Tampere
17 Jun, Monday
20° C

Proakatemian esseepankki

YRITYSKUVA VERKOSSAKirjoittanut: Santtu Luoma - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 8 minuuttia.

Johdanto

Lähdimme pohtimaan tarkkaan aihetta ja pohdimme että mistä aihepiiristä meille voisi olla eniten hyötyä yrittäjinä? Mikä olisi meillä tässä kohtaa tärkeintä, kun liiketoimintaa vasta pohditaan ja yrittäjyyttä opiskellaan? Emme suinkaan väheksy aiheita, mutta kuten talousopettajammekin sanoi: ”Tärkeämpää on ensin miettiä sitä, että miten rahaa tekee kuin että minkä yritysmuodon valitsee.” Huomasimme että ensisijaisempaa on tässä kohtaa tavoittaa tulevia mahdollisia asiakkaita tehokkaalla tavalla kuin valmistautua tulevia uhkakuvia varten tai ryhmäviestinnän perusteisiin.

Verkkoviestintä, someviestintä ja yrityskuva – nämä kaikki kuulostavat itsessään hyvinkin yksisellitteisiltä ja ilmiselviltä aiheilta. Pysähdyimme aiheen äärelle ja haastoimme itseämme. Ovatko nämä aiheet kuitenkaan todellisuudessa niin ilmiselviä kuten ajattelemme? Mitä verkko-/someviestintä todellisuudessa on? Mikä on yrityskuva)

Tässä kirjoitelmassa lähdemme purkamaan kysymyksiä vaiheittain taustatyön pohjalta, mietimme että mitä hyvä viestintä verkossa ja somen eri kanavissa on, ja ilmiöiden muodossa tarkastelemme mitä hyötyä yrityksellä on käyttää resursseja verkon ihmeelliseen maailma. Mistä aloittavan yrittäjän olisi hyvä lähteä liikkeelle rakentaessaan yrityskuvaa.

Ajattelimme että avaamalla tiettyä ilmiötä saamme lukijalle parhaan käsityksen mitä onnistunut verkkoviestintä on. Se koostuu monesta eri palasta, joista koostuu parhaimmassa tapauksessa onnistunut lopputulos. Käytämme ilmiön kertomiseen Neliöt Liikkuu LKV:tä, joka on oikeanlaisella viestinnällä saanut ison asiakaskunnan ja menestyvän liiketoimena.

Mitä on verkko-/someviestintä ja yrityskuva?

Osaava yrittäjä sivustolla yrityskuva selitetään hyvinkin napakasti. He kirjoittavat, että yrityskuva syntyy monen eri osatekijän yhteisvaikutuksen tuloksena ja ne voidaan ryhmitellä neljään pääryhmään, joita ovat viestintä, tuotteet, henkilöstö ja yrityksen toimintapuitteet. Luominen alkaa siitä, että päätetään millainen kuva yrityksestä, halutaan antaa. Valinta kriteereinä voi toimia esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden laadukkuus tai edullinen hinnoittelu. Vaihtoehtoja yrityskuvaan on paljonkin kuten muun muassa arvokas, perinteinen, moderni, nuorekas, ympäristöystävällinen jne. Kun yritys kuva on selvä, on aika miettiä miten toimia, että haluttu yrityskuvaus välittyy ulospäin. Oikein toteutettuna yrityskuva houkuttelee juuri sinulle sopivia asiakkaita. (Osaava yrittäjä, 4. Yrityskuva eli imago)

Luonnollisesti viestintä isossa roolissa jo yksinkertaisesti yrityksen nimestä lähtien. Hyvänä esimerkkinä toimii päivittäistavaraketju Halpa-Halli, mikä jo nimenä luo mielikuvan edullisista hinnoista. Sen lisäksi yrityksen tunnusvärit, liikemerkki ja graafinen ilme ovat ulospäin näkyviä tunnuksia. Esimerkkinä yritykset, jotka pyrkivät liittämään yrityskuvaansa terveyteen tai luontoon liittyviä mielikuvia, valitsevat usein tunnusvärikseen vihreän. Äkkiseltään näistä tulee mieleen Mehiläinen, VR ja S-kauppaketju. Edullista hintamielikuvaa tavoittelevat yritykset käyttävät vuorostaan useimmiten aggressiivisen voimakkaita värejä, kuten kirkkaan keltaista ja punaista. Näitä kun katson Pirkanmaan yrityskuvassa niin tavaratalot Tokmanni ja Hurrikaani ovat vahvoja väreissään. Laadukasta ja arvokasta yrityskuvaa tavoittelevat yritykset käyttävät tunnusvärinä muun muassa mustaa, tummanpunaista, tummansinistä jne. Esimerkkinä näistä kirkkaimpana nousee miesten parturiketju M-room mustavalkoisineen logoineen tai mustakultaisineen tuote purkkeineen. (Osaava yrittäjä, 4. Yrityskuva eli imago, Yrityskuvan luominen)

M-room on myös erittäin hyvä esimerkki hyvin rakennetusta yrityskuvasta ja sekä taitavasta verkko- ja someviestinnästä. Pitkään asiakkaana olen seurannut heidän menestystarinaansa, ja samalla olen laittanut merkille, kuinka nerokkaasti yrityksen imago on rakennettu koko konseptin ympärille. Liikkeiden mainostarrat, mainoslehtiset, hiusmuotoilutuotteet, älypuhelin sovellukset, nettisivut, autot ja aivan kaikki seuraavat M-roomin tyylikkään mustaa olemusta ja vahvaa imagoa. Tämä seuraa partureiden asukokonaisuudesta aina sinun lompakkoosi asti, mikäli päädyt ottamaan jäsenkortin. M-room yrittäjät ovatkin pitkän linjan tekijöitä ja suosittelen lämpimästi käymässä katsomassa oppia yrityskuvan luomiseen.

Viestinnässä yrityskuvassa korostuu myös tuotteiden tuotekuvat eli brändit, mitkä yhdistetään yrityksen kokonaiskuvaan. Sen vuoksi on myös merkittävää miettiä, että millaisia tuotteita omaan tuotereppuun ottaa myytäväksi ja tarjottavaksi. Onko tuote arvojesi mukainen? Jos valitsemasi tuote on selvä myyntihintti, tulisiko yrityksen kuvaa muokata sen mukaiseksi? Merkittävää on myös se, miten asiakkaat ja yrityskumppanit kokevat yrityksen jokapäiväisessä kanssakäymisessä, ja näin ollen yrityksen viestintä niin verbaalisesti kuin myös visuaalisesti on hyvinkin merkittävässä roolissa yrityskuvan luomisessa. Sen vuoksi on tärkeä pyrkiä tekemään asiakkaaseen mahdollisimman vaikuttunut olo kaiken tyyppisissä kohtaamisissa. Pyri saavuttamaan asiakaan luottamus joka viestinnän muodossa. (Osaava yrittäjä, 4. Yrityskuva eli imago, Yrityskuvan luominen)

 

Mitä on hyvä verkko-/someviestintä yrityskuvan luomisessa?

Webakatemia mainostaan webinaariansa asiantuntevasti seuraavin sanoin: ”Oli sitten kyse potentiaalisesta asiakkaasta, työnhakijasta, sidosryhmästä tai mahdollisesta yhteistyökumppanista, päätökset tehdään nykypäivänä pitkälti sen perusteella, mitä luetaan verkosta ja somesta. Tämä tuo oman haasteensa niin myyntiin, rekrytointiin kuin yleiseen yrityskuvaan rakentamiseenkin.” (Webakatemia, Yrityskuvan rakentaminen digitaalisesti)

Näkemys tehdas mbe haastaa myös omalla sivuillaan seuraavasti: ”Asiakkaiden siirtyessä digitaalisiin kanaviin, somen hyödyntäminen on tänä päivänä tärkeä osa yritysviestintää. Sosiaalinen media mahdollistaa tiiviimmän suhteen rakentamisen yrityksesi tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Onko teillä jo somestrategia laadittuna?” (Näkemys tehdas mbe, somestrategia)

Molemmissa lähteissä korostetaan aktiivisen läsnäolon mallia sosiaalisen median kanavissa ja tärkeimpänä syynä on olemassaolon tunne. Jos et ole paikalla niin mahdolliset kontakti valuvat muihin läsnä oleviin yrityksiin.

Tärkeintä hyvässä some viestinnässä on aloittaa perusasioista. Ketä haluamme tavoittaa ja miksi? Mitä kanavia hyödynnetään ja millaista viestiä jaamme? Joten palaamme tässä yrityskuvaan ja some viestinnän tulisikin tukeutua samaan liiketoimintamalliin. Sosiaalisen median kanavat ovat luonteeltaan erilaisia ja palvelevat osittain eri tavoitteita. Twitter ja Linkedin painottuu asiantuntija sisältöön, kun taas Facebook ja Instagram ovat hyviä paikkoja rennommille yritysjulkaisuille listaa Näkemys tehdas mbe. (Näkemys tehdas mbe, somestrategia)

Some -kanavia miettiessä on tärkeää pohtia sitä, että mitä kanavia ehditään päivittää säännöllisesti. Tekstisisällön lisäksi on viisasta panostaa hyviin kuviin ja erilaisiin videoihin. Näiden lisäksi viestinnän tulee olla suunnitelmallista, ajankohtaista ja jatkuvaa. Onkin hyvä pitää yrityksen kanssa palaveri siitä, että mitä kaikkea someen tuodaan, mitkä julkaisut kuvastavat parhaiten haluttua yrityskuvaa, miten sitä ylläpidetään ja ovatko kaikki osatekijät sitoutuneet siihen. Somesisällöt voivat olla esimerkiksi oman alan julkaisuja ja tutkimuksia, uutisia ja tiedotteita, blogeja, tarinoita yrityksen asiakastapauksista, toimiston arkisia asioista tai vaikka työntekijätarinoita. (Näkemys tehdas mbe, somestrategia)

Kannattava some-viestintä on kohdistettua kuten myös yhtä tärkeää on myös kohdistaa viestintää yrityksen verkkosivuilla haluttuun asiakasryhmään. Esimerkiksi Facebookissa käyttäjistä on hyvinkin tarkka profilointi, minkä perusteella mainontaan voidaan kohdistaa juuri haluttuun käyttäjä ryhmään. Ammattimaisesti ja oikein toteutettuna tämä vahvistaa yrityksen yrityskuvan mielikuvaa käyttäjä ryhmässä, vaikka klikkaukset eivät johtaisikaan suoriin yhteydenottoihin.

Hyvällä yrityskuvalla voi olla tässä kohtaa merkittävä vaikutus mahdollisen asiakkaan mielikuvaan ja hän saattaakin palata takaisin tuotteesi tai palvelusi pariin, kun sitä todella tarvitsee. Tämä voi myös kääntyä pahimmillaan vahingoittavaksi yritykselle, mikäli kohdentaminen ei ole suunniteltu oikein. Yrityksesi sanoma voi ärsyttää mainoksen tavoittanutta henkilöä. Kaikkea ei tietenkään pysty hallitsemaan, mutta tavoitteellisuus on aina paikallaan verkossa ja somessa. Mieti mitä julkaiset, miksi julkaiset, kenelle julkaiset ja missä julkaiset?

Tuomas Kaukkinen lainaa hyvin kiteyttävästi Siukkosaarta opinnäytetyössään: ”Hyvä verkko- ja someviestintä luo siis myönteistä yrityskuvaa, mikä aikaa saa uskottavuutta, luottamusta, julkisuutta, helpottaa päätöksen tekemistä ja vahvistaa asiakassuhteita ja on kilpailukeino.” (Siukosaari 1997:194)

 

Neliöt Liikkuu LKV

Valitsimme Verkko-/someviestinnän ilmiöksi Neliöt Liikkuu LKV kiinteistövälitys toimiston. Neliöt Liikkuu LKV on helsinkiläinen kiinteistövälitystoimisto, jossa työskentelee alan parhaat nimet. Yritys on vasta puolitoista vuotta vanha, mutta se on kasvanut räjähdysmäisesti ja on yksi alan johtavia yrityksiä. He ovat yksi ainoista, jotka käyttävät uudenlaista, tyylikästä ja erilaista markkinointitapaa. Jokainen välittäjä on seurattu ja tuottaa sisältöä päivittäin asiakkaille ja muille ihmisille. Yrityksen keulakuva on 32-vuotias venäläislähtöinen Andrei Koivumäki, joka on saavuttanut suursuosion tuomalla uudenlaisen markkinoinnin kiinteistövälitysalalle. Koivumäki on käyttänyt itsensä markkinointiin isosti sosiaalista mediaa, esim. Instagram on miehellä päivittäin laajana julkaisualustana. Hänet tunnetaan myös ”Asuntokaupat sokkona” TV-formaatista. Hän herättää paljon mielenkiintoa ja huomiota omalla henkilöbrändillään, joka on isoin syy hänen menestykseensä.

Heidän tarinansa ja tapa toimia ovat mielestämme paras esimerkki kertomaan konkreettisesti viestinnän hyödyistä sosiaalisessa mediassa. Yritys on tällä hetkellä kovassa kasvussa ja on yksi alan seuratuimpia, käytetyimpiä ja menestyneimpiä toimijoita.

Tarina

Vuoden 2019 vaihteessa Neliöt Liikkuu LKV:n perustajajäsenet ja ystävät Andrei Koivumäki, Tuomas Kukko, Samu Siponen ja Daniel Levi päättivät perustaa uuden ja modernin kiinteistövälitysyrityksen. He olivat saavuttaneet muissa yrityksissä työntekijöinä paljon ja seuraava askel oli otettava. He olivat käyttäneet sosiaalisessa mediassa #neliötliikkuu merkintää ennen vain markkinointiin, mutta siitä lähti idea perustaa sen niminen yritys. Neliöt Liikkuu-merkintää käytettiin esimerkiksi Instagram kuvissa, jonka seurauksena siitä tuli Koivumäen tavaramerkki. Yritys keräsi ensimmäisen viiden päivän aikana 15 miljoonan edestä toimeksiantoja. He käyttivät yrityksen markkinointiin taktiikkaa, jossa yrittäjät ilmoitti ensin jäävänsä pidemmälle lomalle, jonka aikana luotiin kysyntäpainetta uudelle yritykselle. Kun yritys perustettiin, miehet jatkoivat jo ennestään vahvan henkilöbrändin käyttöä. Kysynnän kasvu sai aikaan välittömästi suuren määrän toimeksiantoja ja yrityksen kasvu alkoi välittömästi. Vuonna 2019 kasvu oli nopeaa ja tilikauden tulos positiivinen. Neliöt Liikkuu LKV:n kasvu saatiin aikaan omin resurssein ilman pääomasijoittajien panosta tai lainoja. Yritys perustettiin ilman valmiin organisaation toimintamalleja tai tukitoimia. Aluksi yrityksen johtamiseen ja kasvuun tarvittava panos otettiin yrityksen perustajien selkänahasta. Ensimmäisen vuoden näkyvällä työllä rakennettiin tulevaisuuden menestystä.

Kun Neliöt Liikkuu aloitti toimintansa helmikuussa 2019, kiinteistövälittäjiä oli kolme. Lokakuun alussa 2020 Neliöt Liikkuu työllisti 19 henkeä, joten määrä on yli kuusinkertaistunut. Vahvan kasvun yhtenä suurena syynä voidaan pitää markkinointi, joka on yrityksellä huippuluokkaa. Heidän viestitä eroaa muista monella tapaa, erityisesti määrällä. Neliöt Liikkuu on yrityksenä kokoajan näkyvillä ja heidän oikeanlainen viestintä tavoittaa suuren yleisön. Kesällä yritys lanseerasi uuden palvelu, vuokravälityksen. Yrityksen mielestä pääkaupunkiseudulla ei saanut vuokra-asuntoihin tarpeeksi laadukasta palvelua ja he päättivät puuttua asiaan. Yritys palkkasi kolme pääkaupunkiseudun parhaista vuokravälittäjistä ja kyseinen palvelu tuli heti todella suosituksi. Yritys on saanut lyhyessä ajassa valtavan suosion ihmisten keskuudessa ja heitä pidetäänkin tällä hetkellä yhtenä parhaimmista välitystoimistoista mielikuvien takia. Yritys luo jatkuvasti ihmisille mielikuvia ja heidän toimintansa jää ihmisten mieleen.

Yrityksestä voidaan puhua suomessa alan tulevaisuuden suunnannäyttäjänä, sillä se on jo lyhyen elinaikansa aikana kerännyt paljon meriittejä, jolla luodaan menestynyt yritys. Yritys on sosiaalisessa mediassa alan isoimpia toimijoita ja yksi iso syy heidän menestykseensä on oikeanlaisessa markkinoinnissa. Myös yrityksen asiakastyytyväisyys on loistavalla tasolla, ja se onkin yksi yrityksen parhaita markkinointivaltti. Vaikka yrityksen palvelu olisi hieman kalliimpi muita, se korvaantuu palvelun laadulla, myyntitaktiikalla ja suurella näkyvyydellä

Sosiaalisen median hyödyntäminen

Miksi henkilöbrändäys kannattaa ja mitä se mahdollistaa? Koivumäki itse vastaa asiaan näin. ”Tunnettu ja vahva brändi avaa ovia, tuotteen hintataso nousee, asiakkaiden määrä nousee ja kontaktit lisääntyvät. Täytyy kuitenkin muistaa, että brändi ei synny viikossa, eikä edes vuodessa. Se vaatii vuosien määrätietoisen ja näkyvän työn” (Koivumäki 2020)

Andrei Koivumäki tuli alalle tuntemattomana nuorena miehenä, jolta kukaan ei odottanut mitään. Hän sai mahdollisuuden eräässä kiinteistövälitysyrityksessä ja teki töitä paljon sen eteen, että saisi nimeään esille. Hän keksi ja toi alalle uudenlaisen tavan markkinoida ja viestiä, sosiaalisen median. Kun Koivumäki aloitti alalla 2012, ei kukaan käyttänyt markkinointiin sosiaalista mediaa ja hän näki siinä tilaisuuden itselleen. Koivumäki rupesi hyödyntämään sosiaalisen median eri kanavia itsensä markkinointiin. Hänen henkilöbrändinsä lähti melko nopeasti kasvamaan ja kovan työn tuloksena 8 vuotta myöhemmin hänellä on yksi suomen parhaita ja kasvavimpia henkilöbrändejä. Hänellä on nykypäivänä Instagramissa 13,8 tuhatta seuraajaa näkemässä päivittäistä tekemistä. Sosiaalinen media on loistava alusta hyödyntää markkinointia ja näkyvyyttä yritykselle. Palvelu on kuitenkin nykypäivänä niin kilpailtu, että jollain on erotuttava. Omanlainen tyyli kuvissa ja teksteissä pidemmällä aikavälillä takaavat kiinnostavamman kohteen seuraajalle. Hyvän brändin rakentaminen vaatii paljon työtä ja Andrei Koivumäki on hyvä esimerkki siitä, miten sosiaalista mediaa pystyy hyödyntämään menestyvän yrityksen rakentamisessa. Yrityksen viestintä verkossa on nykypäivänä ehdottoman tärkeää liiketoiminnan näkökulmasta. Suurin osa ihmisistä hakee ensisijaisesti tietoa verkossa, joten verkkoviestintä on varmin keino saada ihmiset tietoiseksi yrityksestä. Lisäksi kuluttajat ovat entistä omatoimisempia: he eivät odota, että heihin otetaan yhteyttä, vaan he ottavat itse selvää tuotteista ja palveluista, joita tarvitsevat. Verkossa erottautuminen on kuitenkin haastavaa ja vaatii taitoa. Siksi yrityksen verkkoviestintään on kannattavaa panostaa.

Etenkin nuoret ovat todella kriittisiä yritysten verkkoviestintää kohtaan. Ensimmäinen askel kohti toimivaa viestintää on ymmärtää potentiaalisten asiakkaiden käyttäytymistä verkossa: Kuinka verkossa luetaan, klikkaillaan ja toimitaan. Nykyään ihmiset eivät jaksa enää lukea verkossa juuri mitään, joten esimerkiksi videot ja kuvat voivat olla tehokkaampi keino viestiä kuin teksti.  Myös sivujen ulkoasulla ja sijoittelulla on suuri merkitys, koska ihmiset silmäilevät sivuja lineaarisen lukemisen sijaan. Tärkeimmät asiat tulisi sijoittaa sivun yläosaan, koska kävijä ei välttämättä vieritä sivua alaspäin lainkaan. Verkkoviestinnässä kannattaakin ajatella, että mitä sinä haluaisit ensimmäisenä tietää, kun päädyt yrityksen verkkosivuille. Nämä ovat tärkeitä asioita yrityksen imagon kannalta, koska ihmiset saavat kokemuksistaan mielikuvia, joilla on merkitystä tulevaisuudessa ihmisten toiminnassa yritystä kohtaan..

Pohdinta

Tässä oli meidän näkemyksenne verkko-/someviestinnän eri osa-alueista ja sen vaikutuksista yritykseen. Työssä oli myös lainattuja lauseita ja näkemyksiä. Oikeanlainen viestintä on yrityksille tärkeää ja sen vaikutukset näkyvät kauas yritysten toiminnassa. On yrityksen kannalta siis tärkeää olla siellä, missä asiakkaatkin ovat. Sosiaalisen median kautta tapahtuva markkinointiviestintä madaltaa kynnystä kohdata tehokkaammin potentiaaliset kuluttajat ja sitouttaa jo olemassa olevat asiakkaat paremmin brändiin. Oikeanlainen viestintä myös mahdollistaa aiempaa vuorovaikutteisemman asiakaskokemuksen yrityksen ja asiakkaan välillä. Työtä tehdessä tutustuimme viestintään tarkemmin ja sen tärkeys tuli esiin monessa eri kulmassa. Yritysten pitäisi yhä enemmän käyttää hyväkseen sosiaalisen median alustoja, jotta se tavoittaisi suuremman määrän ihmisiä ja syyn tutustua yritykseen. Aiheena verkko- ja someviestintä oli mielenkiintoinen ja innostava, mutta myös haastava laajan alueen vuoksi. Asioita ja eri näkökulmia on paljon, joten tiettyjen asioiden rajaaminen työhön oli pakollista. Koitimme saada työstä mahdollisimman helpon luettavan hänelle, joka haluaa tutustua aiheeseen ja on kiinnostunut hyödyntämään saamaansa tietoa. Aiheeseen kannattaa pureutua käytännön esimerkin, tai ilmiön kautta. Ajattelimme että Neliöt Liikkuu olisi yrityksenä paras esimerkki kuvaamaan oikeanlaisen verkko- ja someviestinnän hyötyjä ja vaikutusta. Sosiaalisen median markkinointiviestintä on kasvanut valtavasti ja on tulevaisuudessa vielä suurempi alusta yrityksen ja asiakkaan väliselle viestinnälle. Viestintä on viimevuosina siirtynyt enemmän ja enemmän sähköiseen muotoon sen helppouden, edullisuuden ja käytännön takia. Suurin osa ihmisistä omistaa nykyaikana älylaitteen nykypäivänä ja siksi verkkoviestinnällä saavuttaa isoimman yleisön. Yrityksen näkyvyys on yksi isoimpia asioita yrityksen kasvun kannalta ja siksi oikeanlainen viestintä täytyy pitää mielessä

Lähteet

https://neliotliikkuu.fi/blogi/

Koivumäki, A. 2020. Instagram kuva. 19.9.2020.

https://www.instagram.com/p/CFReRy3hq-w/

Harju, K. Yrityksen verkkoviestintä. Luettu 20.11.2020

https://www.saleslion.fi/blog/yrityksen-verkkoviestinta-vaatii-paneutumista-ja-sitoutumista-mutta-se-kannattaa/
Osaava yrittäjä sivusto, Yrityskuva eli imago, luettu 25.11.2020 http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/yritysajatuksesta-liikeidea

Webakatemia, Yrityskuvan rakentaminen digitaalisesti, luettu 25.11.2020 https://webakatemia.fi/koulutus/yrityskuvan-rakentaminen-digitaalisesti/

Näkemys tehdas mbe, somestrategia, luettu 25.11.2020
Tehokas somestrategia yrityksellesi | Näkemystehdas MBE

Kaukkinen, T. 2006. Yrityskuvan luominen pienyritykselle. Liiketalous. Tampereen ammattikorkeakoulu. Tutkintotyöraportti. Luettu 25.11.2020
Tiivistelmä (theseus.fi)
Siukosaari, Asko: Markkinointiviestinnän johtaminen, WSOY 1997

Kommentoi