Tampere
18 May, Saturday
22° C

Proakatemian esseepankki

24H-harjoitusinnovoinnin reflektioKirjoittanut: Tuomas Saarinen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Yksilöessee
Tuomas Saarinen / 19.4.2021
*Päivitetty 4.5.2021

 

24h-HARJOITUSINNOVOINNIN REFLEKTOINTI

 

Evision valmistautuu hyvää vauhtia 24H-loppunäyttöön. Keskiviikkona 14. huhtikuuta kohtaamme ensimmäisen 24-tuntisen harjoitusinnovoinnin, jossa toimeksiantajamme on Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto. Tämä essee reflektoi omia kokemuksiani, ennen innovointia ja sen jälkeen. En mene toimeksiannon ja ratkaisun yksityiskohtiin sen tarkemmin, keskityn enemmän itse innovointiprosessiin.

ENNEN INNOVOINTIA

Evision oli jo ennalta jaettu kahteen tiimiin, sillä varsinaisesta 24H-innovoinnista poiketen tiesimme toimeksiantajan ja aihealueet jo hyvissä ajoin. Työskentelyn tehostamiseksi olimme jo edeltävänä päivänä alustavasti jakaneet tiimien sisäisiä roolejakin. Sen suurempia ennakkovalmisteluja emme tehneet.

Aihepiiri tässä innovoinnissa oli Evisionille mitä mainioin, sillä meistä jokaisella on jo vahva tietotaito tiimioppimisesta pitkän käytännön kautta. Saimme myös huomata, miten paljon tuleva toimeksiantomme eroaa tavanomaisesta valmiin tuotteen tai palvelun innovoinnista.

Olisin voinut varustautua itse innovointipäivään paremmilla välipaloilla. Pitkät, syvät unet olivat ehdottomat pitkän ja intensiivisen päivän jaksamisessa.

TOIMEKSIANNOT

24H-näyttöön valmistautuminen on ollut tapetilla viime loppuvuodesta asti, itsestään selvistä syistä. Tällä viikolla Evision pääsi tositoimiin Ahlmanin kahden casen parissa.

Ahlmanin opisto otti muutama vuosi sitten käyttöön tiimioppimismallin osaksi opintojaan. Toisistaan valtavasti eroja sisältäviä koulutuslinjoja omaavassa oppilaitoksessa mallin yhdenmukaistaminen on tuottanut kuitenkin haasteita. Myös opiston markkinointi kaipasi työkaluja ja uutta ilmettä.

Toimeksiannot kuuluivat siis seuraavasti.

Tiimioppiminen: ”Miltä tiimioppimisemme näyttää? Mitä ja millaisia tiimioppimisen keskeisiä, oppijoita motivoivia ja oppimista jäsenteleviä rakenteita meiltä puuttuu? Miten vahvistamme tiimioppimisen toimintakulttuuriamme?”

Markkinointi: ”Miten tuomme paremmin esille tiimioppimisen mallia tuleville hakijoille sekä markkinoinnissa, että hakijaa kontaktoidessa?”

Olin itse mukana ratkaisemassa tiimioppimisen toimeksiantoa. Tiimimme työskenteli Café KATTO:lla, mikä toimi upeasti ajatusten vaihtamisessa ja tiimin jaksamisen ylläpitämisessä.

KYSELYTUNTI JA TOIMEKSIANNON KIRKASTAMINEN

Toimeksiannon vastaanottamisen jälkeen ehdimme miettiä kysymyksiä Ahlmanin edustajille noin tunnin ajan. Kyselytuntia varten tavoitettavissa useita Ahlmanin edustajia, joten jakaannuimme edelleen muutamaan ryhmään. Jokainen ryhmä esitti muutamat ydinkysymykset kaikille haastateltaville, ja muuta kysymyspalettia jaoimme keskenämme – niitä oli nimittäin kertynyt parisenkymmentä.

Kyselytunnin jälkeen olimme vielä hämmentyneempiä kuin alkuperäisen toimeksiannon saatuamme. Ahlmanin edustajista osalla oli hyvin hatara käsitys heidän omasta visiostaan ja tiimioppimismallista ylipäätään, ja haasteita uusi malli oli tuonut niin henkilöstön kuin opiskelijoidenkin puolelle. Toimeksianto oli lähtökohtaisestikin melko laaja ja ympäripyöreä, joten aloimme kartoittaa todellista ongelmaa kaiken tämän takana.

Soitimme toimeksiantajan edustajalle, ja esitettyämme muutamat ongelman pääkohdat saimme vahvistuksen toimeksiannon varsinaisesta ytimestä. Uusi toimeksiantomme kuului näin:

”Näkemystä tiimioppimisen toteutukseen Ahlmanilla, millä rakenteilla tuetaan tiimioppimista?”

TUTKIMUKSEMME

Toimeksiannon tutkimuksesta leijonanosa koostui haastatteluista ja kyselyistä. Haastattelimme monia tiimioppimisen valmentajia, niin alan konkareita kuin mallia vasta hetken aikaa käyttäneitä. Tähtäimessämme oli selvittää haasteita tiimioppimisen alkuvaiheissa ja tiimioppimisen kulmakiviä alaa eri laajuisesti kokeneilta henkilöiltä.

Teetimme päivän aikana kaksi kyselyä, toinen Ahlmanin opiskelijoille ja toinen henkilöstölle. Vaikka kello oli jo yli kolme iltapäivällä, kun kyselyt lähtivät matkaan, saimme siitä huolimatta kattavan otannan molemmista kohderyhmistä. Opiskelijoiden vastaukset heijastelivat vahvasti kirkastamiamme ongelmia ja turhautuneisuutta tiimioppimismalliin, lähinnä siksi koska he eivät sen olemassaolosta kouluun hakiessaan tienneet.

RYHMÄTYÖSKENTELYN ETENEMINEN

Ennalta tehty roolijako oli enemmän kuin hyödyllinen. Kaikilla oli selkeät ensi- ja toissijaiset roolit, eikä kenenkään tarvinnut patistaa tiimikaveria keskittymään. Jaksamisesta pidettiin huoli myös pitkillä tauoilla, sillä kukaan ei pysty työskennellä tehokkaasti yhtäjaksoisesti 24 tuntia. Tauoilla ei edes puhuttu aiheesta, jotta jokaiset aivot huoneessa saivat taukoa miettimisestä.

RATKAISU

Teimme kaksiosaisen ratkaisun Ahlmanille. Keskityimme tiimioppimisen perusrakenteisiin, sekä Proakatemialta tuttujen tiimioppimismallien tuomiseen toisen asteen monialaiseen koulutusympäristöön. Lisäsimme raporttimme loppuun vielä ideapankin, joka sisälsi näihin molempiin sopivia, heti valmiita ideoita. Mietimme myös sisällyttävämme henkilöstön haasteet soveltaa yhdenmukaistettua oppimismallia kouluun, jonka alat ovat niin laidasta laitaan. Jätimme sen kuitenkin pois, koska se ei sinällään ollut osuvaa toimeksiantoomme.

Kaikki oli valmista noin kahdelta yöllä. Muutaman tunnin saimme siis nukuttua ennen pitchauksen alkamista.

PITCHAUS JA JÄLKIMAININGIT

Kirjoitin pitchauksen raakaversion ratkaisun pohjalta, ja viilasimme sitä yhdessä paremmaksi; missä kohdassa oli liikaa tai epäolennaista asiaa, kuinka paljon ratkaisuista kerrotaan ja mitkä ovat tärkeimmät maininnat.

Pitchaus sujui mielestäni melko hyvin, vaikka yleensä tapanani onkin puhua liian nopeasti. Pieni jännityskään ei juuri auta asiaa. Kävimme pitchaustekstin läpi vielä kerran aamuseitsemältä, kellotimme sen, ja kaikki näytti olevan kunnossa. Esiintymistilannetta helpotti osaltaan pitchauksen tapahtuminen etänä. Toivoisin kyllä, että marraskuun virallinen 24H-pitchaus onnistutaan järjestämään paikan päällä. Siinä on aivan oma tunnelmansa.

Saamme kuulla arvosanat ja toimeksiantajan mielipiteet maanantaina 26. huhtikuuta. Uskon, että ratkaisumme tuo Ahlmanille paljon hyvää opintomallin toteuttamiseen jatkossa, ja odotan vähintään arvosanaa 4. Olen henkilökohtaisesti palautunut innovoinnista melko hyvin. Muutamassa yössä unentarve oli jälleen normaali.

PÄIVITYS 4. TOUKOKUUTA

*Innovoinnista saimme yhteisarvosanan 3. Olemme tulokseen tyytyväisiä, koska poikkesimme hieman aiheesta ja olimme epäselkeästi kontaktissa toimeksiantajaan. Ja aina voi ihan jokainen parantaa! Aina voi kehittyä ja oppia.

Lähteet: Evision Osk: Tiimioppimisen toimeksianto, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto (14.4.2021).

Kommentoi