Tampere
18 May, Saturday
25° C

Proakatemian esseepankki

Strategia kohti 24 h tiimihaastettaKirjoittanut: Tiinu Pärssinen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
menestyksen timantti
Kamensky Mika
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Soluessee Ida Laaksonen & Tiinu Pärssinen

 

Johdanto 

Proakatemialta valmistuvia odottaa viimeisenä vuonna haaste, johon koko opiskeluaika meitä valmistaa. Meillä valmistuvina on nyt tämä 24 h tiimihaaste edessä. Tämän esseen avulla halusimme syventyä 24 h haasteeseen ja erityisesti siihen valmistautumiseen. Mitä onnistuminen vaatii ja minkälaisen strategian avulla voimme tavoitella täyttä vitosen arvosanaa toimeksiantajilta? Apajan strategia viimeiselle vuodelle on vielä rakentumassa, joten koemme, että nyt on hyvä hetki aloittaa pohtimaan suunnitelmaa kohti tiimihaastetta. Aihe tuntuu nyt ajankohtaiselta ja viime kuussa ollut tiimidiili on vielä tuoreessa muistissa. 

Mikä on 24 h haaste? 

Ensin on hyvä määritellä ongelma, joten tehdään se nyt tekemällä perusasiat selväksi. 24 h on valmistuvien tiimien haaste, jossa ratkaistaan 24 tunnin aikana toimeksiantajien tehtävänanto. Haaste alkaa toimeksiantajien esittäytymisellä ja he antavat omat tehtävänantonsa, jonka jälkeen tiimit pääsevät ratkaisemaan annettuja haasteita. Ajan loputtua tiimit esittelevät aikaan saannoksensa toimeksiantajille ja muulle yleisölle, minkä jälkeen toimeksiantajat arvioivat ratkaisut 1–5 asteikolla. Ennen haasteen alkamista tiimi jakautuu kahteen ryhmään suorittamaan eri toimeksiantoja, joten jokaisen tiimiläisen panos on tärkeä ja vaikuttaa lopputulokseen.  

24 h tiimihaasteen tarkoituksena on testata tiimin toimintaa, mutta toisaalta myös opintojen aikana saatua oppia käytännössäTietoa ja kokemusta hyödyntämällä tiimi voi saavuttaa potentiaalinsaProakatemialla järjestetään vuosittain koko yhteisölle tarkoitettu innovointikilpailu tiimidiili. Tiimidiilissä annetaan tiimeille toimeksianto, jota on pidetty visusti salassa tiimidiiliin asti. Lisäksi moni tiimi on tehnyt erilaisia lyhyempiä innovointihaasteita osana liiketoimintaansa ja harjoituksena kohti 24 h haastetta. 

24 h arviointikriteerit

 24 h arviointikriteerit 

Saavuttaakseen täyden vitosen arvosanan tiimin tulee tehdä asiakas tyytyväiseksi moni eri osa-alue huomioiden. Ratkaisun tulee olla realistinen ja käytännössä mahdollinen toteuttaa. Luovuus ja innovatiivisuus ovat tärkeitä arviointikriteerejä. Tehtävä tulee rajata onnistuneesti ja ratkaisussa tulee näkyä asiantuntijuutta ja perehtyneisyyttä aiheeseen. Lisäksi esityksen ja rapotin tulee olla erinomaisia ja hyvin selkeitä. Yrityksen edustajan lisäksi tiimin suoritusta arvioi yrityksen ulkopuoliset arvioijat, jotka useimmiten koostuvat Proakatemian alumneista ja valmentajista. Tiimin suoritusta arvioidaan siis monelta eri kannalta ja onnistuminen vaatii suoriutumista monella eri osa-alueella. Apajan on tärkeä jo nyt opiskella kriteerejä ja ymmärtää, mikä on tärkeää tiimin onnistumisessa.  

Menestyäkseen parhaalla mahdollisella tavalla 24 h haasteessa, asiakas tulee yllättää positiivisesti. Pelkkä hyvä ei riitä, vaan ratkaisun tulee sisältää sellainen wow-efekti, ettei sitä olisi osattu odottaa. Hyvänä esimerkkinä viime vuodelta Promisia tiimi oli ottanut yhteyttä toimeksiantajan määrittelemään unelma-asiakkaaseen. Toimeksiantaja ei voinut välttyä ihastukselta, kun vuorokauden jälkeen yritys sai tästä unelma-asiakkaasta oikean asiakkaan itselleen 

Strategia 24 h haasteeseen 

Varmistaakseen onnistuneen suorituksen, kannattaa haasteeseen valmistautua huolellisesti. Valmistautumiseen kuuluu monia asioita niin itse tekemisen osalta kuin optimaalisen vireystilan saavuttamiseen h-hetkenä. Moni tiimi tekee lyhyempiä innovointi haasteita ja testaa mahdollisesti niissä erilaisia roolituksia tiimin sisällä. Olemme Apajassa harjoitelleet innovointia pienemmissä porukoissa, mutta varsinaista 12 h innovointi haastetta meillä ei ole vielä ollut. Viime vuonna harjoittelimme innovointia oman innovointihaasteen kautta. Päivä taisi kestää noin kahdeksan tuntia. Apajalle parhaita harjoituksia ovat olleet tiimidiilit. Koemme, että yhteisiä innovointihaasteita täytyy alkaa aktiivisesti hankkia syksylle, jotta saamme kokemusta ja varmuutta 

Eventa tiimistä valmistunut Johanna Sauvula listasi oman 24 h kokemuksen pohjalta 10 vinkkiä valmistautumiseen. Uusina vinkkeinä sieltä meille tuli mahdollisen majoituksen varaaminen haasteen ajaksi, jolloin pääsee keskittymään jo edellisenä iltana aiheeseen ja järjestelemään työpisteet kuntoon. Lisäksi kaikki mitä voi tehdä etukäteen, kannattaa tehdä. Erittäin hyvä huomio on, että esimerkiksi mahdollisen kyselypohjan taustakysymykset ja tiedot sen toteuttajasta ja syystä kannattaa tehdä jo etukäteen. Kysely voi olla mitä vain, mutta nämä tiedot kuitenkin ovat samat aina. Näin toimimalla tärkeänä päivänä ei hukata aikaa. (Sauvula 2020.) 

Haastetta varten on hyvä tehdä oma check-lista, josta voi tarkistaa tapahtuman edetessä onko kaikki muistettu. On hyvin mahdollista, että kiireessä, jännityksessä ja illan mittaan väsymyksen lisääntyessä saattaa unohtua joitakin asioita. Sen vuoksi on tärkeää, että jokaista pikku juttua ei tarvitse muistella, vaan ne ovat jossain ylhäällä. Listaan on hyvä kirjata asioita myös arviointikriteerit huomioiden.  

Tiimidiili toi onnistumisen tunteen 

Tämän kevään tiimidiili oli Apajalle tärkeä tiimikokemus ja yhteinen onnistuminen. Meistä kaikista tuntui, että jokainen oli mukana ja saimme yhdessä aikaan jotain konkreettista asiakkaalle. Tiimidiiliä ennen jokainen tiimi teki Belbin tiimirooli arviot ja halusimme Apajassa hyödyntää jokaisen roolia onnistuaksemme. Belbin tiimiroolien tarkoitus on auttaa tiimiä saavuttamaan potentiaalinsa ja jokaista löytämään paikkansa tiimissä. (Belbin n.d.) Ehdotimme tiimidiili päivälle johtajaa tiimiroolien perusteella ja työskentelimme pienemmissä ryhmissä jokaisen tiimiroolin huomioiden. Ensimmäistä kertaa monilla oli tunne, että oli oikeassa roolissa innovointihaasteen aikana ja oma tehtävä oli mieluinen. Tiimiroolien hyödyntäminen myös 24 h haasteessa voisi auttaa meitä jakamaan vastuuta ja toisaalta löytämään oman paikan jokaisen vahvuuteen perustuenToimeksiantaja valitsi meidät jatkoon, mikä tuntui hyvältä. Tiimidiilissä onnistumisen jälkeen on helpompi tiiminä hahmottaa, mitä innovointihaasteelta vaaditaan ja minkälainen työskentely on tehokasta.  

Miten johdetaan strategiaa kohti 24 h? 

Menestyksen timantti (Kamensky 2015). 

Menestys ei ole pelkästään kiinni hyvästä strategiasta, onnistuneesta johtamisesta, tiimin osaamisesta tai vuorovaikutuksesta tiimin sisällä. Nämä kaikki on merkityksellisiä asioita, joiden tulee onnistua, jotta saavutetaan onnistunut lopputulos. (Kamensky 2015.) Meidän tulee siis onnistua kokonaisvaltaisesti tiiminä hyvän arvosanan eteen. Emme voi jättää kaikkea projektipäällikön harteille, vaan olla tiiminä mukana yhteisen onnistumisen eteen.  

Apajan johtajuus on ollut meillä keskusteluissa useasti. Tällä hetkellä meillä on nimetty johtajiksi hallitus, johon kuuluu neljä henkilöä. Pelkkä johtajan nimeäminen ei tee johtajaa ja koemme, että tällä hetkellä Apajan johtaminen on enemmänkin koko tiimin vastuulla. Yhden tai kahden henkilön nimeäminen 24 h strategisiksi johtajiksi auttaisi varmasti prosessissa kohti meidän kaikkien valmistumista. 

Meidän tiimimme osaaminen  

Kaksi kokonaista vuotta tiiminä on jo takana. Meillä oli yksilöinä jo ennen opiskeluiden aloittamista hurjasti osaamista, mutta onneksi voimme todeta myös oppineemme näiden parin vuoden aikana valtavasti. Osa on vallannut ja ottanut haltuun aivan uusia toimialoja ja spesifiä osaamista on kertynytToisaalta myös olemassa olevia taitoja ja kiinnostuksen kohteita on vahvistettu kohti ammatillista osaamista. Olemme tehneet erilaisia projekteja, joista olemme varmasti yksilöinä oppineet paljon. Koemme, että Apajassa on paljon yksilöosaamista, mutta emme ehkä osaa kirkastaa tiimimme potentiaalia tai isointa vahvuutta. Toimialoittain tiimimme osaaminen voidaan jakaa kolmeen suurempaan osaan. Ravintolaliiketoiminta, graafinen suunnittelu ja valmentaminen on merkittävimmät liiketoimet tiimissämme. 

Olemme tehneet erilaisia projekteja pienemmissä tiimeissä ja kahdessa osakeyhtiössämutta hirveästi kokemusta yhdessä tekemisestä ei ole. 24 h haasteessa menestymisen kannalta on tärkeää, että osaamme hyödyntää jokaisen tiimiläisemme vahvuuksia ja taitoja. Kun ymmärrämme paremmin toisiamme ja kommunikoimme, osaamme valjastaa myös taitomme käyttöömme. Varmasti harjoittelemalla kohti 24 h haastetta, saamme varmuutta myös yhdessä koko tiiminä toimimisesta ja meidän vahvuutemme kirkastuu. Olemme paljon tänä keväänä keskustelleet tiimissä myös yhdessä olemisesta ja sen tärkeydestä. Meidän strategiamme kuuluu siten myös vapaa-ajan rento tekeminen. Jukka Jalonen kertoi podcast haastattelussa voittavan tiimin rakentamisesta ja nosti yhdessä tekemisen yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi (Johdon agendalla 2020, 9:10). 

Vuorovaikutus ja viestintä 

Parhaissa suorituksissa on usein mukana vahva tunnetila. Se luo hyvää ilmapiiriä ja mahdollistaa voimaannuttavaa vuorovaikutusta. Tiimin jäsenten tarpeiden, osaamisten ja mielenmaisemien tunteminen on edellytys, että tällaista vuorovaikutusta voi syntyä. Myös kyky kiinnittyä joko ihmisiin tai asioihin on voimaannuttavan vuorovaikutuksen perustaa. Kiinnittymisen kohdetta pystyy ylläpitämään, vaikka luontaiset tunteet voisivat luopua kohteesta. (Kamensky 2015.) 24 h haasteessa tarvitsemme erityisesti kykyä kiinnittyä itse asiaan, jotta emme luovuta mahdollisten vaikeuksien koittaessa.  

Tiivistelmä stepeistä kohti 24 h  

  • Projektipäällikön valinta 
  • Yhdessä oleminen ja tekeminen tiiminä 
  • 12 h innovointien hankkiminen ja harjoittelu  

 

Lähteet: 

Belbinn.dThe Nine Belbin Team RolesVerkkosivu. Viitattu 7.5.2021. https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles 

Johdon agendalla. 2020. Jukka Jalonen: Johtamisen ja tiiminrakentamisen 101. Podcast-tallenne. Bonfire. Julkaistu 14.6.2021. Viitattu 7.5.2021.  

https://open.spotify.com/show/7MAojuY9LGdlpocMlr8pmJ?si=7p2x3cNlTxWEUA3K6SZqcg 

Kamensky, M. 2015. Menestyksen timantti: strategia, johtaminen, osaaminen, vuorovaikutus. Alma Talent Oy.  

Sauvula, J. 2020. Kymmenen käskyä 24 h – valmistautumiseen. Verkkosivu. Viitattu 7.5.2021. https://esseepankki.proakatemia.fi/kymmenen-kaskya-24-h-valmistautumiseen/ 

 

Kommentoi