Tampere
15 Jun, Saturday
18° C

Proakatemian esseepankki

TTT – Taloustiimi täynnä tekijöitäKirjoittanut: Eevi Piipponen - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Idiootit ympärilläni
Tiimiäly
Yhteisöohjautuvuus: yhdessäohjautuva tiimi
Tiimityöstä voimaa
Karl-Johan Spiik
Karl-Magnus Spiik
Thomas Erikson
Ilona Hiila
Maaretta Tukiainen
Ida Hakola
Esseen arvioitu lukuaika on 12 minuuttia.

 TTT – Taloustiimi täynnä tekijöitä

 

Kirjoitettu yhdessä Heta Valkaman, Jesse Salmen, Ella Kantolan ja Eevi Piipposen kanssa. 

 

Johdanto 

Hurmoksen taloustiimissä on neljä lahjakasta henkilöä. Jesse Salmi toimii taloustiimin päällikkönä ja jäseninä ovat Eevi Piipponen, Ella Kantola ja Heta Valkama. Hyödynnämme esseessä jokaisen omaa Belbin tiimiroolitestiä sekä meidän yhteistä raporttiamme Belbineistä. Lisäksi tuemme ryhmätyöskentelyyn johtavia oppeja kirjoilla Tiimiäly, Yhdessä ohjautuva tiimi, tiimityöstä voimaa sekä 

Taloustiimin pyörittäminen vaatii kärsivällisyyttä, tarkkaavaisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja huolellisuutta. Myös selkeä ja tehokas kommunikointi muun tiimin kanssa on merkittävää. Me taloustiiminä ollaan mielenkiintoinen tiimi siinä mielessä, että lähes jokaisella on hyvin omanlainen tapa työskennellä. Samaan aikaan olemme hyvin samanlaisia ja ajatukset pyörivät samalla aaltopituudella, mutta välillä olemme kuitenkin täysin ääripäät toisistamme.  

Ensin käsittelemme jokaisen tiimiroolitestit yksilötasolla ja käymme läpi, millaiseen rooliin jokainen on taipuvainen meidän taloustiimissämme. Sovellamme seuraavaksi tiimityöstä kertovia kirjoja omaan tiimityöhömme ja katsomme vinkkejä mitä voimme viedä käytäntöön eri kirjoista. Käymme vielä meistä tehdyn yhteisen raportin läpi lopuksi. 

Toivomme, että tämän aihealueen läpi käyminen vahvistaa tiimityötämme taloustiimissä ja saa meidät huomaamaan toistemme vahvuudet paremmin, niin että niitä voidaan hyödyntää jatkossa selkeämmin. Tarkoituksena on myös terävöittää taloustiimin työskentelytavat sekä tavoitteet ja vuoden lopuksi voimmekin palata esseeseen katsomaan onko tavoitteet suoritettu ja reflektoida kulunutta puolta vuotta yhteisen työskentelyn osalta. Tärkeää on myös ottaa tästä paljon oppia matkaan mukaan ja soveltaa sitä niin taloustiimissä, kuin Hurmoksenkin työskentelyssä. 

 

Tiimiroolitestit lyhyesti 

Hetan tiimirooliraportista näkee, että kolme vahvinta roolia hänellä on Implementer, Completer Finisher ja Shaper. Kaikki yllä mainitut roolit ovat toimintaan perustuvia rooleja. Implementerin rooleista Heta tunnistaa itsessään selkeästi tehokkuuden ja kyvyn muuntaa ideat toiminnaksi, sekä myös hitaan reagointi kyvyn uusiin mahdollisuuksiin. Completer Finisher roolista taas nousevat itsepäisyys, täydentäminen ja taipuvaisuus murehtimaan. Heikoin rooli Hetalla on Plant, joka tarkoittaa, että uusien ideoiden kehittäminen ei löydy vahvuuksista. Vertaisarvioiden perusteella Heta on tehtäväkeskeinen, mutta hänen täytyy muistaa pitää mieli avoimena, jottei jää paitsi tulevaisuuden mahdollisuuksista. Esimiehenä paras yhteistyö syntyy joustavien mutta tavoite keskeisten ihmisten kanssa. Työskentelytapana parhaaksi nähdään sellainen missä pääsee hyödyntämään tehokkuutta ja tarkkuutta. Panostaa kannattaa suoruuteen ja rehellisyyteen mutta motivoivaan puheeseen työskennellessä muiden kanssa. Heta on raportin tulosten mukaan suoriutunut hyvin työn suunnittelussa ja järjestämisessä ja jotta hän pääsee käyttämään täyttä potentiaalia työelämässä, on tärkeää panostaa rakenteellisuuteen ja järjestelmällisyyteen. Vaikkei raportti kerro kokonaista totuutta henkilöstä, se osoittaa selkeästi, että Heta on tehtävä keskeinen ja tarkka työtehtävien hoitamisessa. Kunhan huomaa myös empaattisen puolen eikä jää robottimaiseksi. (Belbin tiimiraportti, Heta Valkama, 2022) 

Millainen tiimi pelaaja Eevi puolestaan on? Oman sekä muiden tekemien päätösten perusteella ensimmäiselle sijalle sijoittui Resource Investigator. Eevi on siis erityisen ulospäinsuuntautunut, innokas sekä omaa hyvät kommunikointi taidot. Eevi tutkii erilaisia mahdollisuuksia, ajattelee hyvin laajasti ja mahdollisimman monelta eri kantilta sekä luo helposti kontakteja. Hän on siis luonteeltaan hyvinkin extrovertti. Häpeä tai mokat eivät siis tätä naista pysäytä. Heikkouksista löytyy puolestaan ylioptimistisuus ja hän menettää kiinnostuksensa, kun alkuinnostus on hiipunut. Toisen sijan nappasi Plant. Toisin sanoen luovuus, hyvä mielikuvitus ja ongelmanratkaisukyky ovat hallittuja taitoja. Eevi jättää sattumanvaraiset seikat huomioimatta, keskittyy liikaa muihin asioihin ja näin ollen tehokas kommunikointi kärsii. Top kolmen joukkoon ylettyi vielä co-ordinator eli Eevistä huokuu kypsyys, itsevarmuus ja lahjakkuuksien tunnistaminen. Hän selventää tavoitteita, niihin pääsemistä ja delegoi asioita tehokkaasti. Co-ordinator voidaan nähdä manipuloivana ja he mielellään jakaa omaa osuuttaan työstään muille. Viimeisen sijan otti haltuun Shaper. Toisin sanoen Eevistä kumpuaa vähiten esiin haastavuus, dynaamisuus ja paineen alla suoriutuminen.  (Belbin tiimiraportti, Eevi Piipponen, 2022) 

Belbinin tiimiroolitestin mukaan Ellalla ylivoimaisesti vahvimpana on Shaper. Shaperina Ella pyrkii tuomaan tiimiin voimaa, energiaa sekä intohimoa. Ella on helposti innostuva ja tykkää tarttua haasteisiin päättäväisesti. Tämä toimintaan perustuva rooli tuntuu pitkälti sopivan kuin nenä päähän, ja Ellan kohdalla aloitekyky, konfliktinratkaisu sekä tuloshakuisuus ovat tuttuja ominaisuuksia. Shaperille tyypillinen vahvuus, päätöksentekokyky, ei kuitenkaan kuulu Ellan ominaisuuksiin tiiminjäsenenä, kuin vapaa-ajallakaan. Kuitenkin tämän onnettoman päätöksentekokyvyn kanssa ristiriidassa kulkee impulsiivisuus. Ella voi joskus tehdä liian nopeita päätöksiä ilman asianmukaista harkintaa. Edellä mainittu on varmasti liitoksissa Ellan vähäisen kärsivällisyyden kanssa. Tämä koskee erityisesti tiimissä työskentelyä ja suurta vaikeutta odottaa muiden hitaampaa tahdissa etenemistä. Seuraavana Belbinin tiimiroolitestin mukaan Ellan vahvana roolina on Resource Investigator. Kyseisen roolin Ella itse koki huomattavasti heikompana kuin muut arvioijat, joiden mukaan Ella on tiimin jäsenenä utelias, seikkailunhaluinen sekä sosiaalisesti taitava. Muut arvoijat olivat havainnoineet myös puutteita keskittymisessä sekä mahdollisia unohduksia, johtuen siitä, että Ellalla on usein monta rautaa tulessa. Edellä mainitut heikkoudet myös asianomainen allekirjoittaa. Selvästi heikoimpana roolina Ellalla esiintyy Completer Finisher jonka vahvuuksiin kuuluu huolellisuus, tarkkuus, aikataulujen noudattaminen sekä hyvä stressinsietokyky. Kyseiset ominaisuudet eivät siis kuulu Ellan vahvuuksiin tiiminjäsenenä. Ella kyllä suoriutuu tehtävistä hyvin paineen alla, mutta stressittömyys tässä tilanteessa on silloin kaukana. Aikatauluissakin pysytään kyllä, mutta satunnaisesti voi käydä niin, että Ella kirjoittelee esseitä viimetipassa sunnuntai iltana, kuten nyt.  (Belbin tiimiraportti, Ella Kantola, 2022) 

Mitä Belbin kertoo talouspäällikkömme Jessen roolista? Jessen Belbin tuloksista näkee selkeästi, että vahvimpina rooleina ovat “Resource Investigator” ja “Co-ordinator”. Jesse on ekstrovertti, joka innostuu uusista asioista. Jos jollain on jokin idea, hän tukee sitä 110 % ja haluaa olla mukana auttamassa kehittämään sitä. Kontaktien luominen sekä sosiaaliset tilanteet ovat Jesselle polttoaine jokapäiväisessä työskentelyssä. Jesse tutkii uusia mahdollisuuksia ja hakee sitä kautta avaimia, jolla koittaa ratkaista talouteemme liittyä epäkohtia. Toisaalta Jessellä on taipumusta olla optimistinen, joka on hänen heikkoutensa, jota hän koittaa kehittää joka päivä parempaan suuntaan. Jessellä on myös taipumusta menettää kiinnostuksensa erilaisiin asioihin. Jessen työskentelyssä näkyykin RI-rooli selkeästi.  

Jesseltä myös johtaminen onnistuu. Jessen Belbin testin toisiksi vahvin rooli on Co-ordinator, joka tulee esiin hänen itsevarmassa otteessaan tekemiseen. Jesse haluaa kehittää itseään ja haluaa kehittää itseään erityisesti johtajana. Tämän takia hän ensimmäisenä johtaja roolinsa on talouspäällikkö. Jesse tunnistaa tiimiläistään heidän vahvuutensa, jonka vuoksi tehtävien jakaminen on kohtalaisen helppoa. Jessellä on myös selkeät tavoitteet, joita hän haluaa talouspäällikkönä ajaa eteenpäin. Jesseä on myös helppo lähestyä, sillä hän mielellään selittää juurta jaksaen, jos jokin asia ei ole selkeä tai vaatii tarkennusta ylipäätänsä. Co-ordinator roolille tyypillistä on taito delegoida, jota Jesse haluaa vielä kehittää. Hänellä on taipumusta haalia itselleen liikaa hommia, joka näkyy stressinä taikka liian kiireisenä arkena. Tästä Jesse onkin saanut palautetta ja haluaa kehittää sitä parempaan suuntaan.  

Vaikka Jessellä onkin RI ja CO vahvimpina rooleina, näkyy hänen työskentelyssään selkeästi tiimikeskeinen ajattelu. Tästä kertookin se, että Jessen kolmanneksi vahvin rooli on TW eli Team Worker. Jesse onkin 100 % tiimipelaaja, joka pystyy työskentelemään kaikkien kanssa ja haluaa mahdollisimman paljon kokea tiimityötä monipuolisemmin. Jesse tiimityöskentely näkyy selkeästi taloustiimissä siinä, että hän ajattelee aina tiimin etua ja osaa kuunnella kaikkia tiimin jäseniä. Jesse on vähiten hillitty, strateginen ja tarkkanäköinen, joka tarkoittaa sitä, että hän elää usein tunteella enemmän kuin järjellä. (Belbin tiimiraportti, Jesse Salmi, 2022) 

 

Taloustiimin palaveri käytänteet 

Taloustiimi kokoontuu noin kerran tai kaksi viikossa. Näin alkuvaiheessa palaverit tulevat nopealla aikataululla ja käsiteltävät asiat ovat kiireellisiä. Projektit käynnistyvät ja talkoo töitä tehdään eli raha liikenne vilkastuu päivä päivältä enemmän. Olemme ostaneet Hurmokselle sisäisen kirjanpitosovelluksen nimeltään Kroisos ja tällä hetkellä paljon aikaa kuluu sen opetteluun. Kroisoksessa täytyy myös eritellä viimeisen puolen vuoden laskut jokaiselle henkilökohtaisesti sekä projektien rahaliikennettä täytyy selvitellä. Tämä kaikki on aikaa vievää, uutta ja välillä vaikeaa, mikä saattaa välillä tuottaa turhautumista. Usein myös taloustiimin, mutta myös muiden Hurmosten palaverien aihe karkaa käsistä ja työtä ei saada tehtyä tehokkaasti. Tällä hetkellä taloustiimillä on kaiken muun lisäksi tulossa vielä neljä pajaa, mitkä tuottavat tekemistä. Taloustiimillä on paljon tehtävää ja asioiden selvittely on melko hidasta, sillä monesta asiasta joutuu yhdessä keskustella tiimin kanssa.  

No kuinka palavereista sitten saadaan tehokkaita, jotta asioiden eteenpäin vieminen olisi tehokkaampaa ja sujuvampaa? Neljä ensimmäistä konkreetista neuvoa kuuluu seuraavanlaisesti. Priorisoi tiimin palavereja. Suunnittele muut akatemian palaverit ja aktiviteetit tyhjille sloteille. Saavu palavereihin pirteänä, tavarat mukana ja mieluiten aiheeseen perehtyneenä, mikäli se on mahdollista. Ilmoita, jos et pääse. Palaverin viivästyminen saattaa olla silloin syytäsi. Eli toisin sanoen pidä kiinni sovituista aikatauluista, saavu ajoissa ja lopeta palaverit sovittuna aikana. Taloustiiminpalaverit kestävät noin 1–3 tuntia ja ei ole liikaa pyydetty, että sen aikaa keskittyisi ja perehtyisi aiheeseen. Mitä epätehokkaampi palaveri, sitä enemmän joutuu viemään asioita eteenpäin vapaa-ajalla, sumplimaan uusia palavereja ja ne taas vievät aikaa esimerkiksi projekteilta. (Spiik. 2020) 

Tiimityöskentelyssä itsensä johtaminen on todella tärkeää. Jokaisen taloustiimissä, mutta myös Hurmoksessa tulisi osata johtaa omaa työtään ja kuormaansa. Muuten tiimiläisillä ei riitä aika tai kiinnostus osallistua yhteisiin palavereihin. Elämä haastaa, akatemialla sekä vapaa-ajalla tapahtuu ja kalenterin käyttö on merkittävä taito hallita. En koe, että taloustiimissämme on ongelmana osallistuminen vaan enemmänkin asioihin keskittyminen ja asioiden eteenpäin vieminen tehokkaasti. Tähän saadaan varmasti muutosta aikaan, kun asiat hallitaan ja uusia asioita ei pauku tehtävälistalle ovista ja ikkunoista. (Spiik. 2020) 

Hurmoksen pikkutiimien vetäjien vastuulla on palaverien sisältö, asialistojen luominen ja tavoitteiden eteenpäin vieminen. Jäsenet ovat tiimissä tukemassa ja viemässä asioita eteenpäin, mutta vetäjän rooli on kokouksien suunnittelu. Tässä tapauksessa Jesse Salmi on vastuussa siitä, että palavereissa on tarkka asialista, kokoukselle on ylipäätään tarvetta, kaikki saavat puheenvuoron, konkreettiset asiat ja ajankohtaiset asiat tulevat käsiteltyä, sekä Jessen vastuulle sijoittuu myös muiden opettaminen. Eevin, Ellan ja Hetan vastuulle sijoittuu Jessen delegoimien asioiden tekeminen, tiimiläisten kanssa kommunikointi ja ennen kaikkea Jessen auttaminen. Talous asiat koskevat kokoa tiimiä ja monia kiinnostaa etenkin oma rahatilanne, mutta myös tulevat kulut ja projektien raha liikenne. 21 hengen tiimissä siis kysymyksiä ja ongelmia satelee joka suunnilta ja on merkittävää, että koko taloustiimi on perillä osuuskuntamme raha tilanteesta. Kaikkien tiiminjäsenten täytyy siis olla perillä asioista ja edellyttää kaikilta aikaa, vaivaa ja panosta. (Spiik. 2020) 

 

TIIMIÄLY TALOUSTIIMISSÄ 

Jokainen yksilö on erilainen ja niin kuin on jo mainittukin, mekin työskentelemme eri tavoilla. Otamme vastaan ohjeet, mutta prosessi työtehtävän annon ja lopullisen tuloksen välissä saattaakin olla erittäin omanlainen. Siinä ei ole mitään huonoa, erilaisuus on palkittavaa ja se tekeekin meistä yksilöllisiä ja inhimillisiä. Jotta taas uusia innovaatioita ja mahdollisuuksia voi syntyä, on erittäin tärkeää, että tiimi muovautuu ja on muutoskestävä. Siihen vaikuttaa toki moni muukin asia, esimerkiksi psykologinen turvallisuus, mutta muutoskyky ennustaa usein yrityksen menestystä. (Hiila, Tukiainen, Hakola, 2019, 25) 

Tiimiäly kirjassa kuvataan viittä eri taitoa: 

-Itsetuntemus 

-Yhteinen suunta 

-Salliva ilmapiiri 

-Lupa ja vastuu toimia 

-Rikastava vuorovaikutus 

Jokaisen taloustiimin jäsenen pitäisi tunnistaa omat taitonsa ja tiimivetäjän pitäisi tukea näitä taitoja, jotta niitä voi käyttää työssään. Taloustiimin pohja tarkoituksena on Hurmoksessa opettaa jokaista tiimiyrittäjää pitämään huolta taloudesta ja oppia käytännön kautta. Meillä taloustiimissä koetaan luottamuksen ilmapiiri erittäin vahvana osana, jolloin jokaisen mielipide on arvokas. Vastuuta tulee sen mukaan mitä taloustiimin päällikkö sitä jakaa ja olemmekin saaneet sitä suurenevissa määrin mitä pidemmälle syksyä kohti menemme.  Vuorovaikutus on kaikkien välistä avointa ja vapaata, mutta myös tarkoituksen mukaista. Viestintä on ollut taloustiimissä muutenkin mutkatonta ja helppoa. Kaikki ovat olleet tavoitettavissa ja valmiina tekemään töitä. Talouspäällikkö voi delegoida tehtäviä ja luottaa siihen, että ne tulevat tehdyksi ajallaan. (Hiila, Tukiainen, Hakola, 2019, 78) 

Talous tiimimme 3 yhteistä tavoitetta syksylle 2023 ovat: 

 1. Jokaisen henkilökohtaisen ressun kuntoon katsominen 

ja kun tämä on täytetty, niin 

 1. Siirrymme luultavasti Kroisos ohjelmasta toiseen sisäisen kirjanpidon helpottamiseksi 

ja kun tämä on tehty, niin 

 1. Järjestämme kaikki taloudelliset asiat tiimille näkyväksi jatkuvasti ja jätämme talouden sille nojalle, että seuraavan talouspäällikön ja tiimin on hyvä jatkaa 

Tavoitteiden ei ole tarkoitus toimia tiimiläisille raippana vaan ohjenuorana, mitä asioita priorisoidaan ja milloin, tällöin ihmisetkin ovat enemmän itseohjautuvia ja proaktiivisempia omassa tekemisessään ja tuloksia saadaan huomattavasti nopeammin aikaiseksi. (Hiila, Tukiainen, Hakola, 2019, 134) 

Taloustiimme heikkoudet: 

-Belbinien pohjalta emme ole kovin idearikas kokoonpano, joka voi haitata uusia innovaatioita 

-Kroisoksen sekalaisuus 

-Hurmoksen taloudellinen tilanne 

 

Idiootit ympärilläni, kuinka ymmärtää muita ja itseään. 

”Idiootit ympärilläni: Kuinka ymmärtää muita ja itseään” on kirja, joka käsittelee ihmisten välistä vuorovaikutusta, empatiaa ja itsetuntemusta. Kirja perustuu Eriksonin luomaan neljään perusväriin, joilla hän kuvaa erilaisia persoonallisuustyyppejä: Punainen, Keltainen, Vihreä ja Sininen. Näiden värien avulla hän yksinkertaistaa monimutkaisia psykologisia käsitteitä ja auttaa ymmärtämään, miksi ihmiset käyttäytyvät tietyllä tavalla eri tilanteissa. (Erikson, 2017) 

 1. Punainen: Punaiset ihmiset ovat aktiivisia, itsevarmoja ja kilpailuhenkisiä. He ovat päämäärätietoisia ja tekevät päätöksiä nopeasti. Punainen käyttäytymismalli on myös ankara, kiihkeäluontoinen, äkkipikainen, ärhäkkä sekä helposti ärsyyntyvä.
 2. Keltainen: Keltaiset ihmiset ovat sosiaalisia, spontaaneja ja iloisia. He rakastavat vuorovaikutusta ja nauttivat uusista kokemuksista. Muut tiimin jäsenet voivat nähdä heidät myös manipuloivina, äkkipikaisina, epäjärjestelmällisinä, kapinoivina sekä itsekkäinä.  
 3. Vihreä: Vihreät ihmiset ovat rauhallisia, huolehtivia ja yhteistyöhaluisia. He pyrkivät ylläpitämään harmoniaa ja ovat hyviä kuuntelijoita. Varjopuolena muut voisivat myös kuvailla vihreää itsepäisenä, epävarmana, luovuttajana, riippuvaisena sekä saamattomana.
 4. Sininen: Siniset ihmiset ovat analyyttisiä, järjestelmällisiä ja tarkkoja. He arvostavat faktoja ja tietoa sekä pyrkivät ymmärtämään syvällisesti asioita. Sininen voidaan myös nähdä kriittisenä, päättämättömänä, ahdasmielisenä, nirsona sekä moralisoivana.  

Talouspäällikkömme Jesse näkee itsensä sekoituksena punaista ja keltaista. Nämä värit tuntuvatkin kuvaavan Jesseä mainiosti, sillä onhan hän luonnollinen johtaja, jolta löytyy aina hymy kasvoilta. Jessen johtamistyyli on aktiivinen sekä itsevarma, jolloin tiimin muiden jäsenten on mukava työskennellä ja kaikki tietävät oman tehtävänkuvansa. 

Tiimin jäsenemme Heta totesi olevansa ruskea, koska aina ei voi olla täysin kärryillä siitä, kuka on. Tiimimme on uusi ja me kaikki haemme vielä omaa paikkaamme. Paitsi Jesse. Jesse tietää mitä tekee. Heta pääsi kuitenkin lopputulemaan, jossa olisi lähimpänä värejä punainen ja sininen, sekä ripaus vihreääkin. Tiimiläisten silmään Heta onkin aktiivinen, kilpailuhenkinen, huolehtiva sekä tarkka.   

Punaisen, sinisen sekä kummallisesti keltaisen yhdistelmämme, Eevi. Eevistä loistaa itsevarmuus, järjestelmällisyys, spontaanisuus sekä iloisuus. Eevin kalenterista löytyy aina ajantasainen tieto tulevista tapahtumista ja tiimin jäsenet voivat luottaa siihen, että Eevi tekee oman osuutensa aina ajallaan. Tyypillisen punaisen tapaan, Eeviä voi ahdistaa, mikäli muut tiimin jäsenet eivät suorita tehtäviään yhtä ripeästi ja rutkasti etukäteen. Toivonkin, että Eevissä syttyy keltainen valo, kun muistelee Ellaa ja hänen viimetipan suoritustaan esseen parissa. 

Viimeisenä Ella, joka kokee väreistä eniten omakseen punaisen sekä sinisen. Päämäärätietoinen ja äkkipikainen punainen tuntuu tutulta niin positiivissa, kuin negatiivissa asioissa. Sinistä väriä Ella tuo tiimiin järjestelmällisyydellä, päättämättömyydellä sekä ripauksella ahdasmielisyyttä.   

Tiimimme voimavärinä toimiikin siis punainen. Punaisuus selvästi esiintyy eri määrissä, sekä eri tavalla kussakin tiimin jäsenessä, mutta sanottakoot että jokaisesta meistä, löytyy sisältä pieni johtaja. Jesse tuo tiimiimme positiivista asennetta sekä jämäkkää johtamista, kun taas Heta tuo rauhoittavaa tarkkuutta ja huolehtii siitä, että kaikki suorittavat tarvittavat tehtävät. Eevin iloisuus ja tarkkuus täydentää tiimiämme loistavasti kuin myös Ellan päämäärätietoisuus ja aktiivisuus. 

 

Taloustiimissä on voimaa: 

Talous on merkittävä osa tiimiyrityksen pyörittämistä. Ilman taloudellista ajattelua olisi vaikea tehdä minkäänlaisia peliliikkeitä yrityksen kehittämiseen liittyen. Tämän takia luonnollisesti Hurmoksestakin löytyy taloustiimi. Taloustiimi koostuu neljästä motivoituneesta, innokkaasta, nopeasti oppivasta, mutta silti kovin erilaisista persoonasta. Tätä pidämme rikkautena sillä, monesti on huomaa, kuinka täydennämme toisiamme. Mikä tärkeintä meillä kaikilla on yhtenäinen näkemys siitä, että haluamme oppia ja kehittää Hurmoksen taloutta oikeanlaiseen suuntaan. Karl-Magnus Spiik kertoo kirjassaan “Tiimityössä on voimaa” (2001) siitä, kuinka elämme nykyään kaaoksen aikaa. Kirjassa puhuttiin siitä, kuinka ennen vallitsi järjestyksen aika, jolloin toimintamalli oli todella selkeä. Tehtiin päätös tietystä muutoksesta toimintaan ja se toteutettiin. Tämän toimintamallin avulla jatkui toiminta monta vuotta eteenpäin. Nykyään olemme joutuneet kaaoksen valtaan. Kaaoksella tarkoitetaan tässä kontekstissa sitä, että elämme muutoksen aikaa. Muutos tuo esiin ilmiön, jossa toiminta on nopea tempoista ja mitään asioita ei saada vietyä loppuu asti. Tämän takia selkeä organisointi isossa ja pienessä kuvassa on erittäin tärkeää, jotta kaaos pystytään pitää aisoissa. (Spiik, 2001, 75)  

 

Tiimi ja me-henki:  

Hyvän tiimin toiminnan tunnistaa siitä, että tiimi on pystynyt valjastamaan jokaisen tiimiläisen vahvuudet työskentelyyn. Tämän takia työskentely näyttää ulospäinkin selkeältä. Vaikka elämme nykyään kaaoksen aikaa, koemme, että olemme taloustiiminä osanneet organisoida toimintamme selkeäksi. Olemme taloustiiminä panostaneet organisoitumiseen ja tämän takia olemme myös me-henkinen tiimi. Spiik (2001, 94) kertoo, kuinka hyvässä tiimissä hyödynnetään tiimiläisten vahvuuksia, jotta tiimiläiset oikeasti täydentäisivät toisiansa. Spiikin ajatus herättää poikkeuksellisesti tunteen siitä, kuinka vaivattomasti olemme saaneet meille yhteisymmärryksen päivittäisessä työskentelyssä. Tämä voi johtua myös osittain siitä, että Hurmoksen matkan aikana olemme panostaneet Belbin-tiimiroolitestien ymmärtämiseen. Sen ansioista olemme hyvin perillä toistemme toimintatavoista. Toisaalta me taloustiimin jäsenet olemme myös tehneet paljon yhteistyötä jo viime kevään aikana, joka heijastaa selkeästi toimivaan työskentelyyn.  

 

Itseohjautuva tiimi: 

Ajatus itseohjautuvasta tiimistä on alkanut olemaan konkreettinen näky tiimimme työskentelyssä. Alussa toki tiimin toimintaa ei voinut kutsua itseohjautuvaksi. Se johtui lähinnä luonnollisista syistä, joita olivat:  

 1. Uusi tiimin kokoonpano 
 1. Uuden oppiminen 
 1. Asioiden sisäistäminen 
 1. Kokonaiskuvan hallitseminen 

Taloustiimimme kokoonpanosta Jesse oli ainoa, joka oli ollut ennen taloustiimissä. Tämän takia hänelle olikin luonnollista ottaa talouspäällikön pesti vastaan. Alun selkeällä opastamisella pääsimme nopeasti siihen vaiheeseen, että aloimme sisäistää kokonaiskuvaa Hurmoksen taloudesta, jonka jälkeen oli helppoa lähteä jakamaan työtehtäviä tiimin kesken. Spiik (2001, 135) toteaa, kuinka optimaalisessa tilanteessa tiimi ottaa täyden vastuun tiimin tehtävistä, jolloin tiimi alkaa toimimaan itseohjautuvasti. Tällaisessa tilanteessa Spiik:n mukaan tiimin vetäjä voi ottaa pari askelta sivulla ja ottaa roolia tiimin tavoitteiden mahdollistajana. Spiikin sanojen seurauksena lähdimme pohtimaan sitä, että olemmeko ajautuneet itseohjautuvan tiimin suuntaan ja näin se taitaa olla. Yhteistyö toimii mallikkaasti ja me tiimin jäsenet olemme oma-aloitteisia, jonka ansiosta on helppo edetä palavereissa ja muutenkin työskennellä Hurmoksen talouden ympärille. Voimme olla ylpeitä tilanteessa, jossa olemme taloustiiminä. 

 

Belbin tiimirooliraportti taloustiimi 

Tiimimme koostuu neljästä jäsenestä, joista jokainen tuo oman arvokkaan panoksensa tiimityöhön. Tiimimme tavoitteena on oppia hyödyntämään Belbinin tiimirakennemallia, joka tunnetaan eri tiimirooleista, joista jokainen jäsen vastaa erityisestä tehtävästä tiimissämme.   

Tämä on tiimi, jonka sosiaalisilla ominaisuuksilla on merkittävä osuus, kun tiimin toimintatapaa määritellään. Sen vahvoja puolia lienee kyky kommunikoida sekä tiimin sisällä että sen ulkopuolella. Tuloksena pitäisi olla runsain mitoin tuottavaa synergiaa. Jos jokin vaara on olemassa, se on siinä, että se mitä vuoropuhelulla saavutetaan, ei materialisoidu tuloksina. Tästä syystä mukaan olisi nimitettävä joku, jonka vahva puoli on seuranta. Onnistumisen avaimena on, että löydetään oikea keino edetä sanoista tekoihin. (Belbin tiimirooliraportit tiimille, Hurmos, th-tiimi s 2023.) 

 

 1. Shaper: Shaperina toimii Ella. Hänen päätehtävänään on haastaa perinteisiä ajattelutapoja ja tuoda esiin uusia ideoita ja näkökulmia. Hän on tiimimme luova voima, joka innostaa meitä miettimään asioita eri tavoin. Shaper pitää huolen siitä, ettei tiimimme jämähdä vanhoihin kaavoihin.  
 2. Resource Investigator: Tiimissämme on kaksi Resource Investigatoria: Eevi sekä Jesse. Heidän roolinsa on etsiä ja kerätä tarvittavaa tietoa, resursseja ja kontakteja tiimin tavoitteiden saavuttamiseksi. He ovat verkostoitumisen mestareita ja pitävät huolen siitä, että tiimillämme on kaikki tarvittava tieto käytettävissä.  
 3. Implementer: Implementerina toimii Heta. Hänen vahvuutensa on saada asiat tehtyä käytännön tasolla. Hän huolehtii siitä, että ideat ja suunnitelmat pannaan täytäntöön tehokkaasti ja tarkasti. Implementer varmistaa, että tiimimme projektit etenevät suunnitellusti ja aikataulussa.  

Tiimimme toimintatapa perustuu näiden eri roolien yhteistyöhön. Shaperin luovuus innoittaa meitä etsimään uusia ideoita, ja Resource Investigatorit auttavat meitä hankkimaan tarvittavat tiedot näiden ideoiden toteuttamiseksi. Implementer varmistaa, että ideat muutetaan konkreettisiksi toimiksi ja että projektit etenevät sujuvasti.   

Tiimirooliympyrän mukaan sosiaalisia vahvuuksia löytyy Jesseltä, Eeviltä sekä Ellalta. Toimintaan perustuvia vahvuuksia puolestaan Hetalta sekä Ellalta. Ajattelevan tiimiläisen roolista löytyy ainoastaan Eevi.   

Tämän tiimin vahvin puoli on sen ulospäinsuuntautuneisuus ja sen valmius luoda sosiaalisia kontakteja. Sen jäsenet kykenevät innostuneeseen keskusteluun ja kommunikointiin tavalla, joka tuo edistystä koko tiimille. Vaarana on, että tämä tiimi saattaa toimia ilman kunnollista analyysia vaihtoehdoista ja seurauksista. Pahin skenaario on se, että tiimi saattaa tehdä vääriä päätöksiä, ja saattaa tarvita jonkun, jolla on puolueeton ja viisas mieli. (Belbin tiimirooliraportit tiimille, Hurmos, th-tiimi s 2023.)   

 

Pohdinta 

Kun pohdimme sitä, mitä olemme syksyn aikana saaneet aikaiseksi voimme taputtaa itseämme olalle. Paljon on kerennyt lyhyessä ajassa tapahtua ja on ollut paljon sisäistettävää ja se ei ole aina ollut helppoa. Olemme oppineet paljon ja se on tuottanut onnistumisen tunteita. Tämä näkyy siinä, että olemme monipuolisesti pyrkineet toteuttamaan talousasioita Hurmoksessa. Hurmoksen arki on hyvinkin hektistä ja varsinkin taloustiimin. Sen takia tämä essee oli mitä parhain paikka sille, että pääsimme reflektoimaan omaa toimintaamme sekä oppimaan jotain uutta meidän toiminnastamme.  

Tämän esseen kirjoittaminen avasi huomattavasti sitä, minkälaiset toimintamallit meillä on taloustiimissä ja miten neljä erilaista tiimin jäsentä käyttäytyy ja toimii yhdessä. Opimme tunnistamaan toistemme toimintatapoja, käyttäytymismalleja sekä osaamme nähdä taloustiimin boksin ulkopuolelta. Vaikka Hurmoksen syksy ei ole ollut mitenkään helppo etenkin taloudellisesta näkökulmasta, olemme juuri näiden vaikeuksien ansioista saaneet oppia valtavasti talouden eri osa-alueista. Voimmekin todeta, että ongelmanratkaisukyky on varmasti ollut yhtenä vahvana teemana tämän syksyn palavereissa. Palaveri käytänteet ovat olleet myös asia, joka on avannut silmiä. Alussa oli vaikeuksia keskittymisessä ja asiassa pysymisessä, mutta syksyn edetessä palavereissa on ollut tekemisen meininkiä ja olemme saaneet paljon To Do-listan asioita aikaiseksi. Se kertoo kehityksestä ja palaverikäytänteiden sisäistämisestä.  

Joulua kohden aiomme entistä enemmän panostaa läpinäkyvään talouteen, joka tarkoittaa sitä, että kaikilla hurmoslaisilla on selkeä kuva meidän taloudellisesta tilanteestamme. Joka viikkoiset talouskatsaukset otetaan käyttöön ja oppiminen taloudesta nousee varmasti joulua kohden prioriteetti listalla korkeammaksi. Haluamme opettaa taloudesta vielä enemmän ja käydä meille arkipäiväisiä asioita tarkemmin läpi tiimin kanssa. Kun näihin tavoitteisiin päästään, helpottavat ne huomattavasti ensi kevään talouspäällikköä sekä tiimiä toiminnassaan.  

Kaikista hienointa on se, että olemme taloustiimin kanssa itsevarmoja siitä, että tulemme näihin tavoitteisiin pääsemään. Olemme kohdanneet ongelma kohtia, onnistuneet ja parantaneet toimintaamme, joka on kasvattanut meitä. Olemme menossa kohti itseohjautuvaa tiimiä, joka kertoo siitä, että olemme jossain onnistuneet. Vaikka olemmekin neljä erilaista persoonaa, meissä on paljon samaa ja meidän ajattelumme on samalla aaltopituudella. Tämä helpottaa työskentelyämme yhdessä ja työskentely tuottaa tulosta. Tämän takia taloustiimi on täynnä tekijöitä. 

 

Lähteet 

Hiila. I, Tukiainen .M, Hakola  .I, 2019. Tiimiäly: opas muuttuvaan työelämään. Jyväskylä: Tuuma-Kustannus.  

BELBIN-tiimiraportti. 2011. Pdf-tiedosto. Raportin tulostuspäivämäärä, 31.8.2022. Viitattu 7.9.2023.  

BELBIN-tiimiroolitesti. 2011. Pdf-tiedosto. Raportin tulostuspäivämäärä, 29.11.2022. Viitattu 7.9.2023.  

BELBIN-tiimiroolitesti. 2011. Pdf-tiedosto. Raportin tulostuspäivämäärä, 25.11.2022. Viitattu 23.9.2023 

Spiik, K-J. 2022. Yhteisöohjautuvuus: Yhdessäohjautuva tiimi. Karlex. Äänikirja, BookBeat.  Viitattu 15.9.2023.  

Spiik, K-M. 2001. Tiimityöstä voimaa. Porvoo: WSOY. Viitattu 26.9.2023 

Erikson, T. 2017. Idiootit ympärilläni, kuinka ymmärtää muita ja itseään. Otava. 

Kommentoi