Tampere
28 May, Tuesday
14° C

Proakatemian esseepankki

Yrityskulttuuri?Kirjoittanut: Atte Westerberg - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Mikä ihmeen yrityskulttuuri ja miksi se on tärkeää? Maailma muuttuu jatkuvasti, jolloin meidänkin pitää muuttua, jos haluamme pysyä sen perässä. Yhtä lailla yritysten toimintatapojen pitää muuttua pysyäkseen mukana kilpailussa, joka ei koskaan lopu. Yritykset luovat uusia toimintatapoja ja strategioita, vastaukseksi muutokseen.

 

“Mutta organisaatio ei muutu, elleivät sen ihmiset muutu.” (Rautiainen 2018)

 

 

Hyvän yrityskulttuurin katastrofaaliset seuraukset

 

Yrityskulttuurin johtaminen ei ole pelkästään asioiden johtamista. Ihmiset rakentavat yrityksensä kulttuurin, käyttäytymisnormit, arvot, sekä toimintatavat. Nämä asiat näkyvät meille arkipäivässä esimerkiksi; tervehtiminen, virallinen ja epävirallinen hierarkia, johtamistapa, kokouskäytännöt, sekä sisäinen ja ulkoinen viestintä. Näillä kaikilla asioilla on suuri vaikutus yrityksen liiketoiminnan menestykselle ja ihmisten hyvinvoinnille.

 

Olin kuuntelemassa MARK Kasvuaamussa Tampereella eri puhujia ja yksi oli Aava & Bang asiakkuusjohtaja Pia Raiden. Pia oli puhumassa yrityskulttuurin rakentamisesta, juurruttamisesta ja dokumentoinnista.

 

#1 Määrittäminen

On tunnistettava missä olemme, näin meillä on mitattavia asioita, joita voidaan parantaa. Tärkeänä ymmärtää nykytilanne mihin halutaan muutosta ja miksi siihen halutaan muutosta. Mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät? Ei riitä, että yrityksen johto ymmärtää

 

Arjessa: lähdetään liikkeelle brutaaleista faktoista. On muistettava, että viestintä on vallankäyttöä ja se rakentaa ympäröivää todellisuutta.

 

#2 Juurruttaminen

Yrityskulttuuri syö strategian alkupalaksi. Jos strategia ei ole nykyiseen kulttuuriin sopiva niin sitä on vaikea saada käytäntöön.

 

Arjessa: yrityksen menestyksen rakentavat ihmiset, joilla on yhteinen tavoite ja onnistuminen perustuu ihmisten väliseen aitoon viestintään.

 

#3 Dokumentointi

Kaikista tärkein markkinointi tehdään yrityksen sisällä.

 

Arjessa: hyvän yrityskulttuurin rakentuminen vaatii systemaattista ja tavoitteellisuus työtä. Vaikka viestinnän vastuu on jaettu, on johdon tehtävänä luoda raamit sen onnistumiselle. (Raiden 2019)

 

 

Kuinka tuhota yrityskulttuuri?

 

#1 Epärealistiset tavoitteet

Jos olet tullut siihen lopputulokseen, että haluat tuhota yrityksen kulttuurin niin kehotan sinua aloittamaan epärealististen tavoitteiden asettamisesta. Epärealistiset tavoitteet muuttavat motivaation epätoivoksi, jolloin työntekijät oikovat mutkia päästäkseen tavoitteisiin.

 

#2 Yksilön saavutusten korostaminen

Yksilön saavutusten huomioiminen on erittäin tärkeää, mutta jos haluat työntekijöiden keskittyvän toistensa väliseen kilpailuun enemmän kuin tiimityöhön, aloita se ylikorostamalla yksilöiden saavutuksia. Tällöin yrityksen tavoitteet jäävät henkilökohtaisen hyödyn ja muiden päihittämisen alapuolelle.

 

#3 Nöyryyttävä palautteenantokulttuuri

Suosittelen syyllistämään ja osoittelemaan sormella mahdollisimman paljon. Suosittelen myös syyttämään muita asioista, josta he eivät ole vastuussa ja rohkaisen johtajia nöyryyttämään yksilöitä koko ryhmän edessä. Tällöin työntekijät elävät jatkuvassa sosiaalisen nöyryytyksen pelossa.

 

#4 Ristiriitainen viestintä

Ovatko yrityksen arvot ristiriidassa päätöksenteon kanssa? Jos esimiehen päätös ei ole arvojen mukaista, niin kumman puolen työntekijä valitsee? Esimiehen. “Johtajat ja esimiehet muokkaavat yrityskulttuuria sillä keitä he palkkaavat, irtisanovat ja palkitsevat. He luovat kulttuuria, halusivatpa he sitä tai eivät.” (Ratsula 2018)

 

 

#5 Aggressiivinen kielenkäyttö

Miten muistutamme tavoitteisiin pääsemisestä? Muistammeko kertoa mikä merkitys tavoitteeseen pääsemisellä on? Jos haluat tuhota yrityskulttuurin niin suosittelen jatkuvasti korostamaan aggressiivisesti tavoitteisiin pääsemistä ja jättää kertomatta, että mikä merkitys on tavoitteella.

 

 

Pelko

“Jokaisessa edellä mainitussa viidessä tekijässä on yksi yhteinen nimittäjä: pelko. Pelkäämme riittämättömyyttämme, häpeän kohteeksi joutumista. Pelkäämme, että muuta ovat meitä parempia. Pelkäämme työmme menettämisen puolesta tai julkista nöyryytystä. Pelkäämme, että olemme väärässä. Joutuessamme pelon valtaan, lopetamme helposti rationaalisen ajattelun ja teemme mitä vain selvitäksemme.” (Ratsula 2018)

 

Meillä jokaisella on oma henkilökohtainen vastuu oman yrityksemme kulttuurin rakentamisesta. Miten viestimme keskenämme, tervehdimmekö työkaveria aamulla, autammeko toisiamme tarpeeksi?

 

 

Lähteet

 

Rautiainen, A. 2018. Yrityskulttuuri johtaa toimintaa – onko yrityksesi arvoista siihen? Ellun kanat. Julkaistu 26.6.2018. Luettu 12.12.2019.

https://ellunkanat.fi/artikkeli/yrityskulttuuri-johtaa-toimintaa-onko-yrityksesi-arvoista/

 

Raiden, P. Asiakkuusjohtaja. Aava & Bang. 2019. Hyvä brändi on sisältä kaunis – Markkinoinnin vaikuttavuus lähtee sisäpiiristä. Seminaari. MARK Kasvuaamu 27.11.2019. Tampere.

 

Ratsula, N. 2018. 5 tapaa tuhota yrityskulttuuri. Bonfire. Julkaistu 4.4.2018. Luettu 12.12.2019.

https://www.bonfire.fi/5-tapaa-tuhota-yrityskulttuuri/

Kommentoi