Tampere
28 May, Tuesday
28° C

Proakatemian esseepankki

Uutta arvolupausta etsimässäKirjoittanut: Juho Vähätalo - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Suurenmoiseksi suositeltu kolmannen vuosituhannen alussa kirjoitettu strategiaraamattu Sinisen Meren Strategia saa minulta täydet pisteet! Erinomainen opus, niin aloittelevalle kuin kokeneellekin strategille, joka tarjoilee mielen täydeltä ajattelun aminohappoja sekä käteviä työkaluja.

Luin kirjaa pieteetillä ja jäin toistuvasti pohtimaan ja kirjoittamaan muistiinpanoja työn alla oleviini projekteihin liittyen. Eniten käytin aikaa Sport & Business Seminaarin (jäljempänä SBS) tarkasteluun eri työkalujen avuin, jotka paljastivat huutavan tarpeen selkeyttää strategiaa, visiota ja tavoitteita SBS suhteen.

Käydään ensin läpi, mitä Sinisen Meren Strategia pähkinänkuoressa tarkoittaa ja aloitetaan sitten paneutuminen SBS haasteisiin.

 

Punaiselta mereltä siniselle merelle

Sinisellä merellä tarkoitetaan sellaista markkinatilaa, jolla ei ole kilpailua. Sen ymmärtää helpoiten, kun käy läpi matkan punaiselta mereltä siniselle merelle.

Punainen meri on tavallinen markkina, jonka sisällä kilpailijat pyrkivät erottautumaan toisistaan edullisemmalla hinnalla ja jollakin erityisellä lisäpalvelulla. Jotta pääsee pois verisen kilpailun värjäämältä punaiselta mereltä, täytyy itse luoda se sininen meri jonka aikoo vallata. Sininen meri tarkoittaa uutta markkinatilaa, joka on saatu aikaan rikkomalla ja venyttämällä vanhan markkinatilan rajoja. Siihen liittyy yleensä omien liiketoimintojen eri osa-alueiden karsimista ja korostamista, sekä rinnakkaisilta toimialoilta hyvien käytäntöjen parastamista. Näiden lopputuloksena pyritään tuottamaan samaan aikaan lisää uudenlaista arvoa asiakkaalle ja yritykselle.

Arvoinnovaatio on sinisen meren strategian kulmakivi. Arvoinnovaatio syntyy alueella, jolla yrityksen toimenpiteet vaikuttavat myönteisesti sekä sen kustannusrakenteeseen että sen asiakkaille antamaan arvolupaukseen. Kustannussäästöjä saadaan poistamalla ja supistamalla tekijöitä, joilla toimialan yritykset kilpailevat. Ostajan saamaa arvoa kasvatetaan korostamalla ja luomalla elementtejä, joita toimialalla ei ole ennen tarjottu. Aikaa myöten kustannukset alenevat entisestään, koska ylivertaisen arvon tuottama myyntimäärän kasvu aiheuttaa mittakaavaetuja.(Kim & Mauborgne, 37.)

 

SBS uudet arvoinnovaatiot

 Mitä meidän tulisi tapahtumastamme supistaa tai jopa poistaa? Entäpä mitä olemassa olevaa meidän pitäisi korostaa ja mitä uutta tulisi lisätä?

Ei kovin helppoja kysymyksiä, mutta onneksi saimme asiakkailtamme laadukasta palautetta tapahtumastamme, joten niiden perusteella voimme tehdä sellaisia ratkaisuja, joista he pitävät. Mitä käy sitten, jos he eivät olekaan tapahtumaamme palaavia asiakkaita ja teemme kohderyhmää kaventavia muutoksia heidän antamansa palautteen perusteella. Muutosten tekemistä hankaloittaa entisestään palautteiden keskinäinen ristiriitaisuus, sillä joistakin ratkaisevista asioista tuli sekä positiivista, että negatiivista palautetta. Onneksi ainakin yhden asian korostaminen on helppoa, se on ruoka. Muutamilta tuli kritiikkiä, että tarjoamamme ruoka ei ollut tapahtuman tason arvoista, suurimmalla osalla siitä ei ollut mitään sanottavaa ja joku innostui jopa kehumaan sitä. Nyt tiedämme, että panostamalla ruoan tasoon, saamme ennen ruokaan tyytyväisistä asiakkaista erittäin tyytyväisiä, neutraaleista tyytyväisiä ja pettyneistä vähintäänkin neutraaleja.

Arvoinnovaatioiden luomista helpottaaksemme meidän tulisi osata luoda toimialamme strategiaprofiili ja katsoa miten oma strategiaprofiilimme tähän asettuu. Strategiaprofiilin luomiseksi pitää osata määritellä toimialaan liittyvät perus asiat, joissa kaikki alan toimijat kilpailevat toisiaan vastaan. Tätä miettiessä törmäsin heti epätietoisuuteen, että mikä meidän toimialamme on ja kenen kanssa oikeasti kilpailemme. Tässä välissä totean melko jyrkästi, että kilpailijoitamme eivät ole muut seminaarit, päinvastoin.

Mikäli haluaa päästä punaiselta mereltä siniselle merelle, ei vain riitä, että vertailee oman yrityksensä strategiaprofiilia alan standardiin. Punaisella merellä on tietty määrä asiakkaita, joten panoksemme pitäisi suunnata sellaisiin ratkaiseviin arvotekijöihin, joilla saamme täysin uusia asiakkaita toimialamme ulkopuolelta. Uusien siniseltä mereltä löytyvien asiakkaiden luoma virta imaisee mukaansa myös punaiselta mereltä löytyviä asiakkaita.

On aivan tolkuttoman mielenkiintoista lähteä ratkomaan seminaarimme tulevaisuutta näiden työkalujen avulla. Paljon on kysymyksiä mielenpäällä, johon pitää lähteä projektitiimin, kumppaneiden, asiakkaiden ja ulkopuolisten kanssa etsimään vastauksia. Mikä on toimialamme? Ketkä ovat kilpailijamme? Mitä vanhaa meidän tulee poistaa, supistaa tai korostaa? Mitä täysin uuttaa meidän tulisi tuoda kasvattaaksemme asiakkaan saamaa arvoa? Mistä löytää rohkeus kokeilla jotakin täysin uutta? Miten Sport & Business Seminaarista tehdään suurempi liiketoimintakokonaisuus kuin muutaman kymppitonnin harjoitteluprojekti?

Jos osaat auttaa meitä näiden kysymysten kanssa, niin heitähän kommenttia tai soita ja sovitaan tapaaminen!

Kommentoi