Tampere
23 May, Thursday
20° C

Proakatemian esseepankki

Tiimiäly apuna muutoksen hallintaanKirjoittanut: Petteri Kiuru - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tiimiäly
Ilona Hiila
Maaretta Tukiainen
Ida Hakola
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Teknologian muuttaessa meidän elämäämme, työskentely tapoja ja myös eliniän odotetta, on muutoksen nopeudessa keksittävä luovempia ratkaisuja pysyäkseen ajan hermolla. Työpaikoilla eritoten tilanteiden muuttuessa kompleksisemmaksi ja tilanteiden hallinointi hankalemmaksi, on kehitettävä organisaation, johtamisen ja työntekijöiden kuvaa oppivammaksi ja epävarmuutta sietävämmäksi. Tähän ratkaisuja on haettu tällä hetkellä tiimityöskentelyllä, ja se tuottaa tulosta koko ajan paremmin.

Kuitenkin tiimityöskentely ei ole vain ryhmä ihmisiä työskentelemässä keskenään organisaation sisällä. Tiimityöskentely on vaikeata, aikaa vievää ja antoisaa mikäli siinä onnistutaan vaikeuksista huolimatta. Monet tiimit kaatuu, koska niissä ei keskitytä tiimin rakentamiseen, vaan asioiden hallitsimiseen. Ilona Hiilan, Maaretta Tukiaisen ja Ida Hakolan kirjassa Tiimiäly (2019) pureudutaan tiimityöskentelyn ytimeen. Eli ihmisiin tiimissä. Mikä on yksilön, tiimivetäjän ja organisaation vastuu tuloksekkaan tiimityön rakentamisessa. Lyhykäisyydessään vastaus voi olla tiimiäly.

 

Tiimiäly pähkinän kuoressa

 

Tiimiäly on tiiminjäsenten yhdessä luoma älykkyys tiimin tai organisaation sisällä. ”Organisaatioon rakennettava tiimiäly on parviälyä hyödyntävä periaate, jonka tavoitteena on organisaation yhteisen hyvän optimointi sen työntekijöiden koko potentiaalin ja työntekijöistä koostuvien tiimien yhteisen älykkyyden avulla.” (Hiila 2019, 65.) Parviäly on kaikista helpoin selittää muurahaispesällä. Muurahaispesässä jokaisella muurahaisella on tietty tehtävä ja muurahainen elää elämänsä sen tehtävän toteuttamiseksi. Näin muurahaispesä kukoistaa, kun koko pesä tekee päivästä toiseen omat tehtävänsä. ”Parviälyyn verrattuna tiimiäly on  selkeästi määritelty toimintamalli, jota voidaan johtaa ja ohjata.” (Hiila 2019, 65.)

Tiimiälyä voi rakentaa systemaattisesti organisaation johdon puolesta kulttuurissa. Sitä voi rakentaa tiiminvetäjä tiimityöskentelyn kehittämisessä sekä sitä voi rakentaa tiiminjäsenet omalla tekemisellään. Paras mahdollinen on tietenkin organisaatiossa, että koko organisaatio tukee tiimiälyn rakentamista. Silti pelkästää organisaation sisällä yksi tiimi voi kehittää tiimiälyä, mikäli kokee sen ratkaisevaksi tekijäksi haasteiden ylittämisessä. Siihen riittää melkein pelkästää jo se, että ymmärtää tiimin olevan enemmän kuin osiensa summa. On hyvä kuitenkin pureutua teoriaan onnistumisen mahdollistamiseen. Tiimiälyn rakentamiseen tarvitaankin viisi taitoa, jotka ovat:

 

  1. Itsetuntemus

”Tiimin toiminnan pohjalla on tiimin jäsenten kykyjen tunnistaminen ja niiden tukeminen siten, että jokainen voi toteuttaa työssään sitä, missä on hyvä on hyvä ja mitä kohti haluaa kehittyä ja kasvaa.” (Hiila 2019, 77).

  1. Yhteinen suunta

”Tiimillä on vahva tunne jaetusta merkityksestä, ja toiminnalle on selkeä yhteinen tavoite, jonka saavuttamiselle on määriltely mittarit.” (Hiila 2019, 78.)

  1. Salliva ilmapiiri

”Tiimin sisällä vallitsee luottamuksen ilmapiiri. Tiimin jäsenet uskaltavat kokeilla ja epäonnistua, oppia kokemastaan sekä kohdata ja ratkoa konflikteja tuloksellisesti. Jokaisen mielipide on tärkeä ja arvokas.” (Hiila 2019, 78).

  1. Lupa ja vastuu

”Tiimissä on selkeästi viestityt ja jaetut roolit ja samaan aikaan lupa toimia ja tehdä itsenäisiä päätöksiä.” (Hiila 2019, 78.)

  1. Rikastava vuorovaikutus

”Tiimin sisäinen vuorovaikutus on avointa, vapaata ja tarkoituksenmukaista. Näin tiimille syntyy ikään kuin jaettu tietoisuus, jonka mukaan tiimi etenee itseohjautuvasti ja tarkoituksenmukaisesti vaiheesta toiseen kohti yhteistä tavoitetta.” (Hiila 2019, 78).

 

Tulevaisuudessa myös näiden taitojen omaamisen lisäksi menestyvät tiimit osaavat hyödyntää teknologiaa loistavasti työssään. Mikäli tiimin tai organisaation sisällä vallitsee tiimiälyn periaatteet ja teknogolioiden hyödyntäminen. Tiimin ja organisaation menestyksellä ei ole rajoja.

 

Hyödyt tiimiälystä

 

En lähde nyt esseessä avaan enempää tiimiälyyn vaadittavia taitoja tai miten niitä viedään käytäntöön tiimissä. Vaan haastankin kaikkia, jotka tätä esseetä lukevat, lukemaan tämän kirjan mikäli haluaa tulevaisuudessa toimia tiiminjäsenenä, -vetäjänä tai oman -organisaation johtajana menestyksekkäästi.

Tiimiälyn hyödyt löytyvät työskentelystä itsestään. Tiimissä vallitseva kunnioitus toisia kohtaan lisää uusien villien ajatuksien turvallisen esille tuonnin. Tämä lisää ehdottomasti tiimissä tapahtuvaa luovuutta. Tulevaisuudessa kompleksisuus vaatii työympäristön olevan sallivampi tuoda esille kummallisempia ja riskimpiä ehdotuksia ja ajatuksia. Näitä ei pidäkään lyödä heti maihin, vaan näitä ajatuksia pitäisi lähteä heti kehittämään innolla vaikeissa haasteissa. Luovuus on ja tulee olemaan yksi keskeisimpiä menestyksen tekijöitä.

Tiimiälyn vallitessa työhyvinvointi kasvaa tiimin sisällä ja organisaatiossa. Kun tiimi ymmärtää jäseniensä vahvuudet ja heikkoudet, hyödyntää vahvuuksia ja yhdessä tukee toisten kehitystä heikkouksissa. Motivaatio kasvaa omaa työtä kohden ja sitouttaa enemmän ja enemmän jäseniä tiimiinsä.

 

 

Loppusanat

 

”Historian saatossa teknologiset mullistukset ovat muuttaneet työelämää parempaan suuntaan. Tulevaisuuden työelämä ei mielestämme siksi ole hyökyaalto vaan kokonaan uusi manner, josta voimme löytää tuntemattomia, mielenkiintoisia alueita. Tiimiälytaidot ovat kuin vene, jonka avulla voimme purjehtia tuolle mahdollisuuksien mantereelle yhdessä muiden kanssa.” (Hiila 2019, 227).

Kommentoi