Tampere
21 May, Tuesday
3° C

Proakatemian esseepankki

Yrittäjyyden kurssi & menestyksen mindsetKirjoittanut: Verneri Halttula - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Yrittäjyys kurssi & menestyksen mindset

 

 

Johdanto

 

Yrittäjyyteen liittyen löytyy paljon erilaisia kursseja ja verkkoalustoja, joissa pystyy harjoittelemaan yrittäjyyteen liittyviä isoja asioita, kuten talousosaaminen ja innovointi. Tein kevään aikana Hubsin tarjoaman kurssin, jossa monet yrittäjyyden guruista kertoivat mielipiteitään siitä, millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota matkalla huippubisneksiin. Kurssi olisi pitänyt tehdä jo aiemmin, mutta kuulin siitä vasta tänä keväänä, joten päätin sen tehdä. Löysin kuitenkin videoista paljon hyviä vinkkejä tulevia vuosia varten, ja oli hyvä palata vanhoihin asioihin, mitä ei ole ensimmäisen opintovuoden jälkeen Proakatemialla tullut juurikaan vastaan. Esseeni toimii omalta osaltaan reflektiona kurssin oppeja kohtaan, sekä myös kiinnostusta herättävänä jujuna, jotta mahdollisimman moni saisi kipinän mennä tekemään verkkokurssin.

 

 

Ajattelutapana yrittäjyys

 

Kurssi on saanut minut ajattelemaan paljon omia arvojani yrittäjänä ja antanut minulle erittäin arvokasta tietoa siitä, millä tavalla kannattaa priorisoida omaa aikaansa yrittäjänä, ja mihin osa-alueeseen liikeidean kehittämisessä missäkin vaiheessa tulee kiinnittää huomio.

Olemme oman tiimi yritykseni kanssa tehnyt tämän kuluneen kolmen vuoden aikana paljon projekteja, ja olenkin hankkinut itselleni sellaisia projekteja, mitkä juuri kiinnostavat minua, ja missä pääsen näyttämään omaa osaamistani. Kurssin videoilla esiintyneet gurut painottivat keskittämään omat aikaresurssinsa sellaisiin aihealueisiin, jotka kiinnostavat vahvasti, ja joista osaamista löytyy jo ennalta. Toki uuden oppiminen on aina hyvä asia, mutta kiinnostuksen tulee olla kova, jotta aikaresurssien käyttö on kannattavaa kesken yrityksen ja projektien kasvun.

 

 

Suunnitelma tulevaisuudessa

 

Suunnitelmanani valmistumisen jälkeen onkin luoda liiketoimintaa ensin projektimuotoisilla tempauksilla, ja käyttää mahdollisesti laskutusalustana osuuskuntaa. Olemme luoneet tiimikaveriemme kanssa myynnin ja markkinoinnin ulkoistamisprojektin nimeltä Intovisio. Intovision päämääriin ja toimialaan viitanneena kurssin sisältöä olen saanut paljon lisää tietoa siitä, millaisella ajatusmallilla on mahdollista toteuttaa itseään ja liikeideaa, mutta pysyä myös globaalisti vastuullisena ja sosiaalisena yrityksenä, joka hyödyntää verkostoja ja yhteistyökumppaneita.

Koen että olen saanut ehkä suurimmat opit ja kopit Antti Merilehdon videosta, sillä pystyin samaistumaan hänen ajattelumalliinsa. Antti pystyi kertomaan minulle ennen monimutkaiset asiat hyvin simppelisti ja yksityiskohtaisesti.

 

 

Kansainvälistyminen

 

Olen ehtinyt opintojen aikana tekemään myös puolen vuoden vaihto-opiskelun. Opiskelin International Business linjalla, ja tämä vaihtojakso antoi minulle huimaa perspektiiviä siitä, miten Euroopan eri maissa koetaan yrittäjyys ja liiketalous verrattuna Suomeen. Ehkä isoimpana shokkina koulussa tuli se, ettei opintojakson opetusmenetelmät olleet samanlaiset ollenkaan, kun meillä Proakatemialla, sillä kaikki tunnit olivat luento pohjaisia ja tiimiakatemialla hyödynnämme tiimioppimista ja ryhmäopintoja.

 

 

Opit ja kopit

 

Koin kurssilla ratkaisevan tärkeänä Anssin videon, koska olen todennäköisesti uusien innovointien ja ajatusten ympäröimä valmistumisen jälkeen. Anssin videon hyvät pointit antoivat minulle loistavaa perspektiiviä, mitä en ollut aiemmin vielä alan kirjoista lukenut.

Helposti kuvitellaan, että bisneksen viiva ja kehitys on suora, mutta muuttujia on ja se on yrittäjyyden ydin. Idea yrittäjyydessä on varautua niihin, että onnistumisen todennäköisyys on kaikista paras. Maailman tunnetulla strategia konsultilla on väittämä, jossa jokaisella yrityksellä on vain kaksi ydin funktiota: Kyky innovoida ja kyky myydä/markkinoida tätä innovointia.

Yrityksen hallinnointia tukevat hr ja talousosaajat ovat esimerkiksi sivufunktiointa. Jos toimia yrittäjyydessä pitäisi asettaa lineaariseen järjestykseen, niin videoista oppineena ensin on innovointi ja sitten vasta myynti/markkinointi. Hyvänä lisä vinkkinä videoista tuli se, että menestys jättää aina vinkkejä onnistumisesta muille.

Product market fit oli minulle uusi termi videoiden aikana, mutta termin kuvauksen kanssa olen päässyt taistelemaan opintojenkin aikana paljon. Se tarkoittaa, että kaikki potentiaaliset asiakkaat haluavat ja repivät tuotteen/palvelun käsiinsä, koska se on niin hyvä ja hyödyllinen kuluttajan mielestä.

Videossa kerrottiin ohjeena, että, kun aletaan innovoimaan uutta, on ensiarvoisen tärkeää, että luodaan vahva visio ja käsitys tuotteesta. Seuraavana muutama vinkki videoilta millä pääsee hyvin alkuun:

  • Growth mindset heti alkuun, niin taivas on vain rajana (uskoa omien kykyjen menestykseen)
  • Kokeile paljon
  • Tee päätöksiä dataohjautuvasti
  • Lue paljon kirjoja ja artikkeleita.

 

 

Oppimismenetelmät

 

Kirjojen lukemiseen videoissa kannustettiin vahvasti, mutta kirja mikä ei inspiroi ensimmäisen 50 sivun jälkeen, niin tulee heittää roskiin, koska siinä tilanteessa et todennäköisesti saa hyötyjä kirjasta, kun suhteutetaan se kirjan lukemiseen käytettyyn aikaan. Maailmasta ja eri alojen toimijoilta nimittäin löytyy niin paljon loistavia kirjoja, että 50 sivun jälkeen voit kokea valinneesi väärän kirjan, jos se ei inspiroi.

Innovointiin liittyen Annan 10 ideaa oli loistava tapa lähteä tekemään innovointia uusiin projekteihin, vaikka ne piti temmata suoraan ajatuspankista paperille miettimättä ollenkaan ulkoisia tekijöitä.

Tehtävää tehdessä huomasin, että ideani olivat oikeasti aika hyviä, ja tutut kelle lähetin ideani, antoivat positiivista palautetta minun innovointi taidoistani. Ehkäpä Proakatemia on rikastuttanut omaa innovointipankkiani, ja siitä syystä sain tehtävästä kaikki irti.

Moni ideoista olisi varmasti hyvin jatkojalostettavissa, mutta yksi oli kuitenkin yli muiden. Sain hyvää inspiraatiota geokätköilyyn liittyvästä nuorten sovelluksesta, jonka pääasiallisena tavoitteena lisätään yhtenäisyyttä ja saadaan ehkäistyä nuorten liikkumattomuutta ja syrjäytymistä. Aion seuraavassa osiossa tehdä ideasta Business Modell Canvasin.

 

 

Lopuksi

 

Olen hyvin tyytyväinen, että olen saanut todella hyviä oppeja ja koppeja kurssin videoista yrittäjyyden ammattilaisilta. Koen, että tämä oli minulle todella ajankohtainen kurssi, sillä valmistumisen jälkeen kaikilla suuntaavat katseet joka tapauksessa johonkin suuntaan. Suosittelen henkilökohtaisesti kurssia kaikille Proakatemialaisille vuosikurssista riippumatta. Suosittelen kurssia lisäksi kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää omaa tietoa ja taitoa yrittäjyyden mutkaisella polulla. Päätän esseeni siihen, että haluan kiittää Hubs kurssin sisällön kehittelijöitä ja yhteistyötahoja, jotka ovat olleet kurssissa mukana.

 

 

Lähteet:

 

Anssi Rantanen (viitattu 13.11.2023). Saatavilla:

https://tuni.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=2cac1184-76a7-4fd5-ae73-ad13007f7e3c

 

Antti Merilehto (viitattu 13.11.2023). Saatavilla:

https://tuni.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=6a1381ec-f070-4795-b071-ad1300817f9f

 

Entrepreneurship Course. Isag European Business School 1.2-1.5.2022.

Kommentoi