sietäminen, joissa vaaditaan kovaa luottamusta. Niissä vaaditaan myös meille epätavallista reagointia uudella tavalla, mikä kehittää ajatteluamme kohti parempaa ja pakottaa luomaan uudenlaisen yhteyden aivoihin. (Raami 2016, 75.)

 

Yhteenveto

Kuvailisin intuition olevan monenlaisen tietämisen lisäksi itsensä tuntemista ja oman ajattelun ymmärtämistä. Suuressa roolissa mukana kulkee myös luottamus. Vaatii kanttia uskaltaa antaa intuitiolle tilaa. Luottaa siihen vaikeissakin tilanteissa. Tilanteissa, joissa tietää ottavansa riskin, mutta jollain tavalla vain tietää, että se kannattaa ottaa. Se on jotenkin jännä, kun vain tietää. Ilman positiivista ja avointa asennetta ei intuitiolle ole juuri tilaa. Mikä parasta sen treenaaminen on loppujen lopuksi kohtuullisen yksinkertaista. Mielenkiintoista asiasta tekee se, että älykkään intuition avulla on mahdollista hahmottaa kompleksisiakin kokonaisuuksia. Se on parhaillaan mielettömän tehokas ja voisi sanoa jopa ase, jolla kyetä ratkaisemaan vaikeatkin ongelmat. Visionäärien ja nobelistien kommentit, että intuitio on heidän tärkein työkalunsa ei voi olla pelkkää sanan helinää. Ajatukset veivät jostain syystä taiteeseen ja urheiluun yhtä aikaa. On miellyttävää katsoa, kun joku tekee intuitiivisesti sitä, mitä parhaiten osaa. Mieleeni nousi Carolina Hurricanesin joukkueessa NHL:ssä pelaava Sebastian Aho, jonka tekeminen jäällä näyttää välillä kuin taiteelta. Hänen kykynsä hahmottaa ja lukea peliä on omaa luokkaansa. Jostain hän vain tietää muita paremmin, mitä pelissä tulee tapahtumaan seuraavan kolmen sekunnin aikana. Veikkaan, että intuitiolla on sormensa pelissä.

Omalla kohdallani ennen Proakatemiaa koen, että suurin este intuitiolle oli oma asennoituminen ja erilaiset vinoumat sekä vahva suoritusmentaliteetti ja jatkuva paahtaminen. Nyt koen olevani jälleen hieman kyvykkäämpi havainnoimaan ja lukemaan peliä. Jonkin aikaa on ollut tunne siitä, että kohta asiat alkavat loksahdella paikalleen ja vuosien työ alkaa tuottaa tulosta. Intuitio siitä, että jonain päivänä pystyn johonkin mikä nyt tuntuu mahdottomalta tai mitä ei voi vielä hahmottaa. Tulevaisuus tuo jotain käänteentekevää. Oivalluksia. Jotain ylivertaista. Suoraan jääkappini ovesta. ”Isosti omissa sfääreissä.”

 

“If people are not laughing at your goals, your goals are too small.”


― Azim Premji

 

LÄHTEET

 

Raami, A. 2016. Älykäs intuitio. 3.painos. Norhaven, Tanska: Kustantamo S&S

 

Aihetunnisteet:
Kommentoi