Tampere
21 May, Tuesday
5° C

Proakatemian esseepankki

Urheilijan yritysKirjoittanut: Olli-Pekka Korhonen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Urheilijan yritys

 

Jokainen urheilua, taidetta tai mitä tahansa muuta harrastusta intohimolla toteuttanut tietää, että tienaaminen rakastamaansa asiaa toteuttamalla olisi paras mahdollinen työura. Mikäli urheilijalla kaikki menee kuten siellä kuuluisassa Strömsössä ja urheilu tuo niin paljon rahaa pöytään, että sillä elää, on järkevää pohtia yhtiöittämistä ja sen hyötyjä. Käyn seuraavassa tekstissä läpi mm. yhtiöittämisen liittyviä etuja sekä oikean yhtiömuodon valintaa. Teksti on kohtuu kuivaa ja sillä voisi kuuleman mukaan kuivattaa jopa Amazonin sademetsän aavikoksi, joten koita kestää!

 

Onko rahaliikenteen hoitaminen helpompaa yrityksen kautta ja miksi?

 

Tulovirran koostuessa pelkästä urheilijatulosta, yhtiön perustaminen ei ole välttämätöntä eikä välttämättä edes kannattavaa. Urheilijatulo voidaan jakaa valmennusrahastoon sekä urheilijarahastoon. Kyseiset rahastot tarjoavat kevyen ja kuluttoman ratkaisun. Valmennusrahastosta voi jättää enintään 20 000 euroa valmentautumista varten ja tämä omaisuus on nostettavissa valmentautumisesta aiheutuneista kuluista tositteita vastaan. Jokainen yli 9 600 euroa kalenterivuoden aikana urheilijatuloa saava voi rahastoida summasta 50 % verovapaasti ja siirron enimmäismäärä on 100 000 euroa.  Valmennus- ja urheilijarahasto eivät kuitenkaan mahdollista optimaalista verosuunnittelua tulovirran kasvaessa laaja-alaisemmaksi. Urheilijarahastot eivät voi ottaa vastaan muuta kuin urheilijatuloa. Yrityksessä voidaan ottaa vastaan muutakin kuin urheilijatuloa, joten tulovirran maksimoimiseksi (mikäli se on riittävä) on järkevää yhtiöittää toimintaa. Rahaliikennettä voi urheilijatulon lisäksi saada vaikkapa tekemällä oman yrityksen kautta muiden urheilu-uraa edistävää liiketoimintaa hyödyntämällä omaa kertynyttä osaamista.

 

Paljonko liikevaihtoa tarvitaan yrityksen pyörittämiseen?

 

Tähän ei ole eurolleen tarkkaa summaa tarjolla, mutta tiivistetysti liikevaihdon tulee kattaa yrityksen perustamisesta ja sen toiminnan harjoittamisesta aiheutuvat kustannukset. Mikäli näin ei tapahdu, yritys on kannattamaton. Yrityksen toiminnasta maksettavia kuluja löytyy paljon. Yrityksen rekisteröiminen kaupparekisteriin 275 euroa, kirjanpito tilikaudelta ja tilinpäätös, joiden kustannukset määrittyvät liiketoiminnan aktiivisuuden mukaan sekä muille yhteistyökumppaneille maksettavat palkkiot.

 

Mikä yhtiömuoto olisi järkevää valita?

 

Kevytyrittäjyys on vaivaton ratkaisu, jossa tekijä ei ole varsinaisessa työsuhteessa yrityksen kanssa. Tällöin yhteistyötä tekeviä yrityksiä, joista saadaan rahaa, voi olla useita yhtä aikaa. Kevytyrittäjyys ei kuitenkaan tuota urheilijalle haluttua verohyötyä. Osakeyhtiön, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön ja toiminimen väliltä urheilijan on fiksuinta valita yhtiömuodoksi osakeyhtiö. Osakeyhtiön perustaminen on varsin helppoa ja nykyisin myös edullista. Osakeyhtiön perustamista on helpotettu poistamalla 2500 euron osakepääoman sijoittaminen. Osakepääomaa ei siis tarvita osakeyhtiön perustamiseksi enää ollenkaan. Mikäli yritystä ei perusta kokonaan itselleen, on tärkeää tehdä osakassopimus. Tällöin on sovittu etukäteen, miten toimitaan eri tilanteissa, esim. rahanjaon suhteen, jos joku haluaa poistua yrityksestä tai myydä osuutensa.

 

Mitä verotuksellisia etuja yritys voisi tuoda?

 

Osakeyhtiön voittoa verotetaan 20 %:n yhteisön tuloverolla eli yhteisöverolla. Urheilijarahastosta tuloutettavat varat taas ovat veronalaista ansiotuloa, jotka verotetaan progressiivisen ansiotuloveron mukaan. Veroteknisesti on siis järkevämpää tulouttaa varoja yrityksen kautta, kun oma tuloveroprosentti alkaa huidella 20 %:a suuremmissa lukemissa. Menestyksekkään kauden aikana tuloja voi syntyä runsaasti yhteistyösopimuksista sekä palkintorahoista, jolloin yhden verokauden tulot voivat olla huomattavasti suuremmat kuin vaikkapa edellisellä kaudella. Urheilijarahastossa varoja ei voi pitää ikuisesti, jolloin hyvän kauden tuottojen tulouttaminen itselle voikin tulla progressiivisen tuloveron myötä kalliimmaksi kuin 20 % yhteisövero. Oman yrityksen kautta voisi olla myös mahdollista hyödyntää verovähennyksiä, joita yksityishenkilönä ei olisi mahdollisuutta toteuttaa.

 

Millaista apua urheilija tarvitsee yrityksen pyörittämiseen ja mitä voisi hoitaa itse?

 

Yrityksen pyörittämisen tueksi kannattaa rakentaa kattava ja osaava tukiverkosto. Välttämällä turhat ”kuprut” esim. kirjanpitoon liittyen, urheilija välttää imagotappiot ja negatiivisen julkisuuden. Kirjanpito on lakisääteinen pakollinen osuus yrityksen toiminnassa. Tätä varten kannattaa hyödyntää osaavaa tilitoimistoa, joka auttaa konsultoimaan urheilijaa, kun tulee kysyttävää. Urheilijan yrityksessä on tärkeää huomioida erityisesti varainhoidolliset ja sopimusjuridiset päätökset ja ratkaisut, jotta taloudellisesti kannattamattomat sopimukset ja ratkaisut vältettäisiin. Mediayhteistyötä varten olisi hyvä olla viestintään erikoistunut ammattilainen kertomassa mm. miten, millä ehdoilla ja kenen kanssa olisi kannattavaa tehdä yhteistyötä. Urasuunnittelu tarjoaa suuntaviivoja oman osaamisen kehittämiseen tai toiminnan ohjaamiseen esimerkiksi kartoittamalla yrityksiä, joiden kanssa yhteistyön tekeminen vie kohti työelämän tavoitteita.

 

Mitä muita etuja voi saada yhtiöittämisestä?

 

Nyky-yhteiskunnassa pitkäaikaiset työsuhteet saman yrityksen leivissä ovat yhä harvinaisempia. Perustamalla yrityksen et yrittäjänä ole varsinaisesti koskaan työtön. Yhtiöittäminen hyödyttää urheilu-uran lisäksi myös sen jälkeistä elämää tarjoamalla pohjan liiketoiminnan harjoittamiselle. Oman urheilijayrityksen pyörittäminen syventää käytännön kautta omaa käsitystä liike-elämästä ja siitä millaisia edellytyksiä se vaatii. Samalla voi kehittää omaa osaamistaan vaikkapa yritysjuridiikan suhteen. Myös mahdollista yritys- ja työelämää on helpompi ja mukavampi lähestyä omakohtaisen kokemuksen kautta.

 

Yhtiöittäminen antaa potentiaalisille tuleville työnantajille kuvan osaavasta ja ajattelevasta tekijästä yrityksen asioiden hoitamisen myötä sen sijaan, että raha olisi tarjoiltu huoletta niin kuin Manulle illallinen. CV:ssä oman yrityksen pyörittäminen ei varmastikaan näytä huonolta. Oma yritys luo urheilijalle suuremman mahdollisuuden saavuttaa taloudellinen riippumattomuus jo urheilu-uran aikana. Yksilölajeissa Suomessa se on toki haastavampaa, mutta oletettavasti mahdollista.

 

Lähde:

Laurila, I. 2018. Urheilijan yhteistyösuhteet. Luento.

Kommentoi