Tampere
17 Jun, Monday
20° C

Proakatemian esseepankki

Vastavuoroisuus tyyli avaimena menestykseenKirjoittanut: Tiinu Pärssinen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Anna ja ota
Adam Grant
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Vastavuoroisuus tyyli avaimena menestykseen

Adam Grantin kirjassa Anna ja ota esitellään kolme erilaista vastavuoroisuus tyyliä. Ne ovat antajat, ottajat ja tasapainoilijat. Antajat nimensä mukaisesti auttavat ja antavat itsestään, milloin vain, jopa omalla kustannuksellaan. Ottajat toimivat päinvastoin ja ajattelevat omaa hyötyään. He eivät ole valmiita tekemään vastapalveluksia saadessaan apua. Tarvittaessa he kyllä käyttäytyvät antajan tavoin, jos kokevat sen edistävän heidän tavoitteita, mutta toisin kuin antajat, ottajat eivät toimi pyyteettömästi. Antajien ja ottajien väliltä löytyy tasapainoilijat, jotka antavat, mutta myös odottavat saavansa vastapalveluksia.

Tiimi toiminnassa ottajat eivät ole vahvoilla. Muutama viikko sitten meillä oli pajan aiheena triggerit ja listasimme asioita, jotka meitä triggeröi. Listassa moni asia kuten epäaitous ja muiden vähättely voidaan lukea ottajamaiseksi käyttäytymiseksi. Tiimissä on tärkeä huomata, jos joku jäsenistä toimii ottajan tavoin. Toisaalta tämä on kyllä helppo huomata tiimidynamiikassa, mutta harvoin niin nopeasti, ettei se olisi ehtinyt vaikuttaa tiimin ilmapiiriin. Ottajan saattaa myös olla vaikea sitoutua tiimiin. Useasti ottajat eivät luultavasti edes hakeudu tiimin jäseneksi vaan on mieluummin omillaan ja tekee yhteistyöksi naamioitua hyväksikäyttöään yksittäisten ihmisten kanssa, joista uskoo saavansa hyötyä.
Antajat ovat ihanteellisia tiimi työskentelijöitä antaessaan kaikkensa tiimin eteen. Heidän kohdallaan tulee olla tarkkana, ettei loputon auttamisen ja antamisen halu väsytä ja johda pahimmillaan burn outtiin. Grantin mukaan antajilla on parhaimmat mahdollisuudet menestyä, mutta toisaalta he ovat myös kaikista heikoiten menestyneitä.

Suurin osa apajalaisistakin niin kuin yleisestikin ihmisistä kuuluu vastavuoroisuus tyyliltään tasapainottelijoihin. Olen huomannut vastavuoroisuus tyyleistä syntyneitä ristiriitoja tiimin sisällä. Meillä on antajia, jotka antavat kaikkensa tiimille ja eivät välttämättä ymmärrä sitä, miksi muut eivät ole valmiita antamaan kaikkeensa tiimille. Tämä ei tarkoita, että olisi huono tiimiläinen, on vain erilaisia käsityksiä tiimin toiminnasta. Tähän kun lisätään myös muut mielipiteet ja aiemmat kokemukset, syntyy välillä ristiriitoja. Näiden ratkaiseminen kuitenkin lisää meidän konfliktin hallinta taitoja, joka on tärkeää. On ihan normaaliakin odottaa saavansa jotain takaisin antaessaan. Silloin ei tarvitse kuitenkaan pelästyä olevansa ottaja, joka ajaa vain omaa etuaan.
Kuten aiemmin mainitsin, antajista löytyy menestyksen molemmat ääripäät. Mikä näitä antajia erottaa? Yksi menestyksen avaimista on vuorovaikutus ja kanssa käyminen muiden ihmisten kanssa. Antajat kerryttävät ajan myötä elintärkeitä verkostoja hyvän maineensa avulla. Tämä ottaa aikansa, koska suhteiden luominen ei ole nopeaa, mutta se palkitsee. Hyvistä tyypeistä kerrotaan eteenpäin ja heitä ympäröi positiivinen ilmapiiri. Menestyneet antajat osaavat tunnistaa kenelle antavat. He huomaavat, jos antavat ottajalle ja eivät enää tarjoa apuansa uudestaan. Siinä on ehkä suurin ero menestyneen ja ei menestyneen antajan välillä.

Kirja laittoi ajattelemaan, voisiko itse antaa enemmän. Minkälainen vastavuoroisuus tyyli minulla on? Sitä on hieman vaikea arvioida objektiivisesti. Vastavuoroisuus tyyli varmasti myös vähän vaihtelee eri ympäristöissä. Läheisten ihmisten kanssa useampi käyttäytyy varmaankin enemmän antajamaisesti, kuin vaikka työpaikalla. Huomaan myös itsessäni, että erilaiset tilanteet elämässä myös vaikuttavat vastavuoroisuuteen. Kiireinen ja stressaava arki saa käyttäytymään enemmän itseään ajatellen, kuin tasapainoisempi elämäntilanne. Oma näkökenttä ikään kuin sumenee ja kapenee ja sitä pyrkii vain selviämään omista asioista. Silloin tuntuu vaikealta antaa itsestään yhtään mitään kellekään.

Kommentoi