Tampere
17 Jun, Monday
19° C

Proakatemian esseepankki

Urhon työntekijätKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Urho tarjoaa helposti lähestyttäviä työpaikkoja toisen ja kolmannen asteen opiskelijoille sekä henkilöille, joiden ammatillinen suuntautuminen tai oman alan työt ovat vielä hakusessa.

Yleisesti siivousalalla työntekijöiden vaihtuvuus on yleistä. Ammattipiireissä on kuultu puhuttavan, että suurimpia syitä vaihtuvuuteen ovat työn arvostamattomuus, yksitoikkoisuus, huono palkka ja siivousalan imago. Näihin tekijöihin keskittymällä Urho pyrkii sitouttamaan työntekijät mahdollisimman pitkäksi aikaa, mutta varautuu vaihtuvuuteen muun muassa perehdytysprosessin suoraviivaistamisella.

 

Rekrytointi

Rekrytointi keskitetään toisen ja kolmannen asteen opiskelijoihin ja kohdistetaan kouluihin. Toimialan kausiluonteisuus tukee ajatusta. Sesonki on keväästä syksyyn, eli opiskelijoiden kesälomakautena, ja täten ikkunanpesu tarjoaa opiskelijoille pääsääntöisesti kesätyöpaikkoja. Osittain toiminta on jo ympärivuotista ja ympärivuotisuuteen keskittymällä Urho pystyy tarjoamaan joustavia työpaikkoja myös koulun ohelle.

 

Perehdytys

Perehdytysprosessi alkaa orientaatiolla yrityksen kulttuuriin ja toimintatapoihin. Yritys on laatinut perehdytysoppaan, jossa on kuvattu kaikki tärkeimmät seikat, jotka vaikuttavat työntekijän arkeen yrityksessä.

Urho ei vaadi uusilta työntekijöiltä alan osaamista vaan kouluttaa työntekijät aina itse. Työntekijän perehdytys itse ikkunanpesuun on tärkeä osa liiketoimintaa, koska työn voi tehdä vain hyvin tai huonosti. Ikkunanpesu on yksinkertaista työtä, mutta toteutustapoja on useita. Urhon ikkunanpesuprosessi ja siihen käytettävät välineet on suunniteltu tehokkuuden nimissä siten, että prosessin kaikki vaiheet on suoraviivaistettu. Tämä prosessi ja välineiden käyttö opastetaan työntekijöille kädestä pitäen. Perehdytyksen vastuuhenkilö, eli vanhempi työntekijä tai esimies, kulkee ensimmäisen viikon uuden työntekijän matkassa, opastaen työnteossa ja näyttäen esimerkkiä.

 

Sitouttaminen

Urhon päätavoite sitouttamisen kannalta on luoda työyhteisö, josta ei halua lähteä. Yritys keskittyy molemminpuoleisen luottamussuhteen rakentamiseen työntekijöiden ja yrityksen välille. Avoimen ja arvostavan ilmapiirin luomisessa tavoitteena on synnyttää ilmapiiri, jossa työntekijöitä ja heidän toiveitaan kuunnellaan, muun muassa työvuorojen suunnittelussa ja kehitysehdotuksissa. Yritys pyrkii motivoimaan työntekijöitä tekemällä työnteosta mahdollisimman mutkatonta ja mukavaa. Tähän vaikuttavat työvaatteet, työvälineet, työajat ja työsuhdeskootterit.

Urho maksaa työntekijöilleen työehtosopimusta parempaa palkkaa, ja täten antaa myös enemmän vastuuta. Työsopimukset kirjoitetaan tapauskohtaisesti molempia osapuolia tukevalla tavalla, mutta sitoutumisen kannalta työsopimusta tärkeämpänä tekijänä yritys pitää psykologista työsopimusta. Psykologisella työsopimuksella tarkoitetaan kirjoittamattomia motivaatiotekijöitä, joita työsuhde pitää sisällään. Urhon kannalta näitä ovat esimerkiksi etenemismahdollisuudet organisaatiossa ja mahdollisuus yrityksen osakkuuteen.

Kommentit
Kommentoi