Tampere
15 Jun, Saturday
13° C

Proakatemian esseepankki

Tietosuojaseloste verkkopalvelulleKirjoittanut: Ella Heineman - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen Aprikootti 2841262-1 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.4.2023.

 1. Rekisterinpitäjä
  Aprikootti, Postiosoite postiosoite, 33333 Tampere,
  Sähköposti@sähköposti . fi
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Ella Heineman, sähköposti@sähköposti . fi
 3. Rekisterin nimi
  Tokatassu-verkkopalvelun tietosuojakäytäntö
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilöntietoja kerätään muun muassa miellyttävän vierailu- ja ostokokemuksen saavuttamiseksi, Tietoja käytetään myös ostosten, myyntien ja palautusten käsittelyä varten.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan itse sivustolle syöttämiä tietoja, kuten yhteystiedot ja maksutiedot, mutta myös sivuston kanssa kanssakäyminen, esimerkiksi tuotteiden katselutiedot.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat teidot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, SOMEn kautta, välisistämme sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa vapaaehtoisesti tietojaan.
 7. Tietoja ei luovuteta muille tahoille, mutta niitä voidaan tapauksissa, joissa on molemminpuolisesti sovittu julkaista.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävän tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston turvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja voin niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistoa rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Lähde: https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_fi.htm
Mallina käytetty: https://www.yrityskehitys.com/rekisteriseloste

Kommentoi