Tampere
25 May, Saturday
25° C

Proakatemian esseepankki

Tuoteprosessi – Oikean tehtaan löytäminenKirjoittanut: Pyry Paaso - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Tuoteprosessi – Oikean tehtaan löytäminen

Johdanto

Tämä essee on tuotos Pyry Paason, Julius Honkasen ja Jesse Järvensivun jaetusta kiinnostuksesta tuoteprosesseja kohtaan. Tuoteprosesseja on yhtä monta kuin on erilaista tuotettakin. Esseessämme pureudumme oikean tehtaan löytämiseen tuotteellemme mahdollisimman yksinkertaisesti. Perspektiivinämme toimii verkkokaupan perustaminen, josta tiimissämme on ollut puhetta useaan otteeseen. Tavoitteemme siis on, että luettuasi tämän esseen ymmärrät mitä oikean tehtaan löytäminen tuotteellesi vaatii.

Vastaamme ennen kaikkea kysymyksiin; Mistä lähteä etsimään valmistajaa, mitä on hyvä tietää ja osata kysyä mahdolliselta valmistajalta, mitä vaiheita on oikean valmistajan löytämisessä ja minkälaisia virheitä tulisi välttää.

Yhtenä tukipilarina teoksessamme toimii Michelle Balin koulutus oikean valmistajan löytämiseen. Tämä koulutus jakautuu viiteen perusosioon: Taustatyöt valmistajista, Valmistajien tavoittaminen sekä tiedon kerääminen, tuotteen designin läpikäynti valmistajan kanssa, mallikappaleen hyväksyntä sekä neuvottelu ja tilauksen tekeminen.

 

Mistä valmistajia voi löytää?
Alibaba

Alibaba Group Holding Limited on kiinalainen verkkokauppajätti, jonka on perustanut kiinalainen liikemies Jack Ma yhdessä 17 muun henkilön kanssa. Yhtiöllä on kansainvälisesti, myös englannin kielellä toimivia verkkokauppoja, joista Alibaba.com on tukkukauppamainen, ensisijaisesti yrityksille ja kauppiaille suunnattu kauppapaikka. Siellä pk-yritykset niin Kiinasta kuin muualtakin maailmasta myyvät tuotteitaan toisille yrityksille. Toki myös kuluttaja voi tilata Alibabasta tuotteita, mutta Aliexpress on taas ensisijaisesti kuluttajalle suunnattu pienempien tilausmäärien verkkokauppa. Omalle tuotteelle valmistajaa etsiessä Alibaba nousee yleensä ensimmäisenä mieleen ja on yksi käytännönläheisimmistä alustoista.

Alibabassa olisi erityisen tärkeää huomioida se, että valmistajat, joita harkitsee omalle tuotteelle, on verifioituja eli hyväksyttyjä Alibaban itsensä tai jonkun muun virallisen tarkastajan toimesta. Valmistajalla on myös hyvä olla Alibabassa ’’Trade Assurance’’ eli niin sanottu suojauspalvelu, jonka Alibaban tarjoaa vahvistaakseen myyjän ja ostajan välistä luottamusta. (Kuva1) Valmistajia on mahdollista filtteröidä ympäri maailmaa esimerkiksi Euroopasta tai Yhdysvalloista. (Kuva2) Lisäksi on mahdollista etsiä tietyillä sertifikaateilla varustettuja tuotteita sekä tehtaita. Esimerkiksi jos sosiaalinen vastuu on sinulle ehdottoman tärkeää, on mahdollista valita tehtaita, jotka ovat SA8000 sertifioituja. (Kuva3)

”Treidaajia” eli tuotteen välittäjiä löytyy Alibabasta paljon. Emme halua olla yhteydessä välikäsiin vaan suoraan itse tehtaisiin. Näin säästytään monilta ongelmilta, kun viesti kulkee suoraan asiakkaalta valmistajalle. Valmistajan erottaa treidaajasta ’’Manifacturer’’ tai ’’Custom Manifacturer’’ nimikkeestä. (Kuva4) (Learn With Shopify, 2021)

(Kuva1, Alibaba.com)

(Kuva2, Alibaba.com)

(Kuva3, Alibaba.com)

(kuva4, Alibaba.com)

 

Hakemistot

Alibaban lisäksi on muitakin hakemistoja, jota kautta tehtaita voi löytää. Näillä hakemistoilla tarkoitetaan B2B toimintaan tarkoitettuja verkkoalustoja, jotka keräävät yhteen tuotteiden valmistajia, tukkukauppoja sekä tuotteen toimittajia joihin asiakkaat voivat olla yhteydessä omien tarpeiden mukaisesti.  Tässä listattuna yksiä suurimpia ja luotettavimpia alustoja:

 • Oberlo
 • Indiamart
 • DH Gate
 • Sourcify

 

Konferenssit ja messut

Erilaiset messut ovat yksi vanhimmista yritysten välisitä yhteistyökumppanuuksien luomis- alustoista. On sanomattakin selvää, että aikana ennen internettiä ja Alibabaa olivat keinot enemmän ihmiskontaktin varassa. Internetin valtakaudesta huolimatta messut ja erilaisten yritysten järjestämät näyttelytilaisuudet ovat edelleen isossa osassa valmistajien, kauppiaiden ja kuluttajien välisessä kommunikoinnissa. Esimerkiksi Suomessa alihankinta messut ovat todella iso ja arvostettu tapahtuma, josta yritykset käyvät etsimässä mahdollisia valmistajia ja ideoita omaan toimintaansa. Yhdysvalloissa taas messujen merkitys on huomattavasti suurempi. Tradefest.io sivuston mukaan Yhdysvaltojen arvostetuimmilla messuilla kävijämäärät ovat aina muutamista tuhansista jopa viiteenkymmeneen tuhanteen. On siis hyvä pitää mielessä myös erilaisten messujen tuomat mahdollisuudet tuotevalmistajan etsimisessä. Voi tosin olla, että Suomesta ei aina löydy sopivan alan messuja, markkinan ollessa täällä kuitenkin verrattain pieni.

 

Tehtaiden tavoittaminen sekä tiedon hankinta

Mahdollisten valmistajien löydyttyä haluamme löytää mielellään vähintään kolme meille sopivaa ehdokasta. On erittäin tärkeää, että pöydällämme on eri vaihtoehtoja, emmekä ole vain yhden kortin varassa. Videolla Bali esitti yhdeksän tärkeää kohtaa, joihin haluamme saada asiakkaana vastauksen tuotteen mahdolliselta valmistajalta. Nämä selvitettävät asiat auttavat alasta riippumatta ja ovat erittäin hyvä pohja neuvotteluihin valmistajan kanssa. Tulemme käyttämään seuraavissa kohdissa esimerkki tuotteena pippurimyllyä.

(Learn With Shopify, 2021)

 

 1. Pystyvätkö he toteuttamaan kustomoidun tilauksesi?

Kaikessa yksinkertaisuudessaan halutaan vastaus kysymykseen; pystyykö kyseinen yritys tuottamaan esimerkiksi haluamamme designin pippurimyllystä. Onko heillä kykyä, resursseja tai taitoa tehdä tarpeemme mukaista tuotetta. Mikäli haluamme pippurimyllyymme jonkin hienon kahvan, onko kyseisellä valmistajalla mahdollisuutta tehdä kustomoituja, meidän tarpeeseemme sopivia pippurimyllyjä.

 

 1. Mikä on heidän MOQ?

MOQ on lyhenne englannin kielen sanoista minimum order quantity. Tätä kyseistä lyhennettä käytetään myös suomen kielessä. MOQ tarkoittaa suoraan suomeksi käännettynä minimitilausmäärää. Monilla valmistajilla saattaa olla selkeät minimitilausmäärät, jota pienempiä tilauksia he eivät suostu tekemään. Valmistajaa etsiessä onkin hyvä miettiä, mitkä tulevat olemaan omat mahdolliset tilausmärät ja täsmääkö ne heidän minimitilausmääräänsä.

 

 1. Mitkä ovat toimitusajat?

On erittäin arvokasta ja liiketoiminnan kannalta välttämätöntä tietää, mitkä ovat tuotteen valmistusajat sekä kauanko tuotteen toimitus kestää. Mikäli pippurimyllyjä suunnitellaan myytäväksi 200 kappaletta kuukaudessa, on erittäin arvokasta tietää missä kohtaa tilaus pitää toteuttaa, jotta varasto ei ehdi loppua. Toimittajalta kannattaa tiedustella välivaraston mahdollisuudesta. Tällä pyritään nopeuttamaan toimitusaikoja sekä saatetaan myös joissain tapauksissa helpottaa tuotteen valmistajan toimintaa.

 

 1. Mitkä ovat toimituskulut?

Toimituskulut saattavat nousta isoksi osaksi liiketoiminnan kuluja. On hyvin tärkeä osata huomioida nämä kulut tuotteen lopullisessa hinnassa. Toimituskulut saattavat vaikuttaa valmistajaa valittaessa. Kiinasta tilatessa saattaa tuotteiden toimituskuluissa olla isojakin eroja riippuen siitä, sijaitseeko valmistajan tehtaat rannikolla vai sisämaassa.

 

 1. Mikä on hinta per yksikkö?

Yleensä hinta per yksikkö elää tilausmäärien mukaan. Esimerkiksi pippurimyllyä valmistavalla tehtaalla yksikköhinnat muodostuivat seuraavasti:

500-999 kpl 2,89$
1000-2999 kpl 2,79$
3000-4999 kpl 2,63$
>5000 kpl 2,53$

Tästä huomaakin selkeän hintakehityksen tilauserien mukaan. Vastaavanlainen taulukko löytyykin monelta toimijalta jo valmiiksi. On kuitenkin hyvä huomioida, että monella varsinkin pienemmällä toimijalla saattaa olla neuvotteluvaraa yksikköhinnoissa.

 

 1. Voiko valmistaja myöntää yksinoikeuden tuotteellesi?

Saattaa olla, että joitakin tuotteita valmistaessa tarvitaan esimerkiksi muotteja tai muita työkaluja. Monesti nämä muotit tai työkalut jäävät asiakkaan maksettavaksi. Tästä syystä onkin erittäin tärkeä vaatia, että valmistaja käyttää kyseisiä työkaluja vain asiakkaan tuotteiden valmistamiseen. On myös hyvä varmistaa ja löytää yhteisymmärrys siitä kuka kyseiset muotit ja työkalut omistavat. Pääasiassa tässä on kyse siitä, että valmistajamme ei käytä meidän muottejamme tai työkalujamme toisen yrityksen tuotteiden valmistamiseen.

 

 1. Onko muita perustamiskuluja?

Haluamme selvittää valmistajalta mahdolliset muut perustamiskulut. Mistä nämä kulut koostuvat. Tarvitseeko valmistajan hankkia uusia työntekijöitä, uusia tuotantotiloja tai uutta kalustoa. Ovatko nämä perustamiskulut valmistajan vai asiakkaan maksettavia. Tavoitteena on löytää valmistaja, jolta löytyy resurssit valmistaa tuotteemme mahdollisimman vaivattomasti, jotta ylimääräisiä perustamiskuluja ei syntyisi. Joissakin tapauksissa voi silti olla, että perustamiskuluja tulee. Esimerkiksi silloin, jos haluamaamme muottia pippurimyllyn valmistamiseen ei ole, tai jo olemassa olevaa mallia joudutaan muokkaamaan. Monessa tapauksessa perustamiskustannukset on laskettu osaksi kuluja siten, että esimerkiksi muotin valmistuksesta koituvat kulut 5000 € kohdistetaan ensimmäisen tilauserän hintaan. Toinen vaihtoehto on maksaa muotista aiheutuvat kulut kerralla pois. Joissakin tapauksissa muotista voi saada alennusta juuri sillä periaatteella, että tuleeko se yksinoikeudella yrityksen käyttöön vai valmistetaanko sillä mahdollisesti myös muille alan toimijoille tuotteita.

 

 1. Mitkä ovat toimitusehdot?

Ajoittain tehtaalta saattaa lähteä viallinen tai väärä erä. Kuljetuksessa tuote saattaa myös vaurioitua. Tämmöisiä tilanteita varten haluamme tehdä ennaltaehkäisevää työtä ja selvittää valmistajakumppanimme vikapolitiikan. Mikäli virheellistä tai käyttökelvotonta tuotetta tulee, kuka osapuolista on vastuussa? Lähtökohtaisesti rahtiliike on vastuussa siltä ajalta, kun tuote on heidän hallussaan. Tuona aikana syntyneistä vaurioista rahtiliike on korvausvelvollinen. Mikäli taas tuote on väärä tai käyttökelvoton, palautetaan se lähtökohtaisesti takaisin valmistajalle. Onkin hyvä selventää kuka tällaisissa tilanteissa vastaa mm. ylimääräisistä tulleista ja toimituskuluista. Tavoitteena on löytää semmoinen valmistaja joka tällaisissa tilanteissa kantaa vastuun omista virheistään. Vikapolitiikasta kannattaakin tehdä erillinen osa sopimukseen.

 

 1. Onko valmistaja kestävä ja eettinen yritys?

Selvitä tehtaan työskentelyolosuhteet. Esimerkiksi minkä ikäisiä työntekijöitä tehtaalla työskentelee sekä saawatko työntekijät pitää säännöllisiä taukoja. Sen lisäksi että valmistajasi on sosiaalisesti eettinen, on hyvä tietää kuinka tehdas vaikuttaa ympäristöönsä. Kuinka he esimerkiksi hoitavat jätteenkäsittelyn tai seuraavat päästöjään. Näistäkin asioista saa ja kannattaa kysyä niin paljon kuin tietoa tarvitset löytääksesi tarpeisiisi sopivan valmistajakumppanin.

 

Tuotteen designin läpikäynti valmistajan kanssa

Tässä kohtaa olet jo valinnut itsellesi kolmesta mahdollisesta valmistajasta itsellesi sopivimman, jonka kanssa haluat lähteä tekemään yhteistyötä. Tähän mennessä on valmistajan kanssa käyty tuotetta vain pääpiirteittäin läpi, mutta nyt halutaan siirtyä tuotteen yksityiskohtiin. Toimintatapoja on useita, joko suunnitellet tuotteen itse tai käytät apuna ulkopuolista suunnittelijaa. Tämän jälkeen lähestyt tarkempien tietojen kanssa tuotteen valmistajaa. Joillakin valmistajilla saattaa myös olla oma suunnittelija, jota voit mahdollisesti hyödyntää. Käytettäessä tehtaan omaa suunnittelijaa tulee olla erityisen tarkkana siitä, että kenelle lopulta suunnitelman oikeudet kuuluvat.

(Learn With Shopify, 2021)

Yleisestikin pitkät välimatkat ja aikaerot aiheuttavat suurimman osan ongelmista ja viivästyksiä tulee juuri tästä syystä todella paljon. Onkin hyvä tiedostaa, että yhteydenottoihin ei välttämättä vastata kovinkaan nopeasti. Kun tuotteesta on saatu kehitettyä halutunlainen ja oikea tehdas on löytynyt, niin voidaan aloittaa tuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessi tehtaan kanssa. Mitä tarkemmat piirustukset ja mahdolliset mallikappaleet tuotteesta on, niin sen helpompaa valmistajan on lähteä tekemään mallikappaletta.

Tilaajana haluat pitää kiinni tietyistä laatuvaatimuksista ja toisaalta taas tuottaja pyrkii pääsemään tähän mahdollisimman halvalla. Yksi tärkeimmistä asioista mihin tulee kiinnittää huomiota, on se, että kun tuote on saatu useiden mallikappaleiden ja testierien kautta halutunlaiseksi, niin siitä huolimatta tulee seurata sitä, että tuote vastaa sovittua laatua jatkossakin. Tilaajan ja toimittajan onkin syytä pitää itsellään niin kutsuttu Control Sample eli hyväksytty mallikappale, johon tarvittaessa voidaan vedota, jos tuotteiden laatu alkaa liiaksi poikkeamaan sovitusta. Tästä huolimatta asiat eivät aina mene halutulla tavalla. Tässä esimerkki suomalaisen vaatebrändin Makian tarina vuodelta 2011.

 

Suurin haaste Makian liiketoiminnan kannalta kuitenkin oli, että Kiinasta tulleet tuotteet saattoivat Suomeen saapuessaan olla erilaista laatua kuin mitä oli tehtaalla kokeiltu, testattu ja tilattu. Vuonna 2011 se huomattiin kouriintuntuvalla tavalla. Malmin mainitseman suuren tilauksen parkatakeissa oli kaikki mahdolliset ongelmat. Riski kostautui pahemman kerran. ”Kaikki napit ja vetoketjut menivät vituiksi. Vetskarit oli sellaista metallia, joka pingottui väärin. Kun vetoketjua yritti vetää auki tai kiinni, se meni ihan mutkalle”, Malmi listaa. ”Napit lähtivät irti – siis kaikki napit. Jouduimme ompelemaan ne käsin takaisin kiinni. Se oli ihan hirveä katastrofi. Ja siinä taas meinasi koko firma kyykätä”, hän lisää. Makian myyntimieheksi vuonna 2011 palkattu Samuli Heino näki nappi-gaten seuraukset kentällä karulla tavalla. ”Tulin Makialle kesällä 2011. Tuloani edeltävä kausi oli myynyt hyvin. Jenkeissäkin oli huikeat myynnit ja erityisesti juuri parkatakkia oli mennyt jumalattoman paljon”, Heino muistelee. Sokka ei lähtenyt irti, koska napit lähtivät. ”Muistan, kun mentiin New Yorkiin muotimessuille. Olin Manhattanilla yhdessä kaupassa ja näin kaksi meidän isoa ostajaa hypläämässä Makia-takkeja. Lähdin kävelemään heidän luokseen ja näin, kun toinen nykäisi napin irti. Käännyin kannoillani, että hitto en mä voi tuohon keskusteluun mennä”, Heino naurahtaa. (Viha Rakkaus Makia, 2021. S.163)

 

Tilauksen lähettäminen Valmistajalle

Lopullista tilausta tehdessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että kaikki edellä mainitut asiat ovat kirjattuna sopimukseen. Mahdollisten väärinymmärrysten ja epäselvien tilanteiden varalta on syytä kirjata kaikki asiat tarkkaan ylös. Mitä yksityiskohtaisemmin asiat ovat kirjattuna sopimukseen, niin sen pienempi todennäköisyys on sille, että sovituista asioista lähdetään poikkeamaan. Tilauksen lähettäminen onkin vain viimeinen vaihe siinä pitkässä ja aikaa vievässä prosessissa, jonka tuotekehitys, kokeilu ja testaus vie. Tilauksen lähettämisen jälkeen jälkiseuranta on yksi keskeisimmistä asioista mihin tulee kiinnittää huomiota.

 

Yhteenveto

Tuoteprosessi sisältää monta vaihetta. Tämä essee antaa käsityksen siitä, että miten kannattaa lähteä liikkeelle tuotteen valmistajan etsimisessä. Nämä vinkit ovat erityisesti aloittelevalle verkkokaupan pyörittäjälle tärkeitä. Muista myös, että esittämämme 9 tärkeää kysymystä ovat sinulle tienviittoja, mitä sinun olisi hyvä saada valmistajalta tietää yhteistyönne mahdollisuuksia arvioidessanne. Kuten monessa muussakin asiassa, kysy, kysy ja kysy. Kysymällä pääset tässäkin pitkälle.

 

Lähteet

Alibaba. (2022). Hakuehdot.  www.alibaba.com

Ecomfreedom. (2021). Starter pack. https://www.ecomfreedom.com/getstarterpack

Learn With Shopify. (16.2.2021). How to Find a Manufacturer or Supplier for Your Product Idea. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=L05VyO_q7CU&t=17s

Niipola, J. (2021) Viha rakkaus Makia. WSOY

Kommentoi