Tampere
15 Jun, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

Tiimin tunnejohtaminenKirjoittanut: Eero Karjanlahti - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Johda tunteita - Menesty työelämässä
Camilla Tuominen
Marianne Kukko
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tunteiden johtamista on tutkittu viime aikoina paljon. Yrityksien sisäisestä tunneilmastosta selittyy jopa 30 % koko tuloksesta. (Marianne Kukko, lygge.fi, 2022) Tunneilmaston pysyminen hyvänä on siis elintärkeää yrityksille. Tunneilmapiiri koostuu muun muassa itsensä johtamisesta, huumorintajusta, muiden ymmärtämisestä sekä jokaisen yhteisestä arvostuksesta. Mielestäni kuvaavinta on se, miten johtaja arvostaa työntekijöitään ja työntekijät toisiaan ja johtajiaan.

 

Nykyään yritykset, joissa johdetaan tunteita parhaiten, ovat niitä, joihin kaikki haluavat töihin. Sellaisessa yrityksessä on hyvä tekemisen meininki, voit olla oma itsesi ja voit sanoa mielipiteesi ääneen pelkäämättä sen seurauksia. (Camilla Tuominen, Johda tunteita – menesty työelämässä, 2018) Tällainen kuulostaa siltä, jossa itsekin haluan proakatemialla olla mukana. Tehdään tosissaan, mutta pilke silmäkulmassa ja kaikkien mielipiteitä arvostaen.

 

Tärkeää hyvässä tunneilmapiirissä ovat myös ristiriita tilanteet – niitä tulee varmasti. Hoidetaanko ne kiistelemällä ja omasta mielipiteestä sokeasti kiinni pitäen vai pystytäänkö muokkaamaan omia näkökulmiaan ja tekemään kompromisseja. Proakatemialla kynnys kertoa omia ideoitaan muulle tiimille ei saa olla minkäänlainen vaan tärkeää on, että ilmapiiri on sellainen, jossa voi tuoda hulluimmatkin ideat esiin, miettimättä sen enempää mitä muut niistä ajattelevat.

 

Tunneilmapiirin ollessa huono, luovat ideat ja kaikenlainen innovointi vähenee. Tätä selittää mielestäni hyvin se, miten huonon tunneilmaston yrityksessä tulos voi olla jopa 30 % huonompi kuin hyvän ilmapiirin yrityksessä. Tunnejohtamisen perusasioita on luottamus. Työpaikalla tärkeintä on keskinäinen luottamus johdon ja työntekijöiden itsensä kesken. Sitä selittääkin yllä oleva 30 % ero. Työntekijä suoriutuu töistään paljon paremmin, kun tuntee luottamuksen. Häneen luotetaan, hänen työntekemiseensä luotetaan ja työntekijä luottaa muuhun työporukkaan. Aika optimaalinen tilanne, mutta silti uskon, että tällaiseen päästään proakatemialla omassa tiimiyrityksessämme.

 

Kenen vastuulla hyvä tunneilmapiiri on tiimiyrityksessämme? Normaaleilla työpaikoilla oletetaan, että tunneilmapiirin ylläpito on enemmänkin johtoportaan sekä hr henkilöiden käsissä. Proakatemialla kuitenkin ajattelen, että vastuu on jokaisella tiimiyrityksessämme. Jokainen pystyy omalla toiminnallaan parantamaan tiimin ilmapiiriä ja luottamusta. Mielestäni myös yhteinen tavoite ja päämäärä auttavat positiivisen tunneilmapiirin saamisessa. Tärkeintä on se, että jokaisen tiimissämme on oikeasti miellyttävää tulla töihin, eikä tarvitse miettiä, että mitä muut tiimiläiset ajattelevat sinusta.

 

Tunnejohtamisen taidot ovat nykypäivän työelämässä tärkeitä. Niin tuloksen, että työntekijöiden pysyvyyden kannalta. Tiimimme lyhyellä alkutaipaleella olen jo huomannut, että ilmapiirimme on jo tähän mennessä loistava ja luottamusta rakennetaan jatkuvasti paremmaksi. Mielestäni kuitenkin erimielisyydet kuuluvat myös proakatemialle. Kun kaikki pystyvät sanomaan oman mielipiteensä, oli se linjassa muiden kanssa tai ei, on tunnejohtamisessa onnistuttu. Asiat riitelevät, eivät ihmiset kuvastaa mielestäni hyvin tätä asiaa.

Kommentit
  • Marianne Kuosa

    Hyvin tiivistetty aihe ja loistava kiteytys esseelle viimeisen lauseen myötä! 🙂

    5.5.2022
Kommentoi