Tampere
29 May, Wednesday
25° C

Proakatemian esseepankki

Tulevaisuuden työllisyysnäkymän haasteet ja mahdollisuudetKirjoittanut: Sofia Lang - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tehtävänä tulevaisuus
Minna Koskelo
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Tulevaisuuden työllisyysnäkymän haasteet ja mahdollisuudet

Johdanto

Työelämä on aina ollut jatkuvan muutoksen alaisena ja tulee olemaan. Nykyään kuitenkin teknologian nopea kehitys ja sen myötä yhteiskunnalliset muutokset tuovat uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia tulevaisuuden työllisyydelle. Moni miettii jo kouluttautuessaan, että onko töitä tarjolla kuinka pitkäksi aikaa? Pohdin ja tarkastelen tässä esseessä tulevaisuuden työllisyysnäkymiä eri näkökulmista. Haluan oppia ymmärtämään, miten työmarkkinat saattavat kehittyä tulevina vuosikymmeninä. Vaikuttaako se minun työ uraani? Miten pystyn ennaltaehkäisemään näitä haasteita?

 

Teknologian vaikutus työllisyyteen

Teknologian nopea kehitys viime vuosien aikana, on ollut merkittävä tekijä työmarkkinoiden muutoksessa. Erityisesti tekoälyn ja automaation osalta on pystytty jo nyt monia työpaikkoja korvaamaan.  Esimerkiksi automatisoidut prosessit voivat korvata manuaalisia työtehtäviä monilla aloilla, kuten teollisuudessa ja asiakaspalvelussa. Tekoälyn avulla voidaan myös tehostaa päätöksentekoa ja analysoida suuria tietomääriä työtehtävissä, jotka perustuvat erilaisten datojen käsittelyyn ja tulkintaan. Kuitenkaan tekoälyllä ei voida ainakaan vielä korvata tunneälykkyyttä, mikä on erityisen tärkeää monessa työssä.

Toisesta näkökulmasta katsottuna teknologian kehitys voi myös luoda uusia työpaikkoja. Teknologia-alat, kuten tekoäly, tietoturva ja ohjelmistokehitys, kasvavat edelleen, ja niiden vaikutus talouteen on positiivinen. Tulevaisuudessa tarvitaan enemmän ammattilaisia, jotka osaavat työskennellä teknologisten järjestelmien ja tietojen kanssa. Yhä kasvavissa määrin kaikki siirtyvät virtuaalisiksi, ja näiden ohjelmoimiseen tarvitaan työntekijöitä.

 

Koulutus ja elinikäinen oppiminen

Nopea teknologian kehitys edellyttää myös muutoksia koulutusjärjestelmiin. Jatkuva oppiminen tulee olemaan yhä tärkeämpää, kun työntekijät joutuvat jatkuvasti kouluttautumaan ja vastaamaan työmarkkinoiden vaatimuksia. Perinteiset oppimismallit saattavat antaa tilaa verkossa tapahtuvalle oppimiselle ja lyhytaikaisille kursseille, jotka antavat työntekijöille mahdollisuuden hankkia uusia taitoja nopeasti. On kuitenkin huomattavaa, kuinka lähivuosina koulutus alat kuten datanomi ja koodaus ovat nostaneet päätään. Yhä useampi hakee näille koulutuslinjoille, juuri siksi että tarve ja työpaikat lisääntyvät jatkuvasti.

 

Itsenäiset työntekijät ja keikkatalous

Yhä useampi työntekijä haluaa joustavuutta työajoissaan ja työpaikoissaan. Joustavuus ja keikkaluontoinen työ voi tarjota mahdollisuuksia monille, mutta samalla se herättää kysymyksiä työntekijöiden oikeuksista ja turvasta. Kuka on vastuussa? Lainsäädännön ja työmarkkinoiden on sopeuduttava vastaamaan tähän muutokseen.

Itsenäiset työntekijät ja keikkatalous kasvavat radikaalisti työmarkkinoilla, ja niillä on merkittävä vaikutus tulevaisuuden työllisyyteen. Onko työnantajalle kannattavaa hyödyntää keikkatyön tekijöitä? Keikkaluontoisella työllä tarkoitetaan lyhytaikaisia töitä, väliaikaisia tehtäviä tai erilaisia projekteja. Tällaisia keikkatöitä tarjoaa esimerkiksi Eezy. ”Eezy on Suomen monipuolisin työelämän asiantuntijatalo. Me autamme yrityksiä ja ihmisiä tekemään hyvää työtä. Tavoitteemme on yhteiskunta, jossa kaikille löytyy elämänmittainen mahdollisuus työllistymiseen, ja jossa inhimillisesti johdetut, tulevaisuuskestävät yritykset luovat kasvua Suomelle” avataan Eezyn kotisivuilla. Esimerkiksi opiskelujen ohella keikkatyö ja yksittäiset työvuorot, voivat olla opiskelijalle ainoa mahdollisuus tehdä töitä. Olen itse päässyt haastattelun kautta Eezylle töihin, ja tätä kautta saanut erilaisia keikkatyö tarjouksia. Näissä pitää olla kuitenkin nopea, sillä nopeat syövät hitaat. Keikkatyö tarjoaa monille mahdollisuuden ansaita tuloja ja työskennellä oman aikataulunsa mukaan.

Itsenäisillä työntekijöillä tarkoitetaan työntekijöitä, jotka laskuttavat itse tekemänsä työn, eikä ole minkään firman palkkalistoilla. Olen itse tehnyt esimerkiksi promootiotyötä, jonka olen laskuttanut kevytyritykseni kautta. Kun työ laskutetaan oman yrityksen kautta, työnantaja/asiakas ei ole vastuussa vakuutuksista tai muista työntekijän kustannuksista. Tämä mahdollistaa myös työntekijälle oman työn hinnoittelun.

 

Vaikutus tulevaisuuden työllisyyteen

Itsenäiset työntekijät ja keikkatalous tuovat mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita työmarkkinoille. Keikkatalous tarjoaa työntekijöille yllämainitsemani mahdollisuuden joustavaan työskentelyyn ja oman aikataulun määrittämiseen, mikä voi parantaa työn ja elämän tasapainoa.

Itsenäiset työntekijät voivat kuitenkin kohdata haasteita, kuten puutteellisen sairausvakuutuksen tai kertymättömien eläkesäästöjen, koska he eivät ole perinteisen työnantajan palveluksessa. Keikkatalous on myös herättänyt kysymyksiä työntekijöiden oikeuksista, kuten minimipalkasta, ylitöistä ja työterveydestä. Monet keikkatalouden työntekijät ovat lainsäädännöllisesti määriteltynä itsenäisiä yrittäjiä, mikä saattaa poistaa heidät perinteisen työlainsäädännön suojasta.

Tulevaisuudessa työmarkkinat saattavat nähdä lisääntyvän siirtymän kohti keikkataloutta ja itsenäistä työvoimaa, ja tämä asettaa haasteita sekä lainsäätäjille että työntekijöille. On tärkeää, että työmarkkinoiden sääntely ja sosiaaliturvajärjestelmät sopeutuvat vastaamaan tätä muutosta, varmistaen samalla, että työntekijöiden oikeudet ja hyvinvointi turvataan. Samalla työntekijät itse joutuvat aktiivisesti miettimään urasuunnitelmiaan ja mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla.

 

Yrittäjien tulevaisuus?

Mille alalle lähteä yrittämään? Paljon puhututtanut aihe myös opiskelijoidemme kesken. Halutaan olla askeleen edellä, mutta kuinka onnistua siinä? Yrittäjänä on pysyttävä niin sanotusti aallon harjalla. Yrittäjät voivat hyödyntää digitaalista muutosta luomalla uusia liiketoimintamalleja, tuotteita ja palveluita. Verkkokaupat ja digitaaliset innovaatiot ovat kasvava ala. Globalisaatio ja kansainvälinen kauppa tarjoavat mahdollisuuksia yrittäjille laajentua kansainvälisille markkinoille, erityisesti digitaalisen kaupan kautta. Nopeasti muuttuvat markkinat ja teknologia voivat tehdä yritystoiminnasta haastavaa. Yrittäjien on oltava valmiita mukautumaan ja kilpailemaan. Myös rahoituksen hankkiminen liiketoiminnan aloittamiseen tai kasvattamiseen voi olla haaste, ja yrittäjien on saatava tarvittavaa pääomaa.

Tulevaisuuden työmarkkinat voivat olla sekä haastavia että palkitsevia yrittäjille. Menestyvät yrittäjät ovat usein niitä, jotka ovat valmiita oppimaan jatkuvasti, sopeutumaan muutoksiin ja etsimään uusia mahdollisuuksia. Yrittäjyys voi olla merkittävä voima talouden kasvulle ja innovaatiolle, ja sillä voi olla myönteinen vaikutus yhteiskuntaan kokonaisuutena.

 

Pohdinta

Tulevaisuuden työllisyysnäkymät ovat vaihtelevia, ja ne vaativat sopeutumiskykyä ja jatkuvaa oppimista niin työntekijöiltä, organisaatioilta kuin yhteiskunnaltakin. Teknologian nopea kehitys, ympäristön muutokset, koulutuksen merkitys ja sosiaalinen kehitys ovat kaikki keskeisiä tekijöitä, jotka muokkaavat työmarkkinoita. Tulevaisuuden menestyjät ovat todennäköisesti niitä, jotka osaavat ennakoivasti reagoida näihin muutoksiin ja investoida osaamisen kehittämiseen, monimuotoisuuteen ja hyvinvointiin. Yrittäjänä tulee siis pysyä vauhdissa mukana. Työllisyysnäkymät voivat olla haasteellisia, mutta ne tarjoavat myös lukuisia mahdollisuuksia niille, jotka ovat valmiita ottamaan ne vastaan.

 

Lähteet:

Fiksukuluttaja. 2023. Tulevaisuuden ammatit. Verkkosivu. Viitattu 19.10. https://fiksukuluttaja.fi/tulevaisuuden-ammatit/

Eezy. 2023. Eezyn liiketoiminta. Verkkosivu. Viitattu 19.10. https://eezy.fi

ChatGPT. 19.10.2023. tekstissä tuotettu n. 5 % ChatGPTä apuna käyttäen. Viitattu 19.10.2023. https://openai.com/blog/chatgpt

Minna Koskelo. 2021. Tehtävänä tulevaisuus. Storytel. Viitattu 19.10. Vaatii käyttöoikeuden. https://www.storytel.com/fi/books/tehtävänä-tulevaisuus-tulevaisuusmuotoilu-päätöksenteossa-1837899?gclid=CjwKCAjwp8OpBhAFEiwAG7NaEg6ofgSeEJ5ebY8c8Z58tnCbbUTHQezFgevxKt9aDzkRbhTYC6rDtRoCCZ4QAvD_BwE

Kommentoi