Tampere
30 May, Thursday
16° C

Proakatemian esseepankki

Working GeniusKirjoittanut: Ville Leino - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Ajatus esseen kirjoittamisesta lähti liikkeelle siitä, että halusin tutustua uudestaan ja syvällisemmin omaan Working Genius -raporttiin, joten miksi en tekisi asiasta samalla lyhyttä esseetä. Raportti on siis nimeltään ”The 6 types of Working Genius”, jonka ostimme jokaiselle Toiveuni-tiimin jäsenelle, jotta saisin paremman kuvan omista vahvuuksistani Toiveuni-tiimiläisenä. Idea raportin ostamisesta ja tekemisestä lähti, kun katsoimme Nevalan Markon kanssa Patrick Lencionin, Nordic Bussiness forumissa pitämän puheen. Mutta mikä siis on Patrik Lencionin, 6 Working Genius -malli.

The 6 Working Genius -malli on yksilöiden vahvuuksiin ja työskentelytapoihin keskittyvä malli, jolla on tarkoitus löytää yksilön mieluisimmat sekä vahvimmat osa-alueet työskentelyssä. Mallissa on jaettu työntekeminen kuuteen osa-alueeseen, jotka ovat

  1. Wonder (tunnistaa muutoksen tarpeen),
  2. Invention (luo idean),
  3. Discernment (arvioi idean toteutettavuuden)
  4. Galvanizing (synnyttää innostusta ja toimintaa)
  5. Enablement (auttaa ja tukee idean toteutumisessa)
  6. Tenacity (varmistaa toteutumisen)

Mallin perusidea on, että jokaisella meillä on luonnollisia lahjoja työntekoon. Työnteko itsessään sisältää karkeasti kuusi osa-aluetta, joista jokaisella meillä on kaksi ”Working Geniusia”. Ne ovat työskentelyn osa-alueita, joista saamme iloa ja energiaa sekä suhtaudumme niihin intohimolla. Jäljelle jäävästä neljästä työskentelyn osa-alueesta meillä on kaksi ”Working Frustration” eli meiltä iloa, energiaa vievää sekä kaksi ”Working Competencies” eli meille neutraalia työskentelyn osa-aluetta. Lisäksi raportin tehdessään saa samalla lisätietoa siitä, miten omat Working Genius tyypit toimivat yhdessä. Working Genius yhdistelmä voi avata lisää omista taipumuksista ja yhdistelmän hyödyistä.

Omat Working Geniussit

Omat Working Geniusit olivat Galvanizing ja Discernment. Galvanizing eli ”innostuksen ja toiminnan synnyttäjän” hyvissä puolissa on kyse siitä, että he ovat hyviä kokoamaan ja motivoimaan ihmisiä ympärillään. He omaavat hyvät taidot, innostaa sekä energisoida ympärillään olevia ihmisiä. Discernment eli ”ideoiden toteuttamisen arvioijan” hyvissä puolissa on kyse siitä, että heillä on luontaisesti hyvä intuitio ja kyky arvioida, kuratoida ja tunnistaa, onko idea valmis toteutettavaksi vai kaipaako se lisää innovointia ja ideointia.

Yhdistelmä Galvanizing & Discernment

Vaikka Working Geniusit ovat itsessään hyvä ymmärtää, on silti hyödyllistä ymmärtää omien vahvuuksien yhdistelmä. Galvanizing ja Discernment parin omaavat ihmiset saavat iloa ja energiaa ideoiden vaistomaisesta arvioinnista. He ovat nopeita tekemään päätöksiä ja hyviä perustelemaan niitä muille. Onneksi tämän parin omaavat henkilöt ovat myös hämmästyttävän tarkkoja useimmissa oman intuitioon tukeutuvissa päätöksissään. He voivat kuitenkin voivat olla joskus kevytmielisiä sekä vaikuttaa välinpitämättömiltä tai kärsimättömiltä, kun halutaan vielä pohtia päätöksen kannalta kriittisiä yksityiskohtia. Tämä yhdistelmä on nimeltään ”Intuitive Activator”.

Pohdintaa

Malli oli mielenkiintoinen ja se auttoi meitä Toiveuni-tiiminä ymmärtämään omia tunteita työskentelyssä. Parasta antia oli kuitenkin ymmärtää paremmin muita tiimin jäseniä. Saimme myös vastauksia kipu kohtiimme, sillä ihanteellinen tiimi sisältäisi tasaisesti näitä kaikkia työn osa-alueita. Tämä auttoi myös minua ymmärtämään, että millainen rooli olisi minulle sopivin tulevissa tiimeissä. Kyseessä on kyllä hyvin paljon työskentelyä yksinkertaistava malli, mutta pidän yksinkertaistamisesta se usein helpottaa ajattelua ja johtamista, kunhan toiminta ei ole pelkästään sen varassa ja muistetaan kommunikoida omista tuntemuksista ajoissa.

Kommentoi