Tampere
22 Jun, Saturday
10° C

Proakatemian esseepankki

TUNNE ITSESI, TUNNE TALOUTESIKirjoittanut: Evianna Sipilä - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tunne taloutesi - tunnetaloutesi
Mikko Sjögren
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Kirjoittajat: Evianna Sipilä & Aleksi Laakkonen

Verrokkikyselystä, johon vastasi noin 2000 ihmistä selviää, että joukon hyvinvointiin kaikkein negatiivisimmin vaikuttava tekijä on taloudellinen epävarmuus, kerrotaan Varapuu valmennusyhtiön työkirjassa (Lehtinen 2014). Ei siis ole ollenkaan pahitteeksi, että joskus haravoi oman tiliotteensa ja selvittää, mihin raha oikein kuluu. Varsinkin, jos sillä on hyvinvoinnin kannalta niin suuria vaikutuksia, kuten myös Mikko Sjögrenin puheesta käy hyvin nopeasti ilmi Taitavaksi rahan kanssa valmennuksessa. Tässä esseessä kerrotaan pääkohtia Varapuun valmennuksesta 28.9. – 29.9.2019. sekä referoidaan samaisen Mikko Sjögrenin kirjoittamaa kirjaa Tunne taloutesi, Tunnetaloutesi ja Taitavaksi rahan kanssa -työkirjaa.


Maksa itsellesi ensin
Vauras rahankäyttäjä manageroi rahansa itseään arvostaen. Tällä ei tarkoiteta impulsiivista, nopean mielihyvän tunnetta palkitsevaa rahankäyttöä. Päinvastoin, sillä tarkoitetaan pitkällä tähtäimellä harkittua rahan kanavointia säästöihin, sijoituksiin ja viimeisenä asioihin, jotka tuottavat iloa päivittäisessä elämässä. Tämän vuoksi omaan talouteensa perehtyminen on syytä aloittaa kysymällä ensin itseltään, mitä tekisti rahalla, jos olisit todella rikas? Kysymys johdattelee omaan rahankäyttöön liittyviin syihin, koska useinten rahan tarkoitus on pyrkiä mahdollistaa itselleen elämäntyyli, josta voi iloita ja nauttia. (Sjögren 2013, 79, 88, Sjögren 2019, 16, 36.)

 

Vauraus syntyy hyvinvoimalla ja toisinpäin
Kun on selvittänyt rahan tarkoituksen itselleen, seuraavaksi navigoidaan reitti, jolla tavoiteltu elämäntyyli on mahdollista kustantaa. Tässä kohdassa on olennaista tunnistaa oma persoonallisuustyyppinsä. Ymmärtämällä tätä niin sanottua rahapersoonallisuuttaan, pystyy korostamaan vahvuuksiaan sekä välttämään ongelmia, joita omat heikkoudet voisivat aiheuttaa rahankäytössä. Miltä raha-asiat tuntuvat, määrittelevät pitkälti niihin liittyvää päätöksentekoa. Siksi esimerkiksi rohkean ja uteliaan ihmisen kannattaa harkita sijoituskohteensa luonteensa vahvuuksien mukaan kuten myös tuvallisuudenhakuisen ihmisen. Itsensä tunteminen vaikuttaa olennaisella tavalla siihen, miten hallitsee päätöksenteon ja kuinka sen oppii suuntaamaan elämän aikana koetun onnellisuuden lisäämiseen. Kuten myös henkilökohtaisen talouden hallitsemisessa, itsetuntemus näyttäisi jälleen olevan avainasemassa, kun puhutaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. (Sjögren 2013, 37.)

Itsetuntemuksen lisäksi vauraita henkilöitä yhdistää taito muodostaa itselleen ylijäämäinen talous. Tämä saadaan aikaiseksi, kun manageroi omaa talouttaan, opettelee säästämään, mutta kaikkein tärkeimpänä sijoittaa korkoa korolle -periaatteen mukaan. Pelkästään työtä tekemällä tai säästämällä ei vaurastuta, vaan muodostamalla niin sanotun työstä riippumattomien tulojen virran. (Sjögren 2013, 44, Sjögren 2019, 36) Vaurastumisen kaava on kiteytetty kirjassa seuraavasti:

 

”Aikaansaa ylijäämäinen talous. Sjoita erotus korkoa korolle -periaatteella, kunnes elät sjoitustesi tuotoilla unelmiesi elämää.”

 

-Mikko Sjögren

Ylijäämäinen talous saadaan aikaan Robert Kiyosakin kassavirtakaaviossa seuraavasti:

  1. kasvattamalla tuloja: palkkatulot
  2. pienentämällä menoja: elinkustannukset
  3. pienentämällä vastuita: omaisuus, josta aiheutuu kuluja
  4. kasvattamalla varoja: omaisuus, joka tuottaa rahaa

Sen lisäksi, että tunnistaa kaikki omaan talouteensa liittyvät kulut, on syytä varautua kulueriin, joita tapahtuu ennalta arvaamattomista syistä. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset onnettomuudet ja sairaudet. Sattumaan voi varautua kulupuskurilla, joka lasketaan sen mukaan, millaisen rahamäärän kokee itselleen riittäväksi taloudelliseksi suojaksi pärjäämään X määrän kuukausia. (Sjögren 2013, 51-60, Sjögren 2019, 37.)

Puskurin tuoman taloudellisen suojan lisäksi vauraassa rahankäyttötavassa tavoitellaan, varmuutta-, elinvoimaisuutta- ja viimeisenä taloudellista riippumattomuutta. Näihin tavoitteisiin pääseminen vaatii pidemmän aikavälin taloutensa optimointia ja tulojen ohjaamista kulujen lisäksi suoraan varoihin, joilla ostaa omaisuutta, joka tuottaa rahaa. Kun varojen tuomalla raha mahdollistaa sen kuluttamisen haluamiinsa asioihin, syntyy positiivinen sykli, jota voidaan kutsua vauraaksi tavaksi käyttää rahaa.

 

Tunne taloutesi
Omaan talouteensa tutustuminen alkaa tiliotteen haravoimisesta. Ensin tiliotteesta erotellaan kaikki kuukauden menot ja tulot ja lasketaan niiden erotus. Tämän jälkeen selviää, onko sen hetkinen talous ali vai ylijäämäinen. Riippuen laskusta saamastaan tuloksesta seuraavaksi voi miettiä, mitkä kuukauden menoista ovat välttämättömiä ja mitkä mukavuuksia, joista voisin tarpeen vaatiessa tinkiä? Kun on tutustunut omaan rahankäyttöönsä numeroiden valossa, menot voidaan asettaa eri tileihin tärkeysjärjestyksen mukaan. Tuloista lyhennetään tileille osuudet, jotka määrittävät sen, kuinka paljon tietyille asioille budjetoidaan rahaa käytettäväksi tulevalle kuukaudelle. (Sjögren 2019, 60-61.)

 

Pikabudjetti
Oman taloutensa optimointi kannattaa toteuttaa automatisoimalla verkkopankissa virtaava raha. Tämä saadaan aikaan jakamalla kuukausittain eri tileille laskelmoidut osuudet tuloista, joita syntyy sekä palkasta että työstä riippumattomista tuloista. 60 % tuloilla tulisi kattaa omiin elinkustannuksiin liittyvät tulot. Jäljelle jäävä 40 % jaetaan tileille, jotka mahdollistavat säästämisen, sijoittamisen sekä rahamäärän päivittäisessä elämässä käytettäviin huveihin ja spontaaneihin menoihin. (Sjögren 2019, 38.)

Esim 1.

1. Kiinteät kustannukset (60 %)

– vuokra

– sähkö

– vesi

– puhelin

– netti

– kulutusluotto

– kotivakuutus

– liikenne

– ruoka, ravintolat ja kahvilat

– terveys ja hyvinvointipalvelut

 

Seuraavassa esimerkissä 40 % saaduista tuloista jaetaan 10 % osuuksiin eri tileille. Tilit voitaisiin nimetä esimerkiksi seuraavasti:


Esim 2.

Sijoitukset (10 %)

– ASP

Puskuri (10 %)

– 3 kuukautta

Käyttötili (14 %)

– harrastukset

– matkustus

– vaatteet

– kulttuuri

– kauneudenhoito

– lahjat

– hyväntekeväisyys

Opiskelu (6 %)

– seminaarit

– kirjat

– kansalaisopiston kurssit

 

Edellä olevat esimerkit kuvaavat oman talouden manageroinnin ensiaskelta. Mitä enemmän itsensä ja oman taloutensa tuntemisessa edetään, sitä suurempi merkitys on sijoituksille määritetyllä tilillä. Seuraava vaihe onkin kannattavien sijoituskohteiden selvittäminen, joita ovat erilaiset omaisuuslajit kuten arvopaperit, sijoitusasunnot, raaka-aineet, liiketoiminnot ja muut toiminnot. Kun aloittaa sijoittamisen, omaa tulovirtaa on myös aktivoiduttava seuraamaan hieman tarkemmin, vaikka sijoitusten kerryttävää omaisuutta kutsutaankin usein passiiviseksi tuloksi. (Sjögren 2013, 88.)

 

”Karusellin vieressä ei tarvitse työkseen enää juosta. Voimme siis tehdä jotain muuta, mutta aina välillä piipahtaa katsomaan, että homma toimii.”

 

-Mikko Sjögren

Yhteenveto

Jos raha-asita ovat joskus aiheuttaneet pelkotiloja, Sjögrenin neuvo on, että pelolle voi sanoa ”kiitos, kun kerroit”, ja ottaa seuraavan askeleen kohti kasvua ja menestystä (Sjögren 2019, 18). Oman taloutensa tuntemisesta on kuitenkin mielestäni kaikkein turvallisinta aloittaa. Siksi toivon, että tämä essee asettaa talouden opiskelun kynnyksen matalalle, jotta kenenkään kiinnostus liiketaloutta kohtaan ei lakkaa heikon talousosaamisen vuoksi. Hyvässä tiimissä on onneksi aina henkilöitä, jotka hoitavat asiat toistenkin puolesta, kunnes on itse kyllin valmis kohtaamaan omia pelkojaan ja oppimaan itse.

 

”Menestyksen salaisuus on oppia toimimaan pelosta huolimatta. Menestyneillä ihmisillä on myös pelkoja, he vain eivät anna sen estää heitä.”

 

-Jari Sarasvuo

Aihetunnisteet:
Kommentoi