Tampere
27 May, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

8H-innovointihaasteen reflektioKirjoittanut: Viljami Hietaharju - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johdanto

Tiimiyrityksemme Motive toteutti kahdeksan tunnin innovointihaasteen muutama päivä sitten. Toimeksiantajanamme toimi hyvinvointialan yritys Pohjois-karjalasta. Tarkastelen innovointihaasteen onnistumista projektipäällikön näkökulmasta sekä pohdin päivän kulkua.

Toimeksianto

Toimeksiantomme oli neljäosainen kokonaisuus, johon kuului eri liiketoiminnan segmenttien kehittämistä luovin ratkaisuin.

Ensimmäisessä osuudessa yritys pyysi meitä tekemään 2-3kpl uusia palvelukokonaisuuksia, toisessa osuudessa he toivoivat meiltä markkinointiviestiä b2b myyntiin, kolmannessa osuudessa he toivoivat nepsy -lapsille kohdistetun palvelukokonaisuuden ja viimeisessä osuudessa he halusivat meidän kehittävän heille toimivan palautteenkeräämisjärjestelmän.

Ymmärryksen lisääminen ja ydinongelmien määrittäminen

Toimeksiannon jälkeen esitimme kysymyksiä toimeksiantajalle. Kysymyksissä painottui ymmärryksen lisääminen yrityksen toiminnasta ja toimeksiannoista. Kyselytunti oli lyhyt, mutta pystyimme onnistuneesti esittämään sellaiset kysymykset, jotka tukivat koko prosessia.

Käytimme 8H -haasteessa palvelumuotoilun tuplatimanttikuviota parhaamme mukaan. Halusimme ensin kerätä mahdollisimman paljon informaatiota toimeksiantajasta sekä heidän esittämistään toimeksiannoista. Toteutimme tiedon keräämisen kahdessa eri ryhmässä.

Ymmärryksen lisääminen yrityksestä ja toimeksiannoista vei noin yhden tunnin aikaa. Tämän jälkeen kokoonnuimme koko tiimin kesken ja määritimme 2 ydinongelmaa. Ideana oli, että ydinongelmat ohjaavat innovointia oikeaan suuntaan.

Innovointi ja esitys

Aloitimme innovoinnin koko tiimin voimin käyttäen aivoriihtä innovointityökaluna. Halusimme löytää ratkaisuja toimeksiantoihin yrityksen vahvuuksien ja erottuvuuden kautta. Aivoriiheen käytettiin noin tunti aikaa, jonka jälkeen jakauduimme kahteen eri ryhmään, joista molemmat ottivat yhden toimeksiannon hoidettavakseen.

Kun molemmat ryhmät olivat saaneet ratkaisunsa valmiiksi, ideat pitchattiin nopeasti. Tällöin toisen ryhmän jäsenet pystyivät antamaan oman näkemyksensä ratkaisun onnistumisesta. Tämä oli mielestäni toimiva tapa luoda ratkaisut, vaikkakin ryhmät olisivat voineet antaa enemmän kritiikkiä toisillensa.

Ratkaisujen löydyttyä lähdimme kirjoittamaan lopullista raporttia, valmistelemaan pitchausta sekä tekemään esitystä. Työnjako tehtiin aiemmin määritettyjen roolien perusteella. Henkilöt, joilla ei ollut roolin perusteella työtä, viimeistelivät innovoitua ratkaisuja sekä etsivät perusteluja niiden toimivuudelle. Pitchaus onnistui hyvin huolimatta kiireisestä aikataulusta ja toimeksiantaja oli hyvin tyytyväinen tuottamiimme ratkaisuihin.

Kehitysideoita

Kokonaisuudessaan 8H onnistui hyvin ja saimme arvosanaksi viisi asteikolla yhdestä viiteen. 24H -haastetta ajatellen olisi tärkeää kehittää innovointia, kontaktoida ihmisiä, lisätä struktuuria päivään sekä etsiä kattavampia perusteluja ratkaisujen toimivuudelle.

Innovoinnissa kehittämisessä olisi erityisesti volyymissä. Ratkaisuja kehitettiin vain yksi kappale ja niitä muokattiin hyvin vähän toisen ryhmän palautteen perusteella. Toki aikaresurssit olivat vähäiset, eikä ratkaisuja olisi välttämättä edes ehditty laittaa aluilleen.

8H -haasteen aikana emme käyttäneet hyväksi lämpimiä kontaktejamme. Vasta jälkikäteen nousi potentiaalisia kontakteja, joista olisi voinut olla hyötyä ratkaisun löytämisessä tai jo löytyneen ratkaisun perustelemisessa.

Struktuuria toivoivat useammat Motiven jäsenet. Osa koki haastavaksi sen, että päätöksiä ja muutoksia päivän kulkuun tehtiin 8H -haasteen aikana. Rakenteen muodostamista voisi helpottaa esimerkiksi spesifimmän roolijaon ja ryhmäjaon tekeminen ennen innovointihaasteen alkamista.

Perusteluiden etsimiseen jäi vähäisesti aikaa 8H -päivän aikana. Ratkaisut löydettiin kohtalaisen myöhäisessä vaiheessa ja esimerkiksi markkina-analyysiin, potentiaalisen asiakasryhmän kontaktointiin tai kyselyn tekemiseen ei jäänyt aikaa. Toimeksiantajan vakuuttamisessa on mielestäni erityisen tärkeää löytää kattavat perustelut ratkaisulle.

Aihetunnisteet:
Kommentoi