Tampere
18 May, Saturday
19° C

Proakatemian esseepankki

Yksityisen elinkeinonharjoittajan vakuutuksetKirjoittanut: Tuomas Kuusisto - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Yrittäjän pakolliset vakuutukset vaihtelemat vähän toimialasta riippuen. Kaikille pakollinen on YEL-vakuutus, sekin vain tietyt ehdot täyttäen. YEL-vakuutus uudistui tammikuussa 2023. Uudistuksessa on keskitytty työtulon määrittämiseen ja tarkistamiseen, koska on yleistynyt, ettei yrittäjän työtulo vastaa hänen työpanoksensa todellista arvoa (Ilmarinen n.d.). On luonnollista, että yrittäjä minimoi YEL-vakuutuksen, kuten kaikki muutkin kulut. Yrittäjät sijoittavat ennemmin yrityksiin kuin eläkkeisiin. Yrittäjän eläke onkin usein yrityksen taseessa, ei eläkerahastossa. Nykyisellä uudistuksella halutaan turvata yrittäjien eläkkeet, mutta todellinen motiivi muutokselle taitaa pikemminkin olla eläkejärjestelmän syvempi kriisi, eikä vain yrittäjien pienet eläkkeet.  

YEL-vakuutuksen kriteerit ovat: 

-Olet 18–67-vuotias yrittäjä 

-Toimit yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta 

-YEL-työtulosi on vähintään 8 575,45 euroa vuodessa (2023) 

-Työskentelet yrityksessäsi 

-Asut Suomessa 

Miten YEL-vakuutuksen määrä lasketaan? 

YEL-työtulo määrittelee YEL-vakuutuksen hinnan. YEL-työtulo määritellään jokaiselle tapauskohtaisesti. Arvioon vaikuttajaa yrittäjän oma arvio sekä Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeen mukainen työtulosuositus. Liikevaihdon ja toimialan lisäksi määrittelyssä huomioidaan esimerkiksi työtuntien määrä ja yritystoiminnan kausiluonteisuus. Yrittäjän työtulolla ei tarkoiteta yrityksen voittoa tai yrittäjän nostamaa palkkaa. (Varma n.d..) Työtulo tarkoittaa sitä, paljonko yrittäjä maksaisi samasta työstä toiselle palkkaa. Yrittäjät ovat arvioineet tämän aina minimiin, joten uudistuksessa käytetään apuna päätoimialan mediaanipalkkoja. Näin ollen yrittäjät eivät voi suoraan tiputtaa YEL-maksuja pienimpään mahdolliseen, vaan jokaisen kohdalla käytetään harkintaa. Mediaanipalkkaa ei kuitenkaan sellaisenaan voida käyttää suoraan, koska jotkut pienyrittäjät todella tienaavat vähän, joten maksut heille olisi kohtuuttomat, siksi YEL-vakuutus määritellään tapauskohtaisesti. 

Muita yrittäjän pakollisia vakuutuksia: 

-Sosiaali- ja terveysalan yrittäjille pakollinen vakuutus on potilasvakuutus 

-Ajoneuvoihin liikennevakuutus 

-MYEL, eli maatalousyrittäjän tai apurahansaajan eläkevakuutus 

-Ympäristövahinkovakuutus, mikäli yrityksen toimintaan tai toimialaan liittyy riskejä siitä, että ympäristö vahingoittuu esimerkiksi myrkyllisten aineiden seurauksena 

(Ukko.fi 2019) 

Pakollisia yrittäjän vakuutuksia on melko vähän. Jos yritys palkkaa työntekijän tilanne onkin toinen. Pakollisia sosiaalivakuutuksia työntekijöille ovat (mikäli ehdot täyttyvät): 

-työeläkevakuutusmaksu 

-työttömyysvakuutusmaksu 

-työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu 

-Ryhmähenkivakuutusmaksu. 

(Verohallinto 2022) 

Kaikki sosiaalivakuutusmaksut eivät suoraan ole pakollisia, vaan niissäkin pitää täyttyä tietyt ehdot. Kriteerit ovat toisaalta matalat, joten käytännössä jos yrittäjä palkkaa vakituisen työntekijän, kaikki ehdot täyttyvät. Vakuutusmaksuja pidetään yritysmaailmassa ongelmallisina. Rahapalkan päälle, yrittäjä joutuu maksamaan sivukulut eli sosiaalivakuutusmaksut. Todellinen palkansaajan kulu saadaan, kun palkka kerrotaan 1,3-1,7-kertoimella. Tämä kerroin kannattaa muistaa myös, kun teet itse yrittäjänä laskutuksella töitä. Järkevä kerroin laskutukseen minimissään on 1,7, näin saat YEL-vakuutukset ja muut yrittäjän kulut katettua rahapalkan lisäksi. 

Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset 

Yrittäjä voi valita toiminnalleen erilaisia vakuutuksia, pakollisten vakuutusten lisäksi. Vapaaehtoisia vakuutuksia on loputtomiin ja jokaisen vakuutusyhtiön ehdot ovat erilaiset. Yrittäjä voi valita vakuutuksia joko henkilöille tai yritykselle. Yleinen suositeltava vakuutus on vastuuvakuutus, joka korvaa yrityksen aiheuttamat vahingot. Pienetkin vahingot voivat koitua kalliiksi, joten riskienhallinnan kannalta tämä on merkittävä. Tietysti myös yrityksen kalusto kannattaa vakuuttaa, jos sellaista on. Oikeusturva on myös yrittäjillä yleinen vakuutus. Oikeusturvan avulla kaikki yrityksen nimissä solmittavat sopimukset ovat oikeusturvavakuutuksen piirissä. Oikeusturvavakuutus auttaa varautumaan tilanteisiin, joissa tarvitaan asianajajan apua. Riitatilanteita voi tulla eteen, vaikka oma toiminta olisikin moitteetonta. (If n.d..) Vakuutuksen ostaminen on aina riskien hallintaa. Se kuinka paljon riskien vähentämisestä haluaa maksaa, on jokaisen yrittäjän pohdittava tapauskohtaisesti. 

Entä jos pakollista vakuutusta ei ole? 

Jos yrittäjä ei ole esimerkiksi ottannut YEL-vakuutusta, Eläketurvakeskus kehottaa yrittäjää korjaamaan tilanteen. YEL-vakuutuksen voi ottaa takautuvasti kuluvalle ja kolmelle edelliselle vuodelle. Vanhemmalta ajalta eläketurvaa ei ole mahdollista kartuttaa. Mikäli yrittäjä ei noudata Eläketurvakeskuksen antamaa kehotusta, ottaa Eläketurvakeskus yrittäjän puolesta ja kustannuksella YEL-vakuutuksen työeläkevakuutusyhtiöstä. Lähes samat säännöt pätevät työntekijöiden vakuuttamiseen. Jos työnantaja ei ota työntekijöilleen eläkevakuutuusta, Eläketurvakeskus kehottaa korjaamaan laiminlyönnin. Laiminlyönnin ajalta vakuutusmaksu työntekijöille voidaan korottaa jopa kaksinkertaiseksi. Eläketurvakeskus toimii valvojana yhteistyössä eri viranomaisten kanssa, jotta yrittäjillä on pakolliset vakuutukset. Toisinsanoen jos yrittäjä “unohtaa” pakolliset vakuutukset, viranomaiset kyllä muistuttavat asiasta. 

Lopuksi 

Tällä hetkellä yrittäjien eläkkeet ovat pienemmät suhteessa työntekijöiden eläkkeisiin. YEL-vakuutus on yrittäjän eläketurva, jota uudistettiin, jotta yrittäjillä olisi paremmin taatut eläkkeet. Jos pakollisia vakuutuksia ei ole ottanut ajallaan, ei tarvitse kauhistua. Kyllä eläketurvakeskus pitää yrittäjästä huolen kuten myös verottaja. Vakuutukset kannattaa kuitenkin hoitaa ajoissa, jotta välttyy ylimääräisiltä kuluilta. Vapaaehtoisia vakuutuksia kannattaa myös ottaa omien riskien vähentämiseksi. Yrittäjän pitää itse arvioida mitä vakuutuksia hänen on järkevä ottaa. Vakuutusyhtiöt tietysti suosittelevat kaikista laajinta pakettia. 

 

 

Lähteet: 

Ukko.fi. 2019. Toiminimiyrittäjän vakuutukset – mitä vakuutuksia tarvitsee olla? Verkkosivu. Viitattu 23.4.2023. https://www.ukko.fi/yrittajyyskoulu/toiminimiyrittajan-vakuutukset/ 

Verohallinto. 2022. Sosiaalivakuutusmaksut. Verkkosivu. Viitattu 23.4.2023. 

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/yritys_tyonantajana/sosiaalivakuutusmaksut/ 

Varma. N.d. YEL-työtulon määrittäminen. Verkkosivu. Viitattu 23.4.2023. 

https://www.varma.fi/yrittaja/yel-vakuutus/yel-tyotulon-maarittaminen/#arvioi-oikea-tyotulo-laskurilla 

Accountor. 2022. Mistä työntekijän palkan sivukulut muodostuvat? Verkkosivu. Viitattu 23.4.2023. 

https://www.accountor.com/fi/finland/artikla/palkan-sivukulut#:~:text=Ty%C3%B6nantajan%20sivukulut%20ovat%2021%2C09,2%20251%20500%20%E2%82%AC%2Fvuosi. 

If. N.d. Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset. Verkkosivu. Viitattu 26.4.2023. 

https://www.if.fi/yritysasiakkaat/vakuutukset/yrittajan-vakuutukset/yrittajan-vapaaehtoiset-vakuutukset 

Eläketurvakeskus. 2023. Yrittäjän vakuuttamista valvotaan. Verkkosivu. Viitattu 26.4.2023. 

https://www.tyoelake.fi/yrittajan-elaketurva/yrittajan-vakuuttamista-valvotaan/#:~:text=Jos%20yritt%C3%A4j%C3%A4%20ei%20ole%20ottanut,el%C3%A4keturvaa%20ole%20j%C3%A4lkik%C3%A4teen%20mahdollista%20kartuttaa. 

Jos olisin tiennyt, että aikuinen voi olla näin tyhmä. Olisin vieläkin lapsi.

Kommentoi