Tampere
27 May, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

AILO projectsKirjoittanut: Heta Valkama - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Toteuta ideasi
Väärää yrittämistä : kun teet kotiläksysi, rahan tuloa ei voi estää
Ilkka Hynninen
Kim Väisänen
Esseen arvioitu lukuaika on 8 minuuttia.

Esseen on kirjoittanut Ella Kantola ja Heta Valkama

Johdanto

Aloitimme yhdessä projektin huhtikuun paikkeilla ja haluna oli tehdä jotain tekoälyn parissa. Se miten AILO sai alkunsa ja miten se siitä kehittyi, kerrotaan tässä esseessä. Mitä opimme projektin matkalla ja mitä ongelmia tuli vastaan. Miten lähdimme kehittämään niitä, missä nyt mennään ja mihin tähdätään. Reflektoimalla omaa käytöstä saamme varmasti oppeja siitä mitä teemme seuraavassa vaiheessa toisin. Käymme läpi sitä, miten tehdään markkinakartoitus tälle alalle ja mitä aiomme siitä ottaa mukaamme. Millaisia tekoälysovelluksia on olemassa ja kuinka niitä pystyy hyödyntämään missäkin alalla tietyssä työtehtävässä. Miten toimimme yhdessä työparina? Tavoitteena esseelle on löytää seuraava yhteinen sävel ja askel projektiimme, sekä tuottaa tietoa ja opettaa siitä seuraavia käytännön asioita mitä meidän pitää seuraavassa vaiheessa huomioida.

 

Miten toimimme yhdessä Belbinien mukaan

AILO projects projektia on lähtenyt luomaan kaksi hurmoslaista, joiden Belbinin tiimirooli tulokset ovat olleet osittain hyvin erilaiset, mutta kuitenkin paljon yhtäläisyyksiä löytyy. Pureudutaan hetkeksi siihen, millaiset kaksi tekijää projektin parista löytyy, ja kuinka ne toimivat yhteen.

Ella sijoittuu Shaper-rooliin jotka, ovat usein dynaamisia, päättäväisiä ja aloitteellisia. Ella on luonteeltaan kunnianhimoinen ja haluaa saavuttaa tavoitteet päättäväisesti. Ella tykkää ottaa rohkeasti ohjat käsiinsä, haastaa ajattelua ja ohjaa tiimin kohti päämäärää. Shaper-roolin vahvuutena on kyky kääntää ideoita käytännön toiminnaksi ja innostaa muita tiimin jäseniä toimimaan tehokkaasti.

 

Resource Investigator –rooli sijoittuu Ellalla toiseksi, mikä tuo mukanaan luovuutta, verkostoitumisia ja innovatiivisuutta. Ella on taitava verkostoituja, joka kykenee luomaan ja ylläpitämään kontakteja eri ihmisten ja tahojen välillä. Resource Investigator –roolin omaava tiimiläinen tuo ympärilleen uusia ideoita, tutkii mahdollisuuksia ja avaa ovia ulkoisiin resursseihin ja tietolähteisiin.

Implementer-rooliin sijoittuvat molemmat tiimin jäsenet, Ella sekä Heta. He ovat järjestelmällisiä, käytännönläheisiä ja tehokkaita.

 

Ella sijoittuu pääasiassa Shaper-rooliin, toiseksi Resource Investigatoriksi ja kolmanneksi Implementeriksi, joka tekee hänestä monipuolisen tiimin jäsenen. Ellalla on vahva taipumus ottaa ohjat käsiinsä, ohjata tiimin toimintaa ja innostaa muita. Lisäksi Ella tuo tiimiin uusia ideoita, verkostoituu aktiivisesti ja varmistaa suunnitelmien toteutumisen käytännön toimenpiteillä.

Ella kokee voivansa toimia tiimin moottorina, joka pitää projektit liikkeessä ja motivoi muita kohti yhteisiä tavoitteita. Kuitenkin heidän on myös tärkeää tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja työskennellä yhteistyössä muiden tiimin jäsenten kanssa täydentääkseen tiimin kokonaisuutta ja saavuttaakseen optimaalisia tuloksia.

 

Heta sijoittuu ensimmäisenä Implementer-rooliin, jotka ovat tunnettuja järjestelmällisyydestään, tehokkuudestaan ja tarkkuudestaan. Heta on käytännönläheinen ja keskittyy yksityiskohtiin varmistaakseen suunnitelmien toteutumisen. Implementer-tyypin vahvuutena on kyky viedä ideoita käytännön toiminnaksi ja luoda rakenteita, jotka mahdollistavat tehokkaan työskentelyn.

Completer Finisher –rooli sijoittuu Hetalla toiseksi. Heta on huolellinen, tarkka ja pyrkii varmistamaan projektien laadun ja täydellisyyden. Heta on tiimin jäsen, joka paneutuu yksityiskohtiin ja varmistaa, että tehtävät suoritetaan loppuun saakka sovitussa aikataulussa ja laadukkaasti. Completer Finisher omaava tiimin jäsen on luotettava ja vastuuntuntoinen tiimiläinen.

 

Shaper-roolii sijoittuu Hetalla kolmanneksi. Kuten Ella, Heta on myös dynaaminen, päättäväinen sekä aloitteellinen. Tiimin jäsen, joka sijoittuu ensimmäiseksi Implementeriksi, toiseksi Completer Finisheriksi ja kolmanneksi Shaperiksi, on vahva tiimipelaaja monin eri tavoin. Hetan järjestelmällisyyden ja kykynsä viimeistellä tehtäviä tuovat vakaata rakennetta tiimin toimintaan. Samalla Heta takaa projektien laadukkaan toteutumisen ja varmistaa, että tehtävät suoritetaan tarkasti ja ajallaan. Lisäksi Hetalla on kyky haastaa ja motivoida tiimiä kohti tavoitteita antaa dynaamista voimaa ja suuntaa tiimin toiminnalle. Tällainen yksilö kuten Heta, tarjoaa tasapainoisen näkökulman tiimiin, jossa heidän kykynsä yhdistää tarkkuus, tehokkuus ja dynaamisuus edistävät tiimin kokonaissuoritusta.

 

Miten näiden kahden yhdistelmä toimii projektissa?

Yllä mainitut kaksi tiimin jäsentä, joista toinen sijoittuu pääasiassa Shaperiksi ja toinen Implementeriksi tai Completer Finisheriksi, muodostavat mielenkiintoisen ja potentiaalisesti tehokkaan työparin. Heidän erilaiset vahvuutensa ja lähestymistapansa voivat täydentää toisiaan monin tavoin.

 

Nämä kaksi roolia voivat täydentää toisiaan hyvin monissa tilanteissa. Shaperin innostus ja kyky luoda suuntaa yhdistettynä Implementerin tai Completer Finisherin kykyyn toteuttaa suunnitelmia käytännössä, voi johtaa tehokkaaseen toimintaan ja konkreettisiin tuloksiin. Ellan rohkeus tarttua haasteisiin voi motivoida Hetaa löytämään luovia ratkaisuja ja viemään ne käytäntöön.

Heidän yhteistyönsä voi kuitenkin kohdata haasteita. Ella saattaa olla liian nopea päätöksissään ja toiminnassaan, mikä saattaa aiheuttaa stressiä tai hämmennystä Hetalle, joka haluaa varmistaa tarkkuuden ja laadun. Lisäksi Ella saattaa olla altis ottamaan riskejä, kun taas Heta pyrkii varmistamaan, että kaikki on hallinnassa ja suunniteltu huolellisesti.

 

Vahvuutena tässä duossa on kyky tuoda erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja tiimin toimintaan. Heidän erilaiset työskentelytapansa ja vahvuutensa voivat täydentää toisiaan luoden tasapainoisen lähestymistavan työhön. Ellan innostus ja aloitteellisuus yhdistettynä Hetan tarkkuuteen ja suunnitelmallisuuteen voi tuoda tehokkuutta ja tuloksia erilaisissa tiimityöskentelyn tilanteissa.

 

AILO:n tarina

Niin kuin sanottu AILO sai alkunsa keväällä 2023, kun päätimme että haluamme lähteä työstämään yhdessä projektia, se mitä se sisältäisi ei ollut vielä tiedossa. Kunnes yhtenä päivänä molemmat ottivat puheeksi tekoälyn, halusimme siis molemmat työskennellä sen parissa. Lähdimme kehittämään omaa suunnitelmaa ja konseptia mitä me voisimme tarjota. Teimme markkinointi suunnitelman erittäin keskeneräiselle AILOLLE ja se ehkä kostautui. Kävimme yritysvierailulla LeaseDeal IT firmassa, joka keskittyy samaan toimenkuvaan ja sisällytimme myös toisen IT-yrityksen mukaan vierailuumme Helsingissä, emmekä osanneet kysyä oikeita kysymyksiä. Lähdimme tekemään liiketoimintasuunnitelmaa ja hyväksytimme sen hallitukselta toukokuussa. Teimme myös vuosikellon ja aikataulun, joka ei sitten pitänyt lopulta ollenkaan paikkaansa. Kesäkuun lopulla haimme aputoiminimeä Hurmoksen alle ja siinä kestikin yllättäen melkein kuukausi. Syksy alkoi ja kesällä emme kerenneet näkemään molempien palkkatöiden takia.

 

Ideaksi kehkeytyi rekrytoida koodareita yrityksille, eli toimia rekrytointifirmana, joka keskittyy teknologia alalle tarjoten projektiluontoisesti koodareita. Rupesimme vääntämään toimeksiantosopimuksia, salassapitosopimusta, sopimusrikesopimusta ja meidän välillemme sopimusta. Sopimukset toimitettiin tarkastajalle, joka on lakialan opinnoissa loppusuoralla ja ne viimeisteltiin tarkistuksen mukaisesti. Tässä vaiheessa päätimme ottaa kurssit tukien projektia: Heta päätti ruveta opiskelemaan tekoälyyn johdatusta ja Ella verkkosivujen rakentamista. Kokonaisuudessaan saamme kurssit suoritettua syksyn loppuun mennessä, mutta emme halunneet lähteä rekrytoimaan koodareita listoillemme ilman omia verkkosivuja. Pajassamme kävi…. IT alalla työskentelevä yrittäjä ja hänen puheen vuoronsa upposi ”Kukaan yrityksistä ei halua investoida ulkopuoliseen koodariin, he haluavat palkata oman.” Siinä vaiheessa tajusimme, ettemme olleet tehneet markkinakartoitusta. Ja kuten Väisänen kirjassaan kertoo, markkinan puute tappaa yrityksen. Olemme muutenkin laiminlyöneet projektia ja lähteneet tähän aivan väärällä tavalla. Moni kirjan väärän yrittäjyyden merkeistä näkyy projektimme vaiheessa. Emmekä sano, etteikö projekti-idea olisi ollut huono, tai ettemme olisi oppineet mitään, emme vain vieneet projektia eteenpäin ja varsinkaan tarpeeksi nopeasti, sillä verukkeella, että tästä piti tulla pitkäaikainen projekti. Olimme aikaansaamattomia. (Väisänen, 2019)

Kuitenkin saimme kuin saimmekin syksyn alussa toimeksiannon yhdeltä firmalta. Rupesimme etsimään heti mahdollista koodaajaa ja löysimmekin Proakatemian sisältä potentiaalisen ihmisen. Ensinnäkin yhteistyö ensimmäisen toimeksiantajan kanssa on ollut erittäin hidasta, johtuen siitä, että yritys, johon yritämme tehdä työtä, ei sisällä ketään, joka olisi siellä kokoaikaisesti töissä ja koko toiminta on erittäin alussa. Rekrytointi prosessimme oli erittäin huono ja vajavainen, eikä ollenkaan selkeä koodarillemme. Jos tulemme tekemään samanlaisen toimenkuvan sisältävän projektihaun AILO:n sisällä, aiomme muuttaa monta asiaa prosessissamme. Kuitenkin olemme päässeet siihen lopputulemaan, että kartoitamme toimeksiantajan tarpeet teräviksi ja lähdemme tarjoamaan heille projektisummaa vuoden vaihteessa heidän oman aikataulunsa mukaan ja haluamme viedä tämän asiakkaan loppuun asti kunnialla, vaikkakin toimenkuvamme tulee muuttumaan.

 

Nykyinen agenda, miten lähdemme tekemään?

AILO projects tarkoituksena on tarjota tekoälykoulutusta, jolla pyrimme olemaan merkittävä toimija nykypäivän teknologisesti kehittyvässä maailmassa. AILO projects keskittyy tarjoamaan laadukasta koulutusta ja valmennusta, joka kattaa tekoälyn eri osa-alueet ja sovellukset monipuolisesti eri toimialoilla. AILO projects tulee olemaan edistyksellinen koulutusyritys, joka erikoistuu tarjoamaan kattavaa tekoälyn koulutusta ja valmennusta yrityksille ja yksityishenkilöille. Pyrimme mahdollistamaan asiakkaillemme tekoälyn hyödyntämisen liiketoiminnassa ja henkilökohtaisessa kehityksessä tarjoamalla laadukkaita koulutusohjelmia, työpajoja ja valmennusta.

 

Palvelut:
 1. Tekoälykoulutusohjelmat eri tasoille. Tarjoamme kattavia koulutusohjelmia, jotka kattavat tekoälyn perusteet ja edistykselliset aiheet eri tasoille sopien niin aloittelijoille kuin kokeneille ammattilaisillekin. Tarkoituksena on aluksi järjestää valmennuksia yrityksille paikan päällä, mutta tulevaisuudessa tavoitteena mahdollistaa myös erilaiset nettikurssit.
 2. Räätälöidyt yrityskoulutukset: Ymmärrämme, että jokainen yritys tarvitsee yksilöllistä koulutusta. Tarjoamme räätälöityjä tekoälyn koulutusohjelmia, jotka vastaavat yrityksen tarpeita ja liiketoiminnan tavoitteita. Näihin voi kuulua yrityksen sisäisiä työpajoja ja valmennusta.
 3. Konsultointipalvelut: Tarjoamme asiantuntijakonsultointia yrityksille, jotka haluavat integroida tekoälyn liiketoimintaansa. Autamme yrityksiä löytämään sopivat tekoälyratkaisut ja suunnitelmat, sekä mahdollistamme yrityksille osaavan työntekijän, mikäli he ovat kiinnostuneita luomaan omalle liiketoiminnalleen oman tekoäly alustan.

Kipailuetunamme toimii laadukas opetus ja koulutusmateriaalit. Materiaalimme tulevat olemaan laadukkaita ja päivitettyjä vastaamaan tekoälyn nopeasti kehittyvää maailmaa. Panostamme käytännönläheiseen oppimiseen. Painotamme käytännön soveltamista ja projektityöskentelyä, jotta yritykset saavat kokemuksellista oppimista ja voivat soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Kohderyhmänämme tulee toimimaan yritykset eri toimialoilta, eli jokainen, joka haluavaa hyödyntää tekoälyä liiketoiminnassaan. Pystymme tarjoamaan valmennusta myös yksityishenkilöille, jotka haluavat kehittää ja vahvistaa osaamistaan tekoälyn alalla tai siirtyä urallaan tekoälyn pariin.

Jotta tämä kaikki onnistuu, tulee meidän siirtää sivuun päämme sisäiset esteet. Kirjassa Toteuta ideasi, käsitellään aiheitta, että jokainen tekomme puskee meitä kohti tavoitteitamme tai vetää niistä poispäin. AILO projectin kohdalla, olemme pystyneet kuvittelemaan tulevat epäonnistumiset liian hyvin, emmekä ole tehneet riittävästi tekoja, jotka olisivat lähteneet kuljettamaan liikeideaamme eteenpäin. Onneksemme voimme todeta ‘’avain menestykseen on oppia epäonnistumisista.’’ (Hynninen 2023, luku 2), joten meidän tulee jatkossa olla rohkeita, sillä idea etenee todeksi vain kokeilemalla.

 

 

Markkinakartoitus

Haluamme nostaa markkinakartoituksen esseessämme esille siitä syystä, että se on luultavasti isoin virheemme minkä huomasimme AILO projektia pohdittuamme. Emme olleet tehneet kunnolla markkinakartoitusta. Aloitinkin tutkimalla muutamaa opinnäytetyötä, joissa oli tehty markkinakartoitus ja vertailemalla niiden sisältöjä.

Ensimmäisenä: ”Ranskan markkinakartoitus”, joka sisälsi markkina-alueen analyysin, toimintaympäristön kartoituksen, kilpailija analyysin, haastattelun kohderyhmälle ja SWOT-analyysin. (Jean, 2021)
Toinen taas on nimeltään: “Maalämpöyrityksen markkinakartoitus pääkaupunkiseudulla”, joka taas sisältää ensimmäisenä toimialan esittelyn ja kartoituksen, lakisäädösten kartoituksen, markkinaympäristön analysoinnin ja segmentoinnin, kilpailukeinot, kilpailija analyysi, ostokäyttäytymisen analyysi, tutkimustulokset kohderyhmästä, tavoitteet ja aikataulun. (Partio, 2019)

Kolmantena löytyy: “Markkinakartoitus ja markkinointisuunnitelma lastensuojelun markkinakentässä”, sisältäen toimialan esittelyn, markkinakartoituksen sisällön ja eron markkinatutkimukseen, kaksiosaisen haastattelun, tulokset ja strategian ja tuotekehityksen ja seurannan. (Sivonen, 2020)

 

Se mitä huomasimme opinnäytetöitä selatessamme, oli se, että hyvin harva (markkinatutkimuksen aiheena oleva) oikeasti käytti ”kunnollista” ja selkeää kaavaa, joka analysoi juuri markkinaa ja sen tuottavuutta. Todella monessa opinnäytetyössä, jotka oli esitelty markkinakartoituksina, olikin vain tuotteeseen perehtymistä, kun sen sijasta pitäisi ehdottomasti olla ennemmin perehtynyt asiakaskuntaan ja sen tuottamiin arvioihin ja kyselytuloksiin.

Kaikista kolmesta tutkimastamme opinnäytetyöstä löytyivät samanlaisuuksia. Kilpailija-analyysia, toimialan säädöksiä ja trendejä, isoimpana nostettu asiakashaastattelu, erilaisia analyysejä kannattavuudesta. Halusin kuitenkin vielä testata mitä ChatGPT sanoo kattavaksi markkinakartoitukseksi.

 1. Kohderyhmä

Tämä pitää ehdottomasti tarkentaa

 1. Kilpailuanalyysi

Tarvitsee vielä hiomista

 1. Trendit ja muutokset

Tietoturvallisuuden tutkiminen, lainsäädännön huomioiminen

 1. Asiakastyytyväisyys

Millä tavoin haluamme kerätä palautteen?

Ja kaikki loput on tehtävä uusiksi toimenkuvan muututtua:

 1. Talous ja demografiset tiedot
 2. SWOT-analyysi
 3. Markkinasegmentointi
 4. Hinta- kustannusanalyysi
 5. Kanavat ja jakelukanavat
 6. Markkinointiviestintä

 

(ChatGPT, 2023)

 

Se mitä meidän täytyy muistaa omassa markkinakartoituksessamme, että emme välttämättä tarvitse jokaista tietoa omaan toimialaamme, mutta voi olla, että joudummekin lisäämään asioita, joita ei yleisesti kaikilla aloilla ole otettu huomioon.

 

ChatCPT:n potentiaali meille

 

ChatGPT, OpenAI:n kehittämä tekoälymalli, joka on suunniteltu ymmärtämään ja tuottamaan ihmismäisiä vastauksia erilaisiin kysymyksiin tai keskusteluihin. Se perustuu luonnollisen kielen käsittelyyn ja on koulutettu suurella määrällä tekstidataa, minkä avulla se pystyy tuottamaan järkeviä vastauksia monenlaisiin aiheisiin. ChatGPT pyrkii matkimaan ihmismäistä keskustelua ja tarjoaa tietoa tai apua erilaisissa tilanteissa, kuten asiakaspalvelussa, koulutuksessa tai tiedonhakutilanteissa. Sen monipuoliset sovellusmahdollisuudet kattavat eri toimialat ja yritykset. Tämä tekoälymalli on herättänyt kiinnostusta laajalti, sillä sen avulla voidaan automatisoida ja tehostaa monenlaisia tehtäviä liiketoimintaympäristöissä.

 

Yritykset voivat hyödyntää ChatGPT:tä monipuolisesti eri osa-alueillaan. Se voi toimia tehokkaana työkaluna asiakaspalvelussa tarjoamalla reaaliaikaista tukea ja vastaten asiakkaiden kysymyksiin verkkosivuilla tai sovelluksissa. Lisäksi se voi tukea myyntiä ja markkinointia tarjoamalla tietoa tuotteista tai palveluista ja auttaen asiakkaita ostoprosessissa.

ChatGPT voi myös olla hyödyllinen koulutusympäristössä tarjoamalla oppimateriaaleja ja vastaamalla kysymyksiin. Lisäksi se voi toimia sisäisenä tietolähteenä työntekijöille, tarjoten nopeaa apua ja vastauksia kysymyksiin lisäten tehokkuutta yrityksessä.

Yritykset voivat myös hyödyntää ChatGPT:tä saadakseen asiantuntija-apua erilaisissa liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä nopeasti ja helposti. Näin se voi parantaa asiakaspalvelua, tehostaa sisäistä viestintää ja tarjota nopeaa tukea, mikä voi edistää yrityksen toimintaa ja tehokkuutta.

 

ChatGPT:n soveltaminen eri toimialoille:
 • Asiakaspalvelu ja tuki:

Verkkosivujen chatbotit: Yritykset voivat hyödyntää ChatGPT:tä tarjotakseen reaaliaikaista tukea asiakkailleen verkkosivuillaan.

Asiakaspalvelupuhelimet: ChatGPT voi auttaa vastaamalla yleisiin kysymyksiin ja ohjaamalla asiakkaita oikeille osastoille.

 • Markkinointi ja myynti:

Personoidut markkinointiviestit: ChatGPT voi generoida personoituja viestejä ja suositella tuotteita asiakkaille perustuen heidän mieltymyksiinsä.

Chatbotit myyntiprosessissa: Auttavat asiakkaita löytämään tuotteita ja vastaavat kysymyksiin nopeasti, mikä voi parantaa myynnin tehokkuutta.

 • Koulutus ja konsultointi:

Verkkokoulutus ja -tuki: ChatGPT voi toimia opiskelijoiden avustajana vastaten kysymyksiin ja tarjoten apua eri oppiaineissa.

Konsultointi- ja neuvontapalvelut: Tarjoavat nopeita vastauksia asiakkaiden kysymyksiin sekä tarjoavat tietoa esimerkiksi terveyteen liittyvissä kysymyksissä.

 • Tietotekniikka ja kehitys:

Ohjelmistokehitys: ChatGPT voi auttaa ohjelmoijia ratkaisemaan ongelmia tai tarjoamaan ideoita ohjelmistokehityksessä.

Koodauksen opetus ja opastus: Voisi auttaa uusia koodaajia oppimaan ja ymmärtämään ohjelmointia.

 • Terveydenhuolto:

Potilaiden tukeminen ja neuvonta: ChatGPT voi vastata perusasioihin liittyen terveyteen, lääkkeisiin tai lääketieteellisiin kysymyksiin.

Sairauksien diagnosointi: ChatGPT voi auttaa etsimään tietoa ja antamaan alustavia ehdotuksia diagnooseista.

 • Media ja viihde:

Sisällöntuotanto: ChatGPT voi auttaa luomaan sisältöä, kuten uutisartikkeleita, blogipostauksia tai kirjoja.

Henkilökohtainen pikku apuri: ChatGPT Voi toimia avustajana, joka suosittelee elokuvia, musiikkia tai kirjoja käyttäjälle.

 

ChatGPT:n vahvuudet ja mahdollisuudet eri toimialoilla:
 • 24/7 saatavuus: ChatGPT voi toimia ympäri vuorokauden, mikä parantaa palveluiden saatavuutta.
 • Nopeus ja skaalautuvuus: Kyky vastata nopeasti suureen määrään kysymyksiä tai tarpeisiin yhtä aikaa.
 • Personointi ja yksilöllinen palvelu: Kyky sopeutua ja tarjota personoituja vastauksia eri käyttäjille.

 

Haasteet ja harkittavat seikat:
 • Eettiset kysymykset: Täytyy olla tarkkana siitä, miten ChatGPT käytetään ja että se noudattaa eettisiä standardeja.
 • Tarkkuus ja virheet: Vaikka ChatGPT on kehittynyt, se voi tuottaa virheellistä tai epätarkkaa tietoa.

 

Yhteenvetona ChatGPT tarjoaa valtavan potentiaalin eri toimialoilla, mutta sen käytössä täytyy ottaa huomioon huolellinen suunnittelu, valvonta ja eettiset harkinnat, jotta sen hyödyt voidaan maksimoida ja sen mahdolliset haasteet minimoida.

 

Pohdinta:

Puolen vuoden aikana projektin alku ajoista tähän asti kehityskohtana on ollut varmasti se, että haukkasimme liian ison palan alasta, josta meillä ei ollut mitään tietotaitoa ja vaikka kuinka yritimme opetella oikeaa sanastoa, se on vaikeaa sisäistää ymmärtämättä kontekstia. Koodaus vaatii kuitenkin usein monen vuoden työn opetella. Seuraava vaiheemme mahdollistaa tekoälyn hyväksi käyttämisen, sekä vanhan projektimme idean, eli mitään ei kuitenkaan ole mennyt hukkaan. Olemme oppineet valtavasti siitä, mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä projektin suunnitteluvaiheessa ja yhteistyömme on kuitenkin ollut erittäin hedelmällistä. Mitä tulemme jatkamaan: tekoälyn yleistämistä yrityselämässä, mitä emme tule jatkamaan: pelkkää suunnitteluvaihetta vaan enemmän tekemistä, kontaktointia, verkostoitumista ja huolellisuutta asiakkaiden kanssa työskenneltäessä. Onnistuimme keräämään tähän esseeseen valtavasti faktatietoa, mitä tarvitsemme seuraavaa vaihetta varten. Olemme löytäneet yhteisen suunnan lähteä työstämään AILO:a hieman pienemmissä osissa eteenpäin.

 

Lähteet:

BELBIN-tiimiroolitesti. 2011. Pdf tiedosto. Raportin tulostuspäivämäärä, 31.8.2023. Viitattu 22.11.2023

ChatGPT-3,5. https://chat.openai.com/ . Verkkosivu. Viitattu 22.11.2023.

Hynninen, I. 2023. Toteuta ideasi. Docendo

Jean, F. Ranskan markkinakartoitus: EPP-Pack Oy:n kansainvälistyminen. 2021. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/495920/Faye_Jean.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Kuva 1. https://www.b2binternational.com/2014/11/27/training-researchers-of-the-future/  Written by B2B International n.d. Viitattu 22.11.2023.

Partio, K. Maalämpöyrityksen markkinakartoitus pääkaupunkiseudulla. 2019. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/227794/Partio_Kirsi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sivonen, J. Markkinakartoitus ja markkinointisuunnitelma lastensuojelun markkinakentässä. 2020. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/341691/Sivonen_Juuso.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Väisänen, K. 2019. Väärää yrittämistä: kun teet kotiläksysi, rahan tuloa ei voi estää. Helsinki: Alma Talent.

Kommentoi