Tampere
29 May, Wednesday
27° C

Proakatemian esseepankki

Tiimimestarit vol 6Kirjoittanut: Rosa Salminen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Olin ristipölyttämässä innovoinnin lähijakson ryhmän 132 kanssa. Aloitimme ryhmän kanssa omasta kotipesästäni eli Proakatemialta. Uudesta ryhmästä huokui lämpö, nauru ja tervetullut olo. Lähijakso lähti vauhdilla käyntiin. Meidät jaettiin pienryhmiin ovesta sisään astuessa ja pian selvisi, että jokainen ryhmä saisi oman toimeksiannon. Toimeksiannot olivat Edusampo, Proakatemia ja laatikoita tekevä pienyritys.  Saimme kuulla jokaisen toimeksiannon vuoron perään. Sain osallistua pienyrityksen toimeksiantoon, jossa haaste oli hieman epäselvä. Me tiiminä saimme kaivaa esille, mikä yrityksen ongelma oikeasti oli.  

Yrityksen toimeksiannossa oli salassa pidettävää tietoa ja pienryhmämme lupasi käsitellä aihetta luottamuksellisesti. Menemättä yksityiskohtiin, aloitimme toimeksiannon purkamisen tutkimalla yrityksen myynitä, markkinointia, sijaintia, henkilöstöä ja omistussuhdetta.  

Meitä haastoi ehdottomasti asiakkaamme tapauksessa se, ettemme saaneet tavat heitä kasvotusten. Yrittäjät työskentelivät kellonympäri tehtaalla, niin puhelinsoittoonkaan ei ollut mahdollisuutta. Lähetimme heille sähköpostin keräämistämme kysymyksistä. Saimme vastauksen seuraavana aamuna, mutta tarttumapinta jäi edelleen hyvin etäiseksi. 

Tuotoksemme lähetettiin sähköpostitse asiakkaalle ja vastaus tuli seuraavana aamuna. Palaute oli hyvin tiukkaa ja suoraviivaista. Meillä oli toki hyvin rohkeita ehdotuksia ja virtuaalisesti välitettynä ne saattoivat tuntua yrittäjälle entistä ronskimmilta. 

Innovoinnista jäi päällimmäisenä mieleen: 

  • Asiakkaan tarve – mitä asiakas haluaa oikeasti kuulla? 
  • Tee perusteellinen taustatyö 
  • Käytä monipuolisesti eri työkaljua innovoimiseen 
  • Älä rakastu ensimmäiseen ideaan 
  • Heittäydy ja uskalla kyseenalaistaa 
  • Mikä on toimeksiannon todellinen haaste? 
  • Sparraa asiakkaan kanssa prosessiin aikana 
  • Pitchaa innovointi täydellä sydämellä (vältä etäyhteyksiä) 

Yhteenveto innovoinnista

Innovointi voi viitata uuteen tuotteeseen, prosessiin tai palveluun, sekä uuteen tapaan ajatella tai tehdä jotain. Innovointi liitetään usein edistykseen ja kasvuun, ja se on tärkeä taloudellisen kehityksen moottori. 

Innovointi voi tulla monesta eri lähteestä. Joillakin kerralla se on tiede- ja kehitystyön tulos. Toisinaan se on luova idea tai uusi tapa katsoa asioita. Innovointi voi myös tulla yhteistyöstä ja ideoiden jakamisesta eri ihmisten ja organisaatioiden kesken. 

Innovointiin liittyvistä tärkeimmistä asioista on, että se usein ajaa erityinen ongelma tai tarve. Ollakseen todella innovatiivinen, uusi idea tai tuote täytyy ratkaista todellinen ongelma tai täyttää todellinen tarve uudella tai erilaisella tavalla. 

Innovointiin liitetään myös usein riskinottoa. Ollakseen todella innovatiivinen, täytyy olla valmis ottamaan riskejä ja kokeilemaan uusia asioita, vaikka epäonnistumisen mahdollisuus olisikin olemassa. Tämä johtuu siitä, että innovointi usein koostuu uusien ja koeteltujen ideoiden kokeilusta, ja kaikki nämä ideat eivät onnistu. 

On kuitenkin tärkeää huomata, että innovointi ei koske pelkästään teknologiaa tai tuotteita. Se voi myös koskea uusia tapoja tehdä asioita, kuten uusia liiketoimintamalleja, uusia organisaatiorakenteita tai uusia palvelujen tapoja. 

Innovointi ei myöskään ole vain suurten yritysten tai organisaatioiden asia. Pienyritykset ja yrittäjät voivat myös olla innovatiivisia ja ajaa kasvua ja kehitystä. Todellisuudessa pienyritykset ovat usein ketterämpiä ja pystyvät sopeutumaan uusiin teknologioihin ja markkinatrendeihin nopeammin kuin suuret yritykset. Yhteenvetona, innovointi on tärkeä taloudellisen kehityksen ja edistyksen moottori. 

Kommentoi