Tampere
17 Jun, Monday
18° C

Proakatemian esseepankki

Ajatuksia viime keväästäKirjoittanut: Susanna Kankaanpää - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Podcast
Camilla Tuominen
Maarit Tiililä
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Tässä esseessä pohdin viime kevään tapahtumia, kun olin tiimimme Team Leader. Julkaisin tiimilleni kesän alussa nähtäväksi yhteenvedon keväällä käymieni TL keskusteluiden pohjalta nousseista asioista, jotta voisin herätellä heissä ajatuksia kuinka voisimme kehittyä tiiminä lisää. Käytän sitä tämän esseen pohjana ja halusin koota ajatuksiani tekstin muotoon nyt myös vielä syksyn kynnyksellä. Käydään siis lyhyesti läpi mitä kevät piti sisällään, mitä oivalluksia on noussut pintaan ja miltä minusta tuntuu nyt.

Kevään käänteitä

Kevät meni todella nopeasti ja minusta tuntui juuri siltä, mitä edeltävät vastuuhenkilöt olivat sanoneet. Kun alku hämmennyksestä selviää ja pääsee kunnolla kärryille siitä, mitä omassa vastuuroolissaan tekee ja miten, onkin jo oma kausi pian päättymässä. Olen todella kiitollinen siitä, että minulle annettiin tämä mahdollisuus olla tiimimme Team Leader, koska olen sen myötä kasvanut paljon ihmisenä, reflektoinut omaa tekemistäni ja löytänyt selkeät kehityskohteet itselleni, joissa haluan kehittyä.

Tein kevään aikana paljon ajatustyötä liittyen tiimiin sekä sellaista hiljaista työtä, jonka toivon myöhemmin poikivan jotain ja näkyvän tiimitasolla. Tällä hetkellä käyn myös Sateentekijöiden johtajuusvalmennusta, jossa on jo tapahtunut paljon oivalluksia keväästä, ja sitä kautta pystyn varmasti myös myöhemmin tuomaan uusia oppeja ja näkökulmia tiimillemme. Olen kiitollinen myös TL keskusteluissa saaduista palautteista, sillä ne ovat nyt omassa työkalupakissani työkaluina tulevaan ja olenkin päässyt prosessoimaan niitä hyvin Sateentekijöissä.

Niin kuin alussa mainitsin, kävin kevään aikana jokaisen tiimiläisen kanssa kahdenkeskeiset keskustelut, joissa kysyin jokaiselta seuraavat kysymykset: Mikä on motivaatio tiimissä? Entä akatemialla? Miltä tuntuu olla meidän tiimissämme? Mistä meidän tiimissämme tykätään? Mitä hyvää siinä on? Mitä tiimissä halutaan kehittää? Pääseekö tiimissä ääneen? Saako tiimissä apua? Saako tiimissä arvostusta? Keskustelut olivat itselleni todella tärkeitä ja auttoivat minua ymmärtämään paremmin mitä ihmiset ajattelevat tiimistämme ja mitä tulisi kehittää. Koin, että sain näillä kysymyksillä hyvin heräteltyä heidän ajatuksiaan nykytilanteestamme, kehityskohteistamme ja he pääsivät avautumaan minulle luottamuksella.

Seuraavaksi haluaisin nostaa huippuhetkiä keväältä, jotka itselläni ainakin tulee mieleen: yhteinen projekti eli The Night Of Padel -tapahtuma, tiimin omat miniolympialaiset, pinkkujen kastajaiset, myyntipäivät, mökkipaja, yhteispaja Flyynan kanssa sekä muita pienempiä hetkiä! Nämä ovat juuri niitä hetkiä, kun olemme yhdessä pelanneet samaan maaliin ja aidosti pitäneet hauskaa porukalla. Tiimissä olevat ihmiset ja meidän hauskuus sekä huumorintaju ovat selkeästi tiimimme kantava voima, josta on hyvä pitää kiinni vaikeinakin hetkinä.

Mielestäni kevään aikana loimme parempaa tiimihenkeä ja meillä on tällä hetkellä kova halu kehittyä lisää tiiminä. Kevät näytti hyvin tiimimme kehityskohtia ja asioita, joihin haluamme yhdessä muutoksia. Se oli siis oppirikas ja uskoisin, että se sai aikaan paljon erilaisia havahtumisia ja oivalluksia monissa. Juuri tämä on saattanut näkyä myös ulospäin, sillä Parkkilan Ville tokaisi kevään lopuksi meille, että olisimme tällä hetkellä Proakatemian yksi vetovoimaisimmista tiimeistä, josta näkyy halu kehittyä. Toivon, että pidämme tästä kiinni tukemalla ja tsemppaamalla toisiamme ponnistelemaan, kehittymään sekä onnistumaan.

Ajatuksien herättelyä

Kevään lopussa saimme hienon mahdollisuuden sparrailla Ville Parkkilan kanssa tiimimme asioista, tähänastisesta matkastamme akatemialla ja tulevaisuuden näkymistä tiiminä. Tämän sparrailun jälkeen sekä aikaisemmin mainittujen kysymysten ja TL-keskustelujen pohjalta syntyneiden keskustelujen myötä, nousi mieleen ajatuksia, joita jokaisen tiimiläisen olisi hyvä pohtia. Tässä muutama kysymys mietittäväksi:

  • Oletko henkisesti läsnä, jos olet paikalla? Pelkkä paikalla olo ei riitä.
  • Ketterä ja nopea palautteenanto -> Pienistäkin asioista, pienemmällä kynnyksellä palautteen antaminen esim. pajatauolla. Voisiko palautteen antoa harjoitella niin, että sen muotoilisi ”toivoisin” tyylillä?
  • Luottamus sisältää arvostus ja armollisuus taidot. Miten kehittää niitä tiimissä?
  • Miten itse voisi motivoida ja innostaa muita tiimiläisiä?
  • Mitkä ovat tiimimme muutamat arjen tärkeät ja täpäkät säännöt, joihin puututaan ja joita vaaditaan jokaiselta tiimiläiseltä?
  • Mitä minä toivon tiimiltä ja mitä minulta toivotaan tai odotetaan? Tärkeä keskustelun aihe tiimitasolla.
  • Miten saamme erilaisuutemme näkymään tiimissämme paremmin rikkautena ja koko tiimimme potentiaalin lähteenä?

Hyvä muistutus on myös tämä jostain kuulemani tai lukemani lainaus, että ”on yhtä monta todellisuutta kuin tiimissä on ihmisiä”.

Kuuntelin hetki aikaa sitten Camilla Tuomisen podcast jakson: Johtajuus. Vieraana jaksossa oli johdon coach Maarit Tiililä ja siinä keskusteltiin muun muassa management ja leadership johtamistyyleistä. Managementissa keskitytään enemmän asioiden, prosessien ja järjestelmien johtamiseen, kun taas leadershipissa painotetaan enemmän ihmisten johtamista. Jaksossa Tiililä kuvasi johtajuutta voimavarojen vapauttamisena. Hän kiteytti asian mielestäni hyvin, että johtajuus on sitä, kun rakennetaan onnistumisen edellytyksiä toisille ja sen myötä onnistutaan myös itse, arvostetaan, ollaan läsnä sekä kaivetaan ihmisistä vahvuuksia esille. (Tuominen & Tiililä 2021.)

Jaksossa pohdittiin, onko leadership johtajuutta tarpeeksi nykyajan työelämässä. Onko helpompaa johtaa asioita ja prosesseja, vaikka pitäisi enemmän keskittyä ihmisten johtamiseen, jotta voitaisiin ymmärtää ihmisiä ja eri asioiden suhteita paremmin. Tähän liittyen hyvä nosto jaksossa oli se, että organisaation muodostavat ihmiset, johtaminen tapahtuu ihmiseltä ihmiselle ja menestyksen usein ratkaisee hyvä yhteishenki ja vuorovaikutuksen laatu. (Tuominen & Tiililä 2021.) Jaksossa mielestäni oli hyviä pointteja, joita olisi tärkeä ajatella tiimitasolla ja tiimiyrityksen johtamisessa.

Mietteitä & oivalluksia

Kevään aikana omalla kohdallani pääsin kokemaan niitä kuuluisia epäonnistumisen tunteita sekä tarkkailemaan, ajattelemaan ja reflektoimaan omaa toimintaani enemmän. Paljon on asioita, joita olisi pitänyt tehdä toisin, reagoida joihinkin asioihin nopeammin, uskaltaa vaatia ja tehdä enemmän rohkeampia päätöksiä. Olen paljon pohtinut kevään jälkeen myös sitä, että onko tekemääni työtä tiimin eteen oikeasti arvostettu, koska sain palautetta, että olin liian näkymätön roolissani joidenkin mielestä. Sateentekijöissä käydyt keskustelut ovat auttaneet minua tässä pohdiskelussa, sillä siellä on puhuttu paljon mitä johtajuus ja erilaiset johtajuusteot ovat, mitä on ”verhon takaa” vaikuttaminen ja johtaminen sekä kuinka erilaiset johtajuusteot voivat näkyä esimerkiksi vasta vuoden tai kahdenkin päästä tai osa ei huomaa niitä ollenkaan. Olen tajunnut kuinka pienimmätkin teot voivat olla johtajuutta ja niillä voi olla isompi vaikutus sekä merkitys myöhemmin.

Tärkeä oivallus on myös ollut se, ettei pidä esittää johtajaa vaan olla oma itsensä, avoin ja läsnä kaikille sekä kaikelle, jotta voi havaita myös hiljaisempia signaaleja. Tässä koen ainakin onnistuneeni kevään aikana. Johtajuutta pitää myös treenata ihan niin kuin urheilijan pitää treenata, jotta kunto pysyy yllä ja voi tulla vielä paremmaksi siinä mitä tekee. Nyt on siis hyvä hetki treenata sekä löytää johtajuudessa oma tapa toimia, olla ja vaikuttaa. Mitkä siis ovatkaan seuraavat johtajuustekoni, se jääköön nähtäväksi. Ilman viime kevättä en olisi saanut kokea näitä tärkeitä oppeja sekä oivalluksia johtajuudesta ja itsestäni. Kaikki nämä epäonnistumiset ja oivallukset ovat pistäneet minut myös harjoittelemaan armollisuutta itseäni kohtaan, oppimassahan täällä ollaan.

Päällimmäisenä fiiliksenä keväästä on kuitenkin suuri kiitollisuus sekä lämmin ja hyvä tunne koko tiimistä. Muun muassa huippuhetkien aikana oma sydän on pakahtunut onnesta olla osa tätä tiimiä. Nyt syksyllä olen ottanut askeleita taakse ja pyrin olemaan vieläkin parempi tiimiläinen. Haluan omalta osaltani olla tukemassa Roosaa ja Iinaa, jotka ovat tämän syksyn tiimimme vetovastuussa. Olenkin voinut hyvillä mielin ojentaa vaihtokapulan seuraaville, sillä he varmasti suoriutuvat tästä syksystä hyvin!

 

Lähde:

Tuominen, C. Tiililä, M. 2021. ”Johtajuus – johdon coach Maarit Tiililä”. Kuunneltu 11.9.2023.
https://spotify.link/zo6wWdOnZCb

Kommentoi