Tampere
28 May, Tuesday
28° C

Proakatemian esseepankki

Voittamisen anatomiaKirjoittanut: Niko Kalliolepo - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Aki Hintsa - Voittamisen anatomia
Oskari Saari
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Luin Oskari Saaren kirjoittaman kirjan Aki Hintsa, Voittamisen anatomia. Muut vuosikurssilaiset olivat kehuneet kirjaa ja tästä innoittamana halusin itsekin lukea sen. Hintsa oli aikaansa edellä ja vaikuttanut monella tapaa urheilupiireissä. Kirjä käsittelee hänen oppejaan ja tarinoita uransa varrelta. Hintsa työskenteli ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon erikoistuneena lääkärinä ja toimi 11 vuotta Formula 1:ssä varikkolääkärinä ja valmentajana. Käyn reflektiossa Hintsan oppeja läpi ja peilaan niitä omaan elämääni. Kirja antoi paljon oppeja ja näkemyksiä eri asioihin, joita voi soveltaa omaan elämään sekä tekemiseen.

Henkinen hyvinvointi

Hintsan hyvinvoinnin konsepti, menestyksen perusta lähtee ympyrän sisältä Coresta eli ytimestä. Tällä Hintsa tarkoittaa niin sanottua omaa henkistä profiilia. Jokaisen menestyjäksi haluavan tulisi mallin mukaan tuntea oma ytimensä, millä tarkoitetaan itsensä, tavoitteidensa ja motiiviensa perinpohjaista tuntemista. Tämä ytimen tunteminen helpottaa päätösten tekemistä ja on myös motivaation alkulähde, joka on menestymisen edellytys. Käytännössä oman ytimensä tuntemisen voi kiteyttää Hintsan mukaan vastaamisesta kolmeen kysymykseen:

  1. Tiedätkö kuka olet?
  2. Tiedätkö mitä haluat?
  3. Hallitsetko omaa elämääsi?

Näillä tarkoitetaan oman identiteetin, elämän tarkoituksen sekä mahdollisten esteiden tunnistamista. Kysymykseen tiedätkö kuka olet Hintsa sai usein vastauksia kuten, ammatti, ikä ja harrastus. Kyse ei kuitenkaan ole niin yksinkertaisista asioista, sillä oma identiteetti on jotain paljon enemmän. Minuutta ei ole hyvä perustaa johonkin, mikä voi hävitä, silloin se ei ole vahva. Tiedätkö mitä haluat? Oletko tyytyväinen siihen, mihin käytät aikaasi? Tiedätkö mikä on seuraava askel elämässäsi? Jos maali ei ole selvänä tiedossa, sinne on hankala tähdätä. Tavoitteiden ja päämäärien ollessa epäselvät on menestyksestä turha haaveilla. Itse olen viime aikoina paininut erityisesti tämän kysymyksen äärellä pohtiessani eri vaihtoehtoja.

Myös kirjan lukemisen jälkeen olen näitä kysymyksiä pohtinut itsekseni. Kaikkiin kysymyksiin en osaa vastata kokonaisvaltaisesti. En kuitenkaan ole ainut, sillä Hintsa havaitsi, että monikaan huippu urheilija tai liikemies ei tunne itseään ja mitä oikeasti haluaa ja kuinka esteiden kanssa selvitä. Aloin miettimään asioita niin, että mitä voisin tehdä turhien asioiden tilalla viedäkseen minua eteenpäin, joko että oppisin tai innovoisin uutta tai hoitaisin rästissä olevia asioita. Toiseksi minuun vaikutti kysymys, hallitsenko elämääni. Aloin miettimään kokonaisuutta. Mikä asia on hyvin ja mikä huonosti. Mitkä asiat hidastavat tekemistäni? Näitä asioita ovat esimerkiksi turhien asioiden teko, muiden miellyttämisen tarve ja liika pohtiminen riskeistä. Haluisin enemmän panostaa asioihin jotka vievät enemmän eteenpäin ja jotka auttavat.

Mallissa Coren ympärille on nimetty kuusi hyvinvoinnin osa-aluetta: Yleinen terveys, fyysinen aktiivisuus, ravinto, lepo, henkinen energia. Hintsan mukaan näiden kuuden hyvinvoinnin osa-alueen tulee olla tasapainossa, jotta avaimet menestymiseen ovat suurimmat sekä yksilöllä on paras mahdollisuus tavoitella omaa potentiaaliaan elämässään. Nämä kuusi osa-aluetta ovat riippuvaisia toisistaan. Tämä tarkoittaa, että kun jokainen osa-alue on riittävällä tasolla ihmisen hyvinvointi kasvaa.

Viikkomalli

Käyn vielä läpi Hintsan toisen teorian; 4321-viikkomallin. Neljä hyvää työtuntia päivässä, kolme tavoitetta viikossa, kaksi askelta mielen tyhjentämiseksi päivittäin ja yksi kysymys päivässä. Neljä hyvää työtuntia päivässä ei tarkoita, että tehtäisiin vain neljä tuntia töitä vaan, että varataan neljä tuntia itselle merkitykselliselle työlle. Kolme tavoitetta viikossa. Tällä Hintsa tarkoittaa, että tulisi asettaa itselleen kolme merkityksellistä tavoitetta viikkoon. Tavoitteet voivat koskea, joko henkilökohtaista tai työelämääsi. Kaksi askelta mielen tyhjentämiseksi on sitä varten, että ihminen saa tilaa luovuudelle ja kirkkaalle mielelle. Tätä voi esimerkiksi olla tulevien asioiden listaaminen ylös ja ajanvaraaminen kalenterista niiden tekemiseen. Yksi kysymys päivässä. Yhden ison ja luovuutta vaativan kysymyksen esittäminen itselle päivässä rajaa mielen kuormitusta ja antaa tilaa yhden ison teeman käsittelylle.

Hintsan 4321-viikkomallia en ole ainakaan vielä alkanut hyödyntämään viikkosuunnitelmassani, mutta ehkä tulevaisuudessa tartun tähänkin. Kaiken kaikkiaan Voittamisen anatomia oli opettava kirja minulle ja teki ison vaikutuksen tekemisiini.

Yleisestikin kirja on hyvä lukea, mikäli haluaa hakea motivaatiota ja ajatuksia eri asioihin. Tämäkin kirja on hyvä pitää mielessä ja siihen on hyvä palata ainakun haluaa motivaatiota ja tapoja oman arjen selvittämiseen. Liian harvoin sitä pysähtyy miettimään ja avaamaan silmät omien toimintatapojen muuttamiseksi. Olen itse aina ollut huono pohtimaan tämän kaltaisia asioita ja mennyt aina vaan miettimättä tapoja. Oman hyvinvoinnin kuntoon laittaminen on myös iso osa menestystä.

Lähteet

Saari, O. 2015. Aki Hintsa – Voittamisen anatomia. Helsinki: Werner Söderström Oy

Kommentoi