Tampere
27 May, Monday
23° C

Proakatemian esseepankki

YrityskulttuuriKirjoittanut: Tommi Riikonen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Podcast tai vlog / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

LINKKI PODIIN

 

Kirjoittaneet Ava Koskinen, Joel Lauronen, Helmi Kaihlanen ja Tommi Riikonen.

 

Roiman yritysvierailut

Roiman hallitus totesi helmikuisessa kokouksessa, ettei Roima tee tarpeeksi yritysvierailuja (Roiman hallituksen pöytäkirjat 2023, 1).  Ongelma on tunnustettu myös muiden tiimiläisten ja valmentajan toimesta. Yksinkertaistettuna yritysvierailujen määrä korreloi suoraan verkostojen kasvuun, sitä kautta yhteistyömahdollisuuksiin ja lopulta liikevaihtoon. Yritysvierailut kuuluvat myös Proakatemian opetussuunnitelmaan ja niille on varattu oma paikkansa HOPS-Excelistä. Yleisesti voi sanoa, että yritysvierailut ovat unohtuneet korona-aikana koko yhteisöltä. Tarkkoja lukuja ei aiheesta löydy, mutta yleisen käsityksen mukaan ennen koronaa yrityksiin lähdettiin vierailulle hanakammin.

Roimassa ongelmaa käytiin läpi myös alkuvuoden pajoissa ja Roima päätti ryhdistäytyä aiheen tiimoilta. Yritysvierailuita päätettiin lisätä ja mielenkiinnon kohteiden mukaan päätettiin saman tien yritykset, joihin lähdetään käymään. Esimerkiksi Rasmus määrättiin kontaktoimaan VesiVek, ja he ottivat meidät kohteliaasti vastaan. VesiVek oli Roiman ensimmäinen lähes koko porukalla toteutettu vierailu. Maaliskuussa Roima vierailee Futuricella ja huhtikuussa Tiimiakatemialla. Lisäksi pienemmillä porukoilla toteutetaan vierailuja viikoittain.

 

Yrityskulttuuri Roimassa

 

Puhuimme podcastissa siitä, että kaikki yritykset, joissa olemme tähän asti käyneet vierailulla, ovat ottaneet meidät avosylin vastaan. Lähtökohtaisesti jokaisessa yrityksessä myös työntekijöistä asti on välittynyt yrityksen arvojen ymmärrys ja niiden mukaan käyttäytyminen. Luimme podcastiin valmistautuessamme Sanna Kulmalan ja Petra Rosvallin näkemyksiä yrityskulttuurista heidän teoksessaan Yrityskulttuuri käytännössä (2022). Heidän sanojansa mukaillen, yrityskulttuurille ei ole olemassa yhtä kiveen kirjoitettua määritelmää. Tiimin jäsenet yleensä mukautuvat vaistomaisesti yrityksen tapoihin, tajuamattaan luovansa samalla yritykselle kulttuuria. Kulttuurin muodostuttua, se vaikuttaa tiimin jäsenten ajatteluun ja käyttäytymiseen pitkällä aikavälillä. Näin ollen yrityskulttuuri on kestävää. (Kulmala & Rosvall 2022)

Keskustelun lomasta nousi esiin Roiman yrityskulttuuri ja aloimme pohtimaan, kuinka me itse yrityksenä toimimme. Meillä käy jonkin verran vierailijoita ja olemme tekemisissä aktiivisesti muiden tiimiyritysten kanssa täällä Proakatemialla. Olemmeko me itse toivottaneet vierailijamme lämpimästi tervetulleiksi? Minkälaisen kuvan olemme Roimasta jättäneet? Esimerkiksi meidän itse käymillä yritysvierailuilla, on pöydät notkuneet herkuista ja vastaanotosta on välittömästi näkynyt arvostus meitä kohtaan vierailijoina. Voisimme varmasti Roimassakin huomioida paremmin vierailijoitamme, varsinkin kun yleensä vierailija itse tulee avosylin jakamaan tietoa oman ammattitaitonsa pohjalta. Ystävällinen ele on tarjota vaikkapa jotain juotavaa tai syötävää ja muistaa heti alkuun jo kiittää vierasta paikan päälle saapumisesta. Sitä kuitenkin aina miettii, että onpa hienoa, että nämä ihmiset haluavat auttaa meitä ja jakaa tietotaitoaan, mutta tuleeko sitä sanottua tarpeeksi ääneen?

Lisäksi mietimme, olemmeko varmasti ihan pelkästään akatemian sisällä jättänyt hyvän kuvan Roimasta. Varmasti olemme, ainakin ulkopuolelta tulleiden palautteiden perusteella, mutta olisi hienoa jättää vielä parempi muistijälki ja varmistaa että jokainen kokee Roiman helposti lähestyttävänä tiiminä. Puhumme podcastissa mm. kättelyn merkityksestä. Joskus itsensä esittely saattaa unohtua, kun tiimipöydälle tullaan yllättäen kysymään jotain. Se olisi paikka sanoa käsipäivää ja kertoa ketä me olemme, kuin myös kysyä toisilta ketä he ovat ja miksi tulivat juuri meidän luoksemme. Näitä asioita aiomme jatkossa pohtia ja ottaa esille myös tiimitasolla, onhan tavoitteemme lähteä Proakatemialta legendaarisen tiimin tittelin kanssa.

Ajatuksia Vesivek yritysvierailusta

 

 

Vierailumme Vesivekillä Pirkkalassa opetti meille useita tärkeitä asioita yritystoiminnasta ja ennen kaikkea tärkeitä koppeja myyntiin ja markkinointiin. Osaltaan myös tämä yritysvierailu antoi meille inspiraation tehdä tämä essee ja podcast aiheesta yritysvierailut ja jutella sekä kirjoittaa yrityskulttuurista.

Huomasimme, että on tärkeää panostaa laadukkaaseen materiaaliin ja ammattitaitoiseen asennukseen, jotta asiakkaat saavat kestävän ja toimivan lopputuloksen. Vesivekillä käytetään ainoastaan laadukkaita materiaaleja ja työntekijät ovat koulutettuja ja kokeneita alan ammattilaisia. Kaksi Vesivekin työntekijää piti meille diaesityksen, jonka ohella ja jälkeen kävimme avointa dialogia koko ryhmän kesken. Oli todella mielenkiintoista kuulla kummankin taustasta ja koulutuksesta sekä edellisistä työpaikoista ennen Vesivekkiä. Saimme oikeaa tarttumapintaa, että miten ja missä on kouluttauduttu ja ennen tehty töitä sekä miten sen on ”valmistellut” heitä nykyistä pestiä varten. Mistä paikoista on tullut mitäkin oppia ja miten sitä hyödynnetään tällä hetkellä. He kertoivat myös mielenkiintoisia tarinoita omasta työstään, joka oli todella inspiroivaa. Pääsimme vielä lopuksi kurkistamaan taukotilan ikkunasta hallin puolelle ja vaihtamaan muutaman sanasen toisten työntekijöiden kanssa.

Juttelimmekin jälkeenpäin Roiman kesken siitä, että onnistunutta tässä yritysvierailussa oli juuri se, että Vesivekin työntekijät eivät täysin yksin puhuneet ja menneet dia dialta eteenpäin vaan vastasivat kattavasti meidän kysymyksiimme. Vaikka ennen vierailua ja sen jälkeenkin juttelimme siitä, miten rakennus- ja kiinteistöala ei välttämättä kiinnosta kaikkia; ymmärsimme erityisesti vierailun jälkeen, miten paljon oppia yrityskulttuurista saimme.

Saimme arvokkaita oppeja myös myyntipäiviä ajatellen myynti tavoista ja tekniikoista. Kuulimme myös hyvä myyntitarinoita, joissa näitä tapoja oli viety käytäntöön.

Yritysvierailu opetti meille, että asiakkaan tarpeiden kuuntelu ja hyvä kommunikaatio ovat erittäin tärkeitä tekijöitä onnistuneissa projekteissa. Vesivek pyrkii aina selvittämään asiakkaan toiveet ja tarpeet ennen työn aloittamista, jotta lopputuloksesta tulee juuri sellainen kuin asiakas haluaa.

Vesivekillä on selkeä brändi ja yrityskulttuuri, joka näkyy kaikessa toiminnassa. Yritys panostaa vahvasti asiakaspalveluun ja laatuun, ja tämä näkyy myös työntekijöiden asenteessa ja työn laadussa. Esimiesten asenne, ammattitaito ja tapa työskennellä jalkautuu jokaiseen työntekijään, ja selkeästi kuuli, kuinka tämä näkyy arjessa työpaikalla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vesivekillä vierailu opetti meille tärkeitä asioita yritystoiminnasta, laadukkaan työn merkityksestä sekä asiakkaan tarpeiden huomioimisesta. Näitä oppeja ja koppeja voimme varmasti vielä hyödyntää omissa projekteissamme.

Lähteet:

Kulmala, S. & Rosvall, P. 2022. Yrityskulttuuri käytännössä. Helsinki. Alma Talent Oy.

Roiman hallituksen pöytäkirjat. 3.2.2023. Salainen.

Kommentoi