Tampere
22 Apr, Monday
-4° C

Proakatemian esseepankki

Työntekijöiden palkkaaminenKirjoittanut: Säde Tiirola - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Työntekijöiden palkkaaminen

Ajatus työnantajana olemisesta ja omien työntekijöiden palkkaamisesta on ollut yksi haaveistamme jo pidemmän aikaa. Haluamme luoda ja tarjota työpaikkoja nyt sekä tulevaisuudessa. Koska KATTOn tavoitteena on parantaa Mara-alan työntekijöiden asemaa yhteiskunnassa, esimerkiksi työhyvinvointia, arvostusta ja palkkausta, sopivat omat henkilökohtaiset tavoitteemme hyvin linjaan näiden kanssa.

Olemme aiemmin hyödyntäneet kevytyrittäjien palveluita laskuttaa palkka laskutusalustoiden kautta. Meille toiminta on ollut riskittömämpää, mutta palkkaamalla palkkalistoillemme haluamme varmistaa työntekijöidemme saavan oikeuksia sekä haluamme myös itse pitää huolta hyvistä tekijöistämme. Haluamme painottaa, että maksamamme palkka laskuttamalla on ollut suurempi, koska olemme huomioineet siinä kevytyrittäjälle tulevat riskit ja kulut, kuten YEL-maksut, sairaspäiväraha ja lääkärikustannukset, vakuutukset ja vuosilomakorvaukset.

Palkkalistoille siirtyminen

Palkkalistoille siirtymiseen on monta kriteeriä, joita yrityksen täytyy muistaa huomioida. Siihen liittyy esimerkiksi työnantajarekisteriin liittyminen, työsopimusten tekeminen, palkkojen maksaminen ja siihen liittyvät muut maksut sekä erilaiset ilmoitukset verosivustoille.

Palkkalistoille siirrettäessä moni yrittäjä miettii, onko rekrytointi onnistunut ja onko tekijä hyvä. Vuonna 2015 Ylen teettämässä yrittäjäkyselyssä palkkaamisesta nousee ensimmäiseksi huoleksi työllistämisen sivukulut ja toisena väärän rekrytoinnin pelko. Suurin epävarmuus löytyy koeajan jälkeisestä ajasta, jolloin työsopimuksen purkaminen on haastavampaa. Pienelle yritykselle pitkät taistot voivat kohtaloksi ja kaataa koko yrityksen. Pelot kohdistuvat lusmuilijoihin ja kroonisiin sairastelijoihin, joita yrittäjän tulee elättää.

Koemme, että olemme löytäneet meille todella pätevät työntekijät, joihin olemme saaneet luotua luottamuksellisen suhteen. Uskomme jokaisen yrittäjän löytävän itselleen parhaan henkilöstön ja apuna tähän voitaisiin käydä esimerkiksi valtakunnallisesti avoimia keskusteluita defensseistä ja rekrytoinnin etenemisestä. Useat olettamukset, joita yrittäjillä on voivat olla kuulopuheiden perusteella luotuja johtopäätöksiä.

Työnantajarekisteriin liittyminen

Työnantajarekisteri on Verohallinnon eli verottajan ylläpitämä rekisteri, johon on kirjattu tiedot säännöllisesti palkkoja maksavista työnantajista. Koska työnantajilla on palkanmaksuun liittyviä velvoitteita, menevät tiedot maksetuista palkkasuoritteista työnantajarekisterin ylläpitäjälle eli Verohallinnolle tulorekisterin kautta. (Työnantajarekisteri, milloin yritys on säännöllinen työnantaja).

Työnantajarekisteriin liitytään, kun yritys tai yrittäjä on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja. Satunnaisesti palkkoja maksavan työnantajan ei tarvitse liittyä työnantajarekisteriin. Säännöllisesti palkkoja maksavana yrityksenä pidetään, kun jokin kolmesta seuraavasta kriteeristä täyttyy;

 • palkkaa maksetaan vakituisesti kahdelle tai useammalle työntekijälle
 • palkkaa maksetaan vakituisesti yhdelle työntekijälle ja sen lisäksi yhdelle tai useammalle työntekijälle, joiden työsuhde on tilapäinen tai lyhytaikaiseksi tarkoitettu
 • palkkaa maksetaan samaan aikaan vähintään kuudelle työntekijälle, vaikka työsuhteet olisivat lyhytaikaisia ja tilapäisiä

Mitä tulee muistaa ilmoittaa?

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja tehdystä työstä. Työnantajan tärkeimmät ja velvoittavat ilmoitukset tulorekisteriin ovat palkkatietoilmoitus ja erillisilmoitus.

Työnantaja tai muu suorituksen maksaja ilmoittaa maksetut palkat ja muut ansiotulot palkkatietoilmoituksella jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Palkkatietolomakkeella ilmoitetaan pääsääntöisesti yhden tulonsaajan yhden maksukerran tiedot. Palkkatietoilmoituksella annetaan seuraavat tiedot;

 • Yksilöinti- ja tunnistetiedot eli tiedot tulonsaajasta ja maksajasta, palkanmaksukaudesta ja päivästä
 • Palkat ja ansiotulot
 • Erikseen ilmoitettavat tulolajit, jos niitä maksetaan (esim. luontoisedut)
 • Palkasta vähennettävät erät (esim. ennakonpidätys, työntekijän sosiaalivakuutusmaksut)
 • Palvelussuhteen tiedot
 • Vakuuttamistiedot
 • Poissaolotiedot
 • Perusteeton etu
 • Takaisinperintä

Tämän lisäksi työnantaja antaa tarvittaessa erillisilmoituksen tiedoista, jotka eivät kohdistu yksittäiseen tulonsaajaan. Erillisilmoituksessa ilmoitetaan tietyn kuukauden aikana maksettujen työnantajan sairasvakuutusmaksujen määrä ja sen mahdolliset vähennykset tai ilmoitetaan kun työnantajarekisteriin kuuluvalla ei ole palkanmaksutietoja tietyltä kuukaudelta. (Vero, palkkatiedot).

Liiton tuki

Palkkaaminen ja uuden opettelu voi yrittäjästä tuntua isolta askeleelta tuntemattomaan ypöyksin. Kuulopuheisiimme perustuen liitoja kammoksutaan ja niiden pelätään vievän yrittäjiltä mattoa jalkojen alta. Todellisuudessa liitot ovat niin yrittäjille, kuin myös työntekijöille ja he vievät eteenpäin koko alan yhteiskunnallista asemaa ja työturvaa.

Liityimme Matkailu- ja ravintolapalveluiden, eli MaRa Ry:n, yritysjäseniksi vuonna 2021. Liitto tarjoaa jäsenilleen maksutonta neuvontaa ja kattavia artikkeleita sekä tietopankkeja, joista löytyy esimerkiksi palkkaamiseen liittyvät työehtosopimukset, palkkataulukot ja neuvot vuosiloman kerryttämiseen. Liiton tarjoama tuki on ollut meille nuorille yrittäjille yrittäjä polkumme alussa korvaamatonta sekä yllättävää.

Kirjoittajat Iida Koskinen ja Säde Tiirola

Lähteet

Työnantajarekisteri. Milloin yritys on säännöllinen työnantaja. Yrityksen perustaminen. (https://yrityksen-perustaminen.net/tyonantajarekisteri/)

Tulorekisteri. Palkkatiedot. Ilmoita tiedot maksetuista palkoista tulorekisteriin. (https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/palkkatiedot)

YLE Uutiset. Näistä syistä emme palkkaa, vaikka tarvetta olisi – yrittäjät kertovat. (https://yle.fi/uutiset/3-8306788) Luettu 10.5.

Aihetunnisteet:
Kommentoi