Tampere
21 May, Tuesday
11° C

Proakatemian esseepankki

Tunnetaidoista lyhyestiKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Julkaistaan lähiaikoina Motiven blogissa.

 

Pääsin keväällä mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osaston koulutukseen tunnetaidoista. Koulutuksen jälkeen kävin pitämässä Tampereen alueella tunnetaitokoulutuksia 5. – 6.-luokkalaisille. Siitä innostuneena halusin koota nyt jälkikäteen tämän blogitekstin aiheesta tunteet ja tunnetaidot. Varsinkin sanapari ”tunnetaidot” tuntuu olevan monelle aikuisellekin vielä melko vieras käsite.

Tunteet kuuluvat ihmisen elämään eikä ole olemassa pelkästään ”järki-ihmisiä”. Tunteet ohjaavat toimintaamme ehkä enemmän kuin monet hoksaavatkaan tai haluavat myöntää. Tunteella eläminen koetaan jotenkin vähempiarvoiseksi, tunteiden merkitystä saatetaan jopa vähätellä.

Tunteet liikkuvat ajatusten lailla, ne tulevat ja menevät. Tunteita on laidasta laitaan, osa haastavia ja vaikeita käsitellä, osa taas keveitä ja ihania. Kuitenkaan ei ole olemassa toistaan parempia tunteita, vaan kaikki ovat meille yhtä arvokkaita ja informatiivisia. Kaikkia tunteita saa tuntea eikä niitä pidä pyrkiä tukahduttamaan, mikään tunne ei ole vähemmän hyväksytty. Mutta eri asia on, miten tunteen vallassa käyttäydymme ja toimimme.

Tunnetaidot on terminä melko hankalasti määriteltävä. Yksinkertaistettuna sen voidaan ajatella tarkoittavan henkilön taitoja käsitellä ja hyväksyä omat tunteensa sekä myös toisen tunteet. Tunnetaitojen pohjana on siis itsetuntemus sekä empatiakyky.  Tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen pitää sisällään myös syy-seuraus -suhteen ymmärtämisen. Sen avulla ihminen välttyy jäämästä niin sanotusti tunteen armoille.

Itsearvostuksen ytimenä on kyky hyväksyä itsensä juuri sellaisena kuin on sekä kyky rakastaa itseään. On tärkeää tiedostaa omat vahvuutensa, sekä uskoa omiin kykyihinsä.

Kun ihmisellä on taitoja käsitellä omia tunteitaan, hän pärjää tunteidensa kanssa paremmin eikä esimerkiksi mene pienistä takaiskuista täysin tolaltaan. Pienet asiat eivät aiheuta suuria tunteen purkauksia, vaan tunteitaan on mahdollista säädellä. Säätely ei kuitenkaan tarkoita tunteiden tukahduttamista tai ohittamista! Säätelyn ansiosta pystymme kokemaan ja ilmaisemaan tunteemme tilanteeseen sopivalla tavalla ja sopivalla intensiteetillä.

Tunnetaidot liittyvät moneen elämän osa-alueeseen. Tietenkin sosiaalisiin suhteisiin, erilaisten suhteiden luominen on helpompaa, kun tunteitaan pystyy ilmaisemaan järkevästi. Myös uuden oppimiseen tunnetaidot liittyvät, miten rauhoittua ja keskittyä uuden opetteluun?  Entäs kun uusi asia ei luonnistukaan heti, miten päästä yli turhautumisesta? Tunnetaidot liittyvät myös näihin asioihin.

Omia tunnetaitojaan voi onneksi kehittää koko elämänsä ajan. Tärkein työkalu siihen on itsereflektio eli itsensä havainnointi ja omien ajatuksiensa sekä toimintansa peilaaminen.

Lisää aiheesta:

http://www.edu.fi/tunteesta_tunteeseen.

http://www.keskuspuisto.fi/doc/hyvinvoiva_oppilaitos__seinajoki_15_-16_3_2012/Haastavat-tunteet—Tiina-Roning.pdf

www.mielenterveysseura.fi/itsetuntemus/tunnetaidot

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/tunnetaidot/tunnetaitojen-perusteet

Aihetunnisteet:
Kommentoi