Tampere
23 Apr, Tuesday
-1° C

Proakatemian esseepankki

Strategiatyökaluna LeanKirjoittanut: Toni Latosaari - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Strategiakirja
Vuorinen Tero
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

LEAN

 

 

Mitä Lean on? Tero Vuorisen sanoo kirjassaan Strategiakirja (2013), että Lean on strateginen menetelmä, jolla pyritään asiakasarvon kasvattamiseen prosessin turhia toimintoja vähentämällä. Aikanaan Toyotan päätuotantoinsinööri Taiichi Ohno halusi autovalmistuksen olevan käytännössä samankaltaista kuin kävisit supermarketissa. Ohno yhdisti Fordin luoman liukuhihnatuotannon tehokkuuden ja supermarketin valikoiman autonvalmistukseen. Tästä kehittyi myöhemmin Lean johtamisoppi. Leanin tarkoituksena on koota yhteen useita näkemyksiä yhdeksi johtamisjärjestelmäksi. Perimmäisenä ideana Leanilla on saada organisaatio keskittymään olennaiseen, eli tuottamaan arvoa kustannustehokkaasti. Tähän pyritään vähentämällä nimenomaan turhia toimintoja prosessissa.

 

Leanin pääperiaatteita on viisi. ne ovat jaettu eri vaiheisiin, jota seuraava kuva esittää.

 

Kuva 1. Leanin pääperiaatteet. Vuorinen, T. 2013.

 

  1. Asiakkaan arvon miettiminen tarkoittaa, että kaikkien tuotteiden ja palveluiden arvon määrittää asiakas. Yrityksen täytyy tietää mitä asiakas haluaa ja mistä hän on valmis maksamaan ja tämän tulee ohjata kehitystyötä.
  2. Arvoketjun tunnistamisessa yrityksen pitäisi kuvata arvoketjunsa, jonka avulla pystytään luomaan arvoa tuovat toiminnot. Yrityksen tulee koko ajan arvioida ketjua kokonaisuutena ja pyrkiä poistamaan kaikki turhat toiminnot, jotka eivät tuota lisäarvoa.
  3. Tuotannon tulee olla selkeä, jatkuva ja lyhyt. Turha odottelu, käsittely ja siirtely täytyy poistaa ja koneiden kunnossapitoon, sekä toimintavarmuuteen tulee kiinnittää huomiota. Myös sujuvat informaatiovirrat ovat tärkeä ottaa huomioon.
  4. Kaiken edellisen jälkeen saadaan toteutettua imuohjaus. Tällä tarkoitetaan tuotteiden valmistamista vasta, kun asiakas on sen tilannut. Tuotantoketju ei valmista tavaraa etukäteen varastoon, vaan asiakkaiden toiveet vievät tuotantoketjua eteenpäin.
  5. Täydellisyyteen pyrkimisellä meinataan sitä, että prosesseja pitää kehittää jatkuvasti ja siihen täytyy ottaa mukaan koko henkilökunta. Kaikki toiminnot tulee suorittaa laadukkaasti ja tehokkaasti, ja näiden kehittämisen vastuu on työntekijöillä.

 

Leania pystyy hyödyntämään ohjeena yrityksen kehitystyön aloittamiseksi, mutta se, mitä sillä saadaan aikaan, ovat aina yrityskohtaisia. Leania on pääsääntöisesti toteutettu teollisuuden aloilla, mutta sitä pystyy hyödyntämään myös muualla. Leanin ongelmanratkaisua voidaan edistää myös viiden miksi-kysymyksen avulla. Syy johonkin epäkohtaan prosessissa saattaa löytyä nimittäin kysymällä viisi kertaa miksi.

 

Esimerkkinä UPS.

UPS on logistiikkayhtiö, joka on kehittänyt tuotantoprosessinsa sujuvuutta leanisti. UPS kuljettajat pyrkivät kaupunkialueilla kääntymään ainoastaan oikealle, koska vasemmalla kääntyminen on hitaampaa vastaantulevan liikenteen vuoksi. Jakelureitit on suunniteltu tietokoneavusteisesti niin, että 90 prosenttia käännöksistä tehdään oikealle. UPSin laskelmien mukaan tämä säästää aikaa, miljoonia litroja polttoainetta ja noin tuhannen jakeluauton työpanoksen vuosittain. Toisena esimerkkinä UPS kuskit soittavat omakotitaloalueella aina torvea asiakkaan talon kohdalla, jolloin asiakas monesti tulee omatoimisesti pihalle vastaan ja näin säästetään aikaa. Ilman tätä kuski joutuisi muutoin menemään ensin ovelle, koputtamaan ja etsimään ovikellon. Tällä säästetään muutama sekunti ja kun tämä tapahtuu päivittäin 15 miljoonaa kertaa, on säästetty aika melko suuri.

 

 

LÄHTEET

 

Vuorinen, T. Strategiakirja. Alma Talent, 2013.

Kommentoi