Tampere
26 May, Sunday
24° C

Proakatemian esseepankki

Yritysten sosiaalinen vastuu (CSR) : Kohti kestävämpää ja eettisempää liiketoimintaaKirjoittanut: Aake Kuoppala - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yritysvastuu 2.0
Terhi Koipijärvi
Sari Kuvaja
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Yritysten sosiaalinen vastuu (CSR) on noussut merkittäväksi keskustelunaiheeksi liike-elämässä ja yhteiskunnassa yleisesti. CSR viittaa yritysten vapaaehtoisiin toimiin, joiden tarkoituksena on ottaa huomioon yhteiskunnalliset, ympäristölliset ja eettiset näkökohdat liiketoiminnan harjoittamisessa. Entä jos jokainen yritys toimisi yritysvastuun mukaisesti? Olisiko maailmamme parempi paikka ja miltä liiketoiminta maailma tulevaisuudessa näyttäisi? Vastuullisuus ja kestävyys on aihe, joka usein herättää keskustelua sekä hyvin vahvojakin mielipiteitä. Tämä essee tarkastelee yritysten sosiaalisen vastuun käsitettä, sen merkitystä, haasteita ja mahdollisuuksia liiketoiminnassa sekä sen vaikutusta yhteiskuntaan. Jotta päästään jyvälle siitä mistä puhutaan voisin käyttää esimerkkinä markkinointikampanjoita. Vastuullisuuden näkökulmasta markkinointikampanjat ja tempaukset synnyttävät laajaa keskustelua ja erilaisia näkemyksiä, sekä positiivisia että negatiivisia. Siksi erityisesti brändien, jotka mainostavat itseään vastuullisina, on tärkeää olla tarkkana kriisiviestinnässä. Vastuullisuusteeman haasteena on se, että mielipiteitä on yhtä monta kuin havupuussa neulasia. Samoin yhtä paljon on myös brändien näkemyksiä, jotka mainostavat itseään vastuullisina. Kestävä kehitys on erittäin suosittu käsite nykyään. Kuluttajien ja sidosryhmien tietoisuuden lisääminen on olennaista, jotta voimme erottaa todelliset toimijat tässä sanaa ja mainetta koskevassa melussa, jotka eivät pyri vain rakentamaan kiiltokuvaa, vaan toimivat oikeasti vastuullisten arvojen ohjaamana.

Miten vastuullisuus määritellään ja mitä se oikein tarkoittaa?

Kysyin tämän aiheen määrittelyyn apua Chatgpt:ltä ja samalla halusin nähdä miten se vastaa. Sen vastaus oli seuraava: ”Yritysten sosiaalinen vastuu voidaan määritellä yritysten vapaaehtoisiksi toimiksi, jotka ylittävät lailliset velvoitteet ja pyrkivät parantamaan yhteiskuntaa, ympäristöä ja sidosryhmien hyvinvointia.”  Mielestäni vastaus oli melko hyvä, mutta ehkä siitä näkyy vähän ympäripyöreä koneellinen teema. Lisäisin vielä määritelmään itse tarkennuksena ne aihealueet joita vastuullisuus voisi koskea. Vastuullisuus sanana yrityksissä usein kattaa monenlaisia toimia, kuten ympäristöystävällisyyden, ekologisten teknologioiden käytön, työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimisen, lahjoitukset hyväntekeväisyyteen ja eettiset liiketoimintatavat ja -mallit. Yleisellä tasolla yritysvastuu -sanana ottaa huomioon kolme peruspilaria, jotka noudattavat tärkeimpiä vastuullisuuden periaatteita. Nämä kolme tärkeintä asiaa ovat sosiaalinen, ympäristöllinen sekä taloudellinen vastuu.

 

Itselleni vastuullisuus käsitteenä on jo ennestään tuttu tulevaisuuden hallitusosaamisen kurssin myötä, jossa kävimme kattavasti läpi erilaisten tilanteiden pohjalta erilaisia yritysten vastuullisuuteen liittyviä seikkoja. Uskon että pientä ongelmallisuutta esiintyy myös valtaosassa kuluttajista. Tuntuu, että yritykset ovat tietoisempia vastuullisuus aiheen ymmärtämisestä kuin lopputuotteen käsitelijät, koska tieto ei ole helposti käsiteltävissä. Tietoa on siis jaettava jollain tavalla paremmin yrityksistä ulospäin, jotta saamme kaikki samalle viivalle tulevaisuudessa.

Havaitsen saman kaltaisia piirteitä meidän tiimissämme. Vastuullisuuden teema tiimissämme koetaan näkemykseni mukaa jokseenkin haastavaksi asiaksi. Usein kuulee yleisesti sanottavan: “Yhden ihmisen teot eivät vaikuta niin paljon, että maailma pelastuisi”. Toki yksin emme voi ratkaista maailman ongelmia, mutta se ei ole tarkoituskaan. Mielestäni olennaista on ymmärtää niitä ominaisuuksia, jotka voivat parantaa toimintatapojamme ja päätöksentekoa. Olen pohtinut mahdollisia ratkaisuja tähän, mutta ajatukseni tuntuvat usein pysähtyvän. Kysymys kuuluukin, miten käsittelemme vastuullisuuden ristiriitoja Proakatemialla yleisesti?

 

Vastuullisuus brändeissä  ja vastuullisuuden merkitys yrityksille

Millon brändi tai yritys sitten voi kutsua itseään vastuulliseksi? Vastuullisuus ei ole leima, jonka ansaitsemme lisäämällä verkkokauppatilauksen yhteyteen ruudun, jota painamalla maksat 30 senttiä kompensoidaksesi hiilijalanjälkesi. Voimme korostaa vastuullisuutta kyllä erilaisilla keinoilla, mutta yritykseltä usein tulisi löytyä syvempi tarkoitus, jolla osoittaa olevansa vastuullinen toimija. Brändin tarkoituksen tulee olla sellainen, että pystymme perustelemaan väitteemme, tekemään konkreettisia toimenpiteitä sekä olemaan toiminnallamme läpinäkyviä.  Mikä sitten on vastuullisuuden merkitys yrityksille? Yritysten vastuullisuudella on useita merkittäviä hyötyjä liiketoiminnalle. Ensinnäkin, CSR-toimilla voidaan parantaa yrityksen mainetta ja brändiä sekä lisätä asiakasuskollisuutta. Yhä useammat kuluttajat arvostavat yrityksiä, jotka ottavat vastuullisuuden vakavasti ja toimivat eettisesti ja kestävästi. Lisäksi, hyvän sosiaalisen vastuullisuuden maine voi auttaa yrityksiä houkuttelemaan ja säilyttämään korkealaatuista työvoimaa sekä houkuttelemaan sijoittajia, jotka arvostavat vastuullista liiketoimintaa. Vastuullisella ja läpinäkyvällä toiminnalla tehdään yrityksestä myöskin kiinnostavampi yritys työmarkkinoilla. Työnhakijat ovat nykypäivänä todella valveutuneita siitä millainen yritys on kyseessä ja he osaavat etsiä tietoa.

Kun puhutaan kuluttajien ostokäyttätymisestä on ikävää todeta, että kuluttajalle suurin arvo, millä päätöksiä tehdään on monesti lompakko. Minusta tuntuu, että ihmiset, jotka pitävät suurinta ääntä vastuullisuudesta ja ekologisuudesta on myös melko maksukyvytöntä ostovoimaa. Toisin sanoen heillä ei ole rahaa käyttää enempää siihen, että saavat ostettua varmasti ekologisia tuotteita. Toki vastuullisuus vaikuttaa myöskin yrityksen johtoon. Kirjassa Yritysvastuu 2.0 kerrotaan siitä enemmän, tässä suora lainaus kirjasta. ”Vastuullisuus johtaja merkitsee tietysti aina yhtä uutta johtajaa. Ja kun johtoryhmää kasvatettaan, tulee huolehtia siitä, ettei se tule liian suureksi ja ketteryys säilyy, minkä vuoksi vastuullisuus johtajalla tulee olla muutakin osaamista, kuin vastuullisuus agendan ymmärtäminen”

Haasteet CSR:ssä

Vaikka CSR:llä on monia etuja, sen toteuttaminen voi olla haastavaa yrityksille. Yksi keskeisistä haasteista on kustannusten lisääntyminen. Monet CSR-toimet vaativat lisäresursseja ja investointeja, jotka voivat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen lyhyellä aikavälillä. Lisäksi, yritysten on joskus vaikea mitata ja raportoida CSR-toimintojensa vaikutuksia tehokkaasti, mikä vaikeuttaa niiden onnistumisen arviointia.

Mahdollisuudet CSR:ssä

Vaikka CSR tuo mukanaan haasteita, se tarjoaa myös runsaasti mahdollisuuksia yrityksille. Hyvin suunnitellut CSR-toimet voivat lisätä yrityksen kilpailukykyä, parantaa sen mainetta ja houkutella uusia asiakkaita ja sijoittajia. Lisäksi, CSR voi auttaa yrityksiä luomaan kestävämpiä ja pitkäaikaisia suhteita sidosryhmiinsä, mikä voi edistää liiketoiminnan vakautta ja menestystä pitkällä aikavälillä.

Vaikutus Yhteiskuntaan

Yritysten sosiaalisella vastuulla voi olla merkittävä positiivinen vaikutus yhteiskuntaan. Se voi edistää kestävää kehitystä, vähentää ympäristövaikutuksia ja parantaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Lisäksi, yritykset voivat toimia tärkeänä voimana yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa, kuten köyhyyden vähentämisessä, koulutuksen edistämisessä ja terveydenhuollon parantamisessa.

Pohdinta

Yritysten sosiaalinen vastuu on tärkeä osa nykyaikaista liiketoimintaa, ja sillä on merkittäviä vaikutuksia yrityksiin ja yhteiskuntaan laajemmin. Vaikka sen toteuttaminen voi olla haastavaa, sen tarjoamat mahdollisuudet liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle ovat merkittäviä. Sosiaalisen vastuullisuuden ei tule rajoittaa liiketoimintaa, vaan nimenomaan rikastaa sitä. Ongelmia on monenlaisia, eivätkä ne ratkea yhdessä tai kahdessa yössä. Strategian tulee olla sellainen, että se tukee yrityksen toimintaa pitkällä aikavälillä. Strategia pitkällä aikavälillä kuulostaa erittäin hienolta, mutta omassa toiminnassani se ei toistaiseksi ole ensimmäinen toimenpiteeni. Jatkuvasti kasvavassa globaalissa taloudessa CSR:n rooli on entistä keskeisempi kestävän ja eettisen liiketoiminnan edistämisessä.

 

Kommentoi