Tampere
24 May, Friday
15° C

Proakatemian esseepankki

Tulevaisuuden business leader Hurmoksessa?Kirjoittanut: Sami Sipari - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Tulevaisuuden business leader Hurmoksessa?

 

Tykkään suomentaa business leaderin suomalaiseen muotoon: liiketoiminnanjohtaja. Mitä liiketoiminnanjohtaja yleensä tekee organisaatiossa ja millaisia vastuita kyseisessä työtehtävässä on? Liiketoiminnanjohtajan tehtävät vaihtelevat organisaation koon ja tyypin mukaan, mutta yleisesti ottaen he ovat vastuussa organisaation liiketoiminnan kokonaisstrategiasta ja sen toteutuksesta. Millaisia asioita tähän yleensä kuuluu:

 1. Strategian kehittäminen: Liiketoiminnanjohtaja kehittää ja päivittää organisaation liiketoimintastrategiaa. Usein liiketoiminnanjohtaja tarkastelee pitkän aikavälin strategista suunnittelua ja sen toteuttamista käytännössä. Tärkeänä tehtävänä on määritellä organisaation tavoitteet, toimintatavat ja kasvusuunnitelma.
 2. Operatiivinen johtaminen: Liiketoiminnanjohtaja vastaa päivittäisistä toimista ja johtaa organisaation operatiivista toimintaa varmistaakseen sen tehokkuuden ja tuottavuuden.
 3. Taloudellinen hallinta: Liiketoiminnanjohtaja vastaa organisaation taloudellisesta suorituskyvystä, joka sisältää talousarvion suunnittelun, rahoituksen hankkimisen, kustannuksen hallinnan ja investointipäätösten tekemisen.
 4. Henkilöstöhallinto: Liiketoiminnanjohtaja vastaa organisaation henkilöstöhallinnosta, mukaan lukien, rekrytointi, koulutus, suorituskyvyn arviointi, kehittäminen ja palkitseminen. Usein organisaatiossa on myös erillinen henkilöstöjohtaja tai henkilöstöpäällikkö, jonka kanssa vastuut on jaettu.
 5. Sidosryhmäsuhteiden hallinta: Liiketoimintajohtaja vastaa organisaation suhteista sidosryhmiin, mukaan lukien asiakkaat, toimittajat, yhteistyökumppanit ja sijoittajat.
 6. Riskienhallinta: Liiketoimintajohtaja arvioi ja hallinnoi organisaation riskejä, mukaan lukien taloudelliset riskit, liiketoimintariskit ja maineenhallinnan riskit.

Liiketoimintajohtajan työtehtävät voivat olla hyvinkin laajat, yleensä muuttuen organisaation tarpeiden mukaan. Mutta ytimekäs kuvaus tästä roolista voisi olla: Liiketoiminnanjohtaja vastaa organisaation kokonaisvaltaisesta toiminnasta ja menestyksestä. Tehtävistä suoriutumiseen vaaditaan vahvaa johtamisosaamista, liiketoimintastrategian kokonaisvaltaista ymmärrystä ja kykyä tehdä päätöksiä.

 

Missä menemme BL osalta tällä hetkellä?

 

Tämän kevään business leaderin työt päättyvät ensi viikkoon ja uutta business leaderiä pusketaan tiimiläisten mieliin jo palautekeskusteluissa. Monet Hurmoslaiset miettivät parhaillaan, onko minusta uudeksi johtajaksi, mitä tämä tehtävä minulta vaatii ja kuka olisi tiimimme kannalta paras business leader?

Hurmoksessa kenelläkään ei ollut aluksi mitään ajatusta millaisia tehtäviä business leaderille kuuluu ja miten kyseistä tehtävää tulisi hoitaa Hurmoksessa. Julius Viitala oli meidän ensimmäinen rohkea vastuunkantajamme ja meidän onneksemme olikin. Julius hoiti tehtävää ihailtavalla tarmolla ja energialla. Julius otti myös ison askeleen tehtävän kehittämisessä.

 

Halusin myös tarkastella mitä muut business leaderit ovat aiheesta aikaisemmin kirjoittaneet Proakatemian essee pankkiin. Jos vaikka sieltä saisi enemmän tietoa mitä todettu hyväksi toimintatavaksi tiimiyrityksessä akatemian sisällä. Pohjonen Saura, Saawa tiimistä on kirjoittanut hyvän listan vastuualueista, joita hänelle kuului, business leader kauden aikana:

 1. Operatiivinen johtaminen: että kaikki tekee firmalle rahaa
 2. Vastaat päätöksistä mitkä koskevat tiimiä (minä en ole päätöksiä hirveästi tehnyt)
 3. Palautekeskustelut
 4. Valmentajan sparrit kerran viikossa
 5. Asettaa tavoitteet ja seurata niiden edistymistä
 6. Luoda tavoitteellista ja positiivista kulttuuria
 7. Organisoida tehtäviä ja vastuita eteenpäin
 8. Huomata epävarmuuksia ja nostaa ne esiin, sekä tehdä niiden eteen jotain
 9. Johtaa pikku tiimejä
 10. Vastata toiminnan tuloksellisuudesta
 11. Hoitaa juoksevia asioita, hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan
 12. Hoitaa henkilöstöasioita
 13. Huolehtii yhtiön maksuvalmiudesta
 14. Johdattelee ihmisiä toimimaan
 15. LUOTTAA” (Pohjonen Saura 2021)

 

 

Lista lukiessa ei voi olla ajattelematta, että miten tuohon kaikkeen riittää aika? Mukaan pitäisi vielä mahduttaa omat projektit, opiskelu, pajat jne. En enää ihmettele, että miksi Akatemialle tultaessa business leaderin positiosta puhuttiin niin negatiiviseen sävyyn. ” Rumors tell that back in the good old days BL position was the most wanted position in Proakatemia. Since many of our teampreneurs are here to gain knowledge on entrepreneurship and team leadership the interest in the business leader position doesn’t seem weird. However, nowadays it seems to be almost a trend that the teams struggle on finding new leads for themselves. “(Luhtala Esme 2022)

 

Monessa esseessä tuli esille pelko tehtävää kohtaan ja sen aiheuttamat paineet ovat suuret. Mutta melkein jokaisen tarinan jälkeen oli positiivinen lopputulos, tiimi tuki oppimisen matkalla, kokemus oli opettava ja voimaannuttava. Hurmoksessa moni tiimiläinen ajattelee myös, että onko tehtävä liian iso pala purtavaksi. Hiltunen Miisa kirjoittaa ihanasti tästä aiheesta esseessään huijarisyndroomasta business leaderiksi: ”haavoittuvaisuuden, epätäydellisyyden ja epävarmuuden näyttäminen ovat aina olleet epämukavia tunteita, etenkin henkilölle, joka on pyrkinyt aina täydellisyyteen. Näiden tunteiden tunteminen ja lopulta myös hyväksyminen on kuitenkin vapauttavaa. Aina ei tarvitsekaan olla täydellinen ja reipas, kaikesta kaiken tietävä johtaja, vaan on myös enemmän kuin ok, että näin ei aina ole. Tämä osoittaa myös muille, että samaa ei vaadita muiltakaan, vaan on ok epäonnistua ja siten oppia. Ehkäpä epäonnistumisen sijaan tilanteista voisikin pyrkiä puhumaan aina opin paikkoina, mahdollisuuksina kerätä oppia ja kokemuksia. ” (Hiltunen Miisa 2022)

 

Millaista liiketoimintajohtajaa toivon Hurmokseen?

 

Hurmos on ottanut hyvät harppaukset projekteissa ja melkein jokainen tiimiläinen on päässyt kiinni johonkin projektiin, joista osa lähtenyt lentoon kuin unelma ja osa hioo vielä muotoaan. Keväältä meillä puuttui rahankeruuprojektit, kuten vappuna munkkien myynti tai pääsiäisenä kinder munien piilotus. Meiltä pääsi unohtumaan tärkeä osa yrittäjyyden arjesta; rahaa pitää tulla jatkuvasti jostain sisään. Tästä voimme huomata, että business leaderin on tärkeää varmistaa, että kaikilla on jokin tapa tuoda rahaa Hurmokselle ja mieluiten yhteisten projektien kautta, jolloin ihmisten ei tarvitse maksaa kuluja omasta pussistaan. Yhteiset projektit ovat myös oiva keino kerätä pesämunaa isompiin projekteihin ilman, että joutuu sijoittamaan omaa rahaa tai ottaa pankista korollista lainaa. Osalla tiimistä on ollut haasteita löytää projektia, innostua projekteista tai kohdata ihmisiä ja yhdistää voimia. Tähän kannustamisen näen isona osana business leaderin vastuista.

Omissa haaveissani on myös valmentava johtaminen ja kahdensuuntainen valmentaminen. Tämän yhdistäminen business leaderin arkeen ja projektien kehittämiseen voisi olla projektien kannalta eteenpäin vievää ja Hurmoksen menestymisen kannalta hyvä asia. ”Valmentavan johtajan alaisuudessa huomio on yksilössä ja hänen kehittymisessään. Yksilöiden ja tiimien vahvuuksia voidaan hyödyntää eri tilanteet ja ihmisten erilaisuus huomioiden. Henkilöstön moninaiset työskentelytavat ja osaamisen taso tunnistetaan ja tehdään näkyväksi, ja henkilöstöä johdetaan luovasti, henkilöiden persoonia ja osaamista kunnioittaen.” (Salminen Riitta, 2019)

Listaan vielä itselle tärkeät viisi asiaa, joita toivon Hurmoksen seuraavan business leaderin ottavan haltuun:

 1. Projektien sparraus, haastaminen ja projektien kehittäminen
 2. Yhteisten projektien delegoiminen ja johtaminen
 3. Talouden hallinta ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen
 4. Yhdessä tekevä Hurmos: ollaan se tiimi, josta haaveilimme jo ensimmäisestä päivästä lähtien.
 5. Organisaation ja yksilöiden kehittäminen

 

Isoja tehtäviä ja varmasti vaikeita asioita mistä ottaa koppia. Silti osaan nimetä 22 ihmistä, joiden luotan hoitavan tämän työn mallikkaasti. Haluan myös nähdä nuo samaiset 22 ihmistä omana esimiehenäni, valmentajanani ja työkaverinani.

 

 

Lähteet:

 

ChatGPT tekstistä on tuotettu 10 % ChatGPT avulla.

Luhtala, E. 2022. Yack, BL position. Viitattu 1.5.2023. Proakatemia esseepankki. https://esseepankki.proakatemia.fi/yuck-bl-position/

Hiltunen, M. 2022. Huijarisyndroomasta business leaderiksi. Viitattu 1.5.2023. Proakatemia esseepankki.

https://esseepankki.proakatemia.fi/huijarisyndroomasta-business-leaderiin/

Pohjonen, S. 2021. Business leaderinä Saawassa <3. Viitattu 1.5.2023. Proakatemia esseepankki. https://esseepankki.proakatemia.fi/business-leader-aikamoinen-pippurimylly/

Salminen, R. 2019. Valmentavan johtamisen plussat ja miinukset. Verkkosivu. Viitattu 4.5.2023. https://riittasalminen.com/valmentavan-johtamisen-plussat-ja-miinukset/

Kommentoi