Tampere
24 May, Friday
26° C

Proakatemian esseepankki

Stressi – voiko siihen vaikuttaa?Kirjoittanut: Roosa Kaakinen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Nykypäivän yhteiskunnassa korostuu tehokas ajankäyttö, aikaansaaminen sekä kiire. Tekemisestä tulee suorittamista vailla päämäärää ja riittämättömyyden tunne voi olla usein läsnä. Tämä ajaa siihen, että yksilöön kohdistuvat paineet voivat olla ajoittain todella valtavia. Nämä asiat yhdessä lisäävät stressin ja uupumuksen määrää, mikä on myös ollut huomattavasti pinnalla viimevuosien aikana.

Stressin aiheuttajia voi olla monia ja aiheet ovat kullakin yksilöllisiä. Usein stressikokemus kuitenkin syntyy, kun ihmiseen kohdistuu liikaa haasteita ja vaatimuksia, jotka ylittävät käytettävissä olevat voimavarat. Stressiä aiheuttavia tekijöitä voivat olla taloudellinen tilanne, haasteet ihmissuhteissa, elämäntilanteen muutokset tai liian kiireinen aikataulu. Tärkeää on kuitenkin tiedostaa, että kaikki stressi ei ole haitallista. On olemassa lyhytaikaista stressiä, joka voi parantaa suorituskykyä hetkellisesti sekä pitkäaikaista stressiä, joka puolestaan on monin tavoin haitallista.

Vaikka stressikokemus on psykologinen, ovat vaikutukset useimmiten fyysisiä. Se, miten stressi oireilee fyysisesti, on myös yksilöllistä. Stressi voi aiheuttaa esimerkiksi uniongelmia, ahdistuneisuutta, sydämentykytyksiä tai erilaisia kiputiloja kuten päänsärkyä. Kuten stressikokemus sekä sen oireilu ovat yksilöllisiä, niin ovat myös stressinhallintakeinotkin. Stressinhallintakeinot voivat toimia tukena vaikeissa ja kuormittavissa tilanteissa. Tärkeää onkin löytää juuri itselle sopivat keinot tällaisten tilanteiden varalle.

Jotta erilaisilla keinoilla voidaan vaikuttaa stressiin, on tärkeää pohtia, mitkä tekijät aiheuttavat stressiä omassa elämässä. Näin niihin on helpompi alkaa vaikuttamaan sekä etenemään asian kanssa. Mikäli koet kiireen kuormittavan arkeasi, voisi olla tarpeellista miettiä mihin kaikkeen aikasi kuluu ja mikä kiireen aiheuttaa. Tämän avulla voisit kiinnittää paremmin huomiota ajankäyttöösi sekä mahdollisesti panostaa ajanhallintaan. Tärkeää on myös pohtia, mitkä asiat ovat merkityksellisiä elämässäsi ja mihin haluat panostaa. Samalla voi myös miettiä, onko elämässäsi joitain kohtuuttomasti kuormittavia asioita, joista voisit mahdollisesti luopua. Mukavalle tekemiselle sekä mielihyvää tuottaville asioille on tärkeää löytää aikaa omassa arjessaan. Toiset saavat liikunnasta mielihyvän kokemuksia ja toisille puolestaan läheisten ihmisten kanssa vietetty laatuaika tuottaa hyvänolon tunnetta.

Stressi voi usein myös liittyä itse itsellesi asettamiin liiallisiin vaatimuksiin sekä itseä soimaavaan sisäiseen puheeseen. Olisi tärkeä tunnistaa, miten itselleen puhuu ja missä tilanteissa sisäinen soimaaja nostaa päätään. Myötätuntoisuus itseä kohtaan sekä ajatuksien muuttaminen lempeämmiksi voivat olla tarpeen, mikäli huomaa olevansa liian armoton itselleen. Ajatuksien muuttaminen ei käy hetkessä, mutta sekin on taito, jota voi tietoisesti harjoitella. Usein olemme kohtuuttoman ankaria itseämme kohtaan, mutta esimerkiksi ystävien suhteen ymmärrystä ja armollisuutta löytyy usein vaikeissakin tilanteissa. Tällainen suhtatutuminen itseensä olisi myös ihanteellista. Sisäisellä puheella on suuri merkitys monelta eri elämän osa-alueelta tarkasteltuna.

Pitäisikö siis kiireestä, tehokkuudesta ja aikaansaamisesta pyrkiä tietyllä tapaa irtaantumaan, ja alkaa puolestaan vaalimaan omaa hyvinvointia sekä ihannoimaan omassa elämässä itselle merkityksellisiä asioita. Mikäli kokee arjen äärimmäisen kuormittavaksi sekä huomaa stressaantuneen olotilan jatkuvan haitallisen pitkään, olisi tärkeää pysähtyä ja miettiä, miten kokonaiskuormitusta voisi edes hiukan alentaa. Tärkeää on tunnistaa, mikä stressin saa aikaan ja miten näihin asioihin voi mahdollisesti vaikuttaa. Hyvä ja toimiva arki on hyvinvoinnin kulmakiviä ja siihen olisi syytä panostaa.

 

 

LÄHTEET

Stressinhallinta | Hyväkysymys.fi (hyvakysymys.fi)

Viekö stressi voimia? Kiinnitä huomio toimiviin stressinhallinta­keinoihin – Tunne ja Mieli

https://www.mehilainen.fi/lehdistotiedotteet/stressi-vie-younet-ja-tekee-artyneeksi-5-vink

Stressi – Terveyskirjasto

Kommentoi