Tampere
19 May, Sunday
15° C

Proakatemian esseepankki

TyöhyvinvointiKirjoittanut: Maria Välimäki - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Mitä on työhyvinvointi?

Työhyvinvoinnille on useampia määritelmiä. Ne voidaan määritellä eri lailla, mutta jokaisella niistä on yksi päämäärä, joka on voida hyvin työssä. Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointia voidaan määritellä seuraavalla tavalla: ’’Työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä.’’ Työ ja elinkeinoministeriön mukaan työhyvinvointi taas määritetään neljän kohdan kautta, jotka ovat: työpaikan varmuus, tasapuolinen kohtelu, voimavarat suhteessa vaatimustasoon sekä kannattavuus, innostuneisuus ja keskinäinen luottamus (Työhyvinvointi kilpailuetuna s.14).

Usein sanotaan, että jokaisella on vastuu omasta hyvinvoinnistaan. Tämä on osittain totta, mutta vaarallinen työyhteisössä. Mikäli aina voidaan tukeutua siihen, että jokainen vastaa itsestään työpaikalla, ei yhteistä hyvinvointia kasvateta ollenkaan. Työyhteisön tulisi yhdessä pitää huolta työhyvinvoinnista ja tuoda omalla esimerkillään esille panoksensa. Oli kyse sitten kiusaamisesta, kiireestä tai liiasta työmäärästä, ovat ne jokaisen vastuulla yhteisesti. Tämä tulisi sisällyttää suoraan yrityksen kulttuuriin. Kun se on osa yrityksen kulttuuria, on paljon helpompi käyttäytyä sen mukaan.

Olemme ottaneet Eventassa suuren askeleen kohti yhteisen hyvinvoinnin päämäärää. Asioista keskustellaan avoimemmin ja epäkohtia uskalletaan tuoda paremmin esille. Pikkuhiljaa tiimiyrityksemme kulttuuriin alkaa kiteytyä työhyvinvoinnin tärkeys ja se näkyy. Keväällä meillä oli paljon poissaoloja, jotka pakottivat osittain ottamaan huomioon hyvinvoinnin vakavammin. Tämä on toisaalta positiivista, sillä hälyttävästä tilanteesta ollaan päästy eteenpäin. Mutta miten voisimme vielä kehittää yhteisesti hyvinvointia tiimiyrityksessämme? Mökkipajassa kävimme läpi arvoja sekä sääntöjä. Uskon, että arvojen syntyminen sekä säännöt tuovat paljon hyvää myös työhyvinvoinnin kannalta. Kun ollaan samalla viivalla ja puhutaan samaa kieltä, on paljon helpompi olla työpaikallakin. Tästä lähtien vastuu työhyvinvoinnista on meillä jokaisella niin yksilönä kuin yhdessäkin. Mutta se ei ole koskaan pelkästään yhden ihmisen harteilla.

 

HR jakamassa vastuuta

HR saattaa olla yrityksessä se taho, jolle kertyy useimmat työtehtävät liittyen hyvinvointiin. Hallinnolliset tehtävät ovat tärkeitä ja pakollisia hoidettavia, mutta sekaan mahtuu myös paljon muita. HR ottaa harteilleen paljon työhyvinvointiin liittyviä tehtäviä, jotka kuuluisivat johdolle. Tätä tulisi välttää yrityksissä ja tiimeissä, sillä se kuormittaa hyvin paljon. Muun johdon tulisi ottaa työhyvinvointiin liittyvät asiat vakavasti ja puuttua niihin hyvissä ajoin. Työhyvinvointia miettiessä on ymmärrettävä, että pelkkä hyvä fyysinen kunto ei riitä sen ylläpitämiseen. Mikäli asiat ovat muuten huonosti, ei hyvä kunto vaikuta siihen välttämättä positiivisesti.

Eventassa HR on hoitanut kaudellaan asiat mallikkaasti. Hän on tuonut esille sitä, miten on oman jaksamisen kannalta jättänyt tiettyjä tehtäviä pois, joita edellinen HR on hoitanut. Nämä ovat olleet enemmän henkilökohtaisia kohtaamisia, jotka hyvinkin todennäköisesti kuormittavat ketä vain. Tiimissämme on 26 henkilöä ja jos yhden vastuulla on kuunnella kaikkien ongelmat läpi, käy se raskaaksi jo ensimmäisen viiden kohdalla. Täten olen itse hyvin ylpeä HR henkilöstämme, sillä hän on kuunnellut itseään ja pystyy pitäytymään omien rajojen sisäpuolella. HR on myös jakanut mallikkaasti ainakin oman näkökulman mukaan työtehtäviä nykyisen BL henkilön kanssa, joka varmasti auttaa jaksamaan. Toivoisin, että Eventassa otettaisiin huomioon myös johtoryhmän hyvinvointi ja se, mitkä työtehtävät kuuluvat HR ja BL kaudella oleville.

 

Kiireen keskellä

Työelämä on vieläkin suuressa mullistuksessa. Työyhteisöt ovat omaksuneet kiireisen elämäntavan ja siitä on tullut hyvinkin ihannoitu ilmiö. Täysi kalenteri osoittaa sitä, että henkilö on merkittävä ja hänellä on paljon tapaamisia. Tapaamiset eri ihmisten ja asiakkaiden kanssa luovat illuusion siitä, että kyseisellä henkilöllä olisi täydellisyyttä hipova sosiaalinen elämä. Tämä ei pidä yleensä paikkaansa vaan on päinvastoin. Aika perheelle ja läheisille unohtuu kiireellisten tapaamisten alle, jolloin ihminen ei enää rakenna läheisiä ja merkityksellisiä suhteita. Käy usein niin, että kiireiset henkilöt aiheuttavat kiirettä ympärilleen. Tämä on hyvin ikävää, mutta totta. Tällaisessa kiirekulttuurissa nopeudella yritetään voittaa kilpailu, jota ei ole edes olemassa. On huomioitavaa, että nykymaailmassa tehdään töitä melkein ympäri vuoden. Jokainen kiireen keskellä pyörivä joutuu piiloylitöiden saavuttamaksi. Piiloylityöt tulevat mobiililaitteiden kautta. Työn ja vapaa-ajan ero on häilyvä, jolloin koko organisaation tulisi ottaa tähän kantaa. Pitäisi muistuttaa siitä, että elämässä on muutakin tärkeää kuin vain pelkästään työ.

Olemme käyneet Eventassa paljon läpi omia arvojamme ja tuntuu siltä, että monelle perhe on hyvinkin tärkeä. Tämä on mielestäni suuri voimavara ja siitä tulisi pitää kiinni. Emme vietä paljoa aikaa yhdessä niin sanotun työpäivän jälkeen, sillä monella on oma perhe ja harrastukset, jotka vievät vapaa-ajan. Valmentajamme on myös ollut vahvasti sitä mieltä, että tulisi pitää ystävät, perhe ja vapaa-aika itsellään. Vaikka tiimissämme perhe ja vapaa-aika on tärkeää, löytyy meiltäkin niitä, jotka kiireen vuoksi jättävät nämä asiat viimeiseksi. Tähän koko tiimin tulisi ottaa kantaa, sillä uskon, että vapaa-aika ja perhe ovat hyvinkin tärkeitä palautumisen kannalta. Suorituskierteessä pitkään olleena olen itse tajunnut sen, että kiire ja sen ihannointi johtaa oravanpyörään, josta on hyvin hankala päästä eroon. Oravanpyörässä uupuu helpommin ja työn laatu kärsii.

 

Hyvä työ

Työstä pitäisi saada energiaa ja sen tulisi viedä aika ajoin työn imuun, eli flow- tilaan, sen sijaan että se vie koko päivän. Työ on mielekästä silloin kun koemme saavamme siitä palkkiota. Se kasvattaa onnistumisen ja aikaansaamisen tunteita. Palkkion ei tarvitse olla mikään suuri tai mittava, vaan pienikin kehu tai positiivinen sana auttaa jaksamaan eteenpäin. Eventalla on Slackissä #kehu kanava, jossa voimme antaa kehuja tiimitovereille. Tämä on mielestäni aina piristävä paikka ja uskon, että se auttaa juurikin niillä pienillä teoilla ja sanoilla jaksamaan. Jokainen meistä haluaa ja kaipaa kehuja, jotta tuntisi itsensä onnistuneeksi.

Henkilöstön hyvinvoinnilla ja taloudellisella menestymisellä on selvä yhteys.  On monin tutkimuksin osoitettu, että keskittymällä ja investoimalla ihmisiin tuottavuus nousee ja täten nousee myös voitot. Ihmisiin investointi on investointi siinä, missä kaikki muutkin, esimerkiksi koneelliset investoinnit ovat. Tämä on siitä syystä, että sairauspoissaolot, ammattitaudit työtapaturmat yms. kustannukset laskevat (Työhyvinvointi kilpailuetuna s.81). Työhyvinvointia voidaan siis kutsua kilpailukeinoksi, johon panostamalla luodaan kestävää tuloskehitystä.

Kommentoi