Tampere
21 May, Tuesday
7° C

Proakatemian esseepankki

Tiimimestarit osa 2: Mitä on johtaminen?Kirjoittanut: Arttu Myllys - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Oli jälleen tiimimestareiden aika ja tällä kertaa suuntasimme Hämeenlinnaan Hauholle Ilorannan kurssikeskukseen pohtimaan johtajuuden saloja. Mitä se johtaminen sitten on ja millaisia asioita siinä tulee ajatella? Entä miten se eroaa valmentamisesta ja siitä että on pomo? Mikä on hyvää johtamista, millaisia työkaluja siihen on ja voiko kukaan olla koskaan täydellinen johtaja?  Kaksi päivää vietettiin taas joukolla käyden dialogia ja jotenkin ihmeellisesti koimme taas valaistumisen uuden asian äärellä.

Mikä se johtaja sitten on ja mitä se tekee? No, normaalisti se on se pomo, joka istuu huoneessaan, roikkuu puhelimessa, ravaa jossain teillä tietämättömillä ja välillä käy sanomassa mitä pitäisi tehdä. Näin siis se monesti nähdään juuri työntekijän näkökulmasta. Johtajan näkökulmasta taas se on miljoonan asian pyörittämistä samaan aikaan, syviä huokauksia ja jatkuvaa ajattelutyötä siitä, miten yritystä saataisiin vietyä eteenpäin. Näin se stereotyyppisesti menee pienissä yrityksissä, missä ei ole resursseja palkata assistenttia jokaiseen asiaan, eikä aikaa miettiä asioita järkevään järjestykseen. On siis liian kiire soutaa, ettei ehdi vetämään perämoottoria käyntiin.

Johtajan tärkein tehtävä on kuitenkin johdettavista huolehtiminen. Johtajan tehtävänä on poistaa esteet tekemisen tieltä ja mahdollistaa työntekijöiden loistaminen omalla osaamisalueellaan. Johtajan tulee mahdollistaa johdettavien hyvinvointi ja luoda työympäristö, joka kannustaa tekemään ja menemään eteenpäin. Englanninkielessä johtajuus on jaettu kahteen sanaan: ”Management” ja ”Leadership”, jotka kertovat enemmän johtamisesta, kuin suomen kielen ”johtaminen”. Management tarkoitta managerimaista toimintaa, eli juuri esteiden poistamista ja johdettavan henkilön päätoimenkuvaan kuulumattomien asioiden hoitamista, sekä asioiden johtamista. Leadership taas viittaa ihmisten johtamiseen, eli johtajan ja johdettavan väliseen vuorovaikutukseen ja hierarkiaan. Tähän osasi eräs ryhmämme henkilö kertoa hyvän vertauskuvan, joka viittaa ihmisten johtamiseen oppimiseen: ”kun osaat johtaa hevosta, osaat johtaa ihmisiä”. Hevonen on nisäkkäänä voimakas niin fyysisesti, kuin myös tahdollisesti. Sitä ei ihminen voi ohjata väkisin fyysisillä ominaisuuksillaan ja hevosen oma tahto menee marssijärjestyksessä ohjastavan ihmisen tahdon edelle. Sama pätee johdettavan ihmisenkin kohdalla, sillä jos johtaja ja johdettava ovat eripuolilla omissa poteroissaan, ei siitä synny kuin sotaa.

Johtajan tulee siis asettaa visio ja tuoda se kaikille kirkkaasti mieleen, jotta kaikki tietävät mihin suuntaan ollaan yhdessä menossa. Johtaja tekee päätökset ja vetää linjat, sekä tekee isot kaikkia koskevat ratkaisut. Johtaja antaa palautetta aktiivisesti, johtaa hyvää henkistä ilmapiiriä, sekä kulkee rinnalla ohjaten ja tukien. Johtajalle on tärkeää tappaa egonsa ja mahdollistaa johdettavien kukoistaminen, sekä antaa vastuuta ja vapautta. Johtajan tulee muuttaa yritys ns. menestyjäyrityksestä humaaniyritykseksi, pyrkiä toteuttamaan yrityksen rahallista menestystä työntekijöiden hyvinvoinnin ja onnistumisten kautta, tehden tätä kautta johtamisesta jazzia!

Kommentoi