Tampere
23 May, Thursday
25° C

Proakatemian esseepankki

The Lean StartupKirjoittanut: Jimi Iikkanen - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Monella meistä on suuria unelmia ja jotkut meistä lähtevät jopa tekemään töitä unelmiensa saavuttamiseksi. Toteutustavat pohjaavat helposti koulunpenkille, jossa ajatusmaailma on, että suunnittelu pitää toteuttaa hyvin. Ja eihän kukaan halua ostaa mitään, ellei tuote tai palvelu ole viimeisen päälle suunniteltu ja toteutettu, eihän? Siinä sitä sitten suunnitellaan ja touhutaan tuotekehitystä muutamista kuukausista aina muutamaan vuoteen asti. Vihdoin päästään hetkeen, jolloin tuotteen voi vihdoin esitellä jollekin, koska se on viimeisen päälle hiottu. Vastaanotto ei kuitenkaan ole lämmin, koska tuote ei ole enää jotain todella uutta tai tuotteelle ei oikeasti ole tarvetta. Kirjassaan ”The Lean Startup” Eric Ries haluaa kääntää tämän ajattelutavan.

Itselleni ”Lean” -toimintamalli on tuttu aiemman vuoden opinnoista, mutta koin silti saavani todella paljon opettavaista tietoa sekä erittäin valaisevia esimerkkejä Riesin kirjasta. Itselleni tärkeitä ajatuksia kirjassa olivat: keskeneräisen tuotteen voi julkaista, toteuta pienissä sarjoissa sekä epäonnistu nopeasti.

Keskeneräisen tuotteen voi julkaista

Konkreettista palautetta on vaikea saada ilman konkretiaa. Vaikka tuotteessa olisi vielä parannettavaa ja tämä on jo tiedostettu, ei se estä tuotteen julkaisua. Julkaisemalla tuotteen ja saamalla asiakkaita tuotteen pariin huomaa heti onko tuote toimiva vai ei. Tämän lisäksi konkreettisen tuotteen parissa ollessaan asiakas ymmärtää, mitä tuotteella on haettu ja pystyy antamaan suoraan palautetta. Lean -periaatteessa palautetta tulisi kerätä säännöllisesti ja kerättyä palautetta tulee käyttää tuotteen kehittämiseen. Tärkeintä on tehdä vain toimenpiteitä, jotka luovat arvoa asiakkaille. Asiat, jotka luovat arvoa asiakkaille selviää haastattelemalla mahdollisia asiakkaita. Lean -periaatteessa tuotetta kehitetään lyhyt jaksoisissa sykleissä, joihin kuuluu tietyt vaiheet koulukunnasta riippuen. Näitä syklejä kutsutaan iteraatioiksi, eli tuotetta iteroidaan palautteen keräämisen jälkeen.
Keräämällä palautetta ja jatkamalla tuotteen jalostusta palautteen pohjalta säästytään paljon resursseja vievältä turhalta työltä. Turhan työn toteuttamiseen ajautuu helposti arvaillessaan asiakkaan haluja.

Toteuta pienissä sarjoissa

Pienissä sarjoissa toteuttaminen tarkoittaa sitä, että työvaiheet hoidetaan aina alusta loppuun. Kuulostaa loogiselta, eikö vain? Kuitenkin, jos antaisin sinulle tehtäväksi taitella kirjekuoria, laittamaan kortin kuoreen ja lajittelemaan kirjeet värin perusteella kahteen pinoon, toimisit luultavimmin toisin. Monella meistä on käsitys, että on paljon tehokkaampaa hoitaa kyseinen työ taittelemalla ensin kaikki kirjeet, siirtyä sitten laittamaan kaikki kortit kuoriinsa ja lopuksi järjestelemään pinoihin. Asia ei kuitenkaan ole näin, vaan Riesin mukaan koko toteutusprosessin tekeminen jokaisen kirjeen kohdalla on aikaa ja vaivaa säästävämpää. Ajan säästäminen itse toteutusprosessissa ei kuitenkaan ole tässä tärkeä pointti. Vaivan säästäminen syntyy siitä, että jo ensimmäisen kirjeen kohdalla huomaa, jos esimerkiksi kuoret ovat liian pieniä. Pienissä sarjoissa toteuttamisen ytimessä on estää työläiden virheiden tapahtuminen ja näin jouduttaa prosessia.

Epäonnistu nopeasti

Tämäkin oppi tukee vahvasti kahteen aiempaan, mutta on mielestäni itsessään erittäin tärkeä. Jos jätät pitkät suunnittelut sikseen, vaan sen sijaan suunnittelet vain toteutuksen kannalta olennaisimman osan ennen toteutuksen aloitusta, tulet epäonnistumaan. Ainakin suurimman osan ajasta, sinä epäonnistut. Tämä ei kuitenkaan ole millään tavalla huono asia, vaan auttaa jälleen kerran säästämään aikaa, vaivaa ja rahaa. Kuten pienissä sarjoissa toteuttamisessa, myös aikaisin epäonnistumisessa on tarkoitus löytää prosessin virheet mahdollisimman nopeasti, jolloin ne on helppo ratkaista.

Nämä kolme oppia lisänään painotus palautteen keräämisessä muodostavat itsessään jo kelvollisen iteraation rakenteen. Työ toteutetaan pienten sarjojen -periaatteella, tuote julkaistaan tai vähintäänkin viedään mahdollisten asiakkaiden luo keskeneräisenä ja kerätään palautetta. Epäonnistuminen on arvaamaton tekijä, joka voi tapahtua kaikissa iteraation vaiheissa. Toteutus voi epäonnistua, mutta pienten sarjojen -periaatteella toteutettaessa virhe huomataan nopeasti. Tuotteen vieminen mahdolliselle asiakkaalle ja antamalla hänelle mahdollisuuden testata tuotetta ilman erillistä ohjeistusta kertoo paljon tuotteesta. Jos asiakas ei ymmärrä tuotetta ollaan tällöin epäonnistuttu helppokäyttöisyydessä tai tuotteen designissa. Asiakkaan palaute on viimeinen iteraation kohta, jossa epäonnistuminen voidaan huomata. Näiden vaiheiden jälkeen palaute koostetaan ja aloitetaan uusi iteraatio niiden pohjalta.

Mitä olen oppinut Lean -periaatetta noudattamalla? Jatkuva palautteen kerääminen laajentaa omaa ymmärrystä, kun tajuaa miten monella eri tavalla ihmiset ajattelevat. Tämä on saanut minut arvostamaan varsinkin helppokäyttöisyyttä todella paljon. Toteutusporukan kesken pohtiessa voi päätyä kehittämään jotain todella valtavaa, joka on helppo perustella keskenään, kuinka kaikki tulevat pitämään tuotteestamme. Palautteen kysymisessä kuitenkin helposti huomaa olleensa väärässä, jolloin ominaisuuksia tulee usein karsittua täten selkeyttäen tuotetta. Lyhyissä iteraatioissa toimiminen on myös motivoivaa, koska lyhyessä ajassa pystyy saamaan paljon aikaan, kun keskittyy tiettyihin tehtäviin, jotka on tarkoitettu suoritettavaksi alusta loppuun. Eniten olen kuitenkin arvostanut turhalta työltä säästymistä. Jos menee haastattelemaan ihmisiä jo siinä vaiheessa, kun idea on vasta alussa pääsee lähemmäs oikeita raiteita paljon nopeammin.

Kommentoi