Tampere
21 May, Tuesday
18° C

Proakatemian esseepankki

Tehokkuus elämässäKirjoittanut: Santtu Luoma - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
The 7 habits of highly effective people: Powerful lessons in personal change.
Stephen Covey
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Käytämme usein paljon aikaa työssämme turhiin tehtäviin ja jahkailuun. Suuri osa ajastamme työpaikallamme menee hukkaan, kun tehokkuus laskee. Ihmisen keskittymiskapasiteetti ei ole kummoinen, joten useaan asiaan keskittymien samanaikaisesti on hyvin vaikeaa. Tehokkuutta voi lisätä monella tapaa. Yksinkertaisimpia tapoja on varmasti negatiivisten ärsykkeiden poistaminen ja tehtävien listaaminen.

 

Kirjassa 7 Habits of Highly Effective People, Stephen R. Covey kertoo, että kolme ensimmäistä tapaa tehokkailla ihmisillä on itsensä hallitsemiseen liittyviä tapoja. Tehokkaat ihmiset ovat proaktiivisia, tekevät asioita tiedostaen, kuinka ne tulee päättymään ja hoitaa käsillä olevat asiat aina ensiksi. Nämä tavat opittuaan ihmisestä kasvaa riippuvaisesta riippumaton.

 

Niin kuin aikaisemmin kerroinkin, ensimmäinen ominaisuus tehokkailla ihmisillä on se, että he ovat proaktiivisia. Se tarkoittaa, että he eivät vain reagoi asioihin, joita elämässä tapahtuu, vaan he kontrolloivat omaa suhtautumistaan ja käyttäytymistään. Kirjassa esitellään vaikuttamisen ympyrä, jossa ulkoreunalla on asiat, joihin ihminen ei voi vaikuttaa. Tämänlaisia asioita voi olla esimerkiksi sää, muiden mielipiteet, muiden virheet ja politiikka. Ympyrän ytimessä on taas asiat, joihin ihminen voi itse vaikuttaa, kuten oma suhtautuminen, koulutus, taidot, tavat ja intohimo. Proaktiivisuutta on se, että keskittyy nimenomaan vain niihin asioihin, joihin voi itse vaikuttaa.

 

Toinen ominaisuus tehokkailla ihmisillä on se, että he osaavat kuvitella itsensä jo maalissa. Kirjan mukaan kaikki asiat luodaan kahdesti. Ensin ne luodaan mielikuvituksessa ja sitten vasta oikeassa maailmassa. Manifestointi ja itsensä näkeminen maalissa auttaa sinne pääsemisessä. Vaikka tämä ominaisuus kuulostaa ensi alkuun helpolta, sitä se ei välttämättä ole. Oman tavoitteen määritteleminen ja itsensä tavoitteessa näkeminen voi olla hyvin hankalaa. On paljon ihmisiä, jotka kulkevat eteenpäin tietämättä ollenkaan, minne on menossa. Ilman päämäärää saattaa löytää itsensä tilanteesta, jossa katuu tekemiään valintoja ja huomaa, ettei olekaan saanut elää elämää, jota haluaisi elää.

 

Kolmas ominaisuus on käsillä olevien asioiden käsittely ja työn tekeminen. Tehokkaat ihmiset eivät jumitu miettimään, mikä olisi kaikista paras tai välttämättä edes tehokkain tapa tehdä asioita. Käsillä olevien asioiden hoitaminen, yksi kerrallaan pois päiväjärjestyksestä ajaa kohti tulosta. Eteenpäin meneminen on ainoa keino päästä joskus perille. Yleensä pitkässä juoksussa tärkeinä on vain se, että laittaa kengät jalkaan ja lähtee juoksemaan.

 

Nämä kolme ominaisuutta kehittävät ihmisen omaa elämänhallinataa ja ajavat ihmisen pois riippuvaisuudesta, kohti riippumattomuutta.

 

Ihmissuhteet ovat monimutkaisia ja erilaisia keskenään. On suhteita, joissa molemmat osapuolet voittavat, jossa molemmat häviävät ja kaikkea siltä väliltä. Neljäs ominaisuus tehokkailla ihmisillä on se, että he hakevat suhteita, joissa molemmat hyötyvät. Tämä on pitkäkestoista ja tästä on yleensä suurin apu kaikille.

 

Viides ominaisuus on pyrkimys ymmärtää ja vasta sitten tulla ymmärretyksi. Usein meidän on vaikeaa ymmärtää toisten ajatuksia, mutta se johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että kaikki katsoo maailmaa omasta näkökulmasta. Olemme kulkeneet kaikki erilaisen reitin päätyäksemme siihen pisteeseen, jossa olemme nyt, joten olisi hassua ajatella, että ajattelisimme kaikesta samalla tavalla. Tehokkaat ihmiset kuitenkin pyrkivät ymmärtämään ja kuulemaan muiden lähtökohdan ja perustelun asialleen, ennen kun koittavat itse puskea omaa ajatustaan läpi.

 

Seuraava ominaisuus on synergia. Synergia tarkoittaa useamman kuin yhden vaikuttavan tekijän kumuloivaa yhteisvaikutusta. Tiimityössä erilaisuus on rikkaus ja sitä pitää osata käyttää hyödykseen ollakseen tehokas. Yhteistyössä taito kertaantuu.

 

Viimeinen ja seitsemäs ominaisuus on sahan teroittaminen. Tätä ominaisuutta kuvataan miehellä, joka on sahaamassa puuta tylsällä sahalla. Tylsällä sahalla puun poikki sahaaminen kestää kolme tuntia, kun taas teroitetulla vain tunnin. Sahan teroittaminen vie tunnin aikaa. Jos tylsyyden huomaa alussa ja sahan käy teroittamassa, säästää tunnin aikaa sahauksessa.

 

Olen varma siitä, että nämä ominaisuudet kehittävät tehokkuutta. Kaikkien ominaisuuksien oppiminen ja tapojen sisällyttäminen ei kuitenkaan ole yhden viikon juttu. Tavat kannattaa listata ylös ja lukea aina silloin tällöin. Näin pystyy muistuttamaan itseä toimimaan tehokkaammin ja fiksummin, sekä tarkastelemaan omaa käytöstään. Tämä ei ole sprintti, vaan maratoni.

Kommentoi