Tampere
18 May, Saturday
18° C

Proakatemian esseepankki

Tulevaisuuden kuluttajaKirjoittanut: Oskari Avotie - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Luin erään tutkimuksen, jossa käsiteltiin tulevaisuuden ostajia. Minkälaisia he ovat ja mitkä vaikuttavat heidän päätöksen tekoonsa? Tutkimus oli IGD:n tekemä. He analysoivat ja tutkivat trendejä saadakseen insighteja eli oivalluksia markkinasta ja mihin suuntaan tulevaisuudessa ollaan menossa tietyissä markkinoissa. Tiivistän tässä esseessä tutkimuksen tärkeimmät pointit lyhyeen muotoon.

Tutkimuksessa he olivat tutkineet tulevaisuuden kuluttajaa ja löytäneet 5 megatrendiä, jotka näkyvät tulevaisuuden kuluttajissa. Tutkimuksessa käsitellään myös paljon sitä, kuinka jälleenmyyjät (mm. kaupat, kioskit) ja tuotteiden valmistajat voivat ennakoida tulevaisuuden kuluttajatottumuksia.

 

Megatrendiä ovat:

  1. Ajan optimointi
  2. Terveystietoisuus
  3. Yksilöllisyys
  4. Kokeilunhaluisuus
  5. Sosiaalinen tietoisuus

 

  1. Ajan optimointi

Kuluttajat ovat nykyisin varsin kiireisiä. Työt, perhe, lisääntynyt vapaa-ajan aktiviteetit ja harrastukset vievät aikaa ja kuluttajat eivät halua tuhlata aikaansa arkisiin ostoksiin. Tulevaisuudessa tutkimuksen mukaan 71% 18-24-vuotiasita väittää heidän elämänsä olevan kiireisempää seuraavan 5-10 vuoden sisällä. Tämä onkin yksi syy siihen, että tulevaisuudessa ajan optimointi otetaan huomioon kaupassa käynnissä. Käyttötavan ostoon ei haluta käyttää aikaa ja sen takia ostamisesta on tehtävä entistä helpompaa. Muun muassa kaupassa käynnin automatisointi, esim. tilaus tehtäisiin puhelimella netin välityksellä, voi olla tulevaisuuden kaupassa käyntiä.

Kauppojen ja valmistajien on panostettava esillepanoon ja pakkausten käytännöllisyyteen. On the move syöminen eli liikkuessa syöminen on lisääntynyt vuosien saatossa varsinkin miljoona kaupungeissa. Trendi on kiireen aikaansaamaa ja ruuan tekemiseen ei haluta kuluttaa aikaa. Tehokkuus ja hyvä asiakaskokemus on tulevaisuudessa kuluttajille tärkeää.

 

  1. Terveystietoisuus

Suurin osa kuluttajista haluavat syödä ja elää terveellisesti, mutta kaikki sen ehkä tiedämme, sen toteuttaminen ei aina ole helppoa. Suomalaiset ovat entistä tietoisia terveydestä, joka on hyvä asia. Lisäksi mediassa pyörivät uutiset ylipainosta ja ikääntyvästä väestöstä pitävät terveys asiat pinnalla myös mediassa.

Tulevaisuudessa kuluttajat ovat vielä motivoituneita syömään terveellisemmin. Nuoret sukupolvet mieltävät terveellisen elämäntavan hyvään ulkonäköön ja hyvältä näyttämiseen. 18-24- vuotiasta 42% syövät ennemmin terveellisesti näyttääkseen hyvältä kuin vain tunteakseen hyvää oloa. Vastaava luku kaikilla kuluttajilla on 24%. Tässä jälleenmyyjien ja valmistajien viestinnän yksinkertaisuus ja selkeys tulee olemaan tärkeässä roolissa. Informaatiotulvan seassa kohdennettu selkeä viestintä auttaa kuluttajaa parhaalla mahdollisella tavalla.

 

  1. Yksilöllisyys

Yksilöllisyys on kuuma aihe. Monet haluavat itselle räätälöityjä ratkaisuja itselle sopivaan hintaan tyydyttääkseen juuri hänen itsensä haluja. Nykytuotanto ei vielä pysty tähän vastaamaan, sillä mm. personoituja ratkaisuja on vaikea tehdä kustannustehokkaasti.

Tulevaisuudessa personointi on näkyvämmässä roolissa ja kuluttajat odottavat sitä niin verkkokaupoilta kuin perinteisiltä kaupoilta. Nuoret aikuiset jakavat tietojaan halukkaammin, joka johtaa siihen, että kuluttajadataa on enemmän, joka auttaa jälleenmyyjiä ja valmistajia vastaamaan kuluttajien tarpeisiin. Myös teknologian kehitys auttaa tulevaisuudessa yksilöllisyyden tarvetta. Uudet teknologian mahdollistuttavat alustat voi tuoda aivan uuden ulottuvuuden tuotteiden personointiin.

 

  1. Kokeilunhalu

Ihmiset ovat tapojensa orjia ja suurin syy tuotteen ostoon onkin tuotteen tunnettuus. Kuluttajat ovat kuitenkin kokeilunhaluisia. Tähän syytä on mm. lisääntynyt matkustaminen ja rajaton netistä saatava informaatio. 73% kuluttajista toivottaa uudet ruuat ja tuotteet tervetulleiksi, vastaava luku vuonna 2010 oli 58%

Kokeilunhalu lisääntyy tulevaisuudessa entisestään. Muun muassa kaupungistuminen ja maahanmuutoksen tuoma monimuotoinen etnisyys tuo uusia makumieltymyksiä ja ruoka kulttuureita, joita ihmiset haluavat kokeilla. Myös teknologian tuoma lisä, vloggareiden ja somen kautta tulleen suositukset ohjaavat entistä enemmän kuluttajan kokeilunkohteita.

 

  1. Sosiaalinen tietoisuus

Kuluttajien tietoisuus ympärillä tapahtuvista asioita on kasvanut. Muun muassa muovin haitat ovat tiedossa ja kuluttajien halu vähentää muovin käyttöä on kasvanut. Myös eettiset ongelmat ovat pinnalla ja sen tuoma ”jännite” vaikuttaa tietenkin ihmisten käytökseen. Uusi sukupolvi on yleisesti kestävän kehityksen kannalla ja samalla kuin tämän ryhmän ostovoima kasvaa, he pääsevät vaikuttamaan valinnoillaan voimakkaammin. Myös tuotteiden avoimuus ja jäljitettävyys ovat tulevaisuuden merkittäviä asioita. Teknologian kehitys on myös tässäkin trendissä osallinen. Älylaitteet ja tekoäly todennäköisesti auttaa kuluttajia tekemään oikeita valintoja.

Kommentoi