Tampere
25 May, Saturday
23° C

Proakatemian esseepankki

Värikkäät persoonallisuustyypitKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

 

Vihdoinkin sain käsiini Thomas Eriksonin kirjoittaman Idiootit ympärilläni -kirjan, jota useat tiimiläisemme ovat kilpaa kehuneet! Enkä ihmettele, jo ensivaikutelmana kirjasta huokuu kiinnostava aihe humoristisesti kirjoitettuna. Helppolukuisessa kirjassa jaetaan erilaiset käyttäytymismallit eli persoonallisuustyypit väreittäin, ja sen tavoitteena on ymmärtää niin omaa kuin muidenkin käyttäytymistä paremmin. On huvittavaa, mutta samalla helpottavaa tunnistaa omia ja muiden käyttäytymismalleja. Ihmiset kokevat asioita aivan eri tavoilla ja siksi reaktiot tilanteissa vaihtelevat, riippuen suurelta osin henkilön persoonallisuustyypistä.

 

”Yleensä vaikeinta on kohdata ihminen, joka on erilainen kuin me itse, koska tällöin he käyttäytyvät mielestämme väärällä tavalla.”  (Erikson T. 2017. 83.).

 

Kirjan mukaan kaikki käyttäytyminen on normaalia vaikka se olisikin omasta käyttäytymisestäsi poikkeavaa. Jokainen persoonallisuustyyppi omaa tietynlaisen käytösmallin. Alle olen listannut tiivistelmän eri värien ominaisuuksista, joita kirjassa selvennetään yksityiskohtaisemmin ja esimerkein. Kirjasta löytyy myös kuvaukset värien vahvuuksista ja heikkouksista, stressikäyttäytymisestä sekä siitä, kuinka antaa millekin persoonallisuustyypille palautetta.

 

Käyttäytymismallit/persoonallisuuspiirteet väreittäin (Erikson T. 2014. 25-27.):

SININEN – ANALYYTTINEN                       PUNAINEN – HALLITSEVA

Tehtävä- ja asiakeskeinen                                   Tehtävä- ja asiakeskeinen

Introvertti                                                          Ekstrovertti

Passiivinen                                                        Aktiivinen

Reagoi hitaasti                                                   Reagoi nopeasti

Ei kiinnostunut ihmissuhteista                             Ei kiinnostunut hienotunteisuudesta ihmissuhteissa

Aikaperspektiivi: taaksepäin                                Aikaperspektiivi: nykyhetki

Toimii varovaisesti                                             Toimii välittömästi

Ei pidä asioihin sekaantumisesta                         Ei pidä tehottomuudesta

Tutkiva                                                             Lujatahtoinen

Järjestelmällinen                                                Määrätietoinen

Looginen                                                           Voimakas

Perfektionisti                                                     Kärsimätön

Tarkkaileva                                                       Aikaansaava

 

VIHREÄ – VAKAA                                      KELTAINEN – INNOSTAVA

Ihmissuhdekeskeinen                                     Ihmissuhdekeskeinen

Introvertti                                                     Ekstrovertti

Passiivinen                                                    Aktiivinen

Reagoi rauhallisesti                                        Reagoi nopeasti

Ei kiinnostunut muutoksesta                           Ei kiinnostunut rutiinista

Aikaperspektiivi: nykyhetki                             Aikaperspektiivi: tulevaisuus

Tukee toisia                                                   Toimii impulsiivisesti

Ei pidä konflikteista                                        Ei pidä toisten ulossulkemisesta

Kärsivällinen                                                 Ulospäin suuntautunut

Ystävällinen                                                  Vakuuttava

Lojaali                                                          Optimisti

Huomioonottava                                            Tunteellinen

Hyvä kuuntelija                                             Tarvitsee huomiota

 

 

 

Punainen

Lujatahtoisilla ja määrätietoisilla punaisilla on voimakas ego ja he haluavat hallita kaikkea (ja jokaista). Kärsimättömien punaisten vahvuus on nopeassa ja tehokkaassa toiminnassa, jossa ajatukset ja teot kohtaavat. Punaiset ovat hyviä johtajia, mikäli osaavat pehmentää käyttäytymistään niin, että kommunikointi kaikkien kanssa sujuu. He eivät nimittäin keskustele asioista hienotunteisesti. Useimmiten heillä on vahvoja mielipiteitä, mutta koska he ovat asiakeskeisiä ihmisiä, saattavat suorat tokaisut loukata muita, ihmissuhdekeskeisempien värien edustajia.

 

Keltainen

Ulospäin suuntautuneet keltaiset ovat luovia optimisteja ja puheliaita viihdyttäjiä, jotka kaipaavat huomiota. He ovat hyviä ideoimaan ja innostavat vakuuttavuudellaan muita. He haluavat vapautta ilman kontrollointia ja rajoja, he eivät pidä rutiineista. Tunteelliset keltaiset loukkaantuvat helposti. Ja mikä pahinta – keltaiset asettuvat helposti vastarintaan, koska he eivät pelkää konfliktitilanteita. Keltaisen huonoja puolia on kärsimättömyys ja liika puhuminen, jossa ajatukset eivät välttämättä pysy perässä. Heillä on vaikeuksia kuunnella muita ja he puhuvat usein liikaa. Vahva ego ja puheiden itsekeskeisyys voi antaa keltaisista ylimielisen kuvan.

 

Vihreä

Kirjan mukaan vihreä on kaikille ystävällinen ja muut kokevat heidän omaavan helpon käyttäytymismallin. He ovat kärsivällisiä, vakaita ja luotettavia sekä he huomioivat ja auttavat mielellään muita. Vihreille on helppo puhua, koska he ovat hyviä kuuntelijoita. He välttävät konflikteja viimeiseen asti, jolloin muiden miellyttäminen voi tehdä heistä hankalan. Hankaluus ilmenee siinä, että vihreät eivät välttämättä tuo konfliktin pelossa ajatuksiaan julki. Ja jos he tuovat, niin yleensä se liittyy muutosvastaisuuteen ja silloin heidän päätään on vaikea kääntää. Myös passiivisuus voi tuottaa vihreän kanssa ongelmia, koska heidän on vaikeaa päästä toimissaan alkuun.

 

Sininen

Loogiset siniset ovat varautuneita, rauhallisia ja tarkkaavaisia. Heiltä löytyy paljon erilaista tietoa ja he seuraavat ohjeita ja rutiineita. He pitävät järjestelmällisyydestä. Siniset saattavat olla hyvin kriittisiä ja he kyseenalaistavat mielellään asioita. Sinisten on usein vaikeaa käydä työhön käsiksi, koska he haluavat tutkia ja selvittää kaiken työhön liittyvän perinpohjaisesti. Sinisten aikaansaannokset ovat kuitenkin laadukasta jälkeä, koska he ovat perfektionisteja. Siniset eivät ole kiinnostuneet ihmissuhteista vaan asioista.

 

 

 

Miten toimia?

 

Ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen on hyödyllistä. Ymmärtäminen vaatii aitoa kiinnostusta aiheeseen sekä aikaa. Asialle kannattaa kuitenkin antaa aikaa, koska se auttaa kommunikoinnissa ja näin helpottaa tavoitteiden saavuttamisessa. Eri käyttäytymismallien ymmärtämisestä on hyötyä niin työn parissa kuin muuallakin elämässä.

 

Suurin osa ihmisistä käyttäytyy eri tavalla kuin sinä, olet sitten punainen, keltainen, vihreä tai sininen – kuulut aina vähemmistöön. Ympäristöön sopeutumiseen kuuluu kommunikointi. Miten kohtaat toisen ihmisen, miten saat toisen ihmisen mukaan kommunikointiin. (Erikson T. 2014. 150-153.)

 

Sopeutuminen on aikaa vievää ja se voi olla hyvinkin kuluttavaa. Mikäli joutuu syystä tai toisesta käyttäytymään ”luonnottomasti”, yrittämällä käyttäytyä ”oikein”, meistä tulee epävarmoja ja stressaantuneita. Energian vähentyessä oma käyttäytymismallimme voi tulla selvemmin näkyviin. (Erikson T. 2014. 150.)

 

Niin tiimissä kuin muuallakin elämän tilanteissa kannattaa muistaa, että kaikki käyttäytyminen on normaalia. Kun kaikki tiimimme jäsenet lukisivat tämän kirjan ajatuksella ja oivaltaisivat omat vahvuutensa ja heikkoutensa, niin kommunikointi tiimin sisällä paranisi huomattavasti. Ymmärtäisimme itseämme ja toisiamme paremmin sekä saisimme tiimistämme kaikki tehot irti. (Erikson T. 2014. 18.)

 

On kuitenkin mahdotonta ennalta-arvata kaikkia tilanteita ja miten ihmiset niissä reagoivat. Tarkkailemalla käyttäytymistä ja yrittämällä ymmärtää voi oppia paljon, koska kaikki osaavat pohtia asioiden syitä. Muista, että käyttäytyminen on anteeksiannettavaa. Opettele suvaitsevaiseksi ja kärsivälliseksi sekä itseäsi, että toisia kohtaan. (Erikson T. 2014. 18.)

 

Lopulta ainoa asia, johon voimme vaikuttaa itse on oma käyttäytymisemme. Käyttäytyminen on jokaisella ainutlaatuinen ja täysin omaehtoinen tapa toimia. Käyttäytymisemme on muutettavissa ja meillä kaikilla on kyky sopeutua niin halutessamme. (Erikson T. 2014. 18.)

 

 

 

”Kukaan ei ole täydellinen.” (Erikson T. 2014. 84.).

 

 

 

 

 

Lähteet:

Thomas Erikson – Idiootit ympärilläni – Kuinka ymmärtää muita ja itseään

Atena Kustannus Oy, 2014, kolmas painos 2017.

Kommentoi