Tampere
25 May, Saturday
22° C

Proakatemian esseepankki

Tavoitteiden asettaminenKirjoittanut: Satu Turunen - tiimistä Kaaos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tavoitteiden asettaminen on voimakas työkalu, joka auttaa meitä ohjaamaan elämämme suuntaa. Se alkaa tärkeän arvon tai tapahtuman tunnistamisesta, johon haluamme keskittää energiaamme tai saavuttaa jotain merkittävää. Olipa kyse urasta, ihmissuhteista, hyvinvoinnista tai yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, tavoitteiden asettaminen vaatii huolellista harkintaa ja suunnittelua.

Olen itse käyttänyt tavoitteiden asettamista työkaluna jo useiden vuosien ajan. Tämä on mahdollistanut tehokkaamman ajankäytön, tehostanut toimintaani ja tuonut struktuuria arkeeni. Kun tavoitteet ovat selkeät ja mitattavissa, edistymisen arviointi on helpompaa, ja tarvittavien muutosten tekeminen kohti tavoitteita on selkeämpää. Tällaiset tavoitteet motivoivat meitä venymään ja kehittymään entistä paremmiksi versioiksi itsestämme.

Tavoitteet tarjoavat suunnan ja merkityksen päivittäiselle toiminnallemme. Ne motivoivat meitä kehittymään ja auttavat saavuttamaan haluamamme asiat. Lisäksi tavoitteiden avulla voimme hahmottaa, mitä todella haluamme, mikä antaa meille voimakkaan motivaation jatkaa eteenpäin kaikkien vaikeuksienkin keskellä.

 

TAVOITTEIDEN ASETTAMISEN ASKELEET

 

  1. Tavoitteen määrittely: Ensimmäinen askel on määritellä selkeästi, millainen tavoite veisi toivomaanne suuntaa kohti ja tarjoaisi sopivasti haastetta. Tavoitteen tulee olla myönteisessä muodossa esitetty ja linjassa omien arvojemme kanssa.
  2. Tarkkuus ja mitattavuus: Tavoitteen tulee olla konkreettinen ja mitattavissa. Esimerkiksi “Liikun enemmän” ei ole riittävän tarkka tavoite. Sen sijaan voisimme asettaa tavoitteeksi “Kävelen joka päivä vähintään 30 minuuttia.”
  3. Aikaan sidotut elementit: Liitä tavoitteeseen aikaraja. Esimerkiksi “Luen kirjan kuukaudessa” on selkeämpi tavoite kuin pelkkä “Luen enemmän kirjoja”. Aikataulut auttavat meitä pysymään motivoituneina ja pitämään kiinni tavoitteistamme.
  4. Välitavoitteet: Suuren päämäärän saavuttaminen voi tuntua ylivoimaiselta. Siksi pilko se pienempiin osatavoitteisiin. Näiden välitavoitteiden avulla voimme edetä askel askeleelta kohti suurempaa päämäärää.
  5. Kirjallinen sitoutuminen: Kirjoita tavoitteesi ylös. Kirjallisesti asetetut tavoitteet auttavat meitä sitoutumaan niihin ja pitämään ne mielessä arjen kiireiden keskellä.

Tärkeää on muistaa juhlia pieniä voittoja matkan varrella – jokainen askel vie aina lähemmäs tavoitettamme!

Ensimmäisenä askeleena on määritellä selkeästi, millainen tavoite veisi toivomaan suuntaan ja samalla tarjoaisi tarvittaessa sopivasti haastetta. Tavoitteen tulee täyttää muutamia periaatteita, jotta se olisi motivoiva ja saavutettavissa. Tavoitteen on hyvä olla myönteisessä muodossa esitetty, jotta se kannustaisi eteenpäin. Jotta tavoitteiseen sitoudutaan, tulee niiden olla linjassa omien arvojemme kanssa. Tarkkuus, mitattavuus ja aikaan sidotut elementit luonne ovat keskeisiä, jotta voimme seurata edistymistämme ja asettaa selkeät välitavoitteet. Kun tavoitteen päämäärä on asetettu, seuraava askel on konkretia ja asioiden kirjaaminen ylös. Kirjallisesti asetetut tavoitteet auttavat sitoutumaan niihin ja pitämään ne mielessä arjen kiireiden keskellä (Ikonen, 2018.)

Tavoitteiden kirjaamien yhteydessä on hyvä kirjata myös välitavoitteita, jotka toimivat ohjenuorana kohti päämäärää saavuttamisen askel askeleelta. Näiden pienempien osatavoitteiden avulla voimme pilkkoa suuren päämäärän helpommin hallittaviin palasiin ja asettaa niille aikataulut, mieluiten päivämäärän tarkkuudella, jotta tiedämme, milloin olemme edistyneet kohti tavoitettamme (Ikonen, 2018.)

 

TAVOITTEET LIIKETOIMINNALLE

 

Yritystoiminnassa on olennaista asettaa taloudellisia tavoitteita ja käyttää mittareita niiden seurantaan. Yleisesti käytetyin tapa asettaa tavoitteita ja seurata niiden toteutumista on tuloslaskelman hyödyntäminen budjetoinnin yhteydessä. Tuloslaskelma toimii myös tehokkaana mittarina yrityksen suorituskyvyn arvioinnissa. Kuitenkin tuloslaskelma yksinään ei anna täydellistä kuvaa tavoitteiden saavuttamisesta (Kehusmaa, 2023.)

Kasvuhakuisten yritysten tavoitteet keskittyvät usein liikevaihdon ja myynnin kasvuun. Tällaisissa strategioissa on tärkeää tehdä valintoja esimerkiksi asiakkuuksien, tuotevalikoiman ja markkinoiden suhteen. Kasvua voidaan pyrkiä saavuttamaan myös uusien kumppanuuksien solmimisen tai yritysostojen avulla. On tärkeää ymmärtää, että pelkkä liikevaihdon tai myynnin seuranta ei riitä, vaan on tärkeää tietää niiden taustalla olevat tekijät (Kehusmaa, 2023.)

Tulostavoitteiden asettaminen ja tuloksen käyttäminen mittarina tuovat omat haasteensa. On määriteltävä, mitkä tuloslaskelman rivit ovat olennaisia, huomioitava esimerkiksi poistot ja päätettävä sopiva seurantajakso vaihtelevan kuukausittaisen vaihtelun hallitsemiseksi. Kustannusten muuttuvuus ja panostus kehitystyöhön ovat myös tärkeitä huomioitavia tekijöitä. Jokaisella toimialalla ja yrityksellä on omat erityispiirteensä, jotka on otettava huomioon tavoitteiden asettamisessa ja mittareiden valinnassa. (Kehusmaa, 2023.)

Koko yritystä koskevat taloudelliset tavoitteet ja mittarit eivät välttämättä ole motivoivia kaikille työntekijöille. Vaikka kasvu ja taloudellinen menestys voivatkin tuoda turvallisuuden tunnetta, niiden saavuttamiseen liittyvät keinot voivat myös aiheuttaa stressiä ja epävarmuutta työntekijöille. Lisäksi tavoitteet voivat johtaa turhautumiseen ja kilpailun lisääntymiseen työyhteisössä, mikä voi vaikuttaa haitallisesti työilmapiiriin ja yhteistyöhön. (Kehusmaa, 2023.)

Taloudellisia tavoitteita on toki muitakin liikevaihdon ja eri tulostavoitteiden (kuten käyttökate, oikaistu liikevoitto, liikevoitto, tilikauden tulos) ohella, kuten muun muassa kassavirta, omavaraisuusaste, oman pääoman tuotto, osakekohtainen tulos ja osakekohtainen osinko. Nämä erilaiset taloudelliset tavoitteet ja mittarit ovat johdon, hallituksen, omistajien ja sijoittajien kannalta kiinnostavimpia.

 

LÄHTEET

 

Kehusmaa, K. 2023. Merkitykselliset tavoitteet ja mittarit työyhteisön johtamiseen. Helsinki: Helsingin Kamari Oy

 

Ikonen, I. 2018. Aseta tavoite oikein ja saavutat sen, mitä haluat – testaa helpolla käytännön harjoituksella. Verkkosivu. viitattu 5.3.2024 https://duunitori.fi/tyoelama/maanantaifiilis-tavoitetesti

Kommentoi