Tampere
25 Apr, Thursday
3° C

Proakatemian esseepankki

Vaikuttamisen psykologia arjessa ja työssäKirjoittanut: Iida Oikarinen - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kaiken takana on vaikuttaminen

Oletko koskaan miettinyt, miksi joku teki sinuun vaikutuksen? Tai minkä takia jonkun tyypin puheenvuoroja kuunnellaan todella tarkasti? He todennäköisesti ovat tietoisesti tai tiedostamatta taitavia vaikuttajia. Eevastiina Gjerstad kirjoittaa kirjassaan Näin vaikutat, vaikuttamisen psykologiasta arjessa ja työssä. Kirja kiteytyy neljään pääkohtaan, innosta, helpota, kosketa ja välitä.

On olemassa kolmenlaista vaikuttamista, pintavaikuttamista, taidoista vaikuttamista ja syvävaikuttamista. Pintavaikuttamisella tarkoitetaan vaikuttamista pienissä asioissa, kuten kauniilla kattauksella tai musiikimaulla. Itse ajattelen pintavaikuttamisen tietynlaisena ihasteluna. Taidoista vaikuttamisella vaikutetaan käytännöntaidoilla, kuten kielitaidolla tai excel osaamisella. Ollaan vaikuttuneita toisen osaamisesta. Syvävaikuttaminen puolestaan tapahtuu aivojen tasolla. Tällöin vaikutetaan usein indentiteettiin tai päämääriin. Mikäli kykenet vaikuttamaan kaikilla edellä mainituilla tasoilla, olet varmasti todella vaikuttava.

Tässä vaiheessa huomaan itsestäni heikkouden. Usein vähättelen omia taitojani, annan helposti toisten hoitaa esimerkiksi excel taulukot, jolloin oma osaaminen ei pääse näkyviin. Taas puolestaan puoleeni käännytään visuaalisissa tai videoihin ja kuviin liittvysissä asioissa, sillä ne ovat omia vahvuuksiani. Mikäli tuotoksestani tykätään, se on ehkä pintavaikuttamisen ja taidoista vaikuttamisen välimaastosta. Olen kuullut, että olen vaikuttava, mielipiteitäni kuunnellaan ja niitä toivotaan, että toisin vieläkin enemmän esille. Itselläni tästä on hyvin ristiriitainen kuva itseni suhteen. Tuntuu, etten itse näe tai koe itseäni samalla tavalla. Koen olevani vitsin ja posin kautta aina höyryävä tättähäärä. Siitä minut kyllä varmasti myöskin tiimissämme tiedetään. Olen monesti  mieluummin hauska, kuin vakava tai vakuuttava. En tiedä miksi, sillä ihailen todella suuresti vaikuttavia ihmisiä. Olenko minä eri tavalla vaikuttava? Onko vaikuttava ja vakuuttava eri asioita? Jotain vaikutusvaltaa minulla tiimissä on, jokaisella meistä on. Keväällä puhuin harvoin ja harkitsin. Minua kuunneltiin ja ajatukseni herättelivät, sillä olin hyvin usein se, joka on kaikesta eri mieltä. Pyrin kuitenkin tuomaan sen lempeästi läpi, yhtään itseäni korostamatta. Tästä sainkin hämmennystä osakseni. Minulle sanottiin loppu keväästä, että nyt vasta on opittu, miten minä keskustelen. Se, että tuon jonkin asian ilmi ei tarkoita sitä, että olisin sitä mieltä. Ne olivat kaiken lisäksi yleensä todella avoimia kysymyksiä. Pyrin tuomaan asian ilmi, jotta voimme pohtia, voisiko siitä olla jotain hyöytä meille. Heittää romukoppaan, noin me ei ainakaan tehdä, tai poimia sieltä jotain hyvää omaan toimintaamme. Olen aikaisemmin kirjoittanut vuorovaikutuksesta, luulen, että tässä asiassa ongelmani ovat juurikin vaikuttamisen puolella.

Vaikuttavuutta voi rakentaa kolmella eri tasolla:

Henkilökohtaisella tasolla – Henkilökohtainen vaikuttaja on usein se henkilö, kenen mielipidettä kuunnellaan. Tähän hyvä esimerkki meillä tällä hetkellä voisi olla Hurma Business Leader Emilia. Luottamus on syntynyt Emilian ja tiimin välille ja hänen mielipiteellään on painoarvoa, niin organisation, kuin muillakin tasoilla.

Ideoiden tasolla – Ideoiden tasolla vaikuttaja vaikuttaa ja vakuuttaa muut ideallaan ja usein juuri hänen ideansa saavat paljon kannatusta. Suurin osa meistä voi varmasti nimetä muutamia tällaisiä henkilöitä. Oli sitten kyse tiimiyritykset asioista, tai siitä, mitä tehdään kaveriporukalla viikonloppuna. Hyvin usein sieltä porukasta löytyy se tyyppi, kenen idea menee läpi ensimmäisellä kerralla.

Organisaaton tasolla

Näin vaikutat

Henkilökohtaisuus – Välitä!

Murra anonyymisyys ja välinpitämättömyys. Ole aito ja avoin.

Mieleenpainuvuus – Kosketa!

Murra tylsyys, ole omaperäinen, tarinallista. Painu mieleen omalla persoonallasi, ajatuksillasi tai ulosannillasi.

Käytännönläheisyys – Helpota!

Murra monimutkaisuus, yksinkertaista asiat asiakkaalle tai tiimiläiselle.

Mielekkyys –  Innosta!

Murra merkityksettömyys, anna merkitys työlle, miksi ja miten tehdään.

Vaikuttamisessa on myös varjopuolia, mikäli oman edun tavoitteleminen menee liian pitkälle. Kirjassa on selitetty eettisen vaikuttamisen varjokolmio, missä halutaan nostaa esille kolme huomioitavaa asiaa. Rehellisyys, pysy totuudessa. Mihin tai keneen pyritkin vaikuttamaan, totuudessa täytyy pysyä. Vapaus, älä manipuloi. Anna vapaus ja mahdollisuus päättää itse, tulkita itse ja tehdä ratkaisu itse. Oikeudenmukaisuus, kohtele reilusti aina ja kaikki.

Kirjassa oli mielestäni todella mielenkiintoinen kohta yhteisön vaikuttamisesta, minkälaisia tuntemuksia ja ajatuksia voimme kokea, sekä tuntea ryhmässä. Tiimissämme on välillä koettu paineita yhteenkuuluvuudesta, erilaisuudesta, ulosannista ja leimautumisesta. Jokainen haluaa olla hyväksytty, tulla kuulluksi ja arvostetuksi. Omalla kohdallani olen tehnyt ehkä enemmän paikkaani Hurmassa tänä syksynä, toisaalta itse olen ehkä hieman hukassa sen suhteen. Minkälainen osa tiimiä olen. Yhteisön vaikuttamiskolmiossa on kysymyksiä, mitkä saattavat herätä aina organisaation tai muun muututtua. Saattaa kokea sosiaalista painetta, onko edelleen mukana? Vastavuoroisuutta, olenko edelleen hyväksytty? Auktoriteetti menee uusiksi, joku puhkeaa kukkaan, toinen vetäytyy, ketä seurataan? Paremmuus, kuka on tiimissä arvokkain? Kenen työ koetaan merkitykselliseksi.

Olemme paljon puhuneet ns. näkyvästä työstä Hurmassa. En ole edes varma, onko se mikään oikea termi. Koen, että tiimissämme eniten arvostusta ja vaikuttavuutta saa se henkilö, kenen työn jälki näkyy kaikista eniten nimenomaan tiimille. Luulen, että aion pitää tämän yhteisön vaikuttamiskolmion näkösällä, kun uusi organisaatio valitaan. Koemmeko välillä jännitystä siitä sen takia, että paikka tiimissä menee täysin uusiksi. Mikäli johtaja häivää, jonkun toisen täytyy täyttää se paikka.

Kommentoi