Tampere
29 May, Wednesday
21° C

Proakatemian esseepankki

Työkaluja ajattelun hallintaanKirjoittanut: Roosa Huhtamäki - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Bhavana
Leah Weiss
Esseen arvioitu lukuaika on 8 minuuttia.

Johdanto

Usein ajatukset juoksevat päässä valonnopeudella, niin ettei niistä tunnu saavan kiinni yhtäkään. Ajatusten voima on isompi, mitä moni meistä edes tiedostaa. Halusin kirjoittaa esseen, jossa käsittelen erilaisia työkaluja, jotka ohjaavat meitä kohti parempaa ajattelua, sekä menestyksekkäämpiin valintoihin.  Tässä esseessä tulen jakamaan mm. strategioita, joiden avulla pääset lähemmäksi menestystä, onnea ja uusia mahdollisuuksia. Käsittelen myös hyvin mielenkiintoista mielen hallitsemisen menetelmää, joka juontaa juurensa periteiseen thaimaalaiseen meditointiin bhavanaan, jonka avulla ihmiset ovat selviytyneet haastavissakin oloissa.

 

Ajatus- ja käyttäytymismallit

Valeria Sabaterin artikkeli: Mielen muuttuminen on älykkyyden merkki 2024, kertoo henkisestä joustavuudesta ja siitä, kuinka osaat muuttaa mieltäsi uuden tiedon saapuessa, sekä hyödyntää sitä innovatiivisilla menetelmillä ja haastavien ongelmien ratkaisuilla. ”Mielen muuttaminen on merkki älykkyydestä ja se on sellainen asia, jota meidän tulisi harjoitella säännöllisesti” (Sabater 2024)

Olen vahvasti sitä mieltä, että ihmisen ajatukset muuttuvat ja kypsyvät kuukausien ja vuosien vieriessä eteenpäin. On siis suuri rikkaus, että osaat itse reflektoida ajatuksiasi ja oppejasi.  Älykkyyden ja luovuuden asiantuntijoiden mukaan, sinun tulisi aamulla heti herättyäsi kysyä itseltäsi: Mitä ajatusta, lähestymistapaa tai uskoa aiot muuttaa tänään. Tämä edistää heidän mukaansa henkistä joustavuutta, jonka avulla voit saavuttaa lisää viisautta, kognitiivista avoimuutta, sekä onnellisuutta. Harvoin tulee pohdittua mitä uskoa tai ajatusta tahdot nimenomaan lähteä muuttamaan, sillä ihminen on hyvin tottunut toistamaan samoja ajatuksia ja uskomuksia päivästä toiseen.

Jokainen meistä elää omien rutiiniemme ympäröimänä. Heräämme aamulla, puemme, syömme, menemme kouluun tai töihin. Illalla odottaa lämmin suihku ja iltapalan jälkeen ollaan valmiita nukkumaan. Usein teemme samoja asioita ilman niitä sen kummemmin ajattelematta. ”Ympäristön yksityiskohtien ja sisäisten kokemustemme erityispiirteiden huomiotta jättäminen on energiaa säästävä menetelmä, jota ihmisaivot ovat kehittyneet käyttämään.” (Leah Weiss 2019, 12) Rutiineistamme on tullut oletuselämäntapamme ja vaikka se on tehokasta, unohdamme usein pysähtyä arvioimaan tilanteita ja pohtimaan niitä. Tämä johtaa siihen, että menetämme tilaisuuden oppia henkilökohtaisista ajatus- ja käytösprosessejamme. Mitä mielellemme tapahtuu, kun jotain odottamatonta tulee vastaan? Onko meillä oikeita työkaluja, tai menetelmiä suurempien haasteiden saapuessa? Mitä taitoja tarvitsemme kohdataksemme todelliset haasteet? Entä, kuinka voimme kehittää niitä taitoja realistisesti? (Leah Weiss 2019, 13)

Ihmis- mieli kaipaa muutoksia, mikäli et salli itsesi muuttaa mitään ajatuksiasi aika ajoin, päädyt uskomaan asioita, jotka eivät ole totta. Tällöin et myöskään pysty käsittelemään epävarmuuttasi etkä korjaamaan virheitäsi. ”Älykkyys ulottuu paljon pidemmälle kuin että on nero kvanttifysiikassa tai että on kaksi tohtorintutkintoa matematiikassa.” (Sabater 2024)

 

Elämä on valintojen summa

Tätä esseetä varten kuuntelin suuren suosion saaneen Mel Robbinsonnin podcastin, jossa vierailee tunnetuksi tullut yrittäjä, puhuja, sijoittaja ja kirjailija Steven Bartlett. Hän juontaa myös Euroopassa tunnettua podcastia nimeltään: The Diary of a CEO. Barlett on ratkonut koodin, jonka avulla hyödynnät liiketoimintaasi verkossa, nouset esteidesi yläpuolelle, sekä loistat kaikessa, missä päätät onnistua. Barlett kasvoi lapsuuden köyhissä oloissa ja on elävä esimerkki siitä, ettei syntyperäinen status määritä tulevaisuuttasi. Podcastissa hän paljastaa, miten on tehnyt asiat aina omalla tavallaan, miten itse haluaa. Barlett ymmärsi jo nuorena olevansa muuta mitä systeemi sanoo hänen olevan ja hän luottaa täysin omaan business vaistoonsa ja kehottaa muidenkin kuuntelemaan omaa intuitiotaan.  (The Mel Robbins podcast 2023, 7:18)

Steven Bartlett podcastissa: The 51%  Rule and 3 More Strategies to Thik Like a Millionaire (Spotify 2023) kuvailee, elämän olevan valintojen summa. “Mikäli haluat tehdä paremman elämän, tulee sinun tehdä parempia päätöksiä.” (Bartlett 2023, 2:30) Tämä on täysin totta. Pienetkin valinnat, voivat muuttaa elämääsi suuresti. Pelkästään valinta nousta aamulla ylös sängystä ja kohdata uusi päivä on askel kohti tuotteliaampaa päivää. Valinta päättää osallistua tapahtumaan, voi esimerkiksi poikia sinulle uusia verkostoja ja ura mahdollisuuksia. Välillä on hyvä pysähtyä pohtimaan omia valintojaan, sekä niiden merkitystä. Millaisia valintoja teen ja mitkä ovat niiden seuraamukset? Tiesitkö, että ihminen tekee keskimäärin noin 35 tuhatta päätöstä päivässä?

Pohdin itse aika ajoin omia valintoja, sekä sitä mihin ne ovat minut johdattaneet. Muutama vuosi sitten tein valinnan muuttaa Tampereelle tuntematta tai tietämättä täältä ketään tai mitään. Uskon, että tämä valinta johti minut myös opiskelemaan nykyiseen tutkintooni Proakatemialla. Tein myös valinnan kirjoittaa kyseisestä aiheesta esseen. Uskon, että tämä valinta tuo minulle uusia työkaluja ajatteluun, sekä palvelee myös esseen lukijaa avartamaan näkemyksiään ja uskomuksiaan.

 

Työkalut, joiden avulla voit muuttaa päätöksiäsi

Steven Barlett esittää Mel Robbinsin podcastissa: The 51%  Rule and 3 More Strategies to Thik Like a Millionaire (Spotify 2023) 51 prosentin säännön. Sääntö käsittelee ihmisen päätöksenteko taitoja, sillä ihminen on harvoin täysin 100 prosenttisen varma päätöksestään. Tämä johtaa usein päätöksien yliajatteluun, sekä niiden epäröimiseen, mikä itsessään on myös päätös. Päätös olla päättämättä, tai lykätä sen tekoa. 51 prosentin säännön mukaan, älä koskaan odota 100 prosentin varmuutta, vaan pysähdy miettimään. Mikäli olet 51 prosenttia varma valinnastasi, tee se.

Barlett esittää myös teorian kahdesta päätöksestä, sekä niiden eroista. Hänen mukaansa päätöksiä on kahdenlaisia. Ensimmäinen ja harvinaisempi päätös on peruuttamaton. Kun pohdin peruuttamattomia päätöksiä, on niitä lopulta aika vähän. Peruuttamaton päätös on siis lopullinen, joka sitoo tekijäänsä tai osapuoliaan, ilman mahdollisuutta palata takaisin alkuperäiseen tilanteeseen. Nämä ovat usein merkittäviä muutoksia aiheuttavia, kuten uran lopetus, ihmissuhteen aloitus, taloudelliset valinnat ja terveyteen liittyvät päätökset. Näiden päätösten tekeminen vaatii usein paljon tarkkaa harkintaa, koska niiden vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia tai pysyviä. Suurin osa päätöksistä ovat kuitenkin päätökset, joita voi muuttaa. Barletin mukaan päätökset tulee tehdä aina mahdollisimman nopeasti omaa intuitiotasi kuunnellen. (The Mel Robbins podcast 2023, 28:25)

On myös hyvin tärkeää olla kiinnittämättä liikaa huomiota ympärillä olevien ihmisten mielipiteisiin. Koen, että itse tukeudun läheisten ihmisten mielipiteisiin aika paljonkin. Usein vähättelen itseäni ja omia mielipiteitäni ja koen, että muut osaavat auttaa minua valinnoissani. Podcast antaa hyvin ajateltavaa, onko kaikki mitä meille kerrotaan totta? Osaako ihminen kyseenalaistaa hänelle kerrottua niin sanottua totuutta? Steven Barlett osasi. Hän on aina luontaisesti kyseenalaistanut, onko ihmisten kertoma todellista. Jokaisen tulisi kyseenalaistaa sosiaalisia normeja, sekä kysyä itseltään miksi ajattelet ”totuuksien” olevan totta. Vastaukset elämän kysymyksiin eivät siis tule kirjoista, koulusta sillä maailma muuttuu jatkuvaa vauhtia eikä kirjallisuus aina pysy ajanharjalla. (The Mel Robbins podcast 2023, 16:20)

Mielen muuttaminen vaatii myös älyllistä nöyryyttä. Sen toteuttaminen ei ole helppoa, varsinkaan kun elämme uskomusten vallassa, joiden mukaan vakaumuksesi tekevät sinusta sen, mikä olet.  Usein unohdetaan täysin muutoksen tuottamaa edistystä. Välillä vanhat ideat on vain hylättävä, jotta saadaan aikaan uusia näkökulmia, sekä parempia argumentteja. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään omia uskomuksiaan ja kyseenalaistaa niitä. Saatat jopa yllättyä, kun huomaat että osa niistä kaipaa muutosta. (Sabater 2024)

 

Mielen muutos osana johtajuutta

”Samat uskomukset, ideologiat ja asenteet vertailuryhmäsi kanssa tarjoavat sinulle tyytyväisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. ” (Sabater, 2024) Harva meistä ajautuu pohtimaan mitä tapahtuisi, jos olisitkin erimieltä muiden kanssa ja lähtisit puolustamaan vastakkaista mielipidettäsi. Tällöin ympärilläsi olevat läheiset tuntisivat olonsa haastetuksi, ja saattaisivat kyseenalaistaa mielipidettäsi. Avoimuus uusille lähestymistavoille ja niiden hyötyjen tunnistamiseen on viisauden merkki. ”Hyvät johtajat tietävät, kuinka tärkeää on muuttaa mieltään.” (Sabater, 2024) Mielen muuttaminen on älykkyyden merkki, mutta monet silti uskovat sen heikentävän auktoriteettiaan. He ajattelevat, että totuuksista luopuminen tai virheiden myöntäminen osoittaa erehtymistä. ”Joillekin se, että seisoo lujasti alkuperäisissä asemissaan, on osoitus voimasta ja vakaumuksesta.” Todelliset johtajat tiedostavat ettei kyseinen ajattelumalli kanna pitkälle. ”Ollaksesi oikeassa sinun on joskus muutettava lähestymistapaasi.” (Sabater, 2024) Tämä on mielestäni tärkeä oppi varsinkin nuorena tiimiyrittämisen ja johtamisen opiskelijana.

 

Bhavana: Viisauden ja seesteyden harjoittamista

Bhavana on viisauden ja seesteisyyden harjaannuttamista, jota tulvivan veden vangeiksi jääneet pojat olivat harjoittaneet selviytyäkseen elossa. Kyseisen meditaatiokeinon avulla voidaan kehittää äärimmäistä sinnikkyyttä ja voimaa, joka kannattelee meitä aina tarpeen vaatiessa. ”Se on oppimisprosessi, joka auttaa saavuttamaan yhteyden aitoon itseemme.” (Leah Weiss Bhavana 2019, 19)

Tiesitkö, että meditointi myös todistetusti madaltaa sydämen sykettä, vähentää hapenkulutusta ja rauhoittaa? Toisin sanoen, kun ihminen meditoi hän pysyy tyynenä ja välttää huonoja päätöksentekoja paineistetussa tilanteessa. (Leah Weiss 2019, 15)

Bahvana sisältää viisi eri osa-aluetta, jotka tulee hallita, mikäli haluaa saavuttaa valaistumisen, joka on päämäärä syvälle viisastumiselle. Jokainen näistä viidestä osa-alueesta on äärimmäisen tärkeä henkiselle hyvinvoinnille, ja ne muodostavat yhdessä joukon työvälineitä, jotka voivat olla ratkaisevia elämän tuomien haasteiden edessä. (Leah Weiss 2019, 19)

 

Bhavanan viisi osatekijää (Leah Weiss 2019, 20)

  1. Citta bhavana = Selkeys
  1. Smadhi bhavana = Huomio
  1. Kaya bhavana= Keho
  1. Metta bhavana = Myötätunto
  1. Penna bhavana= Viisaus

 

Citta bhavana, Selkeys

Ensimmäinen osatekijä on selkeys. Monet meistä kiirehtivät tapahtumasta tapahtumaan ja syntyy tunne, ettemme kerkeä tekemään kaikkea mitä meidän tulisi. Olemme usein juuttuneet riittämättömään ajattelutapaan siitä, kuinka ei ole tarpeeksi aikaa, rahaa. Tuntuu kuin epäonnistuisi elämässä. Usein ihminen menettää myös käsityksen mikä on todella tärkeää, sillä käytämme aikaamme saavuttaen täydellisyyttä. On myös huolestuttavaa, että usein vain pieni osa tekemästämme on linjassa sen kanssa mitä kaikista eniten elämältämme haluaisimme. (Leah Weiss 2019, 20) ”Tarvitsemme toimiviksi todistettuja keinoja muodostaa elämänkokemuksemme uusiksi, muokata se musertavasta ja häiritsevästä tietoiseen ja selkeään.” (Leah Weiss 2019, 30) Tämä valaistuminen auttaa meitä oppia erottamaan sen, miten käytämme aikaamme viisaammin, selvittäen sen, mikä on meille tärkeää, ilman että häiriinnymme merkityksettömistä asioista. ”Selkeys on kykyä ymmärtää kirkkain katsein ja viisaasti” (Leah Weiss 2019, 30) Saavuttaakseen selkeyden tulee ihmisen siis pohtia ihmiselämän kallisarvoisuutta, katoavuutta, karmaa, sekä samsaraa. Ihmiselämä on kallisarvoista, sillä synnymme maailmaan, jossa meillä on mahdollisuus itsensä tutkiskeluun, oppimiseen, sekä kasvuun, jotka vie meitä kohti heräämistä. Tulee myös tiedostaa todellisuutemme, ja se ettei mikään täällä ole ikuista. Ei ole varmaa milloin kuolemme, mutta kuolemme kuitenkin. Ajatus teoista ja niiden seuraamuksista liittyy karmaan. Kaikki mitä elämässämme teemme vaikuttaa. Eikä vain itseemme tai ympärillämme oleviin, vaan koko maailmaan. Samsara kuvastaa päättymätöntä elämää, kuoleman ja jälleensyntymisen kiertoa ja kärsimystä, joka siihen kaikkeen sisältyy. (Leah Weiss 2019, 31) Selkeys tarkoittaa, että huomaamme milloin olemme suistumassa raiteilta ja se sallii meidän päästä takaisin oikealle polulle, sekä ottaa yksinkertaisia askeleita, jotta voimme korjata taipumustamme antaa asioiden purkautua tavalla, joka on hyödytöntä ja asiaankuulumatonta. (Leah Weiss 2019, 41) Toisin sanoen, kun lähdet pohtimaan ajatuksiasi ja uskomuksiasi sinun tulee ajatella selkeästi. Bahvanan opin mukaisesti on hyvä pysähtyä ja miettiä syvemmin, mistä ajatus kumpuaa.

 

Smadhi bhavana, Huomio

”Ette voi keskittyä päämäärään, jos ette ole tarkkaavaisia.” (Leah Weiss 2019, 53) Meditoinnissa huomio on kiinnitettävä esimerkiksi hengitykseen, visualisointiin, jotta pystyy täysin keskittymään. Meditoinnissa pyritään tavoitteellisesti kiinnittämään huomio siis nykyhetkeen ja olemassaoloon. Mikäli huomiomme harhailee ja haluamme sen takaisin, tulee meidän tunnustaa keskittymiskykymme puute.

Weissin mukaan ihmismieli on suunniteltu olemaan hyvin toimelias, ja tämän vuoksi huomion harhaileminen on siis täysin normaalia. ”Sisäiset haasteet hankaloittavat keskittymistämme ja olemme tottuneet liiaksi turvautumaan helppoihin keinoihin, jotta välttyisimme kokemasta henkistä epämiellyttävyyttä.” (Leah Weiss 2019, 55) Selkeydestä ei ole meille siis mitään hyötyä, jos emme opi hallitsemaan pinnan alla poukkoilevia ajatuksiamme.  Päämäärän selkeyttäminen on mahdollista vain, jos sidomme tekomme siihen. Meditointi auttaa kehittämään keskittymistaitojasi, sekä auttaa sinua pääsemään paremmin päämäärääsi ja näin toimia sen mukaisesti. Kun opimme tekemään tunnisteettomiksi tarinat, joita meidän mielikuvituksemme luo, ne tuntuvat huomattavasti vähemmän todellisilta ja raskailta.

 

Kaya bhavana, Keho

Hyvinvointi on kokonaisvaltaista ja usein kehomme kertoo meille, mikäli jokin on pielessä. Olen itse huomannut sairastuvani monesti esimerkiksi flunssaan, pitkään jatkuneen stressin ja uupumuksen seurauksena. Vaikka mieli on kireä ja väsynyt, en malta pysähtyä sillä kropassa vielä virtaa riittää. Vasta silloin kun flunssa iskee, kroppa on väsynyt ja lihaksiin särkee maltan pysähtyä.  Kehon ja mielen yhteys vaatii aina tasapainon, jonka onnistuu yksinkertaisen ja tehokkaan työvälineen tarkkailun avulla. On siis hyvä tarkkailla kehoa ja sen tuntemuksia. Mikäli kroppa on väsynyt, lepää. ”Meditoiminen yhdessä mindfulnessin kanssa voi lievittää masennusta, ahdistusta ja uupumusta.” (Leah Weiss 2019, 75)

 

Metta bhavana, Myötätunto

 ”Myötätunto on välittämistä, kun rakkailla on vaikeaa ja halua lievittää heidän kärsimystään” (Leah Weiss 2019, 91). Kirjassa painotetaan miten myötätunto ja rakkaus ovat buddhalaisille ydinominaisuuksia, jotka vievät kohti valaistumista ja auttaa meitä näkemään ihmisen käytöksen taakse, jotta ymmärtäisimme, kuinka hänen käytöksensä liittyy hänen tuskaansa, päämääriinsä ja siihen mikä häntä vaivaa. On siis tärkeää omistaa myötätunto ja kyky asettua toisen ihmisen asemaan. Tämä on tärkeä taito ihmissuhteissa ja uskon, että jokaisella riittää tässä harjaannutettavaa. Kyky ymmärtää toista ja hänen käyttäytymistään on usein hankalaa juuri siksi, että olemme niin juurtuneita omiin käyttäytymismalleihimme. Mikäli kohtaat haastavia ihmissuhdetilanteita pyri siis pysähtymään ja pohtimaan eri näkemyksiä myös toisen osapuolen suunnalta.

 

Penna bhavana, Viisaus

Viisaus edustaa kulminaatiopistettä, jossa yhdistyy kaikki muut bahvanat, sekä sen harjoitteet. Viisauden bahvana on ymmärrys perimmäisestä, ei kaksijakoisesta olotilasta, mikä tarkoittaa että olet valaistumisen ruumiillistuma. ”Viisaus joka syntyy, kun tunnustaa totuuden kuolevaisuudesta, on samalla ymmärrys elämän kallisarvoisuudesta” (Leah Weiss 2019, 111) Koska ihmisen ajatukset ovat harhailevia on meidän vaikeaa päästä käsiksi viisauteen, joka meissä jokaisessa sisäsyntyisesti on. Kun lakkaa keskittymästä materialistiseen täyttymykseen ja luopuu rutiinien mukavuudesta lyhyiksi ajanjaksoiksi kerrallaan, sekä käyttää enemmän aikaa viisauden kehittämiseen, johtaa se valaistumisen polulle. Leah Weiss 2019, 112)

 

Pohdinta

Ajattelun hallintaan on paljon erilaisia työkaluja ja tekniikoita, joista voi olla hyötyä riippuen henkilön mieltymyksistä ja tarpeista. Mielestäni oli erittäin kiinnostavaa syventyä erilaisiin tekniikoihin ja mielen ajattelutapoihin syvemmin. Lopuksi ajattelin vielä jakaa minulle tuttuja ajattelun hallinnan työkaluja, jotka löytyvät tällä hetkellä arjestani. Ajanhallinnan apuna käytän aina paperista kalenteria, sillä se auttaa minua hahmottamaan tulevat tapahtumat, sekä muut tehtävät ja helpottaa näin stressiäni. Kalenterin avulla pystyn seuraamaan myös ajankäyttöäni, sekä se auttaa minua visuaalisesti hahmottamaan mihin aikani päivässä kuluu. Toinen yksinkertainen tapa hallita ajatuksiani ja tehtäviäni on myös niiden ylös kirjoittaminen. Kirjoitan usein vihkoon tai puhelimeni muistioon asioita, joita minun tulee muistaa tehdä. Nämä keinot ovat toimineet tähän asti, mutta aion ehdottomasti ottaa käyttöön bahvanan meditoinnin viisi eri osa-aluetta, sekä Steven Barletin 51 prosentin säännön.

 

LÄHTEET

Robbins, M. The 51%  Rule and 3 More Strategies to Thik Like a Millionaire. Podcast-tallenne. Spotify. Julkaistu 8.2.2023. Viitattu 27.2.2024. https:://open.spotify.com/episode/5LWp5xc0bVH0AluNmksQ4U?si=-DBeu6IOR1WHIatKdPflEg

Sabater, V. Mielen muuttaminen on älykkyyden merkki. 30.6.2023. Artikkeli. Viitattu 27.2.2024. https://mielenihmeet.fi/mielen-muuttaminen-on-alykkyyden-merkki/

Weiss, L. Bahavana. 2019. Johdatus thaimaalaiseen meditaatioon. Bazar Kustannus Oy. Suomentanut Sirpa Parviainen

 

Kommentoi