Tampere
20 Jun, Thursday
16° C

Proakatemian esseepankki

Taloustiimissä kokonaiskuva hahmottuuKirjoittanut: Jenni Rupponen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Olen toiminut Saawan taloustiimissä viime kevään perustamisesta tähän hetkeen. Opittu on paljon, kompasteltukin vähän. Taloustiimissä olen oppinut innostumaan lukujen pyörittämisestä. Taloustiimissä toimiminen antaa näkemystä koko yrityksen toimintaan ja luo innovatiivista asennetta, kun mietitään, miten meidän tiimissämme olisi hyvä asiat hoitaa. Tässä kohtaa on hyvä katsoa ja miettiä: Mitähän se aloittavan yrityksen talous oikeastaan pitääkään sisällään?

Talousosaaminen on keskeinen työkalu yrittäjän työkalupakissa. Monet aloittavat yritykset kaatuvat talousvaikeuksiin jo parin vuoden päästä perustamisesta. Kun yrittäjällä on edes perustaidot hallussaan, riski pienenee merkittävästi. (Rumpu, 2020.)

Viime syksynä ennen tiimijakoa olemme käyneet taloudellisen osaamisen kurssin, joka mielestäni tarjoaa hyvät perusteet yrittäjän talousosaamiselle – kunhan itse on kiinnostunut ja aktiivinen kurssilla. Esimerkiksi kirjanpidosta on hyvä ymmärtää perusperiaate, vaikka kirjanpito on meilläkin ulkoistettu. Kirjanpito kannattaa jättää ammattilaisen hoidettavaksi, mutta perusperiaatteiden ymmärtäminen auttaa yrityksen taloussuunnittelussa sekä taloustiimin viikoittaisessa toiminnassa.

Taloustiimissä toimiminen opettaa hahmottamaan kokonaiskuvaa yrityksen toiminnasta. Näemme taloudellisen asemamme Proakatemian yhteisössä ja lisäksi jokaisen projektin rahavirran. Usein muut tiimiläiset juttelevat ja kysyvät apua projekteihinsa tai muihin mieltä painaviin talousasioihin. Talous on läsnä yrityksen arjessa, joka päivä, jokainen hetki.

 

SISÄINEN LASKENTATOIMI ON TALOUSTIIMIN ARKEA

Lain mukaan yrityksen on pidettävä vähintään yhdenkertaista kirjanpitoa, tällöin puhutaan ulkoisesta laskentatoimesta. Näkyviä esimerkkejä ulkoisesta laskentatoimesta ovat esimerkiksi tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase. Sisäinen laskenta taas on sitä, mitä seurataan yrityksen omien tarpeiden vuoksi, esimerkiksi budjetointi. (Bisnespöytä 86 -podcast.)

Ulkoisessa laskentatoimessa kirjanpitoa tehdään koko yrityksen rahavirrasta. Usein yrityksellä on kuitenkin sisäisessä seurannassa tarve jakaa tämä rahavirta pienempiin osa-alueisiin. Tällöin voidaan käyttää laskentakohteita – esim. myyntiyksiköt, toimipisteet, osastot, hankkeet jne. (Bisnespöytä 86 -podcast.) Tiimiyrityksessä Proakatemialla laskentakohteina toimivat projektit. Kyseessä on siis pienemmät, seurattavat kokonaisuudet.

Sisäiseen laskentatoimeen kuuluu lisäksi yksi tärkeimmistä yrittäjän taloustyökaluista ja raporteista eli kassavirta. Kassavirta osoittaa, miten raha liikkuu – mistä rahaa tulee ja mihin sitä menee. Se näyttää todellisen käytettävissä olevien varojen määrän. Tulevaa kassavirtaa kannattaa myös jatkuvasti ennustaa, jotta osataan varautua tuleviin menoihin. (Rumpu, 2020.) Kassavirran seuraaminen ja ennustaminen onkin yksi yleisin sisäisen laskennan tavoite. (Proakatemian esseepankin arkisto, 2017.)

Saawassa sisäistä laskentatointa hoidetaan Roihu resurssienhallintaohjelman avulla. Jonkinlainen resurssienhallintajärjestelmä on tavallisesti käytössä jokaisella tiimiyrityksellä. Tuttavallisesti puhumme ”ressusta”. Tiliotteella näemme reaaliaikaisen kassavirran – menneet menot ja tulleet tulot sekä sen, paljonko tilillämme on tällä hetkellä rahaa. Tiliotteen tapahtumat on resurssienhallintajärjestelmässä taas jaoteltu eri projekteille – eli laskentakohteille – tai suoraan Saawan yhteiseen kassaan. Näin, vaikka meillä on yksi yhteinen fyysinen pankkitili sekä yksi ulkoinen laskentatoimi eli kirjanpito, on meillä erikseen sisäisen laskentatoimen tilit eri projekteille ja henkilöille, jotta voimme nähdä minkä verran rahaa milläkin projektilla on käytettävissään tai minkä verran mikäkin projekti rahaa tuo yritykselle. Olemme vielä hyvin alkutaipaleella sisäisen laskentatoimen käytössä ja toivon, että tulevaisuudessa pystymme tekemään mm. oikeita kannattavuuslaskelmia ja kassavirtaennusteita sisäisen laskentatoimen avulla.

Resurssienhallintajärjestelmän ylläpidon lisäksi taloustiimin arkeen kuuluu mm. osto- ja myyntilaskujen hoitaminen. Viime aikoina olemme päässeet myöskin maksamaan palkkoja: tekemään palkkapyyntöjä ja miettimään palkan sivukuluja. Kerran kuukaudessa toimitamme kirjanpitäjälle aina edellisen kuukauden tositteet kirjanpitoa varten. Kirjanpitäjä hoitaa puolestamme arvonlisäverojen laskemisen, mutta se pyörii meillä myös osana sisäistä laskentaa. Alvien hahmottaminen onkin oma osansa, josta voisi kirjoittaa kokonaan oman esseensä!

Ajankohtaista tiimiyrityksessämme tällä hetkellä on vuoden 2022 budjetin laatiminen. Budjetti on rahallinen toimintasuunnitelma, joka ajoittuu tietylle ajanjaksolle. Jotta voimme tehdä budjetin, on meillä oltava tavoitteet ja strategia sitä varten. (Hyytinen, 2021.) Saawassa olemme tekemässä merkittäviä muutoksia liiketoimintaamme ja se näkyy selkeästi myös hahmotellussa budjettisuunnitelmassa. Haastavinta budjetissa on ottaa kaikki yllättävät kulut ja esimerkiksi Proakatemian tapahtumat huomioon. Tällä hetkellä laadimmekin vain menobudjettia koko tiimiyrityksen kuluista ja tulostavoitteista. Projekteille budjetit laaditaan erikseen projektiryhmissä. Emme vielä ole myöskään päättäneet, miten tulot sijoittuvat tulevaisuudessa sisäisen laskentamme osalta.

Tämä on ensimmäinen laajempi budjettimme – aiempi on tehty tälle syksylle laskeaksemme tarpeellisten kulujen kattamiseen tarvittavan summan – ja toivon, että kun vielä kirkastamme yhteiset tavoitteemme, myös budjetti konkretisoituu entisestään. Näin se on taloustiimille toimiva työkalu.

 

MINÄKÖ TALOUSTIIMIIN JA MIKSI?

Itse olen päättänyt väistyä taloustiimistä tulevalle vuodelle. Yhtenä perusteena minulle on se, että minulla on tällä hetkellä ehkä keskimääräistä parempi hahmotus yrityksen talousasioista tässä vaiheessa matkaamme. Kaipaan sitä, että taloudellisen ajattelun taso tiimissämme kasvaa ja ymmärretään esimerkiksi entistä paremmin se, mikä on ”minun rahaani” ja mikä on yrityksen rahaa. Taloustiimi on oiva paikka opetella näitä asioita ja siksi kannustankin kaikkia hakeutumaan taloustiimin tehtäviin. Olen valmis auttamaan tulevaa taloustiimiä mieltä askarruttavissa aiheissa, mutta toivon yhä useamman tiimissämme ottavan taloudellista vastuuta. Itse haluan myös kartuttaa osaamistani Proakatemian aikana mahdollisimman laajasti, joten käytän keväällä taloustiimiltä vapauttamani ajan seuraavan uuden asian opetteluun.

Halusit tulevaisuudessa sitten olla yrittäjä tai toimia tiimijohtajana yrityksen johtoportaassa, on sinulla oltava taloudellista osaamista. Mars taloustiimiin siis!

 

 

LÄHTEET

Bisnespöytä – podcast. Jakso 86. Kannattavuuden seuranta laskentakohteiden avulla. Kuunneltu 30.11.2021 Spotify-suoratoistopalvelussa.

Hyytinen, S. 2021. Kirjanpito ja budjetointi. Proakatemian esseepankki. Luettu 30.11.2021.
https://esseepankki.proakatemia.fi/akateeminen-essee-kirjanpito-ja-budjetointi/

Proakatemian esseepankin arkisto. 2017. Laskentatoimi yksinkertaisuudessaan. Luettu 30.11.2021.
https://esseepankki.proakatemia.fi/laskentatoimi-yksinkertaisuudessaan/

Rumpu, A. 2020. Aloittavan yrittäjän pikakurssi talouteen. Netvisor. Luettu 28.11.2020.
https://netvisor.fi/blog/aloittavan-yrittajan-pikakurssi-talouteen/

 

Kommentit
 • Inka Tikkanen

  Hei Jenni!

  Oli mielenkiintoista lukea sinun matkastasi meidän taloustiimistämme. Olet ollut alusta asti mukana ja huomaa, että tietämyksesi talousasioihin on huomattavasti pidemmällä omaani verrattuna. Oletkin tiimissämme yksi selkeä luottohenkilö kysymyksille aiheeseen liittyen. Sinä todennäköisesti tiedät jo vastauksen tai tiedät, mistä tiedon voi löytää. Osasit kertoa esseessäsi hyvin mihin mitäkin työkalua käytetään tiimiyrityksessä Proakatemialla. Tuntuu, että opin lisää taloudesta ja meidän tehtävistämme esseesi kautta. Pidin siitä, että esseessäsi kerroit talousosaamisen olevan erittäin hyödyllistä ja kannustit muitakin ottamaan enemmän taloudellista vastuuta. Olen samaa mieltä, että eteenkin yrittäjän on hyvä olla perillä perustalousasioista, vaikka ei itse niitä kaikkia hoitaisikaan. Tämä helpottaa kokonaistalouden hahmottamista ja on helpompi myös pysyä nykytilanteesta kartalla sekä asettaa tavoitteita tulevaisuuteen.

  3.12.2021
 • Jesse Vuori

  Hei Jenni!
  Todella hyvää tekstiä ja täyttä asiaa! Huomaan, että ajattelemme monesta asiasta hyvin samalla tavalla. Huomaat hienosti kehittämisen kohteet ja tuot hyviä ideoita esille. Kiinnitin erityisesti huomion mainintaasi vuosibudjetista, sillä tämän laatiminen on hyvin hankalaa, kun strategiaa ja tavoitteita ei ole vielä selkeästi konkretisoitu. Toki suuntaviivat alkavat olemaan jo valmiina, niin eiköhän siitäkin vielä valmis saada. Sinusta on ollut suuri apu taloustiimissä, sillä pystyt toimimaan hyvin oma-aloitteisesti. Sinulla toden totta on talousosaaminen erittäin hyvällä tasolla. On ollut helppo ja mukava työskennellä kanssasi. Kovasti tsemppiä tuleviin tehtäviin!

  15.12.2021
 • Julius Honkanen

  Moi Jenni!
  Todella hyvää reflektointia kuluneesta tilikaudesta ja taloustiimissä työskentelystä. Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että sinulla on talousasiat todella hyvin hallussa ja täytyy kyllä myöntää, että poistumisesi taloustiimistä vähän harmittaa. Onneksi sinuun voi kuitenkin olla tiukanpaikan tullen yhteyksissä. Esseesi on hyvä katsaus taloustiimin toiminnasta tilikauden alusta tähän päivään saakka. Kanssasi on ollut mukavaa pyöritellä talousasioita ja olet opettanut minullekin paljon. Pystyn samaistumaan moneen asiaan, joista esseessäsi kerrot, mutta erityisesti siihen kuinka talouden peruspalikat olisi hyvä opetella ja ymmärtää, sillä silloin sinulla on parempi käsitys koko yrityksen liiketoiminnasta ja sen pyörittämisestä. Kiitos esseestäsi se oli todella helppolukuista ja sisällöltään pelkkää asiaa. Ja kiitos myös kuluneesta vuodesta taloustiimissä!

  16.12.2021
Kommentoi