Tampere
20 May, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolestaKirjoittanut: Pyry Paaso - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tiimiäly
Ida Hakola
Ilona Hiila
Maaretta Tukiainen
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

 

 

 

Proakatemia on siitä hassu paikka, että täällä meidät arvotaan 20-hengen tiimeihin. Tosin tämä ei perustu aivan täysin arvontaan, sillä pohjalla on persoonallisuustestit, mutta tämä jo karkaa hieman aiheesta. Tällä tiimillä on siis kuitenkin tarkoitus lähteä tekemään liiketoimintaa – yrittäjyyttä.

Miten sitä yrittäjyyttä sitten tämmöisellä porukalla toteutetaan? Tästä on vastuu pelkästään tiimillä itsellään, mutta miten ihmeessä tämä toisille tuntematon joukko voi kasvaa dynaamiseksi, rohkeaksi ja voittavaksi – huipputiimiksi.

Luin aiheesta pohjalle Tiimiäly kirjan ja sieltä sain hieman apuja tähän kysymykseen.

 

Miksi huipputiimi?

 

Mitä hyötyä tiimille on siitä, että sen tavoitteena on olla aina vain parempi tiimi? Miksi edes ylipäätään halutaan tehdä tiimissä? Ja miksi se lähtee tavoittelemaan parasta mahdollista toimivuutta?

Kirjassa kiteytettiin mielestäni tiimityöskentely hyvin ja mitä lisähyötyä se tuo onnistuessaan.

  1. Tiimi on enemmän kuin yksilöidensä vahvuudet
  2. Tiimissä yksilö oppii enemmän
  3. Tiimi ratkaisee monimutkaisempia ongelmia kuin yksilö
  4. Tiimi tunnistaa ongelmat nopeammin kuin yksilö
  5. Tiimi työskentelee tehokkaammin kuin yksilö
  6. Tiimityö lisää työtyytyväisyyttä

 

Harvoin osaamme itse kaikkea, mitä yrityksemme haasteet vaativat. Eikä meidän myöskään tarvitsee heti paniikissa kaikkea opetellakaan, kun eri huippuosaajia löytyy tiimistä. Ja samalla kun pystytään seuraamaan miten muut toimivat eri tilanteissa. Tämän peilaaminen taas omaan tekemiseen tehostaa uusien asioiden oppimista. Ernst & Youngin tutkimuksenkin mukaan 90 prosenttia yrityksistä pitää yritysmaailman ongelmia niin monimutkaisina, että niihin tarvitaan tiimityötä. Ongelma tilanteen kohdatessa taas monesta silmäparista on hyötyä, sillä jokaisen silmäparin takana on oma ihmeellinen mielensä, joista jokainen paneutuu käsillä olevaan ongelmaan omasta perspektiivistä käsin. Ongelman ratkaisu nopeutuu moninkertaisesti verrattuna yksilötyöhön. Ongelman ratkettua työhön paneutuessa, kun tämä onnistutaan tekemään hyvin päästään haluttuun lopputulokseen nopeammin. Ja mikä parasta, kun haaste on selvitetty, on se kyseinen haaste selvitetty yhdessä ja mikäpä on parempaa kuin yhdessä voittaminen. Ja ihan muutenkin olemmehan me lauma eläimiä, niin olemme myös keskimäärin tyytyväisempiä, kun saamme tehdä porukalla töitä.

 

 

Miten sitten?

 

Kirjassa todettiin, että huipputiimiin ei suoranaisesti vaikuta sen jäsenten älykkyysosamäärät, aikaisemmat työkokemukset tai johdettiinko sitä hierarkisesti vai ei. Se ei myöskään suoraan liity tiimin jäsenten persoonaan, taustaan tai johtamistapaan. Vaan näitä kaikkia asioita tärkeämpää on salliva ilmapiiri. Salliva ilmapiiri voidaan saavuttaa henkilöiden välisellä dynastialla eikä älykkyysosamäärillä tai aiemmilla työkokemuksilla ole siihen kuin vain välillinen vaikutus.

Huipputiimiin päästäkseen tarvitaan tiimiälyä. Tiimiäly taas syntyy, kun tiimillä on yhteisesti jaettu kulttuuri ja tähän kannattaa panostaa sillä kulttuuri muodostuu aina, mutta minkälainen, on se tiimiläisten käsissä. Kulttuuri taas muodostuu merkityksellisestä tavoitteesta, tiimiläisten keskinäisestä luottamuksesta, vastuun kantamisesta ja tiimille ominaisesta tavasta olla vuorovaikutuksessa.

Mika Aittamäki käydessä meillä pajassa puhumassa esitteli meille viisi tasoisen tiimipyramidin. Pyramidi kuvastaa hyvin sitä missä järjestyksessä asiat etenevät ja sillä on myös kiva yhtymäpinta tähän kyseiseen kirjaan. Alla esittelen pyramidin ilman pyramidia, mutta alhaalta lähdetään perustasta ja päästä lopulta pyramidin huipulle.

 

Tulokset

 

Tilivelvollisuus

 

Sitoutuminen

 

Konfliktit

 

Luottamus

 

Tässä kaikessa on kaikessa yksinkertaisuudessaan kyse siitä, että tiimiläiset kokevat psykologista turvallisuutta. Heidän ei tarvitse pelätä virheitä. He voivat tuoda esille ongelmia ja vaikeitakin asioita. Voivat luotta, että eivät tule hyljätyksi erilaisuutensa vuoksi. Voivat pyytää ja saavat apua. Ja ennen kaikkea uskaltavat kokeilla ja ottaa riskejä.

Loppuun haluaisin vielä nostaa lauseen, joka jäi minulle erityisesti sellaisenaan mieleen ja johon mielestäni koko aihe myös jollain tavalla pohjautuu. ”Tiimin toiminnan pohjalla on tiimin jäsenten kykyjen tunnistaminen ja näiden tukeminen siten, että jokainen voi toteuttaa työssään sitä, missä on hyvä ja mitä kohti haluaa kehittyä ja kasvaa.”

Kommentoi