Tampere
29 May, Wednesday
16° C

Proakatemian esseepankki

Tehkää liiketoimintasuunnitelmaKirjoittanut: Rasmus Janakka - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Hyvä liiketoimintasuunnitelma
Johannes Hesso
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Liiketoimintasuunnitelma on kuin kartta, joka ohjaa aloittelevaa yrittäjää menestyksen polulle. Liiketoimintasuunnitelma on dokumentti, joka kokoaa yhteen yrityksen tavoitteet, strategiat ja resurssit, tarjoten suunnan ja puitteet liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä essee tarkastelee liiketoimintasuunnitelman merkitystä yksinkertaisuudessaan, sen keskeisimpiä osa-alueita sekä sitä, miten se voi toimia oleellisena työkaluna yrityksen kehittämisessä.

 

Liiketoimintasuunnitelma toimii ensisijaisesti oppaana ja suunnitelmana. Se selventää liiketoiminnan vision, mission, tavoitteet ja strategian, auttaen yrittäjää ymmärtämään, mihin suuntaan hän haluaa yrityksensä kehittyvän. Suunnitelma tarjoaa myös perustellun pohjan päätöksentekoon ja auttaa suuntaamaan käytettävissä olevia resursseja tehokkaammin. Yrityksen toimintaympäristö voi olla monimutkainen ja kilpailtu. Liiketoimintasuunnitelma auttaa hahmottamaan keskeiset tekijät, joita on otettava huomioon menestyksen saavuttamiseksi. Ilman liiketoimintasuunnitelmaa yrittäjällä kuluu paljon resursseja ylimääräiseen haahuiluun, joka ei edistä liiketoimintaa.

 

Yksi liiketoimintasuunnitelman keskeisistä osa-alueista on markkina-analyysi. Yrittäjän on ymmärrettävä kohdemarkkinansa, kilpailuympäristönsä ja asiakkaidensa tarpeet. Tämä tieto auttaa kehittämään tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat kysyntään ja erottuvat kilpailijoista. Voin kovasti suositella, että teette markkinatutkimusta esimerkiksi erilaisten kyselyiden ja haastatteluiden välityksellä. Tämä voi tuoda teille ajatuksia mitä, ette olisi itse välttämättä osanneet miettiä. Lisäksi markkina-analyysi auttaa määrittelemään yrityksen markkinointistrategian mikä on olennaista menestyksekkään liiketoiminnan kannalta. Nykypäivänä on todella helppoa mainostaa kustannustehokkaasti eri sosiaalisen median kanavien kautta lähes olemattomalla markkinointibudjetilla. Siitä huolimatta vain osa yrityksistä ottaa tästä kaiken hyödyn irti.

 

Toimintasuunnitelma on yksi liiketoimintasuunnitelman olennainen osa. Se kuvaa, miten yritys aikoo saavuttaa asetetut tavoitteet ja miten päivittäinen toiminta suunnitellaan. Tämä osa auttaa organisoimaan resurssit tehokkaasti ja varmistamaan, että kaikki yrityksen osa-alueet toimivat yhteisen päämäärän eteen. Toimintasuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti vastaamaan muuttuvia markkinaolosuhteita ja yrityksen tarpeita. Toimintasuunnitelma on kuin jääkiekko joukkueen taktiikka, kuinka voittaa vastustaja pelaamalla fiksummin.

 

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen voi tuntua aikaa vievältä ja sitä se monesti onkin, mutta lopulta se on investointi tulevaisuuteen. Sen tekemisessä monesti matka onkin tärkeämpi osa kuin päämäärä eli varsinainen lopullinen tuotos (Hesso 2013, 24). Se pakottaa kuitenkin yrittäjän tarkastelemaan yritystään kokonaisuutena, pohtimaan strategisia päätöksiä ja varautumaan mahdollisiin riskeihin. On hyvä muistaa, että suunnitelma ei ole kiveen hakattu, vaan sitä voidaan ja pitääkin päivittää tarpeen mukaan. Esimerkiksi olen itse toiminut nyt noin kolmevuotta yrittäjänä. Tällä hetkellä oma yritystoimintani on hieman rönsyillyt ja se kaipaa rajaamista. Tätä helpotta kaikki kerätty data ja kannattavuus laskenta, jotta nähdään mistä kannattaa karsia ja mihin panostaa.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että liiketoimintasuunnitelma on olennainen työkalu yrittäjille. Se toimii käsikirjana, joka auttaa määrittelemään yrityksen suunnan, tavoitteet ja toimintasuunnitelman. Olipa kyseessä uusi start-up tai jo vakiintunut yritys, liiketoimintasuunnitelma auttaa ymmärtämään liiketoimintaympäristöä ja rakentamaan pohjan menestyksekkäälle tulevaisuudelle. Joten, kun seuraava suuri liikeidea pyörii mielessäsi, älä unohda laatia liiketoimintasuunnitelmaa. Se voi olla avain menestykseen. Toisaalta mikäli liiketoimintasuunnitelmaa luodessa todetaan, että kyseinen idea ei välttämättä toimikaan niin sekin voi säästää yrittäjän isolta vaivalta sekä taloudellista tappioilta. Monesti kuitenkin kannattaa ensin miettiä kuinka taklata liiketoimintasuunnitelmaa luodessa esiin tulleet haasteet ennen kuin koko ideaa kannattaa kuopata.

 

 

Kommentoi