Tampere
24 May, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Vahvuudet auttavat löytämään roolisi tiimissäKirjoittanut: Ida Laaksonen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Miten teidän tiimeissä hyödynnetään Belbin tiimirooleja? Ajattelen, että tiimirooli arvio voi toimia hyvin työkaluna ja apuna tiimin eri vaiheissa. Suhtaudun kuitenkin kaikkiin persoonallisuutta mittaaviin arvioihin hieman varauksella. Uskon, että paras tapa hyödyntää erilaisten testien tuloksia on ymmärtää, ettei niiden takana piile 100% totuus ihmisestä tai tiimistä.

 

Teimme Apajassa uudelleen Belbin tiimiroolitestin, jonka tarkoituksena on antaa ratkaisuja tiimeille tehokkaampaan yhteistyöhön. (lähde) Tiimirooli määritellään jokaiselle yksilölle henkilökohtaisen arvioinnin ja muiden tiimiläisten arvioinnin kautta. Omaan testiini osallistui kuusi apajalaista arvioijaa. Henkilökohtaisten raporttien lisäksi Belbin antaa tiimille kokonaisuudessaan raportin. Tiimiraportin lisäksi saimme eri projektitiimeistämme koostettua erilliset raportit. Projektitiimien raportteja tutkiessamme huomasimme, että tiimien toimintaa voisi nykyisestä tehostaa. Mielenkiintoista ja varmasti kaikista vaikeinta on ottaa käytäntöön raporteista saatu tieto. Jokainen voi yksilönä perehtyä omaan rooliinsa niin heikkouksiin kuin vahvuuksiinkin ja kehittää omaa toimintaansa roolin kautta tiimissä. Ilman varsinaista arviota jokaisella tiimissä tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa tekemiseensä ja omaan roolinsa tiimissä.

 

Roolini: Monitor Evaluator

Olin hieman yllättynyt, että muiden arvion perusteella oma roolini on Monitor Evaluator, josta käytetään usein suomennosta arvioija. Arvioijalle tyypillisiä piirteitä on kriittisyys ja kyky arvioida vaihtoehtoja perustuen faktoihin ja loogiseen ajatteluun.  Tunnistan itseäni ainakin jossain tilanteissa juuri tämän kaltaisella lauseella kuvattuna, en kuitenkaan koe, että suurin vahvuuteni tai potentiaalini on riskienarvioinnissa tai datan tutkimisessa. Meillä jokaisella on useita erilaisia rooleja ja Belbin antaa vahvimman roolin lisäksi myös muita rooleja. Omassa raportissani ei ollut suurta eroa vahvimman ja seuraavaksi vahvimman roolien välillä. Toisena roolina minulla on Complite Finnisher, joka muistan olleeni myös ensimmäisenä vuonna tehdyssä tiimirooli arviossa. Minulla on varmasti molempien roolien piirteitä, enkä usko, että ihmisiä on mahdollista jaotella ainoastaan yhden roolin mukaan.

 

Viimeistelijän rooli on mielenkiintoinen. Kun juttelin tiimissämme toisen viimeistelijän kanssa, huomasimme ettei vahvuutemme välttämättä ole koota tietoa yhteen ja luoda siitä jokin kokonaisuus. Viimeistely voi olla myös jotakin pienenpää tiimin tekemistä. Vaikkapa jonkun pdf tiedoston muokkaaminen selkeämmäksi voisi olla itselleni mieluinen tehtävä. Viimeistelijän roolille tyypillisiä piirteitä tunnistan itsessäni paremmin kuin arvioijan piirteitä. Viimeistelijänä pyrin usein täydellisyyteen ja huomaan pienet yksityiskohdat. Haasteena voi olla liiallinen pikkutarkkuus, joka vaikuttaa tekemisen aloittamiseen ja motivaation ylläpitämiseen.

 

Korosta vahvuuksiasi

Omassa raportissani haluan kiinnittää eniten huomiota vahvuuksiini. Heikkouksia voi aina kehittää ja parantaa, eikä se tarkoita, että niistä olisi päästävä eroon. Itse koen, että yksi iso haaste minulle on motivaation ylläpitäminen ja sinnikkyyden säilyttäminen tehtävän saattamisessa loppuun. Toisaalta arvioijan heikkoutena voi olla tietynlainen päättämättömyys. Omien vahvuuksien tunnistaminen tuottaa parempaa tulosta kuin keskittymällä heikkouksiin (Työterveyslaitos n.d.). Vahvuuksia on helpompi löytää, kun miettii asioita ja tekemistä, jotka innostavat. Koen, että luova työskentely innostaa minua eniten ja siksi se on asia, johon haluan keskittyä. Toisaalta oman roolin vahvuuksia voi tunnistaa tekemisen helppouden kautta. Minulle kirjoittaminen on luonteva tapa selkeyttää omia ajatuksia ja siksi koen, että kirjoittaminen on yksi vahvuuksistani. Asioiden sanoittaminen ääneen on minulle välillä haastavaa, mutta kirjoittamisen kautta varmasti myös sanoittaminen kehittyy.

 

Omia vahvuuksia on mielestäni haastavampi kuvata tiimin kontekstissa. Belbin arvio voi omalta osaltaan auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa roolin kautta. Huomaan, että tiimiroolien tekeminen uudelleen toi Apajaan sallivaa ilmapiiriä. Toisten roolien tiedostamisen kautta voi olla helpompaa pyytää apua tietyissä työtehtävissä. Toisaalta voin itse delegoida asioita helpommin, kun tiedän jokaisen roolin vahvuudet paremmin.

 

Luontaisen roolin ja paikan löytäminen

Uskon, että tiimissä oman paikan löytäminen alkaa itsestä ja itsensä hyväksymisestä. Uskon, että on tärkeää hyväksyä oma roolinsa ja sitä kautta myös itsensä. Omalla kohdallani koen, etten ole täysin hyväksynyt rooliani Monitor Evaluatorina. Roolin piirteet ovat jotenkin sellaiset, jotka vetävät minua vastakkaiseen suuntaan. Olen kirjoittanut aiemmissa esseissäni, että koen luovuuteni persoonani yhdeksi tärkeimmistä ominaisuuksista ja siksi varmasti ajattelen ristiriitaisesti roolistani. Haluan kuitenkin uskoa, että voin olla monia asioita ja vahvuuksia voi tuoda esiin erilaisissa tilanteissa.

 

Oman arvion mukaan Belbin raportissa havaitsin, etten näe itseäni johtajana tai Shaperina. Shaper on tiimirooleista johtaja, joka puskee toimintaa eteenpäin. Välillä todellakin toivoisin, että minusta löytyisi tämänkaltainen puoli ja asiat tulisivat tehtyä tehokkaammin. Ymmärrän kuitenkin, ettei kaikkien tarvitse olla kaikkea vaan apua voi pyytää tiimistä.Itsearviointini mukaan luontaiset roolit minulle ovat Monitor Evaluator, Teamworker ja Plant. Koen, että arvio vastaa todellisuutta ihan hyvin. Omaksuttavissa rooleissa olen myös samaa mieltä, että Complite Finnisher ja Specialist voisivat olla roolejani. Parhaimman lopputuloksen saa varmasti yhdistämällä omien roolien vahvuudet tekemisessä.

 

Projektitiimin potentiaali

Huomasimme projektitiimien raporteista, että pienet tiimit voisivat olla entistä tehokkaampia täydentymällä. Jos mietin omaa projektiani Moodia, voisimme enemmän osallistaa ja pyytää apua tiimiltä. Meidän kolmikosta puuttuu luontainen johtajatyyppi, joka puskisi meitä välillä eteenpäin. Olemme nyt tiedostaneet asian, joten jatkossa meidän on helpompi pyytää vaikkapa Shaperia paikalle, kun siltä tuntuu.

 

Mitä ajatuksia oma tiimirooli toi? Entä mitä tiimisi on vienyt käytäntöön tiimirooleista?

 

Lähteet:

Belbin. n.d. The Nine Belbin Team Roles. Verkkosivu. Viitattu 7.5.2021. https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles

Työterveyslaitos. Tunnistatko vahvuutesi? Innostus ja uppoutuminen antavat vihjeitä. 18.10.2017. Viitattu 8.5.2021.

https://www.ttl.fi/tyopiste/tunnistatko-vahvuutesi-innostus-ja-uppoutuminen-antavat-vihjeita/

Kommentoi