Tampere
19 May, Sunday
15° C

Proakatemian esseepankki

Suunnittele – Ennakoi – SelviäKirjoittanut: Aaron Siljander - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Paranoidi optimisti
Risto Siilasmaa
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

 

”Paranoidi optimismi on ajattelutapa, jossa valppaus ja aimoannos todellisuudentajuista pelkoa yhdistyvät optimistiseen tulevaisuuden asenteeseen” (Siilasmaa 2018). 

Paranoidi optimismi on siis ajattelutapa, joka kysyy ”mitä jos?” ja varautuu samalla vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Vaihtoehtoisten tapahtumien arvioiminen mahdollistaa pelottavienkin skenaarioiden lieventämisen. Hyvät ajat ovat paras aika ryhtyä paranoidiksi optimistiksi, jotta epämieluisiin tapahtumiin osataan reagoida nopeasti ja tappiot voidaan minimoida. 

 

Siilasmaan mukaan yrityksissä katsotaan liiakseen taustapeiliin, eikä tarpeeksi eteenpäin. Helposti ajatellaan, että kun on mennyt hyvin tähänkin mennessä – tulevaisuudessa menee myös yhtä hyvin. Tällöin ei osata varautua mahdollisiin huonoihin tuloksiin. ” Menestys on myrkkyä, joka tuudittaa tyytyväisyyteen vanhentuneiden mittapuiden perusteella.” (Siilasmaa 2018).  

 

Yksi Nokian arvon laskuun johtanut syy oli se, että Applea ei osattu ajatella varteenotettavana kilpailijana tarpeeksi ajoissa. Nokialla oli sisäisiä ongelmia – työntekijät eivät uskaltaneet kertoa huonoja uutisia yrityksen johdolle. Suomalaisessa yrityskulttuurissa huonojen uutisten kertominen on tabu, mikä se ei tosiaankaan saisi olla. Huonojen uutisten on saavutettava johto ja muut yrityksen sisäiset tiimit, jotta epäkohdat voidaan tunnistaa ja niitä voidaan alkaa työstämään. Virheitä sattuu, eikä niiltä tule ummistaa silmiään. Johtajan ei kuulu olla kritiikin yläpuolella. Hyvä johtaja nauttii älyllisistä haasteista. Täytyy myös muistaa, että kaikki ottavat mallia johtajasta. 

 

Paranoidi optimismi on yrittäjämäisen johtamisen ydin.  Se vaatii johtajaa perehtymään mitä erilaisimpiin skenaarioihin, parhaaseen ja pahimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon ja näin välttymään yllätyksiltä. Siilasmaa kuvaa yrittäjämäisen johtajuuden ”sääntöjä” seuraavasti: 

  1. Vastuuntunto: välitä aidosti, tunne joka tilanteessa omistajuuttatällöin vastuunkanto on aivan erilainen. 
  1. Tosiasioiden tunnustaminen: vastuunsa tietävä ihminen ei sivuuta tehtäviä asioita, tosi asioille ei tule suuttua eikä varsinkaan sille ihmiselle, joka ne kertoo. 
  1. Sinnikkyys: aina on jokin ratkaisu. 
  1. Riskienhallinta. 
  1. Opinjano: tartuta opinjano muihinkin. Oppimista ei saa koskaan delegoida muille  
  1. Herpaantumaton fokus 
  1. Katse taivaanrantaan: johtajan tulee katsoa horisonttiin 
  1. Mukavien ja arvostamiesi ihmisten tiimi: yrittäjä tietää, että hän joko voittaa tai häviää tiiminsä kanssa. Ihmiset ovat ainoa aidon onnen lähde, niin perhe elämässä, kuin työssäkin. Jos ympärilläsi ei ole ihmisiä, joista pidät aidosti ja joita kunnioitat, et ole niin onnellinen kuin ansaitsisit olla. 
  1. Kysy miksi,   
  1. Älä lakkaa unelmoimasta 

 

Näin johtaja voi säteillä järkähtämätöntä varmuutta loputtomasta voitosta, koska hän on jo kuvitellut kaikki pahimmat vaihtoehdot ja varautunut niihin. 

Kirja oli kerrassaan hyvä ja silmiä avaava. Paranoidi optimismi kysyy mitä jos, ja varautuu siihen. Yrittäjämäisessä johtamisessa itsellä on vielä kehitettävää. Mielestäni nuo kymmenen sääntöä ovat todella hyviä ohjenuoria, jotta saamme Evisionista parhaimman ja tuottavimman tiimin ProakatemiallaHuonojen uutisten kertomista, sekä jatkuvaa oppimisen haluamista painotettiin paljon tässä kirjassa. Hyvien tyyppien ympäröimänä olet onnellinen ja tiimin kanssa voitetaan tai hävitään yhdessä. Tulevaisuus on niin ainoastaan niin kirkas, kuin kuvittelet sen olevan.  

Kommentoi