Tampere
19 Jun, Wednesday
18° C

Proakatemian esseepankki

The Lewis Model and Hall’s Cultural Iceberg ModelKirjoittanut: Ava Koskinen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Englannin kurssista inspiraatiota

Suoritamme englannin kurssin muutamassa erässä, eikä perinteisesti tunneilla käyden. Tänään meillä oli ensimmäinen osa kurssista, joka kesti aamu yhdeksästä iltapäivä kahteen. Jos rehellisiä ollaan, odotin kurssilta tylsää diashow:ta monotonisella äänellä selostettuna. Päivä oli kuitenkin kaikkea muuta kuin tylsä ja siitä saamme kiittää opettajaamme Petri Tuohimäkeä. Tutkimme päivän aikana erilaisia stereotypioita kulttuureista ja puhuimme paljon siitä, miten esimerkiksi työkulttuuri eri maissa vaihtelee. Sen lisäksi, että opimme englantia, opimme myös tärkeää tietoa siitä, miten eri kulttuurit näkyvät bisnesmaailmassa. Mieleeni jäi muutama malli mihin tutustuimme lyhyesti päivän päätteeksi, joihin aion syventyä tässä esseessä.

 

The lewis model

Richard D. Lewiksen malli The lewis model perustuu tietoon, mitä Lewis on kerännyt vieraillessaan 135 maassa, joista yli kahdessa kymmenessä hän on myös itse työskennellyt. Lisäksi 50 000 johtajaa osallistui internaattikurssille ja 68 eri kansalaisuudesta tehtiin yli 150 000 online-kyselyä. Keräämänsä datan perusteella Lewis tuli päätelmään, jossa ihmiset voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään nimenomaan käytöksensä, ei kansalaisuuden tai uskonnon perusteella. Vaikka Lewisin kolme luokkaa ovat erottuvia, jokaisella on käyttäytymiselementtejä kahdesta muusta. Kysymys on siitä, mitkä käytökset ovat hallitsevia. (Red Tangerine, nd.)

Ohessa esitettynä tekemäni esimerkki, jossa Lewiksen 3 kategoriaa ja niille ominaisia piirteitä:

(Mukaillen Red Tangerine, nd.)

Aika nopeasti näihin tutustuessani tunnistin itseni heti ensimmäisestä kategoriasta, joka kuvastaa lineaarista, toisin sanoin suoraviivaista, toimintaa. Moni Suomessa asuva voi varmasti samaistua tähän kategoriaan. Linear-active mallin omaavalle ihmiselle on tyypillistä edetä yksi asia kerrallaan ja suunnitella asiat etukäteen kohta kerrallaan. Ollaan kohteliaita, mutta mennään suoraan asiaan ja käytetään puheessa paljon faktaan pohjautuvaa tietoa ennemmin, kuin omaa tunnetta. Lineaarisesti toimiva ihminen erottaa sosiaalisen elämänsä työ elämästään, eikä näin ollen esimerkiksi työpäivän aikana hoida yksityisasioitaan. Totuus menee diplomatian edelle. (Red Tangerine, nd.)

Multi-active, heikosti suomennettuna moniaktiivinen, eroaa jo selkeästi suoraviivaisesta toiminnasta. Tyypillistä onkin esimerkiksi suunnitelmaa tehdessä tuoda esiin vain pääpiirteet, eikä yksityiskohtia. Ihminen saattaa käyttäytyä kärsimättömästi ja puhua todella paljon. Kävimme kurssilla läpi tilanteita, joissa työelämässä voi olla täysin normaalia, että kaikki puhuvat toistensa päälle ja tekevät montaa asiaa yhtä aikaa. Moniaktiiviset ihmiset sekoittavat sosiaalisen ja työelämän, joten voi olla ihan tavallista, että kesken tärkeän palaverin vastataan perheen jäsenelle tai ystävälle puhelimeen. (Red Tangerine, nd.)

Kolmas kategoria on reactive, eli reaktiiviset ihmiset. Reaktiiviselle ihmiselle on tyypillistä olla todella kohtelias ja jopa välttää palautteen antoa, mikä voi johtaa väärin ymmärryksiin, jos yhteiskumppanina on esimerkiksi lineaarinen henkilö. Voidaan helposti olla tilanteessa, jossa reaktiiviselle asiakkaalle myydään palvelua ja hän ilmaisee olevansa kiinnostunut ja palaavansa asiaan, mutta todellisuudessa hän on vain kohtelias eikä kehtaa sanoa ei. Lisäksi kärsivällisyys ja toisten kuuntelu näkyy reaktiivisen ihmisen toiminnassa vahvasti, jonka myötä työskennellessä toimitaankin usein toistensa suunnitelmien mukaan. (Red Tangerine, nd.)

 

Edward T. Hall’s Cultural Iceberg Model

Seuraavaksi kerron esimerkin, mikä havainnollistaa hyvin näkemystämme eri kulttuureista. Edward T. Hall oli amerikkalainen antropologi, joka kehitti vuonna 1976 analogian jäävuoresta ja kulttuurista. Jäävuoren huippu kuvastaa ulkoista ja tiedostettua osaa kulttuurista, jonka voimme nähdä. Pinnan alla on kulttuurin sisäinen osa, joka selittää uskomuksia ja käyttäytymisen taustalla olevia arvoja sekä ajatusmalleja. (Hall, 1976)

Ohessa tekemäni esimerkki, joka havainnollistaa jäävuorta:

(Mukaillen Edward, T Hall, 1976)

Hallin mukaan ainoa tapa oppia muiden sisäisestä kulttuurista, on olla aktiivisesti osana sitä. Ensimmäinen näkemyksemme kulttuurista perustuu vain 10% asioista, jotka voimme nähdä, kuulla, haistaa tai maistaa. Loput 90% näemme vasta kun syvennymme kulttuuriin paremmin ja olemme aktiivisesti tekemisissä sen kanssa. Pinnan alta paljastuu kulttuurissa syvällä olevat arvot, uskomukset ja näkemykset. Jäävuoren idea on opettaa, että emme voi tuomita kulttuuria vain sen perusteella mitä olemme nähneet tai kuulleet, vaan meidän tulee ottaa aikaa tutustua yksilöihin kulttuurista ja olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Vain silloin voimme nähdä todelliset arvot ja uskomukset, jotka ovat kulttuurin taustalla. (Hall, 1976)

 

Pohdinta

Oli mielenkiintoista tutustua vielä syvemmin näihin kahteen malliin, joista voin sanoa oppineeni paljon. Tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun kirjoitin esseen täysin englanninkielisten lähteiden avulla, vaikka kirjoitinkin itse suomeksi. Erityisesti käytösmallien erilaisuus työelämässä antoi ymmärrystä siihen, miten opittuja tapoja meillä monesti voi olla. Toivon, että jokainen reflektoisi omia ajatuksiaan Hallin jäävuori malliin ja miettisi, onko kenties joskus tehnyt liian nopeita johtopäätöksiä jostain kulttuurista, tietämättä kuitenkaan asiasta enempää kuin sen 10%? Kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että olipahan mielekäs ensimmäinen puraisu englannin opinnoista Proakatemialla ja odotan innolla tulevia osia kurssista.

Lisäksi haluan vielä mainita sanakirjasta, jonka Petri meille näytti. En ollut itse tietoinen, että meillä korkeakoulu opiskelijoina on lisenssi sanakirjaan, mikä on paljon laadukkaampi kuin netin ilmaisversiot. Sanakirjaan pääset yksinkertaisesti sanakirja.fi, mutta muista varmistaa että olet samalla kirjautunut tuni tunnuksilla, jotta pääset käyttämään sanakirjaa.

 

Lähteet:

Edward, T. Hall. 1976. Beyond Culture.

Edwards T. Hall’s Cultural Iceberg Model. Nd. Luettu 2.5.2022

https://www.spps.org/cms/lib/MN01910242/Centricity/Domain/125/iceberg_model_3.pdf

Red Tangerine. The Lewis Model. Luettu 2.5.2022 https://www.redtangerine.org/agile-around-the-world/the-lewis-model/

Tuohimäki, P. 2022. Englannin kurssin oppimateriaali.

Kommentoi