Tampere
25 May, Saturday
20° C

Proakatemian esseepankki

Vertailussa: yrittäjyys ja työsuhdeKirjoittanut: Jenna Korpi - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Töihin itselle vai työsuhteeseen toiselle?

 

Tässä kysymys mikä on ollut tänäkin keväänä varmasti monen huulilla. Työllistymiseen löytyy monia mahdollisuuksia. Työsuhteessa työskentely tuo taloudellista turvaa kun yrittäjyys luo mahdollisesti taloudellisia riskejä. Työsuhteessa työskennellessä sitoudut toimimaan työnantajan asettamien vaatimusten mukaan kun yrittäjänä teet työstä oman näköistä. Tässä esseessä pohditaan työllistymisen eri mahdollisuuksia.

 

Työllistymisen edellytykset

Se että pääsee työllistymään yrittäjänä tai työsuhteen kautta, vaatii tiettyjä edellytyksiä yksilöltä sekä yhteiskunnallisesti. Olisi tärkeää tukea kaikenlaisten ihmisten työllistymistä tilanteesta riippumatta.

Työllistymisen edellytyksiin kuuluu yksilöön liittyviä tekijöitä kuten mm. motivaatio, osaaminen, toimintatavat, suhde työelämään sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi. Yhteiskunnallisia tekijöitä on mm. työmarkkina tilanne. (R. Paananen. 2021)  Eilakaislan kirjoittaman artikkelin mukaan työllistymiseen vaikuttaa myös ”oikeiden tehtävien hakeminen” jolla tarkoitetaan mm. sitä että pyrit hakemaan arvojesi mukaista työtä. Artikkelissa mainitaan myös palkkauksen merkitys. On tärkeää huomioida realistinen palkkatoive omien tottumisten sijaan. Sinulla on myös paremmat mahdollisuudet työllistyä silloin kun verkostoidut eri alustoilla esim. Linked in:issa muiden kanssa. (Eilakaisla 2017)

Työllistymiseen suuresti vaikuttanut korona pandemia oli yksi merkittävimpiä haasteita lähihistoriassa. Se vaikutti yrittäjien työllistymistilanteeseen mm. ravintola alalla sekä myös työsuhteissa muilla aloilla.

 

Itsensä työllistäminen yrittäjänä

 

Yrittäjänä työllistyessäsi pääset vastaamaan omasta työstäsi ja päättämään omasta ajankäytöstäsi. Seuraavaksi käyn läpi pääpiirteitä yrittäjyyden velvollisuuksista, mahdollisuuksista sekä palkkauksesta. Seuraavassa kappaleessa vertailen yrittäjänä työllistymisen mahdollisuuksia työsuhteessa työskentelyyn.

 

Yrittäjänä työllistyessä vastaat itse yritystoiminnan suunnittelutyöstä kuten liiketoimintasuunnitelman luomisesta. Liiketoimintasuunnitelman avulla saat selville yrityksen keskeiset tiedot sekä mahdollisuudet menestymiselle. (Yrityksen suunnittelu, 2023)

Yrittäjänä vastaat itse varsinaisen työn tekemisen lisäksi juoksevista asioista. Yritysmuodostasi ja toiminnan luonteesta riippuen olet velvollinen keräämään tai maksamaan tiettyjä veroja. Arvonlisäveron maksaa kuluttaja mutta yrittäjänä keräät verot ja tilität valtiolle. Arvonlisäverolla tarkoitetaan yleistä kulutusveroa joka kohdistuu tavaroiden ja palveluiden kulutukseen. (Perustamisopas. 2023) Osakeyhtiöitä verotetaan yhteisöverolla joka maksetaan osakeyhtiön tuloksesta. Yhteisöveron määrä on 20% kirjoitushetkellä 31.3.2023. (Osakeyhtiön verotus. N.d.)

 

Yrittäjyys mahdollistaa sen että voit tehdä oman näköistä työtä omilla ehdoillasi. Tällöin päätätä omista työskentelytavoista, työkavereista ja työskentely ympäristöstä. Sinua ei sido työn tekemiseen liittyvät sopimukset ellet luo mm. toimeksiantosopimuksia muiden yritysten kanssa. Yrittäjä voi määritellä itse palkkansa joka voi olla yli tai alle alan TES:n. Mikäli yritys työllistää työntekijöitä on heidän noudatettava alan työehtosopimusta. (S. Ohlsin. 2018)

Yrittäjänä sinulla voi olla siis mahdollisuus tienata enemmän palkkaa kuin työntekijänä. On kuitenkin hyvä muistaa että saman aikaisesti on riski siihen että tienaat vähemmän rahaa mitä työsuhteessa työsopimuksen turvin tienaisit. Yrittäjänä vastaat alusta alkaen asiakashankinnasta, myynnistä, markkinoinnista sekä itse työn teettämisestä.

 

Työsuhteessa työllistyminen

Velvollisuudet ja mahdollisuudet ovat hyvin erilaiset mikäli tahdot työllistyä työsuhteen kautta. Työsuhteessa työskennellessä sinua ja työnantajaa sitoo työsopimus. Työsopimus voi olla osa-aikainen tai vakituinen työsuhde. Työsopimuksessa sovitaan työhön liittyvistä asioista kuten työajasta, palkasta ja työn luonteesta. Työtä tehdessä sinun on pidettävä mielessäsi aina työnantajan etu. Työntekijän etuja ovat mm. työehtosopimukset jotka ovat työnantajajärjestöjen ja työnantajan, tai työnantajan järjestön välinen sopimus. (Työsuojelu, 2023)

 

Työnantaja maksaa palkan sivukuluja eikä sinun tarvitse työsuhteessa miettiä muuta kuin itse työn suorittamista. Mikäli vertaamme yrittäjyyttä työsuhteessa työskentelyyn, huomaamme että yrittäjänä kannat vastuuta paljon, mutta sinulla on myös paljon vapautta. Työsuhteessa työskennellessä sinulla on enemmän taloudellista turvaa ja työehtosopimus puolellasi. On kuitenkin hyvä puntaroida sitä että löydätkö sellaista työsuhteessa tehtävää työtä joka on mieleistä. Monesti yrittäjänä voit työskennellä matalammalla kynnyksellä omassa unelma ammatissasi, sillä luot sen itse.

 

Vertailua

Voimme vielä asettaa työsuhteessa työskentelyn ja yrittäjyyden rinnakkain ja pohtia eroja. Työeläkelakipalvelun sivustolla on avattu hyvin eroja. Työsuhteessa työskennellessä työnantajalla on direktio-oikeus, eli oikeus johtoon sekä valvontaan. Työnantaja päättää mm. seuraavista asioista: missä, miten, mitä ja milloin työtä tehdään. (Työeläkelakipalvelu, 2019)

Yrittäjänä päätät näistä asioista itse, toisaalta yrittäjyys vaatii myös hyviä itsensä johtamisen taitoja.

 

Työsuhteen tunnusmerkkejä ovat:

sopimus, työn tekeminen henkilökohtaisesti, vastiketta vastaan, työnantajan lukuun, työnantajan johdon ja valvonnan alaisena.

 

Kun taas yrittäjätoiminnan tunnusmerkkejä ovat:

ansiotarkoitus, itsenäisyys, yrittäjäriski, toiminnan laajuus, yleisyys ja julkisuus.

(Työeläkelakipalvelu, 2019)

 

Pohdinta

Toivon että sait tästä jutusta uutta näkökulmaa työllistymiseen. Moni ihminen työllistyy elämänsä aikana sekä yrittäjänä että työsuhteessa. Mielestäni on mahtavaa että mahdollisuuksia on monia. Uudet yrittäjyyden muodot kuten kevyt yrittäjyys on mielestäni madaltanut kynnystä koittaa yrittäjyyttä. Tulevaisuudessa työelämä on yrittäjämäisempää jonka takia jokaisen tulisi tietää yrittäjyyden sekä työsuhteessa työskentelyn tunnusmerkistöstä.

 

LÄHTEET

Paananen, R.  2021. TE-palveluissa on tärkeää vahvistaa työllistymisen edellytyksiä. Artikkeli.  Luettu 31.3.2023

https://labore.fi/t&y/te-palveluissa-on-tarkeaa-vahvistaa-tyollistymisen-edellytyksia/

Eilakaisla. 2017. 5 vinkkiä, jotka vaikuttavat työllistymiseen. Artikkeli. Luettu 31.3.2023

https://www.eilakaisla.fi/blogi/5-vinkkia-jotka-vaikuttavat-tyollistymiseen

Uusyrityskeskus. 2023. Perustamisopas alkavalle yrittäjälle. Opas.

Yrityksen-perustamine.net. N.d. Osakeyhtiön verotus. Luettu 31.3.2023

https://yrityksen-perustaminen.net/yrityksen-verotus/

Mites bisnekset. Sanna Ohlsin. 2018. Blogi Luettu 3.4.2023

https://mitesbisnekset.fi/yrittaja-vs-tyontekija

Työsuojelu. Työsopimus 29.3.2023. Artikkeli. Luettu 7.4.2023

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/tyosopimus

Työeläkelakipalvelu. Työsuhteen ja yrittäjätoiminnan tunnusmerkit sekä työsuhteen ja yrittäjätoiminnan välinen rajaveto. 20.3.2019. Luettu 7.4.2023

https://www.tyoelakelakipalvelu.fi/telp-publishing/vepa/document.faces?document_id=312222

Kommentoi