Tampere
24 Jun, Monday
19° C

Proakatemian esseepankki

turvallisuussuunnitelman teko ja hyödyntäminen liiketoiminassaKirjoittanut: Atso Jaakkola - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/palveluntarjoajan-velvollisuudet/turvallisuusasiakirja#e0bb1ac5
saunakeidas
tukes
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Mikä on turvallisuus suunnitelma?

 

Turvallisuussuunnitelma on palveluntarjoajan kirjallinen kuvaus siitä, miten palvelun turvallisuus on järjestetty. Turvallisuussuunnitelmassa kuvataan palveluun liittyvät vaarat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja hätätilanteisiin varautumiseksi.

 

Turvallisuussuunnitelma kokoaa yhteen palveluun liittyvät turvallisuusasiat ja auttaa palveluntarjoajaa turvallisuuden jatkuvassa parantamisessa. Turvallisuusasiakirja on ensisijaisesti palveluntarjoajan oma työkalu

 

Lainaus: https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/palveluntarjoajan-velvollisuudet/turvallisuusasiakirja#e0bb1ac5  , luettu 7.12.2021

 

 

Turvallisuussuunnitelma on paras silloin kun sitä ei tarvitse käyttää eli tapaturmia ei ole tullut tapahtumassa. Turvallisuussuunnitelmasta vastaa tapahtuman järjestäjä ja heidän pääkumppaninsa. Turvallisuussuunnitelmassa voi olla laajennettu, jossa on myös pelastussuunnitelma, Kriisiviestintä ja muita alaotsikkoja.

 

 

 

Miksi turvallisuus suunnitelmaa tehdään?

 

Turvallisuussuunnitelman tärkein asia on ennaltaehkäistä tapaturmia ja onnettomuuksia. Suunnitelmassa katsotaan nykyisiä vaaratilanteita ja mahdollisia tulevia vaaratilanteita. Siellä mietitään voidaanko niitä ehkäistä tai miten toimitaan, jos tapahtuu jonkinlainen onnettomuus.

Turvallisuussuunnitelma pitäisi olla ennen palvelun aloittamista. Sen jälkeen sitä voidaan muokata ja seurata kuinka turvallisuus on kehittynyt ja mitä tapaturmia on käynyt.

 

Saunakeitaan taustatiedot

 

Saunakeidas idea lähti liikkeelle 2021 talvella. Viisi kaverusta teki jääsaunan Etelä-puistoon. Silloin heihin otti yhteyttä veljekset Lehtiset. Jotka ovat intohimoisia saunan rakentajia. He halusivat käyttöä saunoilleen. Siitä idea lähti ulkoilmakylpylään saunakeitaaseen.  Kyseessä ei ole uusi eikä vanha keksintö. Suomessa on monia saunamaailmoja ja kylpylöitä. Kuinka kaikissa näissä on pysyviä rakenteita. Toisin oli saunakeitaassa, jossa tehtiin tapahtuma pohjaisesti. Eli saunat ovat siirrettäviä ja kaikki infra rakennettiin alueelle määrä ajaksi. Toiminnan jakso oli 2kk. Aikarajoitus tuli alueen toisesta tapahtumasta.

 

Mitä erilaista ja huomioitavaan saunakeitaassa oli?

Saunakeidas on uudenlainen konsepti ja sille ei ole muita vastaavia esimerkkejä. Jolloin ennakointi ja suunnittelu nousee vahvaan asemaan. Sen takia oli hyvä, että teimme suunnitelman eri skenaarioista ja yksi asiakirja oli turvallisuussuunnitelma jossa huomioidaan saunakeitaan turvallisuus

 

Oli mielenkiintoista huomata projektin edetessä alkusuunnittelusta lähelle käytännön toteutusta, mitä kaikkea tuollainen kokonaisuus vaatii. Oli rakennuslupia, ympäristö-, terveys- ja paloviranomaisen vaatimuksia ja pitkä lista asiakirjoja, joita piti tehdä. Pureudutaan nyt kuitenkin tuohon turvallisuusasiakirjaan.

 

 

Kuinka tehdä turvallisuus suunnitelma?

 

Hyppäsimme turvallisuussuunnitelman kimppuun asenteella: helppo homma. Noh, kyllä siinä sitten vähän enemmän saatiin vääntää ja kääntää ennen kuin alta löytyvä turvallisuussuunnitelma oli valmis. Piti selvittää turvallisuusasioista vastaavat ja vastuualueet niin meidän kuin Tuhton ja Tampere-talon osaltakin. Mahdollisten vaarojen tunnistaminen, todennäköisyys ja ennaltaehkäiseminen. Palveluun liittyvät mahdolliset päivittäiset muutostekijät. Henkilöstön ammatillinen- ja turvallisuusosaaminen ja tietenkin miettiä tuleeko meille ylipäätään työntekijöitä. Palveluympäristö turvallisuus. Asiakkaille annettavat tiedot, opastus ja asiakkaiden valvonnan toteutus. Palvelun olosuhderajoitukset ja muut osallistumisrajoitukset, mm. esteettisyys. Asiakasmäärät ja palvelusta ulkopuolisille mahdollisesti aiheutuvat vaarat. Onnettomuuskirjanpito ja vakavien onnettomuuksien tai läheltä piti tilanteiden ilmoittamiset. Sekä turvallisuusasiakirjan ylläpito.

 

Tuon listan luettuasi voit olla varma, että muutama pään rapsautus on viiskakkosessa nähty ennen kuin tuo asiakirja oli oikeilla uomillaan. Oli kuitenkin siistiä porukalla hypätä ja pohtia ja miettiä asioita myös tältäkin kantilta ja ennen kaikkea oppia, mitä kaikkea voi oikeasti tapahtua.

Kuinka aloittaa?

 

Turvallisuus suunnitelmaa ei kannata miettiä liian hankalasti. Etsit valmiin pohjan. Katso kuinka se soveltuu sinun tarpeisiisi. Tapahtuma puolella on eri asioita, kun jonkun tuotteen ja sen valmistuksessa oleva turvallisuus suunnitelma. Käytimme itse pohjana Tukesin valmista pohjaa. Siitä otimme tarpeettomat kohdat pois ja muokkasimme meille hyödylliseksi.

 

pohja: https://tukes.fi/documents/5470659/6372871/Turvallisuusasiakirjapohja.docx

 

Seuraavaksi käydään kohta kohdalta läpi mitä kyseisen pohjaan tulee.

1.Turvallisuudesta vastaavat.

  1. Tässä kohdassa vastataan kuka vastaa turvallisuudesta, koska kaikkien vastuu ei ole kenenkään vastuu.

2.Vaarojen tunnistaminen

  1. Tässä kartoitetaan asiakkaan riskejä. On myös hyvä huomioida henkilökunnan turvallisuus. Tässä saa vapaasti miettiä mitä eri asioita voi tapahtua. Meillä saunakeitaalla nousi esille, että kun toimitaan kuumien kiukaitten kanssa. Silloin palovammat ovat yleisiä. Tämä auttoi huomioimaan, että meillä on palovammoihin ensiapu tarvikkeet.

 

Apu välineenä kannattaa käyttää riskimatriisiin, jolla on helppo luokitella riskit ja niiden todennäköisyydet. Se auttaa hahmottamaan kuinka kriittinen riski on ja kuinka todennäköinen se on.

 

 

Riskimatriisin pohjalta on helppo tehdä taulukko. Saunakeitaassa käytettiin taulukkoa jossa oli ensimmäiseksi kerrottu riski, sen jälkeen riskin todennäköisyys. miten vakava riski on. Viimeiseksi kuinka sitä voidaan ehkäistä

 

 

Riski taulukko 

Todennäköisyys: epätodennäköinen = e, vähäinen = v ja todennäköinen = t 

Seurauksien Vakavuus: pieni = 1, kohtalainen = 2 ja suuri = 3 

Riski  Todennäköisyys  seurauksien vakavuus  Miten voidaan ehkäistä 
riski 1 Ehkäisykeono 1 
Riski 2 Ehkäisykeino 2 

 

Taulukko: Saunakeitaalla käytetty taulukko.

 

3.kuinka ehkäistä vaaratilanteet.

Miten ehkäisemme tai poistamme vaaratilanteita. Esimerkkinä on kuumat kiukaat vaihtaa sähkölämmitteisiin ja lämpösuojattuihin kiukaisiin. Jolloin polttamisriski pienenee huomattavasti.

 

4.Palvelun liittyvät muutokset ja niiden huomioiminen

 

Neljännessä kohdassa mietitään kuinka seuraamme ja huomiomme muutokset palvelussa ja sen tuomat riskit. Meillä järjestettiin lastenpäivä, jolloin huomioimme erikseen lepsiin liittyvän riskin. Meillä oli 2 metriä syvä allas, joten lapset eivät voi käydä itsekseen siellä. Joten huomioimme sen erikseen ja teimme tarvittavat muutokset käytäntöön ja seurantaan.

 

5.henkilöstön turvallisuusosaaminen

 

Tämä kohta meillä jäi vajanaiseksi. Kun meillä ei ollut henkilökuntaa. Kävimme koko porukalla läpi riskejä, jolloin niitten hahmotus oli jokaisella työtätekevällä taholla. Tämä kohta auttaa hahmottamaan ja selkeyttämään henkilökunnan perehdytykset.

 

6.Palveluympäristö

 

Tässä kartoitetaan. Miten pidetään laitteet, tilat ja varusteet kunnossa. Kun toimimme veden ja sähkön kanssa on hyvä huomioida, etteivät sähköyksiköt pääse kastumaan tai

 

7.Miten opastamme asiakkaitamme.

 

On hyvä miettiä mitä voimme varoittaa asiakkaita eri riski paikoista tilanteista. Meillä kerrottiin yleisiä huomioita, että uimaltaan syvyys on reilu 2 metriä ja jos lisää puita kiukaisiin täytyy olla varovainen. Näin voimme perehdyttää nopeasti muutamalla lauseella asiakas tilan ja laitteitten käyttöön turvallisesti.

 

8.Palvelun olosuhderajoitukset

 

Mitkä olosuhteet ovat sellaiset, että voimme peruuttaa tai keskeyttää tapahtuman? Näitä on hyvä miettiä. Meillä on esimerkiksi sää sellainen. Jos on kova myrsky niin alueella oleminen ei ole kaikkein turvallisin. Tai onko tapahtumalla ihmisten enimmäismäärää? Meillä valvottiin ikärajoja.

 

9.Asiakasmäärät

 

Miten asiakasmäärät vaikuttavat tapahtuman turvallisuuteen. Sisätiloissa maksimi määrän antaa monesti hätäpoistumis tiet. Nämä kannattaa huolella selvittää. Meillä saunoissa oli maksimi määrät. Jottei tule tungosta ja siellä oleminen on turvallista.

 

10.palvelun sivullisille aiheutuvia vaaroja.

 

Meillä oli isoin vaara sivullisille, jos meillä olisi syttynyt tulipalo. Siihen me varaudumme sammutus välineillä.

 

11.Onnettusmuuskirjanpito

 

Niin kuin muistamme alussa, että turvallisuussuunnitelma tehdään itselle. Jotta siitä tulee hyödyllinen asiakirja sitä pitää päivittää ja seurata. On tärkeää miettiä mihin ja miten kirjataan onnettomuudet ja lähellä piti tilanteet. sieltä voimme oppia lisää turvallisuudesta ja ennaltaehkäisemisestä.

 

13Turvallisuusaiakirjan ylläpito/kehittäminen

 

On tärkeää kehittää turvallisuutta jatkuvasti, jotta vältetään turhat tapaturmat ja sen myötä yritys saa säästöjä. Jos työntekijä teloo kätensä ja on 2kk poissa töistä. Kuinka paljon tämä maksaakaan?

 

pohdinta, Mitä hyötyä oli turvallisuus suunnitelmasta.

 

Tehtiin yllä mainitulla tavalla turvallisuussuunnitelma. Se auttoi hahmottamaan kokonaisuutta ja niiden riskejä. Sen myötä, kun liiketoiminta oli vasta paperilla, niin teimme jo hankintoja. Ostimme pesuhuoneisiin liukuestematot, jotta siellä vähenee kaatumis- riski. Myös huomioimme kesäksi ensisammutus välineet ja niiden merkit. Jos emme olisi tehnyt tätä meillä olisi ollut huonommat valmiudet saunakeitaan turvallisuudessa.

 

Lähteet:

 

 

liitteet

 

Kommentoi