Tampere
28 May, Tuesday
17° C

Proakatemian esseepankki

Taloustutustujan päiväkirjat osa 1: yrityksen liikevaihto ja tulosKirjoittanut: Taru Ojala - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Taloustutustujan päiväkirjat osa 1: yrityksen liikevaihto ja tulos

 

Johdanto

Halusin lähteä kirjoittamaan pientä sarjaa liittyen yrityksen talouteen. Lähden liikkeelle jokseenkin simppeleistä asioista, joihin itse olen päässyt – ja joutunut syventymään opintojeni aikana. Itse olen kiinnostunut erityisesti oppimaan juuri näistä asioista, joten hyvähän näitä oppeja ajatuksia on kirjata matkan varrella ylös, eikö? Sarjan ensimmäisessä osassa käsittelen yrityksen liikevaihtoa ja tulosta. Tästä aiheesta meillä oli myös paja, joten reflektoin osaksi oppimaani esseen muotoon. PS. täysimääräisesti tietojeni pätevyyttä en takaa, olenhan minäkin täällä vain oppimassa.

 

Yrityksen liikevaihto

Liikevaihto on yksi yrityksen perustunnusluvuista. Jo yrittämisen alkuvaiheilla on erittäin tärkeää ymmärtää mitä yrityksen liikevaihto tarkoittaa, sillä jo yritystaipaleen alkuvaiheilla on tärkeää pohtia yrityksen tulevaa liikevaihtoa ja tulosta. Mutta mitä eroa on liikevaihdolla ja tuloksella? Monesti nämä kaksi termiä menevät sekaisin, siksi on tärkeää ymmärtää että todellisuudessa liikevaihto ei kerro juurikaan mitään siitä, tekeekö yritys voittoa vai tappiota.

Liikevaihto tarkoittaa tiivistetysti yrityksen tuotteiden tai palveluiden myynnistä saatujen tuottojen summaa ilman hintoihin sisältyvän arvonlisäveron osuutta. Alv:n lisäksi myyntituotoista vähennetään mahdolliset myönnetyt alennukset. (YrityksenPerustaminen.net, ei pvm, viitattu 2.11.2022). Liikevaihto tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka yritys ”vaihtaa” – eli kuinka paljon rahaa yrittäjä vaihtaa tuotteisiin tai palveluihin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yrittäjä myy joko fyysisiä tuotteita omaa osaamistaan palveluina ja veloittaa näistä asiakkailtaan rahasummia. Näistä summista muodostuu yrityksen liikevaihto. (UKKO.fi, 2021)

 

Yrityksen liikevaihdon laskeminen tiivistettynä:

myyntien summa – myönnetyt alennukset – myynniin määrään perustuvat verot = liikevaihto

 

Esimerkki liikevaihdon laskemisesta:

Laskemme vaikkapa somevaikuttajan liikevaihdon kuukauden ajalta. Esimerkkimme someyrittäjän työhön kuuluu omien kanavien ylläpitoa ja laskuttettavana hänellä on useimmiten kaupallisia yhteistöitä ja vierailuja tai esiintymisiä. Sometyön lisäksi hän toimii valokuvaajana.

Kyseisen kuukauden aikana someyrittäjä on lähettänyt laskun yhdestä pienimuotoisesta valokvauskeikasta sekä kahdesta kaupallisessa yhteistyössä omalle kanavalleen tuottamasta videojulkaisusta. Valokuvauksesta hän lähetti laskun, jonka loppusumma oli 620 euroa, videoista taas lähti asiakkaille taas 1175 euron laskut. Yhteensä hän laskutti siis kuukauden aikana 2970 euroa, eikä myöntänyt tässä kuussa asiakkailleen alennuksia. Sometyön arvonlisäverokanta on 24% eli laskutussummasta veron osuus on 450 euroa. Vähennetään myyntisummasta 2970 euroa verojen summa 450 euroa ja saamme liikevaihdon: 2520 euroa. (UKKO.fi, 2021)

 

Yrityksen tulos

Alkuun on tärkeä muistaa, että liikevoitto ja liiketoiminnan tulos ovat eri asioita. Yrityksen tulos saadaan selville vasta kun yrityksen liikevaihdosta vähennetään kaikki kulut. Kun kulut ja poistot on vähennetty liikevaihdosta, saadaan selville liikevoitto ennen veroja ja rahoituseriä. Jos lukema jää miinukselle, se tarkoittaa liiketappiota. Sitten kun verot ovat vähennetty ja rahoituserät huomioitu, on selvillä lopulta yrityksen tulos, joka jää yrityksen tilille kuukauden tai vuoden lopuksi.

Yrityksen tilikauden tuloksen laskeminen yksinkertaistettuna menee käytännössä näin:

liikevaihto – muuttuvat kustannukset – kiinteät kustannukset – poistot – arvonalennukset korot – verot = tilikauden tulos

Mitkä ihmeen poistot ja rahoituserät?

 • Poisto tarkoittaa sellaista isoa kulua, jota vähennetään yrityksen menona useamman vuoden aikana. Tilanne on tämä, jos yritys on esimerkiksi ostanut kalliin työkoneen, jota se käyttää seuraavat 10 vuotta. Vaikka työkone maksettaisiin kerralla, sen hankintahinta kirjataan kuluksi pienissä erissä useamman vuoden aikana, jotta kirjanpito ei vääristy ja eri tilikausia pystytään helpommin vertailemaan keskenään. (YrityksenPerustaminen.net, ei pvm)

 

 • Rahoituserillä tarkoitetaan yrityksen rahoitustuottoja ja -kuluja. Rahoitustuotot voivat olla esimerkiksi korkotuloja, osinkotuottoja tai yrityksen omistamista osakehuoneistoista tulevia vuokratuloja (ns. pysyvien vastaavien sijoitukset). Korkokulut taas ovat tyypillinen esimerkki rahoituskuluista. Jos liiketoiminnan tulos on 0, rahoituserät voivat vielä keikauttaa tilikauden tuloksen voitolle tai tappiolle. (YrityksenPerustaminen.net, ei pvm)

 

Pohdinta

Nämä käsitteet ovat tulleet eteeni useasti nyt opintojeni aikana Proakatemialla. Paljon olen oppinut ja paljon opittavaa on edessä. Nään itselleni ensiarvoisen tärkeänä oppimistapana oman oppimisen reflektoimisen essseen muodossa, jonka takia aloitin tämän talouskäsitteiden sarjan. Seuraavassa osassa ajattelin käsitellä yrityksen verotusta, mutta nähtäväksi jää mistä keksin kirjoittaa seuraavan osion.

Lähteet:

UKKO.fi. (28.. lokakuu 2021). Liikevaihto – Mitä liikevaihto tarkoittaa ja mitä se kertoo yrityksestä? Viitattu 2.11.2022 osoitteesta https://www.ukko.fi/yrittajyyskoulu/liikevaihto/

YrityksenPerustaminen.net. (ei pvm). Yrityksen liikevaihto. Viitattu 31.10.2022 osoitteesta https://yrityksen-perustaminen.net/liikevaihto/#liikevaihto-tarkoittaa

Kommentit
 • Jarkko Suojanen

  Hyvä essee Taru, siitä se talousasioihin paneutuminen lähtee. Pari juttua kuitenkin mitä on hyvä huomioida kun kirjoittaa talousaiheisia esseitä.

  – Vaikka liikevaihdon määritelmässä varmasti on tuo fraasi, että miinus annetut alennukset… niin käytännössä tälläistä ei kirjata yrityksen kirjanpitoon. Jos lähetät laskun 1000€ alv.0% niin liikevaihto on tällöin sen 1000€, varmasti laskua lähettäessäsi olet jo antanut alennuksen esim. 1200€ –> 1000€. Tällöin liikevaihdosta voi puhekielessä puhua nimenomaan toteutuneena myyntinä ilman arvonlisäveron-osuutta.

  – Oikeanlaisten ja oikeiden termien käyttäminen tietyissä asioissa. Esseetä lukiessa oli hieman vaikea ymmärtää puhutaanko siinä liikevaihto + liikevoitto VAI liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos yms. Eli pyri kiinnittään huomiota termeihin ja niiden oikeanlaiseen käyttöön. Ei “iso” moka, mutta saattaa sekoittaa ulkopuolista lukijaa.

  – Yhtenä pienenä juttuna korjaus sun alv. laskelmiin. Mikäli myynti 2970€ sis alv. 24%, tällöin arvonlisäveron määrä on n. 575 euroa. Liikevaihdoksi jää n. 2395 euroa. Laskukaava on yksinkertainen: Myynti / 1,24 = liikevaihto. Jos alv olisi jokin muu niin jaettuna 1,1 tai 1,14 u got it.
  Jos huomiot nää pikkujutut niin varmasti pääset hyvään lopputulemaan tulevaisuudessa.

  Jarkko / Revena

  10.11.2022
Kommentoi